آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (مبل ساز) - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (مبل ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (مبل ساز)» اینجا کلیک کنید.

همکار رویه کوب

همکار رویه کوب , نیازمندیم , شرق تهران

تلفن: ۰۹۰۳۸۲۱۲۹۱۳ - ۷۷۳۸۷۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب و خیاط ماهر

رویه کوب و خیاط ماهر , و نیمه ماهر با جای خواب , محل کار: ورامین

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۵۳۲۴۶ - ۲۲۹۰۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب و خیاط ماهر

رویه کوب و خیاط ماهر , و نیمه ماهر با جای خواب , محل کار: ورامین

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۵۳۲۴۶ - ۲۲۹۰۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب و خیاط ماهر

رویه کوب و خیاط ماهر , و نیمه ماهر با جای خواب , محل کار: ورامین

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۵۳۲۴۶ - ۲۲۹۰۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر جهت

رویه کوب ماهر جهت , تولید و تعمیر نیازمندیم , محدوده دلاوران

تلفن: ۷۷۴۵۰۲۲۲ - ۰۹۰۲۳۱۳۹۱۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب و خیاط ماهر

رویه کوب و خیاط ماهر , و نیمه ماهر با جای خواب , محل کار: ورامین

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۵۳۲۴۶ - ۲۲۹۰۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه کار

تعدادی لمسه کار , و رویه کوب , ماهر و نیمه ماهر , (زیرکارچی رویه کوبی) , در یک شرکت معتبرنیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۵۲۵۷۹ (داخلي۱۱۲)۵۶۳۹۰۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

خیاط ماهر مبلمان خانم یا آقا

خیاط ماهر مبلمان خانم یا آقا , محدوده دلاوران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۸۰۴۳۶ ۰۹۲۲۳۰۶۸۷۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , نیمه ماهر و شاگرد نیازمندیم , « محدوده پونک »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۵۲۰۹و۴۴۸۵۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

خیاط ماهر ونیمه ماهرو

خیاط ماهر ونیمه ماهرو , نجار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم ( احمد آباد مستوفی )

تلفن: ۰۹۳۷۳۷۹۴۵۰۰و۰۹۱۲۳۷۹۴۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ رویه کوب مبل

اکیپ رویه کوب مبل , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۷۹۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه کار

تعدادی لمسه کار , و رویه کوب , ماهر و نیمه ماهر , (زیرکارچی رویه کوبی) , در یک شرکت معتبرنیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۵۲۵۷۹ (داخلي۱۱۲)۵۶۳۹۰۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , نیمه ماهر و شاگرد نیازمندیم , « محدوده پونک »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۵۲۰۹و۴۴۸۵۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب و خیاط

رویه کوب و خیاط , تولید صندلی غذاخوری با کار دائم , ( و تمام کار تعمیرات ) ، تهرانپارس

تلفن: ۰۹۰۳۸۲۱۲۹۱۳ - ۷۷۳۸۷۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

فوری فوری

فوری فوری , رویه کوب , لمسه ماهر , جهت مبلمان , با جای خواب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

رویه کوب ماهر جهت

رویه کوب ماهر جهت , تولید و تعمیر نیازمندیم , محدوده دلاوران

تلفن: ۷۷۴۵۰۲۲۲ - ۰۹۰۲۳۱۳۹۱۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , نیمه ماهر و شاگرد نیازمندیم , « محدوده پونک »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۵۲۰۹و۴۴۸۵۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه زن ، رنگکار

تعدادی لمسه زن ، رنگکار , و نجارماهر (احمدآباد مستوفی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۲۰۳۳ ۵۶۷۱۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ رویه کوب مبل

اکیپ رویه کوب مبل , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۷۹۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی لمسه کار

تعدادی لمسه کار , و رویه کوب , در یک شرکت معتبر , نیازمندیم , آدرس:جاده ساوه - رباط کریم …

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۵۲۵۷۹ (داخلي۱۱۲)۵۶۳۹۰۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری