آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم - محدوده حصارامیر , (( تماس تایک هفته ))

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۸۳۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

« پارسیان چاپ »

« پارسیان چاپ » , به شابلون زن ماهر نیازمندیم , با بیمه (محدوده مترو نواب)

تلفن: ۶۶۸۷۰۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده شابلون زن تریکو

کارگرساده شابلون زن تریکو , نیازمندیم , ( محدوده راه آهن خیابان شوش )

تلفن: ۵۵۶۳۱۵۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , و شابلون زن , با حقوق بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۵۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر شابلون زن

تعدادی کارگر شابلون زن , ماهر و ساده خانم و آقا , حقوق و مزایای عالی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۴۰۷۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم یا آقا

شابلون زن خانم یا آقا , فوری نیازمندیم , (حوالی مولوی)(تماس تا 1هفته)

تلفن: ۳۶۸۳۲۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن خانم و آقا

شابلون زن خانم و آقا , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۷۴۴۸ ۰۹۱۲۳۱۳۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده و ماهر

تعدادی کارگرساده و ماهر , جهت کارشابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , محدوده مولوی نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۵۵۶۰۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن و

تعدادی شابلون زن و , کارگرساده خانم و آقا , باحقوق‎مکفی-ترمینال خاوران

تلفن: تماس۱۰به بعد ۰۹۱۲۸۱۶۷۴۴۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , چهارفصل،تا3م حتی شیفت‏شب , ‎تسویه‎هفتگی،پرسکارخانم(خ‎انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون وارد و نیمه وارد

شابلون وارد و نیمه وارد , جهت چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸ ۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون وارد و نیمه وارد

شابلون وارد و نیمه وارد , جهت چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸ ۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده و ماهر

تعدادی کارگرساده و ماهر , جهت کارشابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

یک سرپرست چاپ

یک سرپرست چاپ , و تعدادی شابلون زن آقا , در محدوده شهر قدس

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۶۱۹۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت چاپ تریکو , محدوده یاخچی آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۸۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۴۷۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و

شابلون زن و , کارگر ساده نیازمندیم , محدوده خیام تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۲۱۳۸۹۳۹۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

# شابلون زن آقا #

# شابلون زن آقا # , جهت پلاستیزول , غیر سیگاری , 000 / 000 / 3 تومان , , (محدوده میدان انقلاب) …

تلفن: ۷۲ ۳۶ ۱۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم (حوالی چهارراه لشکر)

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

یک سرپرست چاپ

یک سرپرست چاپ , و تعدادی شابلون زن آقا , در محدوده شهر قدس

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر(آقاوخانم)

شابلون زن ماهر(آقاوخانم) , 9صبح‎تا8شب پایه‏تا3میلیون , ‎تسویه‎ هفتگی (حوالی خ انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ ـ ۶۶۴۸۱۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , منحصراتاشب عیدباحقوق بسیارخوب , تسویه روزانه یاهفتگی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۰۲۰۱۶۹ و ۵۵۱۶۸۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر و

تعدادی شابلون زن ماهر و , نیمه ماهرباحقوق2 الی 500 / 2 , حومه باقرشهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به 2نفر شابلون زن

به 2نفر شابلون زن , آقا یا خانم , ( با حقوق بالا ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۲۸۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری