آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» اینجا کلیک کنید.

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت وشیفت شب-بیمه , ناهار، شام و سرویس برگشت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی وثبتی

موسسه حقوقی وثبتی , با هدف توسعه شبکه , بازاریابی فروش خود , درمحدوده ونک ازتعدادی خانم …

تلفن: ايراني ۸۸۶۲۰۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت وشیفت شب-بیمه , ناهار، شام و سرویس برگشت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفنی خانم

اپراتور تلفنی خانم , جهت فروشگاه پروتئینی , ساعت کار 9 تا 18 , حقوق 800 / 1 , « محدوده پارک

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۶۸۴۴ ۲۲۰۵۳۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی وثبتی

موسسه حقوقی وثبتی , با هدف توسعه شبکه , بازاریابی فروش خود , درمحدوده ونک ازتعدادی خانم …

تلفن: ايراني ۸۸۶۲۰۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفنی خانم

اپراتور تلفنی خانم , جهت فروشگاه پروتئینی , ساعت کار 9 تا 18 , حقوق 800 / 1 , « محدوده پارک

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۶۸۴۴ ۲۲۰۵۳۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت وشیفت شب-بیمه , ناهار، شام و سرویس برگشت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفنی خانم

اپراتور تلفنی خانم , جهت فروشگاه پروتئینی , ساعت کار 9 تا 18 , حقوق 800 / 1 , « محدوده پارک

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۶۸۴۴ ۲۲۰۵۳۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت وشیفت شب-بیمه , ناهار، شام و سرویس برگشت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

# شرکتی معتبر بتعدادی #

# شرکتی معتبر بتعدادی # , خانم جهت جوابگویی تلفن , نیازمنداست( جنب متروی نواب )

تلفن: ۸۱ ۷۸ ۸۴۶ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تلفنچی با روابط عمومی بالا

تلفنچی با روابط عمومی بالا , تمام وقت نیازمندیم ,

تلفن: ۶۱ - ۶۶۵۷۱۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند پاسخگوی تلفن

کارمند پاسخگوی تلفن , دو شیفت وشیفت شب-بیمه , ناهار، شام و سرویس برگشت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفنی خانم

اپراتور تلفنی خانم , جهت فروشگاه پروتئینی , ساعت کار 9 تا 18 , حقوق 800 / 1 , « محدوده پارک

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۶۸۴۴ ۲۲۰۵۳۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی وثبتی

موسسه حقوقی وثبتی , با هدف توسعه شبکه , بازاریابی فروش خود , درمحدوده ونک ازتعدادی خانم …

تلفن: ايراني ۸۸۶۲۰۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

موسسه معتبر آموزشی

موسسه معتبر آموزشی , همکار خانم , با روابط عمومی بالا و فن بیان , قوی جهت سانترال و پاسخگویی …

تلفن: ۸۵۰۶ ـ ۰۲۱ تقاطع مطهري پلاک ۲۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند پاسخگوی تلفن

کارمند پاسخگوی تلفن , دو شیفت وشیفت شب-بیمه , ناهار، شام و سرویس برگشت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری