آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , محدوده افسریه

تلفن: ۳۳۸۴۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن و

به تعدادی شابلون زن و , کارگر ساده با حقوق عالی , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۴۷۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده نیازمندیم , محدوده پاسگاه نعمت آباد

تلفن: ۰۹۲۱۴۸۲۱۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن پلاستیزول

شابلون زن پلاستیزول , نیازمندیم , (مترو شادمان)

تلفن: ۶۶۸۷۶۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , و کارگر ساده , حوالی نواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۲۳۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم(محدوده شهر قدس)

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی همکارشابلون زن

بتعدادی همکارشابلون زن , ماهر - نیمه ماهر - ساده , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۲۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم , محدوده مشیریه

تلفن: ۰۹۰۲۶۷۳۵۹۷۰و۳۳۲۲۳۲۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , (عکاسی وترکیب رنگهارابلدباشه) , خانم یاآقا (سه راه آدران ،سلطان …

تلفن: ۰۹۳۵۳۰۳۳۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , جهت شیفت شب و روز , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۸۰۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا یا خانم

شابلون زن ماهر آقا یا خانم , با صبحانه و ناهار , نیازمندیم (محدوده مولوی)

تلفن: ۵۵۱۵۴۲۶۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۸۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر , حوالی مترو بهارستان نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۱۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , خانم و آقا با حقوق مکفی , (شهر قدس )

تلفن: ۰۹۰۲۷۱۷۲۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن و کارگر

تعدادی شابلون زن و کارگر , ساده جهت چاپ تریکو , خانم و آقا بابیمه ( چهاردانگه )

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۸۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر شابلون زن

به چند نفر شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم , باحقوق عالی(محدوده میدان محمدیه)

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸و۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر شابلون زن

به یک نفر شابلون زن , و یک نفر پرس زن خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۱۵۲۸۶۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم(محدوده شهر قدس)

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده جاده ورامین)

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۰۸۹۰ ـ ۳۶۶۹۲۶۸۶  


نیازمندیهای همشهری

« پارسیان چاپ »

« پارسیان چاپ » , به شابلون زن ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۸۷۰۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۲۷۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن حرفه ای زول کار

شابلون زن حرفه ای زول کار , تماس تا یکهفته , محدوده فلاح نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۴۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , نیازمندیم , محدوده ورامین

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۹۱۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم , (محدوده یافت آباد )

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۷۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و نیمه ماهر , نیازمندیم حوالی چهارراه لشگر

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , و تعدادی همکارساده خانم , با حقوق مکفی (محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۴۴۳۳۲ـ۳۳۹۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۲۷۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , خانم و آقا و یکنفر اپراتور , ماشین چاپ تریکو حوالی راه آهن

تلفن: ۵۵۸۹۳۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده آقا و خانم , نیازمندیم(محدوده شهر قدس)

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , خانم و آقا , جهت شیفت شب و روز نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۸۰۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن نیازمندیم

شابلون زن نیازمندیم , (محدوده جمهوری - سی تیر )

تلفن: ۶۶۷۴۹۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر سرپرست کارگاه

به یک نفر سرپرست کارگاه , شابلون زنی و یک نفر شابلون زن , ماهر نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۱۱۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , مترو مولوی - تماس تا یکهفته

تلفن: ۵۵۶۰۵۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر , محدوده باغستان شهریار نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , خانم و آقا نیازمندیم , پایه حقوق 2 م (محدوده انقلاب)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۷۰۷۹ - ۶۶۹۶۲۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و یک سرپرست جهت , شابلون زنی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۵۲۳۱۴۷۳ - ۰۹۰۵۰۷۵۴۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و

شابلون زن ماهر و , نیمه ماهر نیازمندیم , حوالی شهرری،باقرشهر،کهریزک

تلفن: ۰۹۱۹۳۹۳۹۱۸۱  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و

شابلون زن ماهر و , نیمه ماهر نیازمندیم , حوالی شهرری،باقرشهر،کهریزک

تلفن: ۰۹۱۹۳۹۳۹۱۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , و شابلون زن , محدوده شهرک ولیعصر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۰۴۲۱۴۰۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر , تریکو و سیلک , و کارگر ساده (بابیمه) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۸۳۸۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر , محدوده باغستان شهریار نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر , و سرپرست نیازمندیم , حوالی پاکدشت

تلفن: ۷۷۶۱۳۴۷۰ - ۷۷۶۸۳۵۷۱  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۸۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا و خانم

تعدادی آقا و خانم , جهت کاردر شابلون زنی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۸۶۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , جهت چاپ روسری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۲۴۲۲۰۰۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , با حقوق بالا نیازمندیم , « محدوده میدان امام حسین »

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۹۶۱۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۸۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

چاپ کار شابلون زن

چاپ کار شابلون زن , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۹۳۵۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا یا خانم

شابلون زن ماهر آقا یا خانم , با صبحانه و ناهار , نیازمندیم (محدوده مولوی)

تلفن: ۵۵۱۵۴۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر , محدوده باغستان شهریار نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , و کارگر ساده , حوالی نواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۲۳۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و نیمه ماهر جهت چاپ تریکو , نیازمندیم محدوده کیانشهر

تلفن: ۰۹۱۹۵۱۸۳۶۸۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی همکارخانم یاآقا

تعدادی همکارخانم یاآقا , جهت پرس پارچه و لباس , محدوده میدان رازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۸۱۷۰ - ۵۵۶۶۶۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , خانم یا آقا نیازمندیم , (محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۰۵۴۷و۳۳۸۶۰۵۱۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهرونیمه ماهر

شابلون زن ماهرونیمه ماهر , سرپرست وکارگرساده حقوق مکفی , (راه آهن - رازی) تماس تایکهفته

تلفن: ۰۹۱۰۹۵۳۷۰۷۵ - ۵۵۶۴۵۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , وکارگر ساده باحقوق بسیارعالی , حوالی میدان شوش

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۹۸۷۲ ـ ۵۵۰۶۳۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر شابلون زن

به دو نفر شابلون زن , جهت کار تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۲۸۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده خانم وآقا , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۲۱۲۰۰۷۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , آقا یا خانم جهت کار در , چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۸۹۹۴۱۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و کارگرساده

شابلون زن ماهر و کارگرساده , خانم وآقا نیازمندیم-تماس یکهفته

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۵۷۹۸۵ ۰۹۳۹۴۰۰۳۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۲۷۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری