آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , میاندوزکارووسط کارماهردرمحیطی , کاملازنانه-حوالی خاوران،بلوارابوذر

تلفن: تماس تا۱هفته ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز مسلط به میان دوز

زیگزاگ دوز مسلط به میان دوز , باسابقه در زمینه دوخت تی شرت , محل کار: محدوده متروی بهارستان

تلفن: ۰۹۳۸۱۶۴۳۳۳۱و۰۹۱۹۳۱۶۹۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار خانم درمحیطی زنانه , بابیمه نیازمندیم(حوالی آذری)

تلفن: ۶۶۶۸۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

5 نفر زیگزال دوز و چرخکار

5 نفر زیگزال دوز و چرخکار , میاندوز ماهر تریکو با تیراژ بالا , باپرسنل ساده نیازمندیم …

تلفن: تماس يکهفته ۰۹۳۶۶۱۲۰۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوز ، وسط کاروراسته دوز , خانم جهت لباس , زیر زنانه نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۸۳۷۶۴ و ۵۵۶۲۴۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز،زیگزالدوز وچرخکار

میاندوز،زیگزالدوز وچرخکار , ماهرجهت تولیدی پوشاک ورزشی , ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه‎-بابیمه

تلفن: ۵۵۲۶۰۰۹۸ داخلي ۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار و وسط کار , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۰۳۶۹ و ۵۵۶۱۰۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و راسته دوز و

زیگزاگ دوز و راسته دوز و , چرخکارماهرتریکو خانم و آقا , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالد وز و

به تعدادی زیگزالد وز و , وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۱۹۵۲۸۳۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار

میاندوز کار , جهت کار تریکو زنانه نیازمندیم , خطی 50 (چهارراه استانبول)

تلفن: ۶۶۷۵۴۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال

زیگزال

تلفن: ۶۶۱۲۳۶۷۲ (محدوده مترو انقلاب،حـر) جهت تريکو بچه گانه جوان (خانم) و ميان دوز کار ماهر  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار ماهر , ( خانم و آقا ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۹۲۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

‎زیگزال دوزماهرواردبه‎میان دوز

‎زیگزال دوزماهرواردبه‎میان دوز , کاری‎جهت‎کارتی شرت مردانه واسلش , محدوده‎چهارراه‎سیروس‎نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۴۵۹۲۳۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نواردوز

به تعدادی نواردوز , و میاندوز کار خانم و آقا , در وردآورد نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز

خانم زیگزاگ دوز , تاپ و تیشرت ساده نیازمندیم , م انقلاب جمالزاده جنوبی پ164واحد1

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز‎ و میاندوزکار

زیگزاگ دوز‎ و میاندوزکار , خانم و آقا در تولیدی , لباس زیر زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۷۵۷۷۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا

زیگزاگ دوز خانم یا آقا , در محدوده بهارستان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۳۵۴۹۴ ۰۹۱۲۰۶۸۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز , و وسط کار نیازمندیم , حوالی مترو شهدا

تلفن: ۰۹۳۸۲۳۰۶۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوزخانم یاآقا

تعدادی زیگزاگدوزخانم یاآقا , جهت تریکوی بچگانه ،تیراژبالا , (محدوده کمیل ) تماس تا1هفته

تلفن: ۴۳ ۷۰ ۸۹ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , نیازمندیم (محدوده مشیریه)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۹۹۸۰۰ ۵۵۶۳۳۲۹۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و میاندوز نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۴۰۳۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز و

تعدادی زیگزاگدوز و , چرخکار ،میاندوزکار و وسط کار خانم , یاآقا جهت تریکو مردانه(تماس …

تلفن: ۶۶۷۱۷۶۴۸ ـ ۰۹۱۲۴۳۷۹۹۸۰  


نیازمندیهای همشهری

یک زیگزاگ دوز ماهرخانم

یک زیگزاگ دوز ماهرخانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , بچه گانه ، در محیطی کاملا زنانه

تلفن: تماس ۹ تا ۱۷ ـ ۶۶۷۳۳۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار، میان دوز کار

چرخکار، میان دوز کار , وسط کار، زیگزال دوز , باجای خواب(صالح آبادغربی)

تلفن: ۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , آقا نیازمندیم , (اتوبان آهنگ)

تلفن: ۰۹۲۱۲۲۴۵۳۹۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و راسته دوز و

زیگزاگ دوز و راسته دوز و , چرخکارماهرتریکو خانم و آقا , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نواردوز

به تعدادی نواردوز , و میاندوز کار خانم و آقا , در وردآورد نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزماهر

تعدادی زیگزال دوزماهر , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه (فقط یقه گرد) , تیراژ روزانه …

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۵۱۹۶۰ ۳۳۶۰۵۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار ماهر و کش دوز

میاندوز کار ماهر و کش دوز , ماهر خانم یا آقا در زمینه , شورت زنانه با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۶۴۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار ماهر , ( خانم و آقا ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۹۲۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار ( خانم یا آقا ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۶۴۱۴۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار

به تعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار , میاندوزکار،اتوکاروبسته بند , خانم یاآقاجهت کارتی شرت …

تلفن: ۶۶۹۶۰۷۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،وسط کار

تعدادی زیگزاگ دوز،وسط کار , ماهرجهت تریکو بچه گانه , باتیراژبالا،تسویه هفتگی،شهرری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۹۳۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوز ، وسط کاروراسته دوز , خانم جهت لباس , زیر زنانه نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۸۳۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار

به تعدادی میاندوزکار , و وسط کار نیازمندیم , (محدوده میدان خراسان)

تلفن: ۵۵۸۱۶۶۸۹ و ۰۹۱۲۴۲۴۷۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار , خانم یاآقاکار تیراژدارنیازمندیم , حوالی اتوبان آهنگ

تلفن: ۳۳۱۸۳۷۲۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر،آقا و خانم

زیگزاگ دوز ماهر،آقا و خانم , جهت کار اسپرت(بیمه+کار دائم) , محل کار: مقابل وردآورد

تلفن: ۴ ـ ۴۴۹۸۹۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزومیاندوز کار

تعدادی زیگزال دوزومیاندوز کار , راسته دوز و وسط کار حرفه ای , خانم نیازمندیم(محدوده …

تلفن: ۵۵۷۹۰۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعداد5نفر زیگزالدوز ماهر

به تعداد5نفر زیگزالدوز ماهر , 5نفرخیاط ماهر و کارگر ساده جهت , تولیدی لباس ورزشی(نسیم

تلفن: ۵۶۶۱۷۸۵۶ - ۰۹۱۹۴۰۵۵۳۸۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، چرخکار

زیگزال دوز ، چرخکار , وسط کار خانم و آقا , نیازمندیم (محدوده محلاتی)

تلفن: ۰۹۳۳۱۴۰۲۹۶۵ و ۵۵۶۰۹۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , ماهر تریکو بچه گانه نیازمندیم , با حقوق مکفی (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۵۵۴۷۵۸۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز ومیاندوزکار

به یک زیگزال دوز ومیاندوزکار , ورزشی ماهر و بسته بند و , اتوکار نیازمندیم محدوده منیریه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۸۲۰۸ - ۶۶۹۷۱۱۳۶  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز کار ماهر خانم

میان دوز کار ماهر خانم , وسط کار خانم در محیطی سالم , جهت‎تولیدی بچه‎گانه ( جمهوری )

تلفن: ۶۶۴۰۹۸۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , ماهر جهت کار ورزشی , نیازمندیم (محدوده منیریه)

تلفن: ۶۶۴۹۴۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی زیگزاگ دوز

بتعدادی زیگزاگ دوز , راسته دوز - وسط کارماهر , نیازمندیم خزانه بخارایی

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۴۲۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , ماهرمیاندوزکارووسط کاردرمحیطی , کاملازنانه-حوالی خاوران،بلوارابوذر

تلفن: تماس تا۱هفته ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوزمسلط به میان دوزی

زیگزالدوزمسلط به میان دوزی , و یک زیگزالدوز و وسط کار(خانم) , محیط کاملازنانه محدوده …

تلفن: ۰۹۲۲۶۱۴۵۳۷۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا

زیگزاگ دوز خانم یا آقا , در محدوده بهارستان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۳۵۴۹۴ ۰۹۱۲۰۶۸۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۹۶۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز مسلط به میان دوز

زیگزاگ دوز مسلط به میان دوز , و وسط کار ، خانم یا آقا , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۳۳۹۲۴۹۶۳  


نیازمندیهای همشهری

راسته دوزماهر / زیگزاگ دوز

راسته دوزماهر / زیگزاگ دوز , و وسط کار خانم درمحیط , کاملا زنانه محدوده نواب ، مرتضوی

تلفن: ۰۹۱۹۵۸۰۵۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ، اتوکار

تعدادی زیگزاگ دوز ، اتوکار , و وسط کار (خانم یا آقا) , نیازمندیم محدوده جمهوری

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۱۲۱۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی وسط کار خانم یا آقا

تعدادی وسط کار خانم یا آقا , جهت تولیدی تی شرت مردانه , نیازمندیم ( محدوده پیروزی )

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۶۳۷۹۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم و آقا

زیگزاگ دوز ماهر خانم و آقا , در محیطی مناسب نیازمندیم , « با بیمه »

تلفن: ۶۶۹۵۰۷۵۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میان دوز کار و راسته دوز , با حقوق بالا،محدوده افسریه

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۴۴۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر

زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر , با درآمد عالی نیازمندیم , حوالی مترو فرهنگسرای اشراق

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۲۶۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میان دوزکار و وسط کار , خانم و آقا نیازمندیم ( کیانشهر )

تلفن: ۳۳۶۱۳۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار خانم و آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۰۳۳۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز و

به تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار خانم در محیطی , کاملا زنانه نیازمندیم،حوالی خراسان

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۳۱۰۸۸ و ۳۳۷۱۰۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار , اتوکار و وسط کار خانم , جهت تولیدی تریکو (محیط زنانه)

تلفن: ۵۵۳۸۶۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوزکار , ماهر خانم جهت کار در تولیدی , پوشاک استرچ و ورزشی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۶۰۴۵۲ - ۶۶۹۵۳۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار

زیگزال دوز و وسط کار , خانم یا آقا , محدوده چهارراه لشگر

تلفن: ۵۵۳۹۰۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ، راسته دوز

زیگزاگ دوز ، راسته دوز , و وسط کارجهت کار در تولیدی , تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

*زیگزال دوز، راسته دوز*

*زیگزال دوز، راسته دوز* , و وسط کار جهت تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۷۹۸۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , با حقوق مکفی نیازمندیم , (منطقه بازاربزرگ-چهارراه سیروس)

تلفن: ۰۹۱۹۷۸۱۷۳۹۵ و ۵۵۶۹۴۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , و میاندوزکار و چرخکار , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۴۳۹۶۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکار ماهر و چرخکار خانم , نیازمندیم محیط زنانه م امام حسین

تلفن: ۳۳۳۰۲۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۹۲۱۴۴ - ۵۵۵۷۱۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز یا

به تعدادی زیگزالدوز یا , وسط کار جهت شلوار زنانه , نیازمندیم (تسویه هفتگی)

تلفن: افسريه-مسعوديه ۰۹۲۲۳۹۲۸۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز،راسته دوز،بیرون بر

زیگزال دوز،راسته دوز،بیرون بر , و وسط کارخانم با بیمه نیازمندیم , 20متری افسریه

تلفن: ۰۹۳۸۵۳۲۵۲۲۵و۳۳۶۴۳۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکارزیگزاگ دوز

تعدادی چرخکارزیگزاگ دوز , ماهرخانم و آقا،تسویه هفتگی , (تریکوبچه گانه) شهرری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۴۴۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , نیازمندیم , ( محدوده مترو علی آباد )

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۸۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار، راسته دوز، وسط کار , بابیمه وکاردائم(دولت آباد/شهرری)

تلفن: ۰۹۱۹۱۱۵۶۸۸۴ - ۰۹۹۰۳۷۳۷۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوز و وسط کارنیازمندیم , (محدوده میدان امام حسین)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۴۷۶۱۳ - ۳۳۳۲۸۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز , میاندوزو وسط کارآقاخانم،محیط خوب , نیازمندیم(قلعه حسن …

تلفن: ۰۹۳۶۵۰۸۹۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز و راسته دوز

زیگزالدوز و راسته دوز , جهت کار تریکو مردانه , (چهارراه استانبول) تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۳۸۸۵۰۷۷۰۰ـ۰۹۱۲۵۵۴۴۷۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار , خانم یاآقاکار تیراژدارنیازمندیم , حوالی اتوبان آهنگ

تلفن: ۳۳۱۸۳۷۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز , وکارگرساده خانم یاآقا نیازمندیم , حوالی ترمینال خاوران،تسویه

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۶۶۸۳۷ و ۳۳۶۴۵۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزال دوز ماهر

به یک نفر زیگزال دوز ماهر , یکنفر میاندوز ماهر و یک نفر , وسط کاروراسته دوز(حومه صادقیه)

تلفن: ۰۹۲۲۷۵۴۲۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار ، وسط کاروبسته بند , آقا یا خانم نیازمندیم(مترومولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۶۱۶۶۰و۰۹۱۲۵۹۶۳۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , وراسته دوز خانم نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۸۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز،زیگزالدوز وچرخکار

میاندوز،زیگزالدوز وچرخکار , ماهرجهت تولیدی پوشاک ورزشی , ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه‎-بابیمه

تلفن: ۵۵۲۶۰۰۹۸ داخلي ۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا

زیگزاگ دوز خانم یا آقا , در محدوده بهارستان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۳۵۴۹۴ ۰۹۱۲۰۶۸۵۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکاروزیگزال دوز

به تعدادی چرخکاروزیگزال دوز , مسلط به میاندوزکاری جهت دوخت , تریکومردانه درمشیریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , نیازمندیم , محدوده عبدل آباد

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۹۲۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز , میاندوزو وسط کارآقاخانم،محیط خوب , نیازمندیم(قلعه حسن …

تلفن: ۰۹۳۶۵۰۸۹۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزال دوز ماهر

به یک نفر زیگزال دوز ماهر , یکنفر میاندوز ماهر و یک نفر , وسط کاروراسته دوز(حومه صادقیه)

تلفن: ۰۹۲۲۷۵۴۲۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و راسته دوز

زیگزال دوز و راسته دوز , خانم جهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۷۵۴۹۱۵۶ و ۵۵۸۰۸۲۷۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز یا میاندوزکار

زیگزاگ دوز یا میاندوزکار , خانم و وسط کار خانم نیازمندیم , «محدوده جمهوری»

تلفن: ۶۶۴۰۷۱۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و میان دوزکار و وسط کار , محدوده کیانشهر ( تماس تایکهفته )

تلفن: ۰۹۲۱۱۳۴۵۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوز،میاندوزکار , راسته دوز و وسط کار خانم , نیازمندیم (محدوده سبلان شمالی)

تلفن: ۰۹۲۱۳۷۵۳۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی چرخکار-میاندوزکار

بتعدادی چرخکار-میاندوزکار , زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۲۱۴۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوز ، وسط کاروراسته دوز , خانم جهت لباس , زیر زنانه نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۸۳۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز وچرخکار ماهر

زیگزالدوز وچرخکار ماهر , جهت تولیدی پوشاک ورزشی , ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۶۰۰۹۸ داخلي ۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و راسته دوز تریکو (خانم) , (محدوده چهارراه یافت آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۸۰۷۳ و ۶۶۲۸۸۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , راسته دوز ، وردست برشکار , جهت تولیدی تریکو بچه گانه

تلفن: بهارستان ۷۷۶۸۹۳۱۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار ماهر

زیگزال دوز و وسط کار ماهر , نیازمندیم , (محدوده شهرقدس)

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۵۴۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , ماهرمیاندوزکارووسط کاردرمحیطی , کاملازنانه-حوالی خاوران،بلوارابوذر

تلفن: تماس تا۱هفته ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز تریکو

به تعدادی زیگزالدوز تریکو , بچه گانه و وسط کار خانم و آقا , نیازمندیم- محدوده مترو نعمت

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۰۸۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و کارگر ساده

زیگزاگ دوز و کارگر ساده , خانم نیازمندیم , محدوده عباسی

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۲۵۵۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و کارگر ساده

زیگزاگ دوز و کارگر ساده , خانم نیازمندیم , محدوده عباسی

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۲۵۵۲۰  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار،زیگزالدوز و چرخکار

میاندوزکار،زیگزالدوز و چرخکار , راسته جهت تریکومردانه،خ فردوسی , خ تقوی، بن بست همسایه …

تلفن: تسويه هفتگي ۰۹۱۹۵۸۳۰۴۲۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز حرفه ای آقا

زیگزال دوز حرفه ای آقا , جهت تولیدی پوشاک ورزشی , با حقوق ثابت و بیمه

تلفن: ۵۵۳۶۷۵۵۲ - ۵۵۴۹۳۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزال دوز ماهر

به یک نفر زیگزال دوز ماهر , یکنفر میاندوز ماهر و یک نفر , وسط کاروراسته دوز(حومه صادقیه)

تلفن: ۰۹۲۲۷۵۴۲۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میان دوزکارماهرخانم وآقاجهت کار , تریکوبچه گانه،تسویه هفتگی(قرچک)

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۳۲۳۷۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و چرخکارماهر

زیگزاگ دوز و چرخکارماهر , تریکو خانم و آقا جهت , تولیدی پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز خانم و آقا

تعدادی زیگزاگ دوز خانم و آقا , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۱۸۳۸۱ ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار حرفه ای خانم

میاندوزکار حرفه ای خانم , جهت شورت زنانه با بیمه , نیازمندیم (محدوده مترو خیام)

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۶۴۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگرالدوز و راسته دوز

تعدادی زیگرالدوز و راسته دوز , خانم جهت همکاری در تولیدی , نیازمندیم - محدوده سی متری

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۸۹۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

وسط کار ، میاندوز ، زیگزال دوز

وسط کار ، میاندوز ، زیگزال دوز , و چرخکار خانم و آقا با , حقوق عالی نیازمندیم(محلاتی)

تلفن: ۰۹۳۵۷۲۳۷۹۰۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم یا آقا

زیگزاگ دوز ماهر خانم یا آقا , جهت‎تولیدی کار زنانه نیازمندیم , (محدوده نواب)تماس تایکهفته

تلفن: ۶۶۹۰۷۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز، چرخکار و وسط کار

زیگزالدوز، چرخکار و وسط کار , آقا یا خانم جهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم ( محدوده چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۸۳۵۶۰ - ۵۵۲۸۳۵۲۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر تریکو زنانه

زیگزاگ دوز ماهر تریکو زنانه , نیازمندیم ( خطی 54 ) ,

تلفن: ۶۶۹۲۱۹۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و چرخکار خانم , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۰۸۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و چرخکار

تعدادی زیگزالدوز و چرخکار , خانم یا آقا نیازمندیم , محدوده افسریه

تلفن: ۰۹۹۰۹۰۵۷۱۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و چرخکارماهر

زیگزاگ دوز و چرخکارماهر , تریکو خانم و آقا جهت , تولیدی پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میان دوز کار و راسته دوز , محدوده افسریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۴۴۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز خانم

تعدادی زیگزالدوز خانم , جهت تولیدی پوشاک , (حوالی ترمینال)تماس یکهفته

تلفن: ۳۳۸۲۵۸۱۷ - ۳۳۱۴۲۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز حرفه ای آقا

زیگزال دوز حرفه ای آقا , جهت تولیدی پوشاک ورزشی , با حقوق ثابت و بیمه

تلفن: ۵۵۳۶۷۵۵۲ - ۵۵۴۹۳۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار , آقا یا خانم منطقه بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۴۷۹۱۳۵۷ ۰۹۳۷۴۸۴۸۷۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر زیگزاگ دوز ماهر

به دو نفر زیگزاگ دوز ماهر , تریکو خطی 60تومان و تعدادی , بخارکار تریکو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۳۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی زیگزال دوزماهر

بتعدادی زیگزال دوزماهر , آقاوخانم و وسط کار خانم و , یک چرخکار تریکو نیازمندیم

تلفن: خاني آبادنو ۰۹۱۲۴۷۶۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , مزدی دوز خانم یا آقا آشنا به , پارچه نخی(محدوده اتوبان محلاتی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۸۵۰۹ و ۳۳۴۳۴۲۶۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار خانم

زیگزال دوز و وسط کار خانم , ماهر و نیمه ماهر در محیط زنانه , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۸۶۷۴ - ۵۵۴۸۰۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار راسته دوز

به تعدادی چرخکار راسته دوز , زیگزال دوز و میاندوزکار و , وردست چرخکار ورزشی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۹۹۴۳ - ۵۵۴۹۲۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوزکاروچرخکارخانم

تعدادی میاندوزکاروچرخکارخانم , جهت کار در تولیدی ورزشی , تریکو (تسویه نقدی هفتگی)

تلفن: محدوده فلاح ۰۹۱۹۳۶۷۱۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز و

به تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار جهت کار تریکو , کاردائم-تسویه نقدی-سه راه آدران

تلفن: ۰۹۲۱۳۶۵۵۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز5نخ زن (شومیززنانه)

زیگزال دوز5نخ زن (شومیززنانه) , پارچه حریر،خطی80تومان یاباحقوق , عالی ماهیانه +بسته بند+بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۱۰۶۸ و ۶۶۷۳۷۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا محدوده شهرری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۶۴۸۱۵۲۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز و میاندوزکار خانم

زیگزالدوز و میاندوزکار خانم , نیازمندیم , (( محدوده اسلامشهر ))

تلفن: ۵۶۵۵۵۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم و آقا

زیگزاگ دوز ماهر خانم و آقا , در محیطی مناسب نیازمندیم , ( با بیمه )

تلفن: ۶۶۹۵۰۷۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز (خانم) محدوده جاده کرج , شماره 2 خلیج فارس نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۷۶۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار ماهر نیازمندیم , ( فقط آقا )

تلفن: ۶۶۴۸۳۸۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز جهت کار

به تعدادی زیگزالدوز جهت کار , تریکو با بیمه در محیطی زنانه , در شهرقدس نیازمندیم

تلفن: ۴۶۸۰۳۶۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تولیدی بزرگ پوشاک

تولیدی بزرگ پوشاک , تعدادی زیگزاگ دوزومیانه دوزکار ماهر , محدوده حکیمیه نیازمنداست

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۳۲۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , و وسط کار جهت , تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۸۶۱۸۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز واردبه میاندوزکاری

زیگزاگ دوز واردبه میاندوزکاری , چرخکار ، وسط کار و بسته بند , ( خانم ) جهت کار در تریکو

تلفن: ۶۶۴۰۱۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر،آقا و خانم

زیگزاگ دوز ماهر،آقا و خانم , جهت کار اسپرت(بیمه+کار دائم) , محل کار: مقابل وردآورد

تلفن: ۴ ـ ۴۴۹۸۹۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم

زیگزاگ دوز ماهر خانم , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , (حوالی میدان انقلاب)

تلفن: ۶۶۴۱۶۷۳۸  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار

میاندوزکار , جهت تیشرت مردانه , نیازمندیم (شهرک کاروان )

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , راسته دوز ، میاندوز و , وسط کارنیازمندیم(قلعه حسن خان)

تلفن: ۰۹۳۶۵۰۸۹۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , ماهر،کار دائم - تیراژ بالا , نیازمندیم(( محدوده پاکدشت ))

تلفن: ۳۶۴۰۴۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار خانم

زیگزال دوز و وسط کار خانم , نیازمندیم ، تسویه نقدی , تیراژ بالا ، شهرک ولیعصر

تلفن: ۶۶۳۰۷۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , چرخکار و زیگزاگ دوز و , وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۵۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز وچرخکار ماهر

زیگزالدوز وچرخکار ماهر , جهت تولیدی پوشاک ورزشی , ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۶۰۰۹۸ داخلي ۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز جهت کار

به تعدادی زیگزالدوز جهت کار , تریکو با بیمه در محیطی زنانه , در شهرقدس نیازمندیم

تلفن: ۴۶۸۰۳۶۴۹  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی زیگزال دوزماهر

بتعدادی زیگزال دوزماهر , آقاوخانم و وسط کار خانم و , یک چرخکار تریکو نیازمندیم

تلفن: خاني آبادنو ۰۹۱۲۴۷۶۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزال دوز ماهر

به یک نفر زیگزال دوز ماهر , یکنفر میاندوز ماهر و یک نفر , وسط کار نیازمندیم(حومه صادقیه)

تلفن: ۰۹۲۲۷۵۴۲۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزخانم یا آقا

تعدادی زیگزاگ دوزخانم یا آقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک بچه گانه , تریکو- با بیمه (نبش برلن)

تلفن: ۳۶۶۱۳۶۲۴ - ۳۳۹۷۳۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، میاندوز کار

زیگزال دوز ، میاندوز کار , و وسط کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۶۴۷۰۹۶ - ۵۵۶۲۰۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، میاندوز کار

زیگزال دوز ، میاندوز کار , و وسط کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۶۴۷۰۹۶ - ۵۵۶۲۰۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , میاندوزکار و چرخکار , خانم یاآقا نیازمندیم،میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۶۶۸۲۲ و ۳۶۳۰۴۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و چرخکارماهر

زیگزاگ دوز و چرخکارماهر , تریکو خانم و آقا جهت , تولیدی پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوز،وسط کاروراسته دوز , خانم و آقا جهت لباس , زیر زنانه نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۸۳۷۶۴ ۵۵۶۲۴۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی دوزنده خانم

بتعدادی دوزنده خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , با حقوق ثابت نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۲۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

یک زیگزالدوز و یک وسط کار

یک زیگزالدوز و یک وسط کار , خانم یا آقا جهت کار خیاطی , نیازمندیم (محدوده عارف جنوبی)

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۸۶۰۲۵ و ۳۳۶۸۰۶۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز،راسته دوز

به تعدادی زیگزالدوز،راسته دوز , میاندوزکارووسط کارخانم جهت , تریکوبچه گانه نیازمندیم

تلفن: زمزم-عبدل آباد ۰۹۳۹۵۴۰۲۹۴۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز وسط کار خانم

زیگزالدوز وسط کار خانم , نیازمندیم , ( محل کار اسلامشهر)

تلفن: ۵۶۳۵۸۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر،آقا و خانم

زیگزاگ دوز ماهر،آقا و خانم , جهت کار اسپرت(بیمه+کار دائم) , محل کار: مقابل وردآورد

تلفن: ۴ ـ ۴۴۹۸۹۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای , (خانم) جهت تریکو بچه گانه , محدوده افسریه (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۹۵۱۰۱۶۰۸ و ۳۳۸۲۹۲۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر زیگزاگ دوز خانم

به چند نفر زیگزاگ دوز خانم , و چند نفر کارگرساده خانم , نیازمندیم(محدوده خیابان آذربایجان)

تلفن: ۶۶۹۳۳۸۴۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوزکاروچرخکارخانم

تعدادی میاندوزکاروچرخکارخانم , جهت کار در تولیدی ورزشی , تریکو (تسویه نقدی هفتگی)

تلفن: محدوده فلاح ۰۹۱۹۳۶۷۱۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

‎زیگزال دوزماهرواردبه‎میان دوز

‎زیگزال دوزماهرواردبه‎میان دوز , کاری‎جهت‎کارتی شرت مردانه واسلش , محدوده‎چهارراه‎سیروس‎نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۴۵۹۲۳۱۰  


نیازمندیهای همشهری