آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز) - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم یاآقا جهت تریکومردانه , نیازمندیم.محدوده چهارراه استانبول

تلفن: ۶۶۷۲۷۵۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار , و وسط کار ماهرخانم یا آقا , خطی 80 تومان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۵۷۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر زیگزالدوز آقا

به یکنفر زیگزالدوز آقا , جهت دوخت تی شرت مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۳۷۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز کار

زیگزاگ دوز و میاندوز کار , و چرخکار(کار دائم+حقوق عالی) , (محدوده چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۶۲۷۶و۳۳۹۲۰۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر(خطی70)

زیگزال دوز ماهر(خطی70) , (کار دائم)جهت تیشرت مردانه , محل کار:جنب متروی دروازه شمیران

تلفن: ۰۹۱۹۳۱۶۹۲۰۰و۰۹۱۲۶۷۸۶۱۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به چندنفر زیگزال دوز ماهر

به چندنفر زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , در محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۰۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوزماهر

زیگزال دوز و راسته دوزماهر , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا

زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم , حوالی مترو سعدی (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۳۸۰۸۹۰۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز،میان دوزکارماهر

زیگزال دوز،میان دوزکارماهر , و وسط کارنیمه وقت وتمام وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۵۳۷۸۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا

زیگزاگ دوز خانم یا آقا , با تسویه هفتگی (بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۳۷۸۱۵۲۰۱ ۰۹۱۲۰۶۸۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز حقوق 4تا 6میلیون

زیگزالدوز حقوق 4تا 6میلیون , و وسط کار جهت تریکو مردانه , تسویه هفتگی (چهارراه استانبول)

تلفن: ۳۳۱۱۲۵۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار وچرخکار نیازمندیم , تسویه نقدی - تماس تا 10 روز

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۴۱۹۲ - ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز جهت

زیگزال دوز جهت , تی شرت مردانه (تیراژ بالا) , نیازمندیم (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال میاندوزکارخانم

تعدادی زیگزال میاندوزکارخانم , یا آقا جهت تی شرت مردانه , محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۳۵۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به ‎تعدادی ‏زیگزال‎ دوز و

به ‎تعدادی ‏زیگزال‎ دوز و , میاندوزکار جهت تریکو , بچه‏گانه نیازمندیم (م خراسان)

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۷۴۹۴ ـ ۳۳۷۳۰۱۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزماهر

تعدادی زیگزال دوزماهر , جهت کار در تریکو مردانه , محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۵۶۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز خانم

به تعدادی زیگزال دوز خانم , یاآقا جهت کار تریکو نیازمندیم , (4راه استانبول روبروی سفارت …

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۴۷۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهرتریکو

تعدادی زیگزال دوز ماهرتریکو , تمام وقت ،نیمه وقت خانم وآقا , محدوده متروعلی آباد-تماس …

تلفن: ۵۵۱۸۰۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز

زیگزال دوز , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۳۵۶۳۰۲۹ ۵۵۳۹۲۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر و

زیگزال دوز ماهر و , نیمه ماهر جهت تولیدی , نیازمندیم (حوالی مترو)

تلفن: ۰۹۰۲۰۸۹۲۷۵۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز - میاندوز کار

زیگزال دوز - میاندوز کار , راسته دوز نیازمندیم , شرق تهران - تماس تا یکهفته

تلفن: ۷۷۲۶۸۳۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکار (جهت پوشاک , بچه‎ گانه) با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۷۷۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی)

تلفن: ۵۵۶۹۷۹۹۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز میان دوزکار

زیگزال دوز میان دوزکار , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۳۳۹۶۰۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راسته دوز تریکو

تعدادی راسته دوز تریکو , و زیگزاگ دوز , نیازمندیم - امامزاده حسن

تلفن: ۵۵۷۵۳۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به چرخکار و زیگزال دوز ماهر

به چرخکار و زیگزال دوز ماهر , «خانم و آقا» , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۵۴۵۵۸۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ومیان دوزکارخانم و آقا , نیازمندیم(محدوده کیانشهر)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۶۰۳۲۰و۳۳۶۰۵۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر آقا و خانم

زیگزال دوز ماهر آقا و خانم , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خطی 70

زیگزال دوز خطی 70 , راسته دوزخطی75وسط کار500 / 1م , (ماهر)(تیراژبالا)(با جای خواب)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز،چرخکار

به تعدادی زیگزالدوز،چرخکار , و وسط کارماهر نیازمندیم , حوالی خاوران-بلوارابوذر

تلفن: ۳۳۸۲۶۴۹۳و۰۹۳۶۴۲۴۹۸۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تولیدی تیشرت مردانه

تولیدی تیشرت مردانه , زیگزالدوز ماهر نیازمندیم , (چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۸۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار خانم

زیگزال دوز و وسط کار خانم , جهت پوشاک زنانه ، محدوده , آزادی - استادمعین نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۰۲۰۲۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز و میاندوزکار

خانم زیگزاگ دوز و میاندوزکار , تاپ و تیشرت ساده ماهیانه , م‎انقلاب جمالزاده جنوبی پ164واحد1

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم مسلط به

زیگزال دوز خانم مسلط به , راسته جهت پوشاک بچه گانه , محدوده جمهوری درمحیط کاملا زنانه

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۳۱۱۷ - ۶۶۹۸۰۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز ماهر نیازمندیم , (محدوده بهارستان)(تماس 1هفته)

تلفن: ۰۹۰۱۵۱۹۶۰۴۱و۰۹۱۲۵۰۰۷۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

چرخکارحرفه ای وزیگزال دوز

چرخکارحرفه ای وزیگزال دوز , خانم و آقا (تسویه هفتگی) , (محدوده خیام) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ و ۵۵۵۹۶۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , تریکو مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۶۷۵۰۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکش دوز

زیگزال دوز و میاندوزکش دوز , ماهر جهت لباس زیر زنانه , محدوده مترو خیام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۵۴۲۸۸و۵۵۶۹۵۳۲۹  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر زیگزال دوز

یک نفر زیگزال دوز , خانم یا آقاجهت تی شرت مردانه , (چهارراه سیروس)تماس تایکهفته

تلفن: ۰۹۳۸۱۵۰۰۲۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز تی شرت

تعدادی زیگزال دوز تی شرت , مردانه کار دائم با تیراژ بالا , نیازمندیم(محدوده چهارراه …

تلفن: ۶۶۳۴۸۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر آقا و خانم

زیگزال دوز ماهر آقا و خانم , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , جهت تریکو مردانه و زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۷۰۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوز

زیگزال دوز و میاندوز , جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۹۸۶۵۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز (تریکو)

زیگزال دوز (تریکو) , جهت کار در , کمپانی پوشاک , => مزد عالی , => محیط مناسب , => تسویه نقدی …

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز،چرخکار و وسط کار

زیگزاگ دوز،چرخکار و وسط کار , (خانم و آقا)جهت پوشاک اسپرت , محل کار:مقابل وردآورد

تلفن: ۴ ـ ۴۴۹۸۹۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار خانم

زیگزال دوز و وسط کار خانم , جهت پوشاک زنانه ، محدوده , آزادی - استادمعین نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۰۲۰۲۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزاگ دوز

به یک نفر زیگزاگ دوز , و میاندوزکار نیازمندیم , خطی 80

تلفن: ۶۶۴۹۹۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز تریکو خانم

زیگزال دوز تریکو خانم , اسلامشهر 3 راه آدران ،شهرک , قلعه میر( کار راحت،دستمزدخوب)

تلفن: ۰۹۲۱۳۵۵۷۸۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تولیدی تیشرت مردانه

تولیدی تیشرت مردانه , زیگزالدوز ماهر نیازمندیم , (چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۸۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز جهت تریکو , بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۶۲۳۳۹ و ۵۵۷۱۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار وچرخکار نیازمندیم , تسویه نقدی - تماس تا 10 روز

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۴۱۹۲ - ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار

زیگزال دوز و وسط کار , جهت پوشاک مردانه نیازمندیم , محدوده میدان قزوین

تلفن: ۵۵۴۸۳۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , جهت کار در تولیدی , باغ سپهسالار

تلفن: ۰۹۲۰۲۴۴۹۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تولیدی تیشرت مردانه

تولیدی تیشرت مردانه , زیگزالدوز ماهر نیازمندیم , (چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۸۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز کار

زیگزاگ دوز و میاندوز کار , نیازمندیم (کار دائم) , (محدوده چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۶۲۷۶و۳۳۹۲۰۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , مسلط به راسته دوزی و یک نفر , بسته بند نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۸۰۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار خانم

به تعدادی همکار خانم , زیگزال دوز ، راسته دوز , و وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۵۷۸۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خطی 70

زیگزال دوز خطی 70 , راسته دوزخطی75وسط کار500 / 1م , (ماهر)(تیراژبالا)(با جای خواب)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز کار

زیگزاگ دوز و میاندوز کار , نیازمندیم (کار دائم) , (محدوده چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۶۲۷۶و۳۳۹۲۰۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز ماهر نیازمندیم , (محدوده بهارستان)(تماس 1هفته)

تلفن: ۰۹۰۱۵۱۹۶۰۴۱و۰۹۱۲۵۰۰۷۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

میان دوزکار مسلط به زیگزال

میان دوزکار مسلط به زیگزال , و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۳۳۹۲۴۹۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تولیدی تیشرت مردانه

تولیدی تیشرت مردانه , زیگزالدوز و چرخکار راسته دوز , نیازمندیم (چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۸۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , جهت کار در تولیدی , باغ سپهسالار

تلفن: ۰۹۲۰۲۴۴۹۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر تریکو

زیگزاگدوز ماهر تریکو , و وسط کار ماهر خانم , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۲۴۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی)

تلفن: ۵۵۶۹۷۹۹۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر آقا و خانم

زیگزال دوز ماهر آقا و خانم , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز

زیگزال دوز , نیازمندیم - محدوده امیریه

تلفن: ۰۹۳۰۳۵۶۳۰۲۹ ۵۵۳۹۲۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار ماهر و نیمه ماهر , جهت تریکو زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۹۰۳۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم جهت

زیگزال دوز خانم جهت , شلوار بچه گانه نیازمندیم , (حوالی بازار مولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۰۷۱۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , با بیمه نیازمندیم , « ایستگاه مترو دروازه دولت »

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۵۱۴۱ ـ ۶۶۷۱۳۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر نیازمندیم

زیگزاگ دوز ماهر نیازمندیم , ( محدوده فردوسی )

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۳۴۳۱۹ ۶۶۳۴۶۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار

تعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار , و میاندوزکار نیازمندیم , آقابا جای خواب-تماس تا10روز

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۴۱۹۲ - ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهرو وسط کار

زیگزال دوز ماهرو وسط کار , خانم و آقا جهت دوخت تریکو , اسلش و تیشرت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۷۳۷۷۲ - ۵۵۳۸۳۸۲۷  


نیازمندیهای همشهری