آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم - محدوده حصارامیر , (( تماس تایک هفته ))

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۸۳۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

« پارسیان چاپ »

« پارسیان چاپ » , به شابلون زن ماهر نیازمندیم , با بیمه (محدوده مترو نواب)

تلفن: ۶۶۸۷۰۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده شابلون زن تریکو

کارگرساده شابلون زن تریکو , نیازمندیم , ( محدوده راه آهن خیابان شوش )

تلفن: ۵۵۶۳۱۵۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , و شابلون زن , با حقوق بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۵۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر شابلون زن

تعدادی کارگر شابلون زن , ماهر و ساده خانم و آقا , حقوق و مزایای عالی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۴۰۷۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم یا آقا

شابلون زن خانم یا آقا , فوری نیازمندیم , (حوالی مولوی)(تماس تا 1هفته)

تلفن: ۳۶۸۳۲۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم و آقا

شابلون زن خانم و آقا , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۷۴۴۸ ۰۹۱۲۳۱۳۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده و ماهر

تعدادی کارگرساده و ماهر , جهت کارشابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن و

تعدادی شابلون زن و , کارگرساده خانم و آقا , باحقوق‎مکفی-ترمینال خاوران

تلفن: تماس۱۰به بعد ۰۹۱۲۸۱۶۷۴۴۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون وارد و نیمه وارد

شابلون وارد و نیمه وارد , جهت چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸ ۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون وارد و نیمه وارد

شابلون وارد و نیمه وارد , جهت چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸ ۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده و ماهر

تعدادی کارگرساده و ماهر , جهت کارشابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری