آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (مامورپخش)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (مامورپخش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (مامورپخش)» اینجا کلیک کنید.

استخدام

استخدام , شرکت معتبرپخش موادغذایی , به تعدادی مامورپخش باماشین , با حقوق مناسب و بیمه …

تلفن: ۰۹۰۳۵۷۳۶۷۷۲ ۴۴۹۷۹۱۵۳ ـ ۴۴۹۷۹۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت صنایع غذایی بدر

شرکت صنایع غذایی بدر , مامور توزیع آقا (3نفر) , آشنابه مناطق22گانه تهران , باسابقه کارنیازدارد. …

تلفن: ۵۶۳۹۲۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

استخدام

استخدام , شرکت معتبرپخش موادغذایی , به تعدادی مامورپخش باماشین , با حقوق مناسب و بیمه …

تلفن: ۰۹۰۳۵۷۳۶۷۷۲ ۴۴۹۷۹۱۵۳ ـ ۴۴۹۷۹۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

استخدام

استخدام , شرکت معتبرپخش موادغذایی , به تعدادی مامورپخش باماشین , با حقوق مناسب و بیمه …

تلفن: ۰۹۰۳۵۷۳۶۷۷۲ ۴۴۹۷۹۱۵۳ ـ ۴۴۹۷۹۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

200نفرکمک راننده جهت

200نفرکمک راننده جهت , توزیع محصولات پستی درشرکت , معتبر نیازمندیم (مهرابی )

تلفن: ۰۹۹۰۱۳۶۷۹۵۹ - ۵۵۷۷۴۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری