آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز) - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز)» اینجا کلیک کنید.

مزدی دوز کاپشن مردانه

مزدی دوز کاپشن مردانه , دائمی - فقط تمیز دوز , با برش و بدون برش , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۳۴۱۱۴ ۰۹۳۵۴۸۰۱۰۵۵ ۶۶۰۰۷۷۳۳  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر مانتو

مزدی دوز ماهر مانتو , نیازمندیم (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۰۳۶۸ ۰۹۳۵۵۹۹۵۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , آشنا به 5 تیکه نوزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۸۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز مانتو

به تعدادی مزدی دوز مانتو , نیازمندیم , تسویه هفتگی - کار دائم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۲۶۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز تریکو

تعدادی مزدی دوز تریکو , زنانه با تسویه نقدی هفتگی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۰۱۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , مانتو نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۰۹۸۷۸۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو , و چرخکار مانتو , با مزد خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۲۳۱۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به بیرون بر مانتو

به بیرون بر مانتو , و شومیز , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۵۱۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , لباس کاروجلیقه خبرنگاری دوز , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۷۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز مانتو

به تعدادی مزدی دوز مانتو , مزد 30 هزار تومان , با تسویه نقدی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۷۲۸۵۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , جهت لباس مجلسی زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۶۷۷۶۹۶۴ و ۵۵۶۹۶۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

XX مزدی دوز XX

XX مزدی دوز XX , جهت کار مانتو نیمه مجلسی , بااجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز مانتو

تعدادی مزدی دوز مانتو , تسویه نقدی - اجرت بالا , « محدوده جمهوری »

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , شلوارک و شلوارکتان , ولی بچه گانه , تسویه نقدی , ( فوری ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۷۵۷۳۴ ۵۵۵۹۱۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

خیاط حرفه ای بیرون بر

خیاط حرفه ای بیرون بر , جهت مزون نیازمندیم , « فوری »

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۹۰۰۶۱  


نیازمندیهای همشهری

XX مزدی دوز XX

XX مزدی دوز XX , جهت کار مانتو مجلسی , نیازمندیم - بااجرت بالا تسویه نقدی

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک خیاط بیرون بر خانم

به یک خیاط بیرون بر خانم , ماهر با تعداد یک چرخ فوری , نیازمندیم (مهرآباد جنوبی)

تلفن: تماس ۱ هفته ۰۹۳۷۱۰۴۳۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز تریکو

مزدی دوز تریکو , ( تمیز دوز ) با حداقل 6 , دوزنده نیازمندیم ( داخلی 102 )

تلفن: ۶۶۷۱۶۷۰۱ ـ ۰۹۱۲۳۸۳۷۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو , و چرخکار مانتو , با مزد خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۲۳۱۲۳  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز

مزدی دوز , لگ و نیمه تنه ورزشی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۳۰۴۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز تریکو

تعدادی مزدی دوز تریکو , زنانه با تسویه نقدی هفتگی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۰۱۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز بیرون بر

تعدادی مزدی دوز بیرون بر , مانتو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۷۰۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ( مانتو )

مزدی دوز ( مانتو ) , « تمیزدوز » فوری نیازمندیم , تسویه نقدی با اجرت بالا

تلفن: عسگري ۰۹۱۹۷۸۳۳۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر مزدی دوز شومیز

به یک نفر مزدی دوز شومیز , و یا نیمه مجلسی دوز , فوری نیازمندیم « تسویه نقدی»

تلفن: ۶۶۴۰۷۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز مانتو

تعدادی مزدی دوز مانتو , تسویه نقدی - اجرت بالا , « محدوده جمهوری »

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز

مزدی دوز , شومیز زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۷۸۷۱۴  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بیرون بر شلوارزنانه

تعدادی بیرون بر شلوارزنانه , و سویشرت‏وچرخکاردرمحل‏کار , همراه باجای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۰۱۱۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بیرون برکاپشن بچه گانه

تعدادی بیرون برکاپشن بچه گانه , با تعدادچرخ بالا نیازمندیم , محدوده شرق تهران

تلفن: ۳۳۲۴۷۳۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , مانتومجلسی (با تسویه نقدی) , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۱۱۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز تریکو

به تعدادی مزدی دوز تریکو , ( تیراژ بالا ) نیازمندیم , (اتوبان محلاتی آهنگ)

تلفن: ۳۳۶۹۹۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به خیاط بیرون بر

به خیاط بیرون بر , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم , (فقط و فقط تمیز دوز و حرفه ای )

تلفن: ۸۸۳۰۳۹۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

( تولیدی پرن )

( تولیدی پرن ) , به تعدادی مزدی دوز , تریکو زنانه , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم , ** تسویه …

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۴۸ ۲ - ۵۶۱۹۱۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه مزدی دوزی

کارگاه مزدی دوزی , تونیک دوزی مجلسی کرپ حریر , نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۷۷۴۵۶۴۴۸ - ۷۷۴۹۰۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

بیرون بر

بیرون بر , جهت تیشرت مردانه , محدوده میدان قزوین

تلفن: ۵۵۴۸۳۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , تیشرت یقه دار، با تیراژ بالا , فقط تهران فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۶۸۳۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , مانتو اسپرت « تسویه نقدی » , تماس از 10صبح ( هفت تیر )

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۹۳۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی با حداقل 5 کله چرخ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۵۲۳۳ ـ ۶۶۴۷۶۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , جهت لباس مجلسی زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۳۷۰۳۲۷۵ و ۵۵۶۹۶۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز حرفه ای

تعدادی مزدی دوز حرفه ای , مانتو با تعداد چرخ بالانیازمندیم , تسویه فوری تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۳۰۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , مانتودوز و بیرون بر , خانم یا آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۱۳۴۹۲۵۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک مزدی دوز مانتو

به یک مزدی دوز مانتو , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۰۹۸۷۸۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز تریکو

مزدی دوز تریکو , ( تمیز دوز ) با حداقل 6 , دوزنده نیازمندیم ( داخلی 102 )

تلفن: ۶۶۷۱۶۷۰۱ ـ ۰۹۱۲۳۸۳۷۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی با حداقل 5 کله چرخ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۵۲۳۳ ـ ۶۶۴۷۶۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر زنانه دوز

مزدی دوز ماهر زنانه دوز , نیازمندیم (کت و شومیززنانه) , تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۳۵۹۳۲۸۸۷۱ - ۶۶۹۴۹۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه برش مجهز

کارگاه برش مجهز , جهت شومیز ، بلوز ، شلوار , زنانه نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۹۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

برش ودوخت انواع مانتواسپرت

برش ودوخت انواع مانتواسپرت , ومزون پذیرفته می شود , «« همراه پلت »»

تلفن: ۰۹۳۶۶۴۲۴۲۷۳  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خیاط مزدوزی

به تعدادی خیاط مزدوزی , شلوار زنانه پارچه ، کتان , تمیزدوز،باتیراژبالا،تسویه عالی

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۸۶۰۵۷ و ۳۳۸۷۴۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه مزدی دوزی

کارگاه مزدی دوزی , تونیک دوزی مجلسی کرپ حریر , نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۷۷۴۵۶۴۴۸ - ۷۷۴۹۰۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکارو

به تعدادی چرخکارو , مزدی دوز و بیرون برشلوار , مردانه نیازمندیم تماس تا 2هفته

تلفن: ۰۹۱۹۴۳۶۹۶۴۶و۵۵۷۴۰۷۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوزباتعدادچرخ بالا

تعدادی مزدی دوزباتعدادچرخ بالا , جهت مانتواسپرت نیازمندیم , کاردائم _تیراژبالا_تسویه

تلفن: ۰۹۳۰۷۰۲۱۸۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار , ماهر مانتو نیازمندیم , محدوده اندیشه

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۹۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , مانتو نیازمندیم , تماس تا یک هفته

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۲۳۵۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , تیشرت یقه دار، با تیراژ بالا , فقط تهران فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۶۸۳۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خیاط مزدی دوز

تعدادی خیاط مزدی دوز , بیرون بر جهت لباس مجلسی , دخترانه ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۵۵۸۹۵۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری