آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» اینجا کلیک کنید.

# اپراتورخانم فعال #

# اپراتورخانم فعال # , ( 19 تا 22 سال ) , جهت پاسخگویی تلفن و انجام , هماهنگی(محدوده انقلاب …

تلفن: ۵۱ ۳۳ ۴۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

# اپراتورخانم فعال #

# اپراتورخانم فعال # , ( 19 تا 22 سال ) , جهت پاسخگویی تلفن و انجام , هماهنگی(محدوده انقلاب …

تلفن: ۵۱ ۳۳ ۴۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور آقا

به تعدادی اپراتور آقا , زیر30سال جهت شیفت شب , نیازمندیم -محدوده تهرانپارس

تلفن: (داخلي۱۱۰) ۴۲۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور , شیفت شب امداد خودرو

تلفن: ۳۳۵۳۱۰۹۰ ( داخلي ۱) ۳۵۰۷۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور , شیفت شب امداد خودرو

تلفن: ۳۳۵۳۱۰۹۰ ( داخلي ۱) ۳۵۰۷۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور آقا

به تعدادی اپراتور آقا , زیر30سال جهت شیفت شب , نیازمندیم -محدوده تهرانپارس

تلفن: (داخلي۱۱۰) ۴۲۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور , شیفت شب امداد خودرو

تلفن: ۳۳۵۳۱۰۹۰ ( داخلي ۱) ۳۵۰۷۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور آقا

به تعدادی اپراتور آقا , زیر30سال جهت شیفت شب , نیازمندیم -محدوده تهرانپارس

تلفن: (داخلي۱۱۰) ۴۲۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور , شیفت شب امداد خودرو

تلفن: ۳۳۵۳۱۰۹۰ ( داخلي ۱) ۳۵۰۷۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور آقا

به تعدادی اپراتور آقا , زیر30سال جهت شیفت شب , نیازمندیم -محدوده تهرانپارس

تلفن: (داخلي۱۱۰) ۴۲۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , با حقوق ثابت و بیمه , محدوده جردن

تلفن: ۲۲۰۱۸۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , با حقوق ثابت و بیمه , محدوده جردن

تلفن: ۲۲۰۱۸۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , با حقوق ثابت و بیمه , محدوده جردن

تلفن: ۲۲۰۱۸۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پورسانتی)

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پورسانتی)

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم محدوده

اپراتور خانم محدوده , پاسداران نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۹۰۸۵۲۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم محدوده

اپراتور خانم محدوده , پاسداران نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۹۰۸۵۲۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت ثبت سفارش غذا , محدوده فرشته نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۱۰۵۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

کارمند تلفنی خانم و آقا

کارمند تلفنی خانم و آقا , 30 سال ، حقوق900 / 1 , محدوده سیدخندان

تلفن: ۸۶۱۲۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کارمند تلفنی خانم و آقا

کارمند تلفنی خانم و آقا , 30 سال ، حقوق900 / 1 , محدوده سیدخندان

تلفن: ۸۶۱۲۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت ثبت سفارش غذا , محدوده فرشته نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۱۰۵۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , با حقوق ثابت و بیمه , محدوده جردن

تلفن: ۲۲۰۱۸۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم محدوده

اپراتور خانم محدوده , پاسداران نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۹۰۸۵۲۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پورسانتی)

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , با حقوق ثابت و بیمه , محدوده جردن

تلفن: ۲۲۰۱۸۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارمند تلفنی خانم و آقا

کارمند تلفنی خانم و آقا , 30 سال ، حقوق900 / 1 , محدوده سیدخندان

تلفن: ۸۶۱۲۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت ثبت سفارش غذا , محدوده فرشته نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۱۰۵۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور تلفن خانم

به تعدادی اپراتور تلفن خانم , بصورت تمام وقت و نیمه وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۹۴۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری