آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - راننده (پایه یک)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - راننده (پایه یک)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - راننده (پایه یک)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی راننده لودر

به تعدادی راننده لودر , شیفت شب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۲۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه1 شب رو

راننده پایه1 شب رو , خارج از شهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۸۴۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده کمپرسی مجرب

راننده کمپرسی مجرب , (غیربازنشسته) جهت کار در , فیروزبهرام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۹۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده پایه یک جهت

به تعدادی راننده پایه یک جهت , پیمانکاری برفروبی داخل شهرتهران , نیازمندیم (تماس 8 الی

تلفن: ۶۶۸۷۴۰۴۸  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کشنده جفت محور

کشنده جفت محور , جهت حمل گاز مایع , , نیازمندیم , (( شرکت گاز چراغ )) …

تلفن: ۴۴۷۱۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با , 5سال سابقه جهت کارباتریلی نیازمند , است(حقوق ثابت+بیمه …

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده تریلی یخچال

راننده تریلی یخچال , نیازمندیم , محل کار شهریار

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۹۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده لودر

به تعدادی راننده لودر , شیفت شب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۲۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

پیمانکاردارای خاوربغل بازشو

پیمانکاردارای خاوربغل بازشو , جهت حمل محصولات , شرکت معتبر تولیدی نیازمندیم

تلفن: (داخلي۲۶۷) ۹۱و۴۴۵۱۸۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده لودر

به تعدادی راننده لودر , شیفت شب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۲۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

کشنده جفت محور

کشنده جفت محور , جهت حمل گاز مایع , , نیازمندیم , (( شرکت گاز چراغ )) …

تلفن: ۴۴۷۱۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده پایه یک جهت

به تعدادی راننده پایه یک جهت , پیمانکاری برفروبی داخل شهرتهران , نیازمندیم (تماس 8 الی

تلفن: ۶۶۸۷۴۰۴۸  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه1 شب رو

راننده پایه1 شب رو , خارج از شهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۸۴۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با , 5سال سابقه جهت کارباتریلی نیازمند , است(حقوق ثابت+بیمه …

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با , 5سال سابقه جهت کارباتریلی نیازمند , است(حقوق ثابت+بیمه …

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان , مجردآشنابه شمال وشمال شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۹۰۸۶ ۷۷۷۰۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادمحدودی راننده پایه یک

تعدادمحدودی راننده پایه یک , مجرب دارایBISجهت اشتغال دربخش , خصوصی شرکت واحد(جنوبشرق

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۳۲۰۹۱ - ۰۹۳۷۲۴۱۴۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده پایه یک جهت

به تعدادی راننده پایه یک جهت , پیمانکاری برفروبی داخل شهرتهران , نیازمندیم (تماس 8 الی

تلفن: ۶۶۸۷۴۰۴۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

کشنده جفت محور

کشنده جفت محور , جهت حمل گاز مایع , , نیازمندیم , (( شرکت گاز چراغ )) …

تلفن: ۴۴۷۱۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی فعال

یک شرکت تولیدی فعال , در زمینه قطعات خودرو , ( در شرق تهران ) , تعدادی راننده خاور , بصورت …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه1 شب رو

راننده پایه1 شب رو , خارج از شهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۸۴۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی فعال

یک شرکت تولیدی فعال , در زمینه قطعات خودرو , ( در شرق تهران ) , تعدادی راننده خاور , بصورت …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده پایه یک جهت

به تعدادی راننده پایه یک جهت , پیمانکاری برفروبی داخل شهرتهران , نیازمندیم (تماس 8 الی

تلفن: ۶۶۸۷۴۰۴۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه1 شب رو

راننده پایه1 شب رو , خارج از شهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۸۴۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان , مجردآشنابه شمال وشمال شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۹۰۸۶ ۷۷۷۰۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادمحدودی راننده پایه یک

تعدادمحدودی راننده پایه یک , مجرب دارایBISجهت اشتغال دربخش , خصوصی شرکت واحد(جنوبشرق

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۳۲۰۹۱ - ۰۹۳۷۲۴۱۴۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با , 5سال سابقه جهت کارباتریلی نیازمند , است(حقوق ثابت+بیمه …

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

دونفر راننده بیل مکانیکی

دونفر راننده بیل مکانیکی , باگواهینامه ویژه نیازمندیم , محدوده شهریار-شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۸۸۷۷۶۴۲۴ - ۰۹۱۸۴۱۰۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

کشنده جفت محور

کشنده جفت محور , جهت حمل گاز مایع , , نیازمندیم , (( شرکت گاز چراغ )) …

تلفن: ۴۴۷۱۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی فعال

یک شرکت تولیدی فعال , در زمینه قطعات خودرو , ( در شرق تهران ) , تعدادی راننده خاور , بصورت …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

دونفر راننده بیل مکانیکی

دونفر راننده بیل مکانیکی , باگواهینامه ویژه نیازمندیم , محدوده شهریار-شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۸۸۷۷۶۴۲۴ - ۰۹۱۸۴۱۰۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادمحدودی راننده پایه یک

تعدادمحدودی راننده پایه یک , مجرب دارایBISجهت اشتغال دربخش , خصوصی شرکت واحد(جنوبشرق

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۳۲۰۹۱ - ۰۹۳۷۲۴۱۴۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه1 شب رو

راننده پایه1 شب رو , خارج از شهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۸۴۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده تریلی با مدارک کامل

راننده تریلی با مدارک کامل , وسابقه کارجهت کارباکشنده البرز , ترجیحا محدوده ورامین …

تلفن: ۰۹۳۰۱۸۵۷۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با , 5سال سابقه جهت کارباتریلی نیازمند , است(حقوق ثابت+بیمه …

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان , مجردآشنابه شمال وشمال شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۹۰۸۶ ۷۷۷۰۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک با مدارک تکمیل

راننده پایه یک با مدارک تکمیل , جهت کار با کمرشکن بامحور , داخل شهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۳۴۱۴ - ۵۵۲۵۲۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی فعال

یک شرکت تولیدی فعال , در زمینه قطعات خودرو , ( در شرق تهران ) , تعدادی راننده خاور , بصورت …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان , مجردآشنابه شمال وشمال شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۹۰۸۶ ۷۷۷۰۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادمحدودی راننده پایه یک

تعدادمحدودی راننده پایه یک , مجرب دارایBISجهت اشتغال دربخش , خصوصی شرکت واحد(جنوبشرق

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۳۲۰۹۱ - ۰۹۳۷۲۴۱۴۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده تریلی با مدارک کامل

راننده تریلی با مدارک کامل , وسابقه کارجهت کارباکشنده البرز , ترجیحا محدوده ورامین …

تلفن: ۰۹۳۰۱۸۵۷۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

دونفر راننده بیل مکانیکی

دونفر راننده بیل مکانیکی , باگواهینامه ویژه نیازمندیم , محدوده شهریار-شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۸۸۷۷۶۴۲۴ - ۰۹۱۸۴۱۰۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک با مدارک تکمیل

راننده پایه یک با مدارک تکمیل , جهت کار با کمرشکن بامحور , داخل شهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۳۴۱۴ - ۵۵۲۵۲۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار در شهر با کمپرسی , با سابقه کاری - غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۰۶۷۶ - ۵۵۸۶۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان , مجردآشنابه شمال وشمال شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۹۰۸۶ ۷۷۷۰۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی فعال

یک شرکت تولیدی فعال , در زمینه قطعات خودرو , ( در شرق تهران ) , تعدادی راننده خاور , بصورت …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

دونفر راننده بیل مکانیکی

دونفر راننده بیل مکانیکی , باگواهینامه ویژه نیازمندیم , محدوده شهریار-شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۸۸۷۷۶۴۲۴ - ۰۹۱۸۴۱۰۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک حتی بازنشسته

راننده پایه یک حتی بازنشسته , جهت کار با تریلی کفی , دربندرعباس (باجای خواب + غذا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادمحدودی راننده پایه یک

تعدادمحدودی راننده پایه یک , مجرب دارایBISجهت اشتغال دربخش , خصوصی شرکت واحد(جنوبشرق

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۳۲۰۹۱ - ۰۹۳۷۲۴۱۴۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده تریلی با مدارک کامل

راننده تریلی با مدارک کامل , وسابقه کارجهت کارباکشنده البرز , ترجیحا محدوده ورامین …

تلفن: ۰۹۳۰۱۸۵۷۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده تریلی مجرب

تعدادی راننده تریلی مجرب , جهت حمل خودرو به شهرستانها , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۷۰۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

تعدادمحدودی راننده پایه یک

تعدادمحدودی راننده پایه یک , مجرب دارایBISجهت اشتغال دربخش , خصوصی شرکت واحد(جنوبشرق

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۳۲۰۹۱ - ۰۹۳۷۲۴۱۴۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان

تعدادی‎راننده‎جرثقیل‎نیسان , مجردآشنابه شمال وشمال شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۹۰۸۶ ۷۷۷۰۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

با کارت هوشمند و سلامت

با کارت هوشمند و سلامت , جهت کار با ایسوزو , نیازمندیم , راننده پایه یک و دو

تلفن: ۵۵۲۸۰۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , واقع درشهرک صنعتی نصیرآباد , به یک راننده تریلرنیازمند است

تلفن: ۵۶۳۹۰۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده تریلی با مدارک کامل

راننده تریلی با مدارک کامل , وسابقه کارجهت کارباکشنده البرز , ترجیحا محدوده ورامین …

تلفن: ۰۹۳۰۱۸۵۷۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

دونفر راننده بیل مکانیکی

دونفر راننده بیل مکانیکی , باگواهینامه ویژه نیازمندیم , محدوده شهریار-شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۸۸۷۷۶۴۲۴ - ۰۹۱۸۴۱۰۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 1

راننده پایه 1 , جهت شرکت معتبر پستی , در مسیر بین شهرها , دارای کارت هوشمند و سلامت , حداقل4سال …

تلفن: انتهاي فتح ۱۳ پلاک ۱۲۶ آدرس : بزرگراه ۶۵ متري فتح  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی فعال

یک شرکت تولیدی فعال , در زمینه قطعات خودرو , ( در شرق تهران ) , تعدادی راننده خاور , بصورت …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی به تعدادی

شرکت تولیدی به تعدادی , کشنده جفت و تک ، جهت , حمل تانکر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۸۳۴۲۸۸۲ - ۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

کارخانه گوهر بتون شهرری

کارخانه گوهر بتون شهرری , نیاز به راننده حرفه ای , پایه یک میکسر دارد

تلفن: ۳۳۴۸۹۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه چای دبش

مجموعه چای دبش , از تعدادی راننده , با شرایط ذیل دعوت , به همکاری می نماید , دارای گواهینامه …

تلفن: ۰۹۳۵۲۸۹۱۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به راننده کامیون NH

نیاز به راننده کامیون NH , تهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۸۸۰ ۰۹۱۹۷۰۷۴۹۱۹ - ۰۹۱۲۳۰۷۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

با کارت هوشمند و سلامت

با کارت هوشمند و سلامت , جهت کار با ایسوزو , نیازمندیم , راننده پایه یک و دو

تلفن: ۵۵۲۸۰۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر

راننده میکسر , نیازمندیم , ( اسلامشهر )

تلفن: سعيدي ۰۹۱۲۶۸۹۵۷۷۸  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راننده

بتعدادی راننده , پایه یک , جهت کاردرکارخانه بتن , درمحدوده جنوب تهران , شهر ری نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۹۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک با مدارک تکمیل

راننده پایه یک با مدارک تکمیل , جهت کار با کمرشکن بامحور , داخل شهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۳۴۱۴ - ۵۵۲۵۲۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

دونفر راننده بیل مکانیکی

دونفر راننده بیل مکانیکی , باگواهینامه ویژه نیازمندیم , محدوده شهریار-شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۸۸۷۷۶۴۲۴ - ۰۹۱۸۴۱۰۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با

شرکت حمل ونقل ،راننده پایه 1با , 5سال سابقه جهت کارباتریلی نیازمند , است(حقوق ثابت+بیمه …

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده میکسر

تعدادی راننده میکسر , جهت کار در کارخانه بتنی , محدوده آزادگان نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۵۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده پایه یک

به تعدادی راننده پایه یک , جهت کارFM کمپرسی , ترجیحا حومه پاکدشت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۴۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک جهت

راننده میکسر ماک جهت , تهران و سعیدآبادشهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده باگواهینامه پایه1وویزای

راننده باگواهینامه پایه1وویزای , شنگن جهت رانندگی برروی کامیون , چادری درمسیرایران …

تلفن: ۸ - ۸۸۷۵۶۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری