آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

یک سرپرست چاپ

یک سرپرست چاپ , و تعدادی شابلون زن آقا , در محدوده شهر قدس

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ( داخلي ۱۰۸) ۴۴۹۹۲۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک میزگردان مسلط به

به یک میزگردان مسلط به , عکاسی و رنگ سازی،غیرسیگاری , محیط سالم،حقوق بالا-تریکو نوزاد

تلفن: (ميدان خراسان) ۰۹۳۵۳۷۵۶۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر ونیمه

تعدادی شابلون زن ماهر ونیمه , ماهرباحقوق700 / 1 تا500 / 2 , فوری نیازمندیم(حوالی باقرشهر)

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم تماس تا یک هفته

تلفن: ۰۹۳۵۲۷۶۴۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۳۵۲۷۶۴۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۲۹۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۶۰۴۱۴و۶۶۶۲۹۴۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر

به یک کارگر , شابلون زن ماهر (آقا) , نیازمندیم(محدوده میدان ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۱۸۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر ونیمه

تعدادی شابلون زن ماهر ونیمه , ماهرباحقوق700 / 1 تا500 / 2 , فوری نیازمندیم(حوالی باقرشهر)

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۱۲۲۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر , تریکو و سیلک , و کارگر ساده (بابیمه) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۳۸۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده

به یک کارگر ساده , شابلون زن نیازمندیم , محدوده شکوفه میدان شهدا

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۶۰۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۲۷۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی ساده و ماهر

تعدادی نیروی ساده و ماهر , خانم وآقاجهت کارشابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۶۱۶۰۹۰۲ - ۰۹۱۲۵۷۵۹۵۷۱  


نیازمندیهای همشهری

‎1نفرسرپرست کارگاه شابلون زنی

‎1نفرسرپرست کارگاه شابلون زنی , و2نفرشابلون‎زن ماهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۹۹۷۵۷۰۴ ۰۹۰۱۷۰۷۰۱۲۴و۵۵۸۱۱۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۸۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و کارگرساده

شابلون زن و کارگرساده , خانم یا آقا جهت چاپ تریکو , نیازمندیم (ترمینال خاوران)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۵۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا

شابلون زن ماهر آقا , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۵۵۹۳۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن و

به تعدادی شابلون زن و , کارگرساده جهت چاپ تریکو , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۳۳۹۵۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , ماهر آقا نیازمندیم , (( محدوده فداییان اسلام ))

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۶۳۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده و

تعدادی کارگر ساده و , شابلون زن ماهر خانم و آقا , جهت کارچاپ تریکونیازمندیم،فوری

تلفن: تماس تا يکهفته ۵۵۵۷۱۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , (با حقوق مکفی)نیازمندیم , (محل کار: جمهوری-30 تیر)

تلفن: ۶۶۷۶۲۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , کارگرساده خانم وآقانیازمندیم , جاده ساوه - گلستان- صالح آباد

تلفن: ۰۹۲۱۵۱۸۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۸۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و کارگرساده

شابلون زن و کارگرساده , خانم یا آقا جهت چاپ تریکو , نیازمندیم (ترمینال خاوران)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۵۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن و کارگر

تعدادی شابلون زن و کارگر , ساده جهت چاپ تریکو , خانم و آقا بابیمه ( چهاردانگه )

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۶۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم باحقوق بالا , (محدوده افسریه - مسعودیه)

تلفن: ۰۹۳۵۲۵۹۸۸۴۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ( داخلي ۱۰۸) ۴۴۹۹۲۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و کارگرساده خانم , نیازمندیم-محدوده عبدل آباد

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۶۳۰۵۵و۵۵۸۲۹۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و نیمه ماهر , نیازمندیم حوالی چهارراه لشگر

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری