آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش) - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی کارگرساده و ماهر خانم

تعدادی کارگرساده و ماهر خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۰۵۰۶۵۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده

به یک کارگر ساده , جهت کفش فروشی , فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۴۳۹۰۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده ترجیحا خانم

کارگر ساده ترجیحا خانم , و چرخکار جهت کفش صندل , نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۴۶۵۷و۰۹۱۲۳۳۹۳۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم ( سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۲۱۰۴۹ ـ ۳۳۱۱۵۸۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , فوری با مزد عالی

تلفن: (جمهوري) ۰۹۱۲۵۹۰۱۱۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده جهت

به تعدادی کارگر ساده جهت , کار در تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۰۱۹۸۰ ۵۵۸۰۲۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکارخانم جهت کار

به تعدادی همکارخانم جهت کار , درتولیدی کفش زنانه باحقوق ومزایا , خوب نیازمندیم محدوده …

تلفن: ۰۹۳۰۸۱۷۹۷۳۷  


نیازمندیهای همشهری