آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز) - استان خراسان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

« غنچه »

« غنچه » , تولید کننده پوشاک , از تعدادی زیگزاگ دوز ، , راسته دوز، میاندوز، قیچی زن , دعوت …

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راسته دوز ، وسط کار

راسته دوز ، وسط کار , خانم و آقا جهت تولیدی , پوشاک محدوده میدان قزوین

تلفن: ۵۵۴۸۳۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , وزیگزال دوز وسط کارخانم وآقا , نیازمندیم (محدوده افسریه)

تلفن: ۳۳۱۵۲۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کارماهر

زیگزال دوز و وسط کارماهر , خانم نیازمندیم(محدوده م محمدیه)

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۸۸۸۲۱ ۵۵۵۷۵۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز نوزادی خانم

زیگزاگ دوز نوزادی خانم , نیازمندیم , (محدوده کارون - هاشمی)

تلفن: ۰۹۳۵۷۲۵۴۳۴۶ و ۶۶۳۷۴۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز حرفه ای تریکو

زیگزالدوز حرفه ای تریکو , خطی 60 تومان , و وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۵۹۶۳۲ «تمـاس تا يکهفتـه» «ميـدان فردوسـي» => کار دائــم <=  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , آقا و خانم نیازمندیم , حتی مبتدی - با بیمه

تلفن: ۰۹۳۸۶۴۸۱۵۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کارخانم یا آقا نیازمندیم , ( حوالی نبرد جنوبی )

تلفن: ۳۳۷۲۹۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزومیان دوزکار

تعدادی زیگزاگ دوزومیان دوزکار , ماهرجهت کاردرتولیدی پوشاک , بیمه،تسویه هفتگی(قرچک-ورامین)

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۷۲۵۷۳ - ۰۹۱۲۱۸۳۲۲۷۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ و میاندوزکار

تعدادی زیگزاگ و میاندوزکار , ماهرخانم جوان درمحیطی کاملا زنانه , تسویه نقدی - تماس تا …

تلفن: ۰۹۳۶۹۴۹۹۹۶۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , جهت کار در تولیدی , باغ سپهسالار

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۷۴۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار ماهر و تمیز دوز

میاندوزکار ماهر و تمیز دوز , برای تولیدی پوشاک تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۳۶۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار ، زیگزاک دوز

تعدادی چرخکار ، زیگزاک دوز , میاندوز کار آقا و وسط کار خانم , جهت کار در تریکو دوزی مردانه

تلفن: تماس تا يکهفته ۰۹۱۲۳۱۹۱۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز خانم

به تعدادی زیگزال دوز خانم , و وسط کار نیازمندیم , محدوده چهارراه وحدت اسلامی

تلفن: ۰۹۳۵۶۳۲۷۶۸۹ و ۵۵۸۰۹۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز - میاندوزکار

زیگزال دوز - میاندوزکار , وسط کار تریکو نیازمندیم , افسریه (کاردائم + تسویه هفتگی)

تلفن: ۳۳۸۲۰۴۳۳  


نیازمندیهای همشهری

راسته دوز ، میاندوز کار و

راسته دوز ، میاندوز کار و , زیگزال دوز ماهرو وسط کار , تسویه هفتگی،مزدعالی (بازار تهران)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

# تولیدی پوشاک هیوا #

# تولیدی پوشاک هیوا # , تعدادی زیگزال میاندوز , خطی60 با کاردائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۲۷۰۶و۶۶۸۸۳۳۲۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ د وز خطی 50 تومان

زیگزاگ د وز خطی 50 تومان , جهت تولیدی تی شرت مردانه , نیازمندیم (حوالی بهارستان)

تلفن: ۰۹۱۹۷۲۸۰۷۰۰ ـ ۳۶۶۱۷۲۵۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت پوشاک برندمعتبر

شرکت پوشاک برندمعتبر , زیگزال دوز و میاندوزکار , جهت تریکو ، با بیمه , محدوده مترو شوش …

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , جهت شلوار زنانه , ( محدوده بازار )

تلفن: ۰۹۱۰۶۷۶۷۰۵۴ و ۵۵۸۱۱۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی

تعدادی , زیگزاگ دوز , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۲۸۹۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوز و

زیگزال دوز و راسته دوز و , وسط کار مزد عالی ، تیراژ بالا , جهت تریکو مردانه (بازار تهران)

تلفن: ۰۹۳۷۹۳۲۳۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر خانم

زیگزاگدوز ماهر خانم , محیط کاملا زنانه بیمه +سرویس , +مزایا « محدوده شهریار آدران»

تلفن: ۲ ـ ۶۵۷۶۸۶۸۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال‎دوزآقایاخانم‏درتولیدی

زیگزال‎دوزآقایاخانم‏درتولیدی , تی‎شرت‏مردانه(حوالی‎اتوبان‎آهنگ)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۳۱۴۰۳ ۰۹۳۷۱۹۳۱۴۰۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و چرخکار

زیگزال دوز و چرخکار , ماهر و نیمه ماهرنیازمندیم , تماس تا یکهفته(مترو محمدیه)

تلفن: ۰۹۰۱۶۷۱۳۵۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار زیگزال دوز

تعدادی چرخکار زیگزال دوز , و وسط کار نیازمندیم , با جای خواب محدوده بومهن

تلفن: ۰۹۱۰۱۸۰۲۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم یا آقا نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۳۸۰۹۰۶ - ۶۶۴۸۷۶۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزومیان دوز

به تعدادی زیگزاگ دوزومیان دوز , خانم،کارساده وراحت،شلوار , تریکو،تسویه نقدی،محدوده‎قرچک

تلفن: ۰۹۹۰۴۶۴۲۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر مسلط به

زیگزال دوز ماهر مسلط به , میاندوزی جهت تولیدی تی شرت , و سوئی شرت (لاله زارنو-منوچهری)

تلفن: ۰۹۳۹۸۴۰۶۳۰۶ـ۳۳۹۲۷۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز و وسط کار

زیگزاگدوز و وسط کار , آقا با جای خواب , نیازمندیم (تماس یکهفته)

تلفن: ۶۶۷۲۳۳۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزومیان دوزکار

تعدادی زیگزاگ دوزومیان دوزکار , ماهرجهت کاردرتولیدی پوشاک , بیمه،تسویه هفتگی(قرچک-ورامین)

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۷۲۵۷۳ - ۰۹۱۲۱۸۳۲۲۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز میاندوزکار

به یک زیگزال دوز میاندوزکار , حرفه ای جهت پوشاک ورزشی , با حقوق ثابت نیازمندیم

تلفن: ميدان آزادي ۰۹۱۲۱۳۸۱۲۸۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز وسط کار

زیگزال دوز وسط کار , با بیمه نیازمندیم , (محدوده فردوسی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۸۹ـ۶۶۷۱۰۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

# زیگزال دوزخانم#

# زیگزال دوزخانم# , تریکو بچه گانه , ماهیانه ثابت , 000 / 000 / 3 تومان , , (محدوده میدان انقلاب) …

تلفن: ۷۲ ۳۶ ۱۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار آقا یا خانم

میاندوزکار آقا یا خانم , جهت تریکو با حقوق 4میلیون , «محدوده شهرک ولیعصر »

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۸۵۴۶۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز جهت

تعدادی زیگزال دوز جهت , تولیدی تی شرت مرانه محدوده , 15 خردادشرقی نیازمندیم

تلفن: ۳۶۸۳۰۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میان دوز کار نیازمندیم , محدوده کیانشهر

تلفن: ۳۳۸۸۲۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار ، زیگزال دوز

چرخکار ، زیگزال دوز , خانم یا آقا و بیرون برخانگی , جهت خرجکاردوزی نیازمندیم

تلفن: محدوده مترومحمديه ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , تریکو زنانه (خطی 50) , نیازمندیم (تسویه هفتگی نقد)

تلفن: ۵۵۹۸۲۵۳۹  


نیازمندیهای همشهری

خیاط آقا 8 تا 17

خیاط آقا 8 تا 17 , 500 / 2 بیمه بعد2ماه , (آشنا به زیگزاگ و راسته دوزی)

تلفن: محدوده شوش ۸ - ۳۳۶۰۶۰۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , جهت تولیدی تریکو و , پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۳۷۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به زیگزاگ دوز ماهر آقا

به زیگزاگ دوز ماهر آقا , در محیطی مناسب , ( با بیمه )

تلفن: ۶۶۷۶۳۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

# زیگزاگ دوزخانم#

# زیگزاگ دوزخانم# , تریکو بچه گانه , , ( خطی 60 ) , , (محدوده میدان انقلاب) …

تلفن: ۷۲ ۳۶ ۱۲ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز نوزادی خانم

زیگزاگ دوز نوزادی خانم , نیازمندیم , (محدوده کارون - هاشمی)

تلفن: ۰۹۳۵۷۲۵۴۳۴۶ و ۶۶۳۷۴۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ورزشی

به تعدادی زیگزال دوز ورزشی , با بالاترین مزد , حوالی منیریه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۷۶۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , آقا یا خانم نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۶۶۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به‎تعدادی‏زیگزال‎دوز و

به‎تعدادی‏زیگزال‎دوز و , وسط‎کارخانم جهت‎تریکو , بچه‏گانه‏نیازمندیم(تماس‎تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۷۴۹۴ ـ ۳۳۷۳۰۱۹۸  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار و زیگزاگ زن‎ماهر

میاندوز کار و زیگزاگ زن‎ماهر , جهت کار با تریکو , نیازمندیم(محدوده امام زاده حسن)

تلفن: ۵۵۷۲۷۱۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر پوشاک ورزشی تریکو , محدوده منیریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۰۰۳۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز تریکو و سوئیشرت

زیگزال دوز تریکو و سوئیشرت , حقوق پایه5 / 3 میلیون یا خطی70 , محل کار:متروی سعدی،تماس تا …

تلفن: ۰۹۳۹۴۲۸۷۷۲۰و۳۳۹۱۵۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , و نیمه ماهر , با تسویه هفتگی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۷۵۰۸۸  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار و زیگزاگ دوز

میاندوزکار و زیگزاگ دوز , جهت کار شلوار تریکو زنانه , نیازمندیم (جنب مترو سعدی)

تلفن: کار دائم ـ ۳۳۹۴۵۲۸۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوز کار

زیگزال دوز و میاندوز کار , نیازمندیم , میدان راه آهن

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۸۹۹۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , حرفه ای در محیطی زنانه , حوالی مترو فدک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۰۹۵۱۹ و ۷۷۸۳۰۸۱۷  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکارماهرمسلط به زیگزال

میاندوزکارماهرمسلط به زیگزال , جهت تیشرت مردانه , (خطی60 تومان) میدان منیریه

تلفن: ۵۵۳۸۲۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم یا آقا

زیگزاگ دوز ماهر خانم یا آقا , غیر سیگاری نیازمندیم , (محدوده میدان جمهوری)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۱۹۸۱۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوزو وسط کارآقاجوان

زیگزال دوزو وسط کارآقاجوان , باجای خواب نیازمندیم ، خیام شمالی , کوچه جزایری دوم ‎ پلاک

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۹۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , جهت کار در تولیدی , پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۶۳۵۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوزو وسط کارآقاجوان

زیگزال دوزو وسط کارآقاجوان , باجای خواب نیازمندیم ، خیام شمالی , کوچه جزایری دوم ‎ پلاک

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۹۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز جهت

تعدادی زیگزال دوز جهت , تولیدی تی شرت مرانه محدوده , 15 خردادشرقی نیازمندیم

تلفن: ۳۶۸۳۰۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , وراسته دوز خانم نیازمندیم , (محدوده مترومولوی،ایستگاه سعادت)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۸۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزمیاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوزمیاندوزکار , با بیمه محدوده شهرری , تیراژ بالا نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۳۵۳۴۸ و ۵۵۹۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم یا آقا جهت تی شرت , مردانه با کار دائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۰۴۵۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز جهت

تعدادی زیگزال دوز جهت , تولیدی تی شرت مرانه محدوده , 15 خردادشرقی نیازمندیم

تلفن: ۳۶۸۳۰۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز، چرخکار و وسط کار

زیگزالدوز، چرخکار و وسط کار , آقا یا خانم جهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم ( محدوده چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۸۳۵۶۰ - ۵۵۲۸۳۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز کار حرفه ای آقا

میان دوز کار حرفه ای آقا , جهت کارتریکومردانه،کاردائمی , بابیمه و حقوق بالای 3 میلیون

تلفن: ۵۵۱۸۸۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز میاندوزکار تریکو

زیگزال دوز میاندوزکار تریکو , ترجیحا آقا , محدوده استاد معین

تلفن: ۰۹۰۲۸۹۰۰۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

خیاط خانم ، زیگزاگ دوز

خیاط خانم ، زیگزاگ دوز , راسته دوز ، سری کار خطی , 360 ریال (مشیریه کاروان)

تلفن: ۳۳۴۶۶۶۱۸ ـ ۳۳۸۷۵۵۵۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوز کار در

زیگزال دوز و میاندوز کار در , محیط زنانه (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۰۵۷۶۶ ۵۵۸۹۸۴۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا مسلط

تعدادی خانم و آقا مسلط , به زیگزاگ و میاندوز ، جهت , پوشاک بچه گانه( خ ظهیرالاسلام )

تلفن: ۳۳۹۹۵۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

وسط کار و زیگزاگ دوز خانم

وسط کار و زیگزاگ دوز خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۲۳۵۳ و ۵۵۸۱۳۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز آقاجهت کارتریکو

زیگزال دوز آقاجهت کارتریکو , مردانه با بیمه حقوق خطی , کاردائم درآمد بالای 3 م

تلفن: ۵۵۱۸۸۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

خیاط و تعدادی زیگزاگدوز

خیاط و تعدادی زیگزاگدوز , میاندوزکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۳۹۸۴۴ ـ ۶۶۴۹۷۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و , یک نفر وسط کار خانم یا آقا , (محدوده متروسعدی)(تماس1هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۷۰۳۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزاگ دوز و

به یک زیگزاگ دوز و , وسط کار خانم جهت تریکو , نیازمندیم (محدوده جمهوری)

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده زیگزاگ دوز

کارگر ساده زیگزاگ دوز , وارد به میاندوز کاری نیازمندیم , جهت کار درتولیدی پوشاک بچه

تلفن: ۶۶۴۰۸۰۲۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز حرفه‎ای نوزادی

زیگزاگ دوز حرفه‎ای نوزادی , درمحیطی کاملا زنانه , نیازمندیم(تماس تایکهفته)

تلفن: ۶۶۷۳۳۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار ماهر جهت کار

میاندوز کار ماهر جهت کار , در تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۳۶۶۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز خانم

تعدادی زیگزاگ دوز خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۵۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز و میاندوزکار

خانم زیگزاگ دوز و میاندوزکار , تاپ و تیشرت ساده ماهیانه , م انقلاب جمالزاده جنوبی پ164

تلفن: واحد۱ ـ ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز میاندوزکار تریکو

زیگزال دوز میاندوزکار تریکو , ترجیحا آقا , محدوده استاد معین

تلفن: ۰۹۰۲۸۹۰۰۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و چرخکار و

زیگزاگ دوز و چرخکار و , میاندوزکار ماهر و وسط کار , بابیمه (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۵۵۱۰ ـ ۶۶۴۹۶۳۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاک دوز

تعدادی زیگزاک دوز , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۶۴۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز آقا

به تعدادی زیگزالدوز آقا , نیازمندیم - با حقوق بالا و , تسویه هفتگی (محدوده چهاردانگه)

تلفن: ۵۵۲۶۸۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم یا آقا

زیگزاگ دوز ماهر خانم یا آقا , غیر سیگاری نیازمندیم , (محدوده میدان جمهوری)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۱۹۸۱۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر

زیگزال دوز ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم - تماس تا یکهفته , (مترو محمدیه)

تلفن: ۰۹۰۱۶۷۱۳۵۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار خانم و آقا , (در محدوده شهرقدس)

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز تریکو

زیگزاگدوز تریکو , و وسط کار آقا با جای خواب , نیازمندیم (تماس یکهفته)

تلفن: ۶۶۷۲۳۳۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم زیگزالدوزمجرب

به یک خانم زیگزالدوزمجرب , وآشنابه چرخکاری جهت کارتولیدی , بافت بچه گانه ،حقوق +بیمه

تلفن: ۶۶۷۱۵۸۲۱ -۶۶۷۰۱۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار و زیگزال دوز

میاندوز کار و زیگزال دوز , خیام شمالی،روبروی بازارآل یاسین , ک مهدویان احدی سرقمرخان

تلفن: زيرزمين ۵۵۶۲۵۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوزو وسط کارآقاجوان

زیگزال دوزو وسط کارآقاجوان , باجای خواب نیازمندیم ، خیام شمالی , کوچه جزایری دوم ‎ پلاک

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۹۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا مسلط

تعدادی خانم و آقا مسلط , به زیگزاگ و میاندوز ، جهت , پوشاک بچه گانه( خ ظهیرالاسلام )

تلفن: ۳۳۹۹۵۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار خانم و آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۳۹۵۵۶۵۰ بهارستان ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر و

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر و , وسط کار جهت کار تریکو , نیازمندیم ( محدوده مشیریه )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۰۵۶۵ و ۳۳۵۷۳۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم زیگزاگ دوز

تعدادی خانم زیگزاگ دوز , و وسط کار , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۴۵۷۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , تریکو نوزادی نیازمندیم , فقط آقا

تلفن: ۶۶۴۸۳۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راسته دوزو

به تعدادی راسته دوزو , زیگزاگ دوز خانم جهت تولیدی پوشاک , زنانه (‎محدوده‎شهرک‎ولیعصر)

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۶۹۱۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , خانم یا آقا جهت تریکو زنانه , نیازمندیم (چهارراه استانبول)

تلفن: ۶۶۷۶۱۹۵۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز حرفه ای تریکو

زیگزالدوز حرفه ای تریکو , نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۷۵۹۶۳۲ «تمـاس تا يکهفتـه» «ميـدان فردوسـي» => کار دائــم <=  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز جهت

به تعدادی زیگزال دوز جهت , کار در تولیدی سوئی شرت , مردانه نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۵۵۶۹۷۹۹۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم یا آقا

زیگزال دوز خانم یا آقا , تریکودوز با حقوق ومزدعالی , نیازمندیم(محدوده متروم محمدیه)

تلفن: ۵۵۵۸۰۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , یک نفر میان دوز کار حرفه ‍ ای , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۰۱۵۳۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم و آقا

زیگزاگ دوز خانم و آقا , و وسط کار با بیمه , (محدوده جمهوری )

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۸۱۱۷ ـ ۶۶۴۶۵۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز نیازمندیم

زیگزال دوز نیازمندیم , (روبروی مترو علی آباد)

تلفن: ۰۹۲۱۰۴۲۰۳۶۰ ۰۹۳۵۹۳۵۶۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , تریکو نیازمندیم تیراژ بالا , بیمه + تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۷۳۲۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ،اتوکارحرفه ای

زیگزال دوز ،اتوکارحرفه ای , وسط کار،بسته‎بندوکمک‎برشکارخانم , ودوسوزنه دوز کابوئیی-اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۷۸۰۶۴ - ۰۹۱۲۰۴۸۹۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , میاندوزکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۳۹۸۴۴ ـ ۶۶۴۹۷۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت پوشاک برندمعتبر

شرکت پوشاک برندمعتبر , زیگزال دوز و میاندوزکار , جهت تریکو ، با بیمه , محدوده مترو شوش …

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوزو

تعدادی زیگزالدوزو , میاندوزکاروکارگرساده تریکو-با , جای خواب(شهرقدس)تماس تا2هفته

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۸۰۸۳۱ - ۰۹۰۲۷۱۷۹۳۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و چرخکار , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۲۸۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار ماهر آقا

میاندوزکار ماهر آقا , جهت دوخت پوشاک ورزشی , نیازمندیم (افسریه)

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۹۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۵۱۳۸۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم و

زیگزال دوز خانم و , وسط کار خانم نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۵۷۱۹۵۷  


نیازمندیهای همشهری

خیاط آقا 8 تا 17

خیاط آقا 8 تا 17 , 500 / 2 بیمه بعد2ماه , (آشنا به زیگزاگ و راسته دوزی)

تلفن: محدوده شوش ۸ - ۳۳۶۰۶۰۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , وردست زیگزال دوز و , وسط کار نیازمندیم , (تماس 1 هفته) ,

تلفن: ۳۳۵۶۹۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار

به تعدادی میاندوزکار , خانم (آقا) مسلط به زیگزال , و تعدادی وسط کار، اتوکار , بسته بند …

تلفن: ۳۳۶۰۷۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , و یک نفر وسط کار خانم , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۷۰۳۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار خانم و آقا , (در محدوده شهرقدس)

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز و میاندوزکار

خانم زیگزاگ دوز و میاندوزکار , تاپ و تیشرت ساده ماهیانه , م انقلاب جمالزاده جنوبی پ164

تلفن: واحد۱ ـ ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار و زیگزاگدوز تریکو

چرخکار و زیگزاگدوز تریکو , و وسط کار آقا با جای خواب , نیازمندیم (تماس یکهفته)

تلفن: ۶۶۷۲۳۳۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار خانم جهت تریکو , لباس زیر مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۳۷۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار خانم و آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۳۹۵۵۶۵۰ بهارستان ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , جهت تریکو (تی شرت مردانه) , بامزد عالی و کار دائم (خ منوچهری)

تلفن: ۳۳۹۱۰۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۰۵۵۹۳۱۲و۰۹۱۲۷۰۷۰۵۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا

زیگزاگ دوز خانم یا آقا , نیازمندیم (جهت تریکو) , سه راه جمهوری

تلفن: ۶۶۹۵۲۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر میاندوز کار جهت

یک نفر میاندوز کار جهت , در تولیدی شلوار تریکو زنانه , نیازمندیم (جنب مترو سعدی)

تلفن: کار دائم ـ ۳۳۹۴۵۲۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز ماهر

تعدادی زیگزاگدوز ماهر , خانم و آقا , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ،اتوکارحرفه ای

زیگزال دوز ،اتوکارحرفه ای , وسط کار،بسته‎بندوکمک‎برشکارخانم , ودوسوزنه دوز کابوئیی-اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۷۸۰۶۴ - ۰۹۱۲۰۴۸۹۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز و میاندوزکار جهت

زیگزالدوز و میاندوزکار جهت , تولیدی پوشاک مردانه، خ فردوسی، , خ تقوی، بن بست همسایه …

تلفن: حقوق ثابت ۰۹۱۹۵۸۳۰۴۲۶  


نیازمندیهای همشهری

جهت تولیدی پوشاک اسپرت

جهت تولیدی پوشاک اسپرت , واقع در محدوده ابوسعید , تعدادی زیگزال دوز(خانم)

تلفن: (حقوق پايه۲م)۰۹۱۲۰۳۸۸۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار ماهر جهت کار

میاندوز کار ماهر جهت کار , در تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۳۶۶۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو , وسط کار خانم یا آقا , تماس تایک هفته-متروعلی آباد

تلفن: ۵۵۱۸۰۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم زیگزاگ دوز

تعدادی خانم زیگزاگ دوز , و وسط کار , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۴۵۷۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار خانم نیازمندیم , ( محدوده افسریه )

تلفن: ۳۳۸۱۹۵۸۲ و ۰۹۳۳۵۴۰۶۶۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار خانم و آقا , (در محدوده شهرقدس)

تلفن: ۴۶۸۶۵۳۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , ماهر با حقوق بالا , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۲۳۹۰۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز،میاندوزکار

زیگزاگدوز،میاندوزکار , خانم یا آقا جهت تیشرت مردانه , خطی 65نیازمندیم محدوده منوچهری

تلفن: ۶۶۳۴۶۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز خانم

زیگزاگدوز خانم , تریکو بچه گانه ووسط کارخانم , محدوده سه راه جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۷۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , جهت تریکو بچه گانه با , حقوق خوب و تیراژبالا نیازمندیم

تلفن: تماس۱هفته ۰۹۳۹۸۶۱۸۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز و میاندوزکار

زیگزالدوز و میاندوزکار , جهت تولیدی پوشاک ورزشی , با بیمه ( محدوده منیریه )

تلفن: ۶۶۴۹۴۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار ماهر آقا

میاندوزکار ماهر آقا , در محیطی مناسب , ( با بیمه )

تلفن: ۶۶۷۶۳۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم و آقا

زیگزاگ دوز خانم و آقا , و وسط کار با بیمه , (محدوده جمهوری )

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۸۱۱۷ ـ ۶۶۴۶۵۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی نیروی زیگزال دوز

تعداد زیادی نیروی زیگزال دوز , میان دوز کار،راسته دوز خانم , محدوده مترو علی آباد

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۱۵۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوز کار حرفه ای نیازمندیم , با بیمه- تیراژ بالا- خطی 60تومان

تلفن: ۵۵۹۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر و

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر و , وسط کار جهت کار تریکو , نیازمندیم ( محدوده مشیریه )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۰۵۶۵ و ۳۳۵۷۳۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری