آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (چاپ و صحافی) - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (چاپ و صحافی)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (چاپ و صحافی)» اینجا کلیک کنید.

خانم جوان فعال و باهوش

خانم جوان فعال و باهوش , جهت چاپ و پرس تریکو , محدوده مترو فاطمی - یوسف آباد

تلفن: ۰۹۰۲۴۸۸۲۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

از تعدادی کارگر ساده جهت

از تعدادی کارگر ساده جهت , چاپخانه ترجیحا آشنا به امورفنی , دعوت به همکاری میگردد

تلفن: ۷۷۶۲۳۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ کامل جلدسازی جهت

اکیپ کامل جلدسازی جهت , سررسیدهای لب گرد ( فوری ) , نیازمندیم محدوده کیانشهر

تلفن: ۳۳۸۹۰۰۹۷ ـ ۰۹۳۵۵۵۵۰۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده آقا

تعدادی کارگرساده آقا , جهت جلدسازی نیازمندیم , (محدوده میدان امام حسین)

تلفن: ۳۶۶۰۱۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر خانم و آقا

تعدادی کارگر خانم و آقا , ترجیحا 18 الی 27 ساله جهت , کاردرصحافی کتاب نیازمندیم ،خاوران

تلفن: نبرد جنوبي ۳۳۷۳۰۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم جوان فعال و باهوش

خانم جوان فعال و باهوش , جهت چاپ و پرس تریکو , محدوده مترو فاطمی - یوسف آباد

تلفن: ۰۹۰۲۴۸۸۲۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده با

کارگر ساده با , تحصیلات دیپلم آشنا به چاپ , با حداقل سابقه کارنیازمندیم , تهران- کیلومتر17ج …

تلفن: ۷ - ۴۴۹۸۹۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

از تعدادی کارگر ساده جهت

از تعدادی کارگر ساده جهت , چاپخانه ترجیحا آشنا به امورفنی , دعوت به همکاری میگردد

تلفن: ۷۷۶۲۳۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم وآقا

کارگر ساده خانم وآقا , آشنا به صحافی , نیازمندیم

تلفن: ۸ - ۸۸۹۸۹۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده با

کارگر ساده با , تحصیلات دیپلم آشنا به چاپ , با حداقل سابقه کارنیازمندیم , تهران- کیلومتر17ج …

تلفن: ۷ - ۴۴۹۸۹۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده آقا

تعدادی کارگرساده آقا , جهت جلدسازی نیازمندیم , (محدوده میدان امام حسین)

تلفن: ۳۶۶۰۱۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده و نیمه ماهر

کارگرساده و نیمه ماهر , خانم یا آقا و جلدساز , جهت کار در صحافی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۲۶۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی خانم و آقا

به تعدادی نیروی خانم و آقا , جهت کاردرصحافی درمحیطی , سالم نیازمندم (میدان قزوین )

تلفن: ۵ - ۵۵۴۸۰۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگرمبتدی جهت

به یک کارگرمبتدی جهت , کارباماشین 2 ورقی zp وکارگرساده , جهت کاربادستگاه چاپ دیجیتال

تلفن: ۶۶۷۰۸۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده با

کارگر ساده با , تحصیلات دیپلم آشنا به چاپ , با حداقل سابقه کارنیازمندیم , تهران- کیلومتر17ج …

تلفن: ۷ - ۴۴۹۸۹۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر کارگرساده آقا باسواد

2 نفر کارگرساده آقا باسواد , وارد به امور چاپ نیازمندیم , ( محدوده شهر قدس )

تلفن: ۲۰ و ۴۶۸۸۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

خانم جوان فعال و باهوش

خانم جوان فعال و باهوش , جهت چاپ و پرس تریکو , محدوده مترو فاطمی - یوسف آباد

تلفن: ۰۹۰۲۴۸۸۲۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

از تعدادی کارگر ساده جهت

از تعدادی کارگر ساده جهت , چاپخانه ترجیحا آشنا به امورفنی , دعوت به همکاری میگردد

تلفن: ۷۷۶۲۳۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر وسط کار

تعدادی کارگر وسط کار , تاکن ته دوز وساده نیازمندیم , با جای خواب محدودخاورشهر

تلفن: ۳۶۶۷۶۱۷۷  


نیازمندیهای همشهری