آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

# تعدادی شابلون زن آقا #

# تعدادی شابلون زن آقا # , و کارگر ساده آقا نیازمندیم , (تماس تا 15 روز) - (نواب-عباسی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۵۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن یا کارگر ساده

شابلون زن یا کارگر ساده , نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۸۰۶۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر

تعدادی کارگر , شابلون زن ماهر و ساده , حقوق و مزایای عالی

تلفن: ۵۵۴۰۷۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم و آقا

شابلون زن خانم و آقا , با حقوق مکفی با اضافه کار , نیازمندیم-شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۶۴۷۴۴ - ۰۹۱۲۱۳۱۳۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه چاپ سید جهت تکمیل

کارگاه چاپ سید جهت تکمیل , کادرخود در ماه اسفند و سال جدید , به تعدادی شابلون زن نیازمند

تلفن: ۰۹۳۸۱۳۰۲۶۸۸و۰۹۱۹۱۳۰۲۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم و آقا

شابلون زن خانم و آقا , با حقوق مکفی با اضافه کار , نیازمندیم-شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۶۴۷۴۴ - ۰۹۱۲۱۳۱۳۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , پایه حقوق 2 میلیون , (حوالی4راه مولوی)(تماس1هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن نیازمندیم

تعدادی شابلون زن نیازمندیم , محدوده سیزده آبان

تلفن: ۰۹۳۳۱۳۸۷۹۶۰ ۰۹۱۲۳۳۸۷۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا

شابلون زن ماهر آقا , نیازمندیم , (خیابان 15 خرداد شرقی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۹۱۹۲۳ و ۳۳۵۵۳۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر وساده

تعدادی شابلون زن ماهر وساده , محدوده باغستان شهریار , نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به سرپرست کارگاه چاپ

به سرپرست کارگاه چاپ , پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۵۱۶۲ ۰۹۹۰۰۹۸۰۸۰۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , پایه حقوق 2 میلیون , (حوالی4راه مولوی)(تماس1هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم - محدوده حصارامیر , (( تماس تایک هفته ))

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۸۳۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

« پارسیان چاپ »

« پارسیان چاپ » , به شابلون زن ماهر نیازمندیم , با بیمه (محدوده مترو نواب)

تلفن: ۶۶۸۷۰۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده شابلون زن تریکو

کارگرساده شابلون زن تریکو , نیازمندیم , ( محدوده راه آهن خیابان شوش )

تلفن: ۵۵۶۳۱۵۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , و شابلون زن , با حقوق بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۵۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر شابلون زن

تعدادی کارگر شابلون زن , ماهر و ساده خانم و آقا , حقوق و مزایای عالی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۴۰۷۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم یا آقا

شابلون زن خانم یا آقا , فوری نیازمندیم , (حوالی مولوی)(تماس تا 1هفته)

تلفن: ۳۶۸۳۲۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم و آقا

شابلون زن خانم و آقا , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۷۴۴۸ ۰۹۱۲۳۱۳۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده و ماهر

تعدادی کارگرساده و ماهر , جهت کارشابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن و

تعدادی شابلون زن و , کارگرساده خانم و آقا , باحقوق‎مکفی-ترمینال خاوران

تلفن: تماس۱۰به بعد ۰۹۱۲۸۱۶۷۴۴۲  


نیازمندیهای همشهری