آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی شابلو زن

به تعدادی شابلو زن , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۲۲۶۲۸۱۳۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده وشابلون زن

تعدادی کارگرساده وشابلون زن , باحقوق2م الی 500 / 2 م , فوری محدوده باقرشهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلوزن ماهر و

شابلوزن ماهر و , کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۴۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

# شابلون زن ماهر آقا #

# شابلون زن ماهر آقا # , محدوده میدان ولیعصر , نیازمندیم

تلفن: ۶۰۵ ۹۱۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن و

تعدادی شابلون زن و , کارگر ساده خانم وآقا نیازمندیم , محدوده‏آذری،‎گمرک(تماس یکهفته)

تلفن: ۰۹۲۱۲۰۰۷۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , (خانم یا آقا) , محدوده نواب - هلال احمر

تلفن: ۰۹۲۱۲۱۵۱۹۸۵و۵۵۶۵۹۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , با حق بیمه , جنب مترو سعدی

تلفن: ۳۳۹۴۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهرنیازمندیم , تماس تا 2روز

تلفن: ۵۵۵۷۱۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرشابلون زن آقا

به تعدادی کارگرشابلون زن آقا , ماهر و نیمه ماهر , محدوده میدان خراسان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۳۳۴۰۸ ـ ۳۳۰۱۵۲۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر نیمه ماهر خانم و آقا , محدوده خاوران تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲و۳۶۰۵۰۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلوزن ماهر و

شابلوزن ماهر و , کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۴۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن پلاستیزول

شابلون زن پلاستیزول , نیازمندیم , (مترو شادمان)

تلفن: ۶۶۸۷۶۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده وشابلون زن

تعدادی کارگرساده وشابلون زن , باحقوق2م الی 500 / 2 م , فوری محدوده باقرشهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون‎زن ماهر

به تعدادی شابلون‎زن ماهر , (خانم.آقا)جهت‎کارتریکو‎ , نیازمندیم (محدوده شهر ری )

تلفن: ۰۹۳۹۳۰۳۰۴۹۹ ـ ۵۵۰۰۹۰۹۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , و تعدادی خانم جهت پرس چاپ , تیشرت،تسویه‎هفتگی‏تا3م(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۹۶۲۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون‎زن ماهر

به تعدادی شابلون‎زن ماهر , (خانم.آقا)جهت‎کارتریکو‎ , نیازمندیم (محدوده شهر ری )

تلفن: ۰۹۳۹۳۰۳۰۴۹۹ ـ ۵۵۰۰۹۰۹۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر یا نیمه ماهر

شابلون زن ماهر یا نیمه ماهر , خانم یا آقا فوری نیازمندیم , (حوالی بازار)

تلفن: ۵۵۹۸۲۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۰۵۸۴۸۳۲۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به چند شابلون زن

به چند شابلون زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۷۴۴۸ ۰۹۱۲۳۱۳۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , جهت چاپ سیلک , محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۳۳۶۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده وشابلون زن

تعدادی کارگرساده وشابلون زن , باحقوق2م الی 500 / 2 م , فوری محدوده باقرشهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا

شابلون زن ماهر آقا , محدوده میدان ولیعصر , نیازمندیم

تلفن: ۶۰۵ ۹۱۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر نیمه ماهر خانم و آقا , محدوده خاوران تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲و۳۶۰۵۰۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , خانم و آقا نیازمندیم , (محدوده انقلاب)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۷۴۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون‎زن ماهر

به تعدادی شابلون‎زن ماهر , (خانم.آقا)جهت‎کارتریکو‎ , نیازمندیم (محدوده شهر ری )

تلفن: ۰۹۳۸۳۹۳۹۰۸۷ - ۵۵۰۰۹۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده وشابلون زن

تعدادی کارگرساده وشابلون زن , باحقوق2م الی 500 / 2 م , فوری محدوده باقرشهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , فوری نیازمندیم , (حوالی مترو نعمت آباد)

تلفن: ۰۹۳۸۹۸۷۸۸۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک سرپرست چاپ

به یک سرپرست چاپ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۱۷۲۵۷۶۱ ۵۵۸۰۱۱۲۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرشابلون زن ماهرجهت

به یک نفرشابلون زن ماهرجهت , چاپ سیلک نایلون و کیسه سوزنی , واقع درمترونعمت آبادنیازمندیم

تلفن: (کهن) ۰۹۱۲۴۹۰۵۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , مترو مولوی - تماس تا یکهفته

تلفن: ۵۵۶۰۵۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به چند شابلون زن

به چند شابلون زن , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۷۴۴۸ ۰۹۱۲۳۱۳۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم , ( تماس تا یک هفته )

تلفن: ۰۹۲۲۳۸۴۰۵۷۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , جهت چاپ سیلک , محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۳۳۶۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۰۵۸۴۸۳۲۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده انقلاب ،تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۴۰۱۶۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , خانم یا آقا نیازمندیم , محدوده افسریه

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۰۵۴۷ - ۳۳۸۶۰۵۱۲  


نیازمندیهای همشهری

سرپرست و شابلون زن ماهر

سرپرست و شابلون زن ماهر , و ساده با حقوق مکفی , محدوده گمرک - راه آهن

تلفن: تماس يکهفته ۰۹۱۰۹۵۳۷۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده وشابلون زن

تعدادی کارگرساده وشابلون زن , باحقوق 2 م الی 500 / 2 م , فوری محدوده باقرشهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر و

تعدادی شابلون زن ماهر و , نیمه ماهرنیازمندیم(تماس1هفته)

تلفن: ۰۹۰۱۵۸۶۱۸۷۱ ۰۹۹۱۱۹۰۵۷۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , نگین کار و لیزر کار نیازمندیم , ( خانم و آقا )

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۰۲۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , محدوده کیانشهر

تلفن: ۳۳۸۹۷۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , خانم یا آقا باحقوق 800 / 1 م , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۴۲۷۸۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , خانم و آقا نیازمندیم , (محدوده انقلاب)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۷۴۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری