آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» اینجا کلیک کنید.

کارگر ساده و نیمه ماهر خانم

کارگر ساده و نیمه ماهر خانم , => با حقوق مکفی

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۱۵۵۹ـ۳۳۹۴۶۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم و آقا

کارگر ساده خانم و آقا , جهت تولیدی کفش , با تسویه هفتگی در محیطی سالم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۴۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۴۰۰۹۰۵۴ـ۳۳۹۱۵۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , کار در تولیدی کفش با حقوق , مناسب، تسویه هفتگی (بهارستان)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۳۳۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به چندنفرهمکار آقا یا خانم

به چندنفرهمکار آقا یا خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (تسویه هفتگی)

تلفن: ۶۶۷۱۱۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۴۰۰۹۰۵۴ـ۳۳۹۱۵۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم یا آقا

خانم یا آقا , نیازمندیم , به تعدادی کارگر ساده

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۶۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم و آقا

کارگرساده خانم و آقا , جهت تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۹۱۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , خانم و آقا , محدوده میدان خراسان

تلفن: ۳۳۷۰۵۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده (خانم)

کارگر ساده (خانم) , جهت همکاری در تولیدی کفش , نیازمندیم(محل کار:حوالی15خرداد)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۰۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش , دستمزد بالا ، تسویه هفتگی

تلفن: ۰۹۹۰۲۹۲۹۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۹۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم و آقا

کارگر ساده خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کفش , بدون بیمه و جای خواب، م بهارستان

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۰۳۱۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , عمده فروشی کفش زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۵۱۰۵۶ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک همکار خانم

به یک همکار خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (تسویه هفتگی)

تلفن: ۶۶۷۱۱۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۴۰۰۹۰۵۴ـ۳۳۹۱۵۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تولیدی کیف چرم

تولیدی کیف چرم , تعدادی همکارخانم ماهر یا ساده , نیازمندیم (مترو‎ دروازه دولت)

تلفن: ۸۶۰۷۳۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , جهت کار در تولیدی کفش , واقع در باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۳۹۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کیف , نیازمندیم(محدوده باغ سپهسالار)

تلفن: ۳۳۹۶۲۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده (خانم)

کارگر ساده (خانم) , جهت همکاری در تولیدی کفش , نیازمندیم(محل کار:حوالی15خرداد)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۰۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر خانم

به تعدادی کارگر خانم , سن 20تا 35 سال جهت کار , درتولیدی کیف زنان نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی ساده خانم

تعدادی نیروی ساده خانم , جهت تولیدی کیف و کفش ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۳۲۹۹۷و۶۶۱۷۰۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده باغ سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۳۱۱۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار درپخش کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۱۸۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم یا آقا

تعدادی کارگر ساده خانم یا آقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۸۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی همکار ساده و وردست

تعدادی همکار ساده و وردست , خانم و آقا جهت تولیدی , کیف و کفش زنانه نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۲۴۷۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , جهت کار در تولیدی کفش , واقع در باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۳۹۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگرباسواد

به یک کارگرباسواد , جهت کار دربنکداری چرم وکفش , دربازار تهران , ساعت کار30 / 8 تا 30 / 18 , …

تلفن: ۵۵۶۱۶۰۶۶ و ۵۵۶۳۸۸۹۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا و خانم

کارگر ساده آقا و خانم , جهت تولیدی کیف نیازمندیم , ( محدوده بهارستان )

تلفن: ۷۷۶۵۳۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت کار در

تعدادی خانم جهت کار در , تولیدی کیف زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۲۱۰۴۹ سپهسالار ۳۳۱۱۵۸۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار خانم و آقا

به تعدادی همکار خانم و آقا , جهت کاردرتولیدی کفش زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۸۲۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم یا آقا

کارگر ساده خانم یا آقا , جهت کار در کارگاه کفاشی , (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۸۷۱۵۳۲۵و۳۳۹۵۷۵۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار خانم

به تعدادی همکار خانم , جهت تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۶۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , آقا یا خانم نیازمندیم , ( محدوده سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۸۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۳۳۹۲۴۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی 20 نفر خانم و آقا

به تعدادی 20 نفر خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کیف , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۷۶۰۱۰۸۸ و ۳۳۹۱۲۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , 19 تا 24 سال , ترجیحاً مجرد نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۵۲۹۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم جهت تولیدی

کارگرساده خانم جهت تولیدی , کفش زنانه در محیطی مناسب , تیراژ بالا ، تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۸۱۳۲۹  


نیازمندیهای همشهری

یک کارگر ساده آقا

یک کارگر ساده آقا , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم (تسویه هفتگی)

تلفن: ۶۶۷۱۱۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده آقا

کارگرساده آقا , جهت فروشگاه کیف و کفش

تلفن: ۰۹۱۹۷۲۹۹۸۱۱ ۰۹۱۲۸۱۰۷۸۸۶  


نیازمندیهای همشهری