آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - عکاس و فیلمبردار - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - عکاس و فیلمبردار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - عکاس و فیلمبردار» اینجا کلیک کنید.

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

آتلیه خورشیدیکنفر"خانم"

آتلیه خورشیدیکنفر"خانم" , فتوشاپ کار و عکاس , محدوده اتوبان ارتش نیازمندیم

تلفن: ۸ - ۸۸۹۸۹۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

آتلیه تخصصی کودک

آتلیه تخصصی کودک , یکنفر خانم مسلط به عکاسی , و فتوشاپ نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۳۳۷۳۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

عکاس خانم

عکاس خانم , مسلط به امور آتلیه , در محدوده تهرانسر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۷۰۹۱۵ - ۴۴۵۰۸۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

آتلیه تخصصی کودک

آتلیه تخصصی کودک , یکنفر خانم مسلط به عکاسی , و فتوشاپ نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۳۳۷۳۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

همکاردانشجوعکاسی هنر،مسلط

همکاردانشجوعکاسی هنر،مسلط , به اینستاگرام وعکاسی ،نیمه وقت , حضوری بابیمه وحقوق،شهرری …

تلفن: ۰۹۱۲۰۰۳۵۱۹۲و۰۹۲۱۲۶۴۷۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی

دعوت به کاردرآتلیه عکاسی , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۹۷ ۴۴۲۳۷۲۲۴ ـ ۶۶۴۰۱۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری