آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , « با بیمه » نیازمندیم , محدوده جمهوری

تلفن: ۰۹۰۲۲۲۶۸۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر(آقا)

تعدادی شابلون زن ماهر(آقا) , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و پلاستی زول کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۰۲۶۸۸ ۰۹۳۸۱۳۰۲۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر خانم و آقا

شابلون زن ماهر خانم و آقا , و کارگرساده نیازمندیم , (نزدیک مترو عبدل آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۰۹۲۴و۵۵۸۴۴۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده جهت چاپ تریکو , نیازمندیم (حوالی میدان قیام)

تلفن: تماس۱ هفته ۰۹۳۵۱۸۶۹۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه‎ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه‎ماهر , خانم و آقا با حقوق بالا , محدوده میدان محمدیه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۷۸۷۹۹۷۸و۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن و

به تعدادی شابلون زن و , کارگرساده،پایه حقوق600 / 1م , (محدوده مولوی)(تماس1هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۲۶۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , با حقوق 200 / 1 الی 600 / 1 , محدوده مترو طرشت

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۵۴۵۶۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و

شابلون زن ماهر و , کارگر ساده جهت چاپ سیلک , نیازمندیم - محدوده اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۲۹۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهرآقا،خانم

تعدادی شابلون زن ماهرآقا،خانم , حقوق800 / 1م وتعدادی کارگر , ساده حقوق300 / 1م،محدوده شهرری

تلفن: ۵۵۲۱۸۹۱۰ تماس۱هفته  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , محدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۶۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن (آقا)

شابلون زن (آقا) , تسویه هفتگی+بیمه+سرویس , محل کار : محدوده چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۵۴۷۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر شابلون زن

تعدادی کارگر شابلون زن , و کارگر ساده خانم وآقا , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۲۱۲۰۰۷۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم , (حوالی میدان قیام)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۴۸۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگرساده خانم و آقا جهت , چاپ تریکونیازمندیم ( کیانشهر )

تلفن: ۰۹۱۹۸۴۱۱۳۴۰و۰۹۱۹۵۱۸۳۶۸۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , خانم و آقا نیازمندیم , ( حوالی راه آهن )

تلفن: ۵۵۸۹۳۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , (میدان خراسان)

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۰۲۸۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , آقا و خانم , نیازمندیم - حوالی آذری

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۶۰۴۱۴و۶۶۶۲۹۴۲۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۸۶۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و کارگر ساده

شابلون زن ماهر و کارگر ساده , نیازمندیم , ( محدوده مختاری )

تلفن: ۰۹۲۱۳۸۹۳۹۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , مترو مولوی - تماس تا یکهفته

تلفن: ۵۵۶۰۵۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , حوالی چهارراه لشگر

تلفن: ۵۵۴۰۹۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و

شابلون زن و , کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۰۶۲۹۱ ۳۳۹۹۸۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر پرس زن ماهر خانم

یکنفر پرس زن ماهر خانم , و یکنفر شابلون زن خانم , نیازمندیم (کوچه برلن)

تلفن: ۰۹۱۹۸۶۳۸۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۷۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن پلاستیزول

شابلون زن پلاستیزول , نیازمندیم , (مترو شادمان)

تلفن: ۶۶۸۷۶۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر(آقا)

تعدادی شابلون زن ماهر(آقا) , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , محدوده خیام جنوبی نیازمندیم , حقوق بالای 700 / 1

تلفن: ۰۹۹۱۳۶۹۹۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهرآقا،خانم

تعدادی شابلون زن ماهرآقا،خانم , حقوق800 / 1م وتعدادی کارگر , ساده حقوق300 / 1م،محدوده شهرری

تلفن: ۵۵۲۱۸۹۱۰ تماس۱هفته  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده سعید آباد - شهریار

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۴۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۹۲۸۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن آقا

شابلون زن آقا , نیازمندیم , محدوده اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۸۳۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن وارد

به تعدادی شابلون زن وارد , جهت چاپ تریکو , محدوده باغستان شهریار نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۸۶۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن خانم و آقا

تعدادی شابلون زن خانم و آقا , و سرپرست میز بابیمه , خیابان رجایی جنوب سه راه خیرآباد

تلفن: ۰۹۱۰۱۸۶۷۴۱۰ - ۵۵۲۱۸۱۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن جهت

تعدادی شابلون زن جهت , چاپ پوشاک زنانه نیازمندیم , تماس تایکهفته شهرری،13آبان

تلفن: ۰۹۳۹۳۰۳۰۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن خانم و

به تعدادی شابلون زن خانم و , آقا و کارگر ساده نیازمندیم , ( حومه سه راه آدران )

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۰۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن با صبحانه

شابلون زن با صبحانه , و ناهار نیازمندیم , (محدوده مولوی)

تلفن: ۵۵۱۵۴۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو , نیازمندیم (تماس 1 هفته)

تلفن: ۰۹۳۵۱۸۶۹۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , با حقوق عالی نیازمندیم , حوالی باقر شهر

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۵۴۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , داخل بازار تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۰۲۰۱۶۹ و ۵۵۱۶۸۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم.محدوده 3راه افسریه , 40337572

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۶۵۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , محدوده خیام جنوبی نیازمندیم , حقوق بالای 700 / 1

تلفن: ۰۹۹۱۳۶۹۹۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده انقلاب - تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۴۰۱۶۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , و دو نفر کارگر ژلاتین کار , با حقوق 500 / 1 م , نیازمندیم , ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۴۲۷۸۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , « با بیمه » نیازمندیم , محدوده جمهوری

تلفن: ۰۹۰۲۲۲۶۸۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , خانم و آقا ماهر و کارگر ساده , نیازمندیم « محدوده باقرشهر »

تلفن: ۵۵۲۲۷۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن وارد

به تعدادی شابلون زن وارد , جهت چاپ تریکو , محدوده باغستان شهریار نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر(آقا)

تعدادی شابلون زن ماهر(آقا) , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده سعید آباد - شهریار

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۴۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده سعید آباد - شهریار

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۴۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن آقا و

تعدادی شابلون زن آقا و , کارگر ساده آقا نیازمندیم , (تماس تا 15 روز) - (نواب-عباسی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۵۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده جهت , چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۱۸۶۹۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم (محدوده یافت آباد)

تلفن: ۰۹۰۲۱۷۹۷۱۱۶ ۶۶۸۲۰۳۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , آقا و خانم و کارگرساده , حوالی کوچه برلن(تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۹۷۷_۳۳۹۵۶۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن آقا و

به تعدادی شابلون زن آقا و , خانم و کارگر ساده خانم , نیازمندیم (گلستان- صالح آباد )

تلفن: ۰۹۲۱۵۱۸۰۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و کارگر ساده

شابلون زن ماهر و کارگر ساده , نیازمندیم , ( محدوده مختاری )

تلفن: ۰۹۲۱۳۸۹۳۹۷۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر خانم و آقا

شابلون زن ماهر خانم و آقا , و کارگرساده نیازمندیم , (نزدیک مترو عبدل آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۰۹۲۴و۵۵۸۴۴۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن پارچه نیازمندیم

شابلون زن پارچه نیازمندیم , (تماس تا یکهفته) , محدوده بازارمبل یافت آباد

تلفن: ۶۶۲۹۰۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده سعید آباد - شهریار

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۴۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن با صبحانه

شابلون زن با صبحانه , و ناهار نیازمندیم , (محدوده مولوی)

تلفن: ۵۵۱۵۴۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , آقا و خانم , نیازمندیم - حوالی آذری

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۶۰۴۱۴و۶۶۶۲۹۴۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن خانم و آقا

تعدادی شابلون زن خانم و آقا , و سرپرست میز بابیمه , خیابان رجایی جنوب سه راه خیرآباد

تلفن: ۰۹۱۰۱۸۶۷۴۱۰ - ۵۵۲۱۸۱۴۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و عکاس ماهر

شابلون زن و عکاس ماهر , جهت چاپ تریکو , درمحدوده نازی آباد

تلفن: ۵۵۱۰۰۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن

شابلون زن , خانم یا آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۹۵۳۶۹۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده خیام)

تلفن: ۵۵۱۵۱۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , جهت چاپ سیلک , نیازمندیم - محدوده اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۲۹۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا , نیازمندیم (محدوده کیانشهر)

تلفن: ۳۳۸۸۲۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۰۹۳۷ ۶۶۲۶۲۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر شابلون زن و ساده

کارگر شابلون زن و ساده , جهت چاپ روی تیشرت نیازمندیم , ( غیاثی خاوران )

تلفن: تماس تايکهفته ۳۳۷۰۳۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۹۲۸۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , نیازمندیم (محدوده یافت آباد)

تلفن: ۰۹۰۲۱۷۹۷۱۱۶ ۶۶۸۲۰۳۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر شابلون زن

به چند نفر شابلون زن , پلاستیزول ماهر , محدوده فردوسی نیازمندیم

تلفن: تماس تا ۲هفته ۶۶۷۱۰۵۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر شابلون زن

کارگر شابلون زن , ماهر و ساده نیازمندیم , محدوده یافت آباد ، شهرک ولیعصر

تلفن: ۰۹۰۳۱۴۹۱۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

سرپرست حرفه ای

سرپرست حرفه ای , صفر تا صد , جهت چاپ تریکو

تلفن: ۰۹۳۵۷۸۶۱۷۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۹۱۳۶۹۹۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , کارگر ساده باحقوق بسیارعالی , جهت شیفت شب-حوالی میدان شوش

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۹۸۷۲ ـ ۵۵۰۶۳۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , یا نیمه ماهر خانم یا آقا , محدوده شهرری نیازمندیم

تلفن: ۳۳۳۷۹۸۰۵ - ۰۹۱۹۴۵۸۵۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , (خانم و آقا) نیازمندیم , (تماس تایکهفته)

تلفن: ۶۶۶۷۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلوزن ماهر

تعدادی شابلوزن ماهر , جهت کار در کارگاه چاپ پارچه , محدوده چهاردانگه تماس 9تا17

تلفن: ۵۵۲۸۹۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن حرفه ای زول کار

شابلون زن حرفه ای زول کار , و کارگر ساده آقا , محدوده فلاح تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۴۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر سرپرست

به یک نفر سرپرست , و تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم.(محدوده افسریه)

تلفن: ۳۳۸۴۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , محدوده م خراسان کیانشهر

تلفن: ۳۳۸۹۷۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری