آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی وردست خانم یا آقا

تعدادی وردست خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۳۸۹۴۲۲۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده آقا

تعدادی کارگر ساده آقا , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۷۴۶۶۳و۰۹۱۹۱۲۴۹۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و نیمه ماهر خانم

کارگر ساده و نیمه ماهر خانم , => با حقوق مکفی

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۱۵۵۹ـ۳۳۹۴۶۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , محدوده بهارستان نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۷۷۴۵۳۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۱۶۰۱۰۶۵و ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده جهت

به تعدادی کارگر ساده جهت , کار در تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۰۱۹۸۰ ۵۵۸۰۲۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۹۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , محدوده بهارستان نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۷۷۴۵۳۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار و وردست

تعدادی تخته کار و وردست , وکارگرساده جهت کار درتولیدی , کیف زنانه_محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۰۰۶۲۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۹۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم و آقا

کارگرساده خانم و آقا , پایه حقوق 2 میلیون , جهت تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۳۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم …

تلفن: (تماس تا يکهفته)۳۳۹۵۰۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۲۷۶۵ ـ ۶۶۳۴۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار نیمه ماهر

به تعدادی تخته کار نیمه ماهر , جهت لب تای جلد سررسید , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۲۸۶۲۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم یا آقا

کارگرساده خانم یا آقا , ساعت 9 تا 18 حقوق 500 / 1

تلفن: ۰۹۱۲۵۶۶۰۹۴۸ ۰۹۱۲۷۸۰۳۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۱۶۰۱۰۶۵و ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده وماهر

به تعدادی کارگر ساده وماهر , جهت کاردرتولیدی کیف چرمی , نیازمندیم محدوده فلاح ، ابوذر

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۱۹۵۳و۵۵۴۶۲۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۵۵۰۲۹۴۲ - ۳۳۹۹۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم و آقا

کارگرساده خانم و آقا , پایه حقوق 2 میلیون , جهت تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۳۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم …

تلفن: (تماس تا يکهفته)۳۳۹۵۰۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۲۷۶۵ ـ ۶۶۳۴۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی …

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۴۷۳۴۷ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم یا آقا

کارگرساده خانم یا آقا , ساعت 9 تا 18 حقوق 500 / 1

تلفن: ۰۹۱۲۵۶۶۰۹۴۸ ۰۹۱۲۷۸۰۳۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۹۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۱۶۰۱۰۶۵و ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی …

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۴۷۳۴۷ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده وماهر

به تعدادی کارگر ساده وماهر , جهت کاردرتولیدی کیف چرمی , نیازمندیم محدوده فلاح ، ابوذر

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۱۹۵۳و۵۵۴۶۲۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم …

تلفن: (تماس تا يکهفته)۳۳۹۵۰۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۵۵۰۲۹۴۲ - ۳۳۹۹۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۱۶۰۱۰۶۵و ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۹۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۲۷۶۵ ـ ۶۶۳۴۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده باغ سپهسالار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۹۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۱۶۰۱۰۶۵و ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده وماهر

به تعدادی کارگر ساده وماهر , جهت کاردرتولیدی کیف چرمی , نیازمندیم محدوده فلاح ، ابوذر

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۱۹۵۳و۵۵۴۶۲۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۵۵۰۲۹۴۲ - ۳۳۹۹۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم …

تلفن: (تماس تا يکهفته)۳۳۹۵۰۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۲۷۶۵ ـ ۶۶۳۴۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی …

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۴۷۳۴۷ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار و وردست

تعدادی تخته کار و وردست , وکارگرساده جهت کار درتولیدی , کیف زنانه_محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۰۰۶۲۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار وکارگرساده

به تعدادی چرخکار وکارگرساده , جهت کار در تولیدی کیف , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۹۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده وماهر

به تعدادی کارگر ساده وماهر , جهت کاردرتولیدی کیف چرمی , نیازمندیم محدوده فلاح ، ابوذر

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۱۹۵۳و۵۵۴۶۲۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۲۷۶۵ ـ ۶۶۳۴۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت کار در کارگاه کفش زنانه , درمحیطی مناسب-محدوده پیچ شمیران

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۱۶۷۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم یا آقا جهت

به تعدادی خانم یا آقا جهت , کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۰۹۳۰۱۶۰۱۰۶۵و ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۵۵۰۲۹۴۲ - ۳۳۹۹۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی …

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۴۷۳۴۷ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم …

تلفن: (تماس تا يکهفته)۳۳۹۵۰۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی …

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۴۷۳۴۷ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت کار در کارگاه کفش زنانه , درمحیطی مناسب-محدوده پیچ شمیران

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۱۶۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده وماهر

به تعدادی کارگر ساده وماهر , جهت کاردرتولیدی کیف چرمی , نیازمندیم محدوده فلاح ، ابوذر

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۱۹۵۳و۵۵۴۶۲۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , ( خانم ) با حقوق مکفی , جهت بسته بندی کفش , از ساعت 9 صبح الی 19 , نیازمندیم …

تلفن: (تماس تا يکهفته)۳۳۹۵۰۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۵۵۰۲۹۴۲ - ۳۳۹۹۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار وکارگرساده

به تعدادی چرخکار وکارگرساده , جهت کار در تولیدی کیف , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۹۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار و وردست

تعدادی تخته کار و وردست , وکارگرساده جهت کار درتولیدی , کیف زنانه_محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۰۰۶۲۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه کفاشی ،مترودروازه دولت , محیط سالم،تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۴۲۷۶۵ ـ ۶۶۳۴۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا

تعدادی کارگر ساده خانم وآقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۵۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرکارگر ساده

به یک نفرکارگر ساده , درعمده فروشی کفش نیازمندیم , (حقوق 2 میلیون ماهیانه ) , چهارراه سعدی …

تلفن: ۰۹۱۰۹۷۴۷۳۴۷ - ۳۳۹۲۷۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کیف , نیازمندیم ( باغ سپهسالار )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۲۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت , تولیدی کیف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۸۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار و وردست

تعدادی تخته کار و وردست , وکارگرساده جهت کار درتولیدی , کیف زنانه_محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۰۰۶۲۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جوان جهت کار

کارگر ساده آقا جوان جهت کار , در فروشگاه کیف نیازمندیم , حقوق 2 م (حوالی بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۳۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار وکارگرساده

به تعدادی چرخکار وکارگرساده , جهت کار در تولیدی کیف , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۵۶۸۶۹۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهریاساده،وردست

کارگرماهریاساده،وردست , چرخکاریاوردست تخته کارخانم یا , آقاجهت کارتولیدی کیف زنانه

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

XX به تعدادی خانم XX

XX به تعدادی خانم XX , جهت بسته بندی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۱۸۶۲۹ - ۳۳۹۳۱۰۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۵۵۰۲۹۴۲ - ۳۳۹۹۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم.

تلفن: ۳۶۶۱۰۷۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , تولیدی کیف ، ماهانه 800 / 1م , با محیطی سالم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فروشگاه کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم جهت تولیدی کفش

کارگر خانم جهت تولیدی کفش , (سپهسالار کوچه مهندس الممالک , بن بست اول ، پلاک4 ، واحد6)

تلفن: ۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۱۱۴۵۰ و ۵۵۶۹۲۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم وآقا

کارگر ساده خانم وآقا , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۵۵۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده و

به تعدادی کارگر ساده و , تخته کار ماهر جهت کیف زنانه , بزرگ و پول خوردی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۴۰۸۰۲ - ۷۷۶۱۱۲۰۹  


نیازمندیهای همشهری