آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور تلفن)» اینجا کلیک کنید.

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت فروش تلفنی , محدوده شهرری

تلفن: ۳۳۳۹۷۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کارمند خانم

کارمند خانم , با روابط عمومی بالا , جهت کاردر یک موسسه معتبر

تلفن: ۲۲۲۲۵۰۸۶  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه معتبر پزشکی

مجموعه معتبر پزشکی , پاسخگوی تلفن حرفه ای خانم , با روابط عمومی بالا

تلفن: ۲۲۳۹۷۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

"رستورانهای زنجیره ای باروژ"

"رستورانهای زنجیره ای باروژ" , کارمند پاسخگوی تلفن(مرکزتماس) , تک شیفت صبح یاشب/دوشیفت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن

اپراتور تلفن , حقوق + پورسانت + مزایا , ( محدوده نواب )

تلفن: ۶۶۸۴۳۹۵۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت فروش تلفنی , محدوده شهرری

تلفن: ۳۳۳۹۷۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

"رستورانهای زنجیره ای باروژ"

"رستورانهای زنجیره ای باروژ" , کارمند پاسخگوی تلفن(مرکزتماس) , تک شیفت صبح یاشب/دوشیفت

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم جهت

اپراتور خانم جهت , پاسخگویی تلفن حداکثر35ساله , حقوق500 / 1 + بیمه + پورسانت

تلفن: ۰۹۰۵۶۲۴۵۵۸۸ ـ ۶۶۴۳۸۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

گروه خدماتی کالا کام

گروه خدماتی کالا کام , جهت‏تکمیل‎کادربه‏تعدادی‎آقا‎وخانم , فعال‎،بافن‎بیان‎قوی‎،نیازمنداست.

تلفن: ۰۹۳۸۸۲۴۸۷۸۸ و ۷۷۹۸۰۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه معتبر پزشکی

مجموعه معتبر پزشکی , پاسخگوی تلفن حرفه ای خانم , با روابط عمومی بالا

تلفن: ۲۲۳۹۷۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت فروش تلفنی , محدوده شهرری

تلفن: ۳۳۳۹۷۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه معتبر پزشکی

مجموعه معتبر پزشکی , پاسخگوی تلفن حرفه ای خانم , با روابط عمومی بالا

تلفن: ۲۲۳۹۷۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفن خانم

اپراتور تلفن خانم , حقوق + پورسانت + مزایا ,

تلفن: ۶۶۸۴۳۹۵۲  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت فروش تلفنی , محدوده شهرری

تلفن: ۳۳۳۹۷۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه معتبر پزشکی

مجموعه معتبر پزشکی , پاسخگوی تلفن حرفه ای خانم , با روابط عمومی بالا

تلفن: ۲۲۳۹۷۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

مسئول پذیرش خانم

مسئول پذیرش خانم , محدوده شریعتی , ساعت تماس 10 به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۳۸۳۰۰  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت فروش تلفنی , محدوده شهرری

تلفن: ۳۳۳۹۷۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارمند خانم

به تعدادی کارمند خانم , جهت ثبت سفارش تلفنی , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۵۲۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , بافن بیان و روابط عمومی بالا , جهت کار در شرکت (ثابت+بیمه)

تلفن: ۰۹۳۸۸۲۴۸۷۸۸ و ۷۷۴۱۰۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه معتبر پزشکی

مجموعه معتبر پزشکی , پاسخگوی تلفن حرفه ای خانم , با روابط عمومی بالا

تلفن: ۲۲۳۹۷۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

# کارمند اپراتور خانم #

# کارمند اپراتور خانم # , محیط کاملازنانه - بافن بیان عالی , حقوق+پورسانت بالا/مترواستادمعین

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۶۸۵۷ و ۶۶۰۸۲۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری