آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز) - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

زیگزال دوز و میاندوز کار

زیگزال دوز و میاندوز کار , حرفه ای و وسط کارخانم و آقا , (تسویه هفتگی) (محدوده خیام)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ و ۵۵۵۹۶۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوزومیاندوزکار

به یک زیگزال دوزومیاندوزکار , جهت تریکو مردانه با تیراژ بالا , و مزد عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۹۵۶۴۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

« فقط مایو »تماس17 تا 22

« فقط مایو »تماس17 تا 22 , مزدی دوزی بیرون بر و مزدی دوزی , از شما ، کارگاه ازما (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۳۳۰۲۰۹۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار نیازمندیم , ( تماس تا یهکفته )

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۸۷۶۹۲ ـ ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و میاندوز

تعدادی زیگزال دوز و میاندوز , ماهرتریکو-تسویه هفتگی-میدان قیام , اول بلوارقیام-سرای …

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۶۱۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر آقا

زیگزال دوز ماهر آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم , حوالی مترو سعدی (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۳۸۰۸۹۰۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوزماهر

به یک زیگزال دوزماهر , مسلط به راسته دوزی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۸۰۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر میاندوزکار ماهر

به یک نفر میاندوزکار ماهر , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۸۶۳۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزال دوز و

به یک نفر زیگزال دوز و , یک نفر چرخکار نیازمندیم , (محدوده چهارراه سیروس)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۴۹۷۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار نیازمندیم , ( تماس تا یهکفته )

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۸۷۶۹۲ ـ ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر

زیگزاگدوز ماهر , جهت کار تریکو مردانه , محدوده فردوسی ( تماس یکهفته )

تلفن: ۸۸۸۴۸۴۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به زیگزال دوز ماهر

به زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک تریکو , بچه گانه تیراژ بالا تسویه …

تلفن: ۰۹۲۱۳۸۳۴۰۷۹ ۰۹۹۸۱۲۲۰۲۰۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر تریکو

زیگزاگدوز ماهر تریکو , خانم یا آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۲۴۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

یک همکار خانم زیگزال دوز

یک همکار خانم زیگزال دوز , یا میاندوز کار ماهر یا نیمه ماهر , جهت تریکو زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۹۰۳۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار جهت کارتریکومردانه , باحقوق عالی وتسویه هفتگی بازار

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۳۴۳۸۱ ـ ۵۵۵۷۹۶۱۳  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی همکار خانم و آقا

بتعدادی همکار خانم و آقا , زیگزال دوز،میاندوزکار،چرخکار , جهت تیشرت یقه گرد تسویه نقدی

تلفن: تماس تايکهفته۰۹۱۲۶۲۱۶۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز (تریکو)

زیگزال دوز (تریکو) , جهت کار در , کمپانی پوشاک , => مزد عالی , => محیط مناسب , => تسویه نقدی …

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار زیگزال دوزخانم

چرخکار زیگزال دوزخانم , یا آقا و بیرون بر ماهر , با تعدادچرخ بالا جهت کارشلواراسلش

تلفن: ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به زیگزال دوز ماهر

به زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک تریکو , بچه گانه تیراژ بالا تسویه …

تلفن: ۰۹۲۱۳۸۳۴۰۷۹ ۰۹۹۸۱۲۲۰۲۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز خانم

به تعدادی زیگزال دوز خانم , یاآقا جهت کار تریکو نیازمندیم , (4راه استانبول روبروی سفارت …

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۴۷۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار نیازمندیم , ( تماس تا یهکفته )

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۸۷۶۹۲ ـ ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

« فقط مایو »تماس17 تا 22

« فقط مایو »تماس17 تا 22 , مزدی دوزی بیرون بر و مزدی دوزی , از شما ، کارگاه ازما (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۳۳۰۲۰۹۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوزماهر

زیگزال دوز و راسته دوزماهر , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز ماهر نیازمندیم , (محدوده بهارستان)(تماس 1هفته)

تلفن: ۰۹۰۱۵۱۹۶۰۴۱و۰۹۱۲۵۰۰۷۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر زیگزاگ دوز و

به دو نفر زیگزاگ دوز و , میاندوزکار جهت کار در تولیدی , ورزشی محدوده منیریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۸۵۲۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا جهت تولیدی تریکو , با بیمه نیازمندیم(تماس تا …

تلفن: ۳۳۹۲۱۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک میاندوزکاروزیگزال دوز

به یک میاندوزکاروزیگزال دوز , جهت تریکو مردانه با تیراژ بالا , و مزد عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۹۵۶۴۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز تریکو بچه گانه

زیگزال دوز تریکو بچه گانه , با دستمزد خوب , حوالی خیابان جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۲۴۸۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوزماهر

زیگزال دوز و راسته دوزماهر , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر زیگزالدوز آقا

به یکنفر زیگزالدوز آقا , جهت دوخت تی شرت مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۳۷۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز ماهر نیازمندیم , (محدوده بهارستان)(تماس 1هفته)

تلفن: ۰۹۰۱۵۱۹۶۰۴۱و۰۹۱۲۵۰۰۷۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز جهت

زیگزال دوز جهت , تی شرت مردانه (تیراژ بالا) , نیازمندیم (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر آقا

زیگزال دوز ماهر آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم , حوالی مترو سعدی (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۳۸۰۸۹۰۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ترجیحا خانم جهت تریکو مردانه , (خطی 70 ت) محدوده پیروزی

تلفن: ۰۹۳۸۷۰۷۵۴۷۵ - ۳۳۰۹۸۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوزوچرخکارجهت

تعدادی زیگزالدوزوچرخکارجهت , کار در تولیدی تیشرت مردانه , باخطی70و تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۰۸۰۱۰۲۸و۵۵۶۰۳۱۸۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر تریکو

زیگزاگدوز ماهر تریکو , خانم یا آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۲۴۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار زیگزال دوزخانم

چرخکار زیگزال دوزخانم , یا آقا و بیرون بر ماهر , با تعدادچرخ بالا جهت کارشلواراسلش

تلفن: ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

« فقط مایو »تماس17 تا 22

« فقط مایو »تماس17 تا 22 , مزدی دوزی بیرون بر و مزدی دوزی , از شما ، کارگاه ازما (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۳۳۰۲۰۹۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار نیازمندیم , ( تماس تا یهکفته )

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۸۷۶۹۲ ـ ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز تی شرت

تعدادی زیگزال دوز تی شرت , مردانه کار دائم با تیراژ بالا , نیازمندیم(محدوده چهارراه …

تلفن: ۶۶۳۴۸۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر زیگزال دوز ماهر

یکنفر زیگزال دوز ماهر , جهت تولیدی پوشاک مردانه , محل کار:محدوده فردوسی

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۵۳۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز راسته دوز

زیگزاگدوز راسته دوز , میاندوزکار وسط کار و اتوکار , خانم یا آقا (بیمه و کار دائم )

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۷۹۹۸۰ ـ ۶۶۷۱۷۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوزماهر

زیگزال دوز و راسته دوزماهر , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , ماهرتی شرت دوزمردانه کاردائمی , نیازمندیم (محدوده مختاری)

تلفن: ۵۵۳۶۳۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، میاندوزکار

زیگزال دوز ، میاندوزکار , و چرخکار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم (حوالی مترو)

تلفن: ۰۹۰۲۰۸۹۲۷۵۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر(خطی70)

زیگزال دوز ماهر(خطی70) , (کار دائم)جهت تیشرت مردانه , محل کار:جنب متروی دروازه شمیران

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۸۶۱۹۵و۷۷۵۱۲۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز جهت

زیگزال دوز جهت , تی شرت مردانه (تیراژ بالا) , نیازمندیم (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار وچرخکار نیازمندیم , تسویه نقدی - تماس تا 10 روز

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۴۱۹۲ - ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز کار

زیگزاگ دوز و میاندوز کار , و چرخکار(کار دائم+حقوق عالی) , (محدوده چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۶۲۷۶و۳۳۹۲۰۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم یاآقا جهت تریکومردانه , نیازمندیم.محدوده چهارراه استانبول

تلفن: ۶۶۷۲۷۵۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار , و وسط کار ماهرخانم یا آقا , خطی 80 تومان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۵۷۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر زیگزالدوز آقا

به یکنفر زیگزالدوز آقا , جهت دوخت تی شرت مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۳۷۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز کار

زیگزاگ دوز و میاندوز کار , و چرخکار(کار دائم+حقوق عالی) , (محدوده چهارراه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۶۲۷۶و۳۳۹۲۰۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر(خطی70)

زیگزال دوز ماهر(خطی70) , (کار دائم)جهت تیشرت مردانه , محل کار:جنب متروی دروازه شمیران

تلفن: ۰۹۱۹۳۱۶۹۲۰۰و۰۹۱۲۶۷۸۶۱۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به چندنفر زیگزال دوز ماهر

به چندنفر زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , در محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۰۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوزماهر

زیگزال دوز و راسته دوزماهر , جهت تریکو بابیمه نیازمندیم , کاردائم،تیراژبالا(حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا

زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم , حوالی مترو سعدی (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۳۸۰۸۹۰۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز،میان دوزکارماهر

زیگزال دوز،میان دوزکارماهر , و وسط کارنیمه وقت وتمام وقت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۵۳۷۸۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری