آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز) - استان خوزستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز بیرون بر

تعدادی مزدی دوز بیرون بر , مانتو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۷۰۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ( مانتو )

مزدی دوز ( مانتو ) , « تمیزدوز » فوری نیازمندیم , تسویه نقدی با اجرت بالا

تلفن: عسگري ۰۹۱۹۷۸۳۳۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر مزدی دوز شومیز

به یک نفر مزدی دوز شومیز , و یا نیمه مجلسی دوز , فوری نیازمندیم « تسویه نقدی»

تلفن: ۶۶۴۰۷۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز مانتو

تعدادی مزدی دوز مانتو , تسویه نقدی - اجرت بالا , « محدوده جمهوری »

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز

مزدی دوز , شومیز زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۷۸۷۱۴  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بیرون بر شلوارزنانه

تعدادی بیرون بر شلوارزنانه , و سویشرت‏وچرخکاردرمحل‏کار , همراه باجای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۰۱۱۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بیرون برکاپشن بچه گانه

تعدادی بیرون برکاپشن بچه گانه , با تعدادچرخ بالا نیازمندیم , محدوده شرق تهران

تلفن: ۳۳۲۴۷۳۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , مانتومجلسی (با تسویه نقدی) , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۱۱۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز تریکو

به تعدادی مزدی دوز تریکو , ( تیراژ بالا ) نیازمندیم , (اتوبان محلاتی آهنگ)

تلفن: ۳۳۶۹۹۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به خیاط بیرون بر

به خیاط بیرون بر , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم , (فقط و فقط تمیز دوز و حرفه ای )

تلفن: ۸۸۳۰۳۹۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

( تولیدی پرن )

( تولیدی پرن ) , به تعدادی مزدی دوز , تریکو زنانه , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم , ** تسویه …

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۴۸ ۲ - ۵۶۱۹۱۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه مزدی دوزی

کارگاه مزدی دوزی , تونیک دوزی مجلسی کرپ حریر , نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۷۷۴۵۶۴۴۸ - ۷۷۴۹۰۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

بیرون بر

بیرون بر , جهت تیشرت مردانه , محدوده میدان قزوین

تلفن: ۵۵۴۸۳۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , تیشرت یقه دار، با تیراژ بالا , فقط تهران فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۶۸۳۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , مانتو اسپرت « تسویه نقدی » , تماس از 10صبح ( هفت تیر )

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۹۳۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی با حداقل 5 کله چرخ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۵۲۳۳ ـ ۶۶۴۷۶۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , جهت لباس مجلسی زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۳۷۰۳۲۷۵ و ۵۵۶۹۶۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز حرفه ای

تعدادی مزدی دوز حرفه ای , مانتو با تعداد چرخ بالانیازمندیم , تسویه فوری تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۳۰۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , مانتودوز و بیرون بر , خانم یا آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۱۳۴۹۲۵۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک مزدی دوز مانتو

به یک مزدی دوز مانتو , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۰۹۸۷۸۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز تریکو

مزدی دوز تریکو , ( تمیز دوز ) با حداقل 6 , دوزنده نیازمندیم ( داخلی 102 )

تلفن: ۶۶۷۱۶۷۰۱ ـ ۰۹۱۲۳۸۳۷۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی با حداقل 5 کله چرخ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۵۲۳۳ ـ ۶۶۴۷۶۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر زنانه دوز

مزدی دوز ماهر زنانه دوز , نیازمندیم (کت و شومیززنانه) , تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۳۵۹۳۲۸۸۷۱ - ۶۶۹۴۹۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه برش مجهز

کارگاه برش مجهز , جهت شومیز ، بلوز ، شلوار , زنانه نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۹۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

برش ودوخت انواع مانتواسپرت

برش ودوخت انواع مانتواسپرت , ومزون پذیرفته می شود , «« همراه پلت »»

تلفن: ۰۹۳۶۶۴۲۴۲۷۳  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خیاط مزدوزی

به تعدادی خیاط مزدوزی , شلوار زنانه پارچه ، کتان , تمیزدوز،باتیراژبالا،تسویه عالی

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۸۶۰۵۷ و ۳۳۸۷۴۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه مزدی دوزی

کارگاه مزدی دوزی , تونیک دوزی مجلسی کرپ حریر , نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۷۷۴۵۶۴۴۸ - ۷۷۴۹۰۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکارو

به تعدادی چرخکارو , مزدی دوز و بیرون برشلوار , مردانه نیازمندیم تماس تا 2هفته

تلفن: ۰۹۱۹۴۳۶۹۶۴۶و۵۵۷۴۰۷۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوزباتعدادچرخ بالا

تعدادی مزدی دوزباتعدادچرخ بالا , جهت مانتواسپرت نیازمندیم , کاردائم _تیراژبالا_تسویه

تلفن: ۰۹۳۰۷۰۲۱۸۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار , ماهر مانتو نیازمندیم , محدوده اندیشه

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۹۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , مانتو نیازمندیم , تماس تا یک هفته

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۲۳۵۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز ماهر

تعدادی مزدی دوز ماهر , تیشرت یقه دار، با تیراژ بالا , فقط تهران فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۶۸۳۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خیاط مزدی دوز

تعدادی خیاط مزدی دوز , بیرون بر جهت لباس مجلسی , دخترانه ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۵۵۸۹۵۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکارو

به تعدادی چرخکارو , مزدی دوز و بیرون برشلوار , مردانه نیازمندیم تماس تا 2هفته

تلفن: ۰۹۱۹۴۳۶۹۶۴۶و۵۵۷۴۰۷۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه مزدی دوزی

کارگاه مزدی دوزی , تونیک دوزی مجلسی کرپ حریر , نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۷۷۴۵۶۴۴۸ - ۷۷۴۹۰۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

نیازمند مزدی دوز

نیازمند مزدی دوز , جهت کار در تولیدی , تریکو زنانه

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۹۸۲۳۴ - ۶۶۹۷۰۵۸۳  


نیازمندیهای همشهری

# مزدی دوز #

# مزدی دوز # , لباس کار , با تعداد بالای10چرخ , تسویه نقدی ، باکاردائم , از 17 تا 25هزار , ( محدوده …

تلفن: ۵۰ ۵۵ ۹۶ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , جهت پوشاک بچه گانه , (محدوده جمهوری) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۵۴۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

XX مزدی دوز XX

XX مزدی دوز XX , جهت کار مانتو مجلسی , نیازمندیم - بااجرت بالا تسویه نقدی

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

خیاط ماهرمزدی دوزبیرون بر

خیاط ماهرمزدی دوزبیرون بر , جهت تریکو زنانه , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۶۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر جهت دوخت

مزدی دوز ماهر جهت دوخت , مانتو تسویه نقدی , (( مزد بالا ))

تلفن: ۸۸۳۴۳۱۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار

به تعدادی مزدی دوز و چرخکار , ماهر مانتو نیازمندیم , محدوده اندیشه

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۹۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر شومیز

مزدی دوز ماهر شومیز , تمیزدوز نیازمندیم , کلیه نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۶۶۴۴۶۹۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بیرون بر تیشرت

تعدادی بیرون بر تیشرت , شلوار زنانه دوز نیازمندیم , تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۶۶۹۴۳و ۳۶۶۴۴۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , مانتو اسپرت « تسویه نقدی » , تماس از 10صبح ( هفت تیر )

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۹۳۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر شومیز

مزدی دوز ماهر شومیز , تمیزدوز نیازمندیم , کلیه نقاط تهران

تلفن: ۰۹۳۶۶۴۴۶۹۸۱  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز شلوار زنانه

مزدی دوز شلوار زنانه , حتی یک چرخ و اتوکار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۴۲۸۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه مزدی دوزی

کارگاه مزدی دوزی , تونیک دوزی مجلسی کرپ حریر , نیازمندیم (تسویه نقدی)

تلفن: ۷۷۴۵۶۴۴۸ - ۷۷۴۹۰۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر جهت دوخت

مزدی دوز ماهر جهت دوخت , مانتو تسویه نقدی , (( مزد بالا ))

تلفن: ۸۸۳۴۳۱۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار ماهر لباس

تعدادی چرخکار ماهر لباس , زیرمردانه یامزدی دوزبیرون بر , نیازمندیم(خ انقلاب-دروازه

تلفن: ۰۹۱۰۹۲۴۳۴۱۳  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو , و چرخکار مانتو , با مزد خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۲۳۱۲۳  


نیازمندیهای همشهری