آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

شابلون زن آقا

شابلون زن آقا , محدوده میدان قیام , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۳۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر و

تعدادی شابلون زن ماهر و , نیمه ماهر خانم یا آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸ ۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , آقا نیازمندیم , (حوالی ترمینال خاوران)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۵۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن واردبه امور

تعدادی شابلون زن واردبه امور , چاپ بامزایای بالاوکارگرساده , محدوده باغستان شهریار …

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلوزن ماهر و

شابلوزن ماهر و , کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۴۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , خانم و آقا نیازمندیم , (نزدیک مترو عبدل آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۰۹۲۴و۵۵۸۴۴۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن آقا

شابلون زن آقا , محدوده میدان قیام , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۳۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن آقا

به تعدادی شابلون زن آقا , حقوق ثابت از 2 میلیون به بالا , محدوده افسریه نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۴۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و

شابلون زن ماهر و , کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۴۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن واردبه امور

تعدادی شابلون زن واردبه امور , چاپ بامزایای بالاوکارگرساده , محدوده باغستان شهریار …

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن آقا و

تعدادی شابلون زن آقا و , کارگر ساده آقا نیازمندیم , (تماس تا 15 روز) - (نواب-عباسی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۵۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن

شابلون زن , نیازمندیم (مترو سعدی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۰۶۲۹۱ ۳۳۹۹۸۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن واردبه امور

تعدادی شابلون زن واردبه امور , چاپ بامزایای بالاوکارگرساده , محدوده باغستان شهریار …

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن

شابلون زن , نیازمندیم (مترو سعدی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۰۶۲۹۱ ۳۳۹۹۸۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

# شابلون زن آقا #

# شابلون زن آقا # , جهت پلاستیزول , غیرسیگاری , 000 / 600 / 2 تومان , (محدوده آذربایجان) ,

تلفن: ۷۹ ۲۷ ۵۶ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا

شابلون زن ماهر آقا , با مزد خوب و محیط سالم , محدوده شوش - مولوی

تلفن: ۰۹۲۱۳۵۰۹۰۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به شابلون زن و کارگر ساده

به شابلون زن و کارگر ساده , خانم و آقا جهت چاپ تریکو , نیازمندیم ( محدوده اسلامشهر )

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۴۰۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر سرپرست ماهر چاپ

یکنفر سرپرست ماهر چاپ , تعدادی شابلون زن و کارگرساده , جهت تریکومردانه با بیمه(چهاردانگه)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۸۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , جهت کار تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۶۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم جوان جهت چاپ لباس

خانم جوان جهت چاپ لباس , و تنظیم طرح و پرسکاری لباس , محدوده مترو فاطمی - یوسف آباد

تلفن: ۰۹۲۰۳۲۴۱۲۷۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن آقا

شابلون زن آقا , نیازمندیم , محدوده اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۸۳۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده وشابلون زن

تعدادی کارگرساده وشابلون زن , آقاوخانم،حقوق700 / 1 تا 500 / 2 , فوری نیازمندیم(حوالی باقرشهر)

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , ماهر آقا نیازمندیم , (( محدوده فداییان اسلام ))

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۶۳۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر نیمه ماهر خانم و آقا , محدوده خاوران نیازمندیم

تلفن: تماس تا يکهفته ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری