آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» اینجا کلیک کنید.

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت با بیمه - ناهار , شام و سرویس برگشت(رایگان)

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

اپراتورخانم/آشنابه کامپیوتر

اپراتورخانم/آشنابه کامپیوتر , جهت کار در انتشارات , ( باروابط عمومی بالا )

تلفن: ميدان انقلاب ۸۷ ۸۴ ۴۰ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر آقا جهت اپراتوری

به یک نفر آقا جهت اپراتوری , شیفت شب هتل , آشنا به زبان انگلیسی نیازمندیم

تلفن: ۸ ـ ۸۸۳۱۷۳۳۰ داخلي ۹  


نیازمندیهای همشهری

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت با بیمه - ناهار , شام و سرویس برگشت(رایگان)

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اپراتورمرکزتلفن

تعدادی اپراتورمرکزتلفن , جهت شرکت امدادخودرو , محدوده شهرک غرب نیازمندیم

تلفن: ۷۲۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

# اپراتورخانم فعال #

# اپراتورخانم فعال # , ( 19 تا 22 سال ) , جهت پاسخگویی تلفن و انجام , هماهنگی(محدوده انقلاب …

تلفن: ۵۱ ۳۳ ۴۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

کارمند ثبت سفارشات تلفنی

کارمند ثبت سفارشات تلفنی , دو شیفت با بیمه - ناهار , شام و سرویس برگشت(رایگان)

تلفن: ۸ و ۲۲۰۳۷۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

بازاریاب‎تلفنی‎خانم‎بافن‎بیا‎ن‎بالا

بازاریاب‎تلفنی‎خانم‎بافن‎بیا‎ن‎بالا , جهت کاردردفتر …

تلفن: ۶۶۷۰۷۹۹۶ - ۶۶۷۰۸۹۹۶  


نیازمندیهای همشهری

# اپراتورخانم فعال #

# اپراتورخانم فعال # , ( 19 تا 22 سال ) , جهت پاسخگویی تلفن و انجام , هماهنگی(محدوده انقلاب …

تلفن: ۵۱ ۳۳ ۴۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

# اپراتورخانم فعال #

# اپراتورخانم فعال # , ( 19 تا 22 سال ) , جهت پاسخگویی تلفن و انجام , هماهنگی(محدوده انقلاب …

تلفن: ۵۱ ۳۳ ۴۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور آقا

به تعدادی اپراتور آقا , زیر30سال جهت شیفت شب , نیازمندیم -محدوده تهرانپارس

تلفن: (داخلي۱۱۰) ۴۲۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور , شیفت شب امداد خودرو

تلفن: ۳۳۵۳۱۰۹۰ ( داخلي ۱) ۳۵۰۷۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر تلفنی

پرسشگر تلفنی , محدوده ونک , (پاره وقت)

تلفن: ۸۸۰۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم و آقا

اپراتور تلفن خانم و آقا , جهت کار در شرکت (پرسشنامه ای )

تلفن: داخلي ۱۲۵ و ۳۳۹ ۵ ـ ۸۸۷۸۲۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور

تعدادی نیروی آقا جهت اپراتور , شیفت شب امداد خودرو

تلفن: ۳۳۵۳۱۰۹۰ ( داخلي ۱) ۳۵۰۷۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپراتور آقا

به تعدادی اپراتور آقا , زیر30سال جهت شیفت شب , نیازمندیم -محدوده تهرانپارس

تلفن: (داخلي۱۱۰) ۴۲۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری