آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز) - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (بیرون بر- مزدی دوز)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , لباس کار , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۷۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , و بیرون برشلوار مردانه , نیازمندیم تماس تا 2هفته

تلفن: ۰۹۱۹۴۳۶۹۶۴۶و۵۵۷۴۰۷۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , لباس کار , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۷۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر شلوار

مزدی دوز ماهر شلوار , و مانتو نیازمندیم , تسویه نقدی ( حوالی آذری )

تلفن: ۶۶۶۱۷۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز حرفه ای

تعدادی مزدی دوز حرفه ای , جهت دوخت شلوار اسلش مردانه , با تیراژ بالا فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز کاپشن مردانه

مزدی دوز کاپشن مردانه , دائمی - فقط تمیز دوز , با برش و بدون برش , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۳۴۱۱۴ ۰۹۳۵۴۸۰۱۰۵۵ ۶۶۰۰۷۷۳۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز حرفه ای جهت

زیگزاگ دوز حرفه ای جهت , تریکومردانه(تسویه هفتگی نقدی)

تلفن: ۰۹۳۸۸۳۴۸۷۸۳ ۰۹۱۲۵۸۳۵۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز و چرخکار

مزدی دوز و چرخکار , و میاندوز کار جهت , تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۷۹۹۸۰ ـ ۶۶۷۱۷۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز کاپشن و سرهمی

مزدی دوز کاپشن و سرهمی , ( بچه گانه ‎ ) تماس تا یکهفته , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۶۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , و بیرون برشلوار مردانه , نیازمندیم تماس تا 2هفته

تلفن: ۰۹۱۹۴۳۶۹۶۴۶و۵۵۷۴۰۷۱۱  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز لباس مجلسی

مزدی دوز لباس مجلسی , زنانه , ( لطفا بازاریاب تماس نگیرد)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۰۵۹۳۸و۶۶۹۶۵۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , جهت تولیدی ورزشی , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۸۳۵۶۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , بیرون بر مانتو نیازمندیم , اجرت بالا تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۸۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , شلواراسلش با تعداد چرخ بالا , فوری نیازمندیم-تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۹۰۴۰۳۷۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

خیاط

خیاط , جهت دوخت کروات مردانه , ( دورکاری )

تلفن: فقط واتساپ ۰۹۳۰۶۳۲۰۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز کاپشن مردانه

مزدی دوز کاپشن مردانه , دائمی - فقط تمیز دوز , با برش و بدون برش , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۳۴۱۱۴ ۰۹۳۵۴۸۰۱۰۵۵ ۶۶۰۰۷۷۳۳  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ماهر مانتو

مزدی دوز ماهر مانتو , نیازمندیم (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۰۳۶۸ ۰۹۳۵۵۹۹۵۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , آشنا به 5 تیکه نوزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۸۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز مانتو

به تعدادی مزدی دوز مانتو , نیازمندیم , تسویه هفتگی - کار دائم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۲۶۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز تریکو

تعدادی مزدی دوز تریکو , زنانه با تسویه نقدی هفتگی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۰۱۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , مانتو نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۰۹۸۷۸۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو , و چرخکار مانتو , با مزد خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۲۳۱۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به بیرون بر مانتو

به بیرون بر مانتو , و شومیز , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۵۱۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی مزدی دوزماهر #

# تعدادی مزدی دوزماهر # , با تعداد چرخ بالا , (جهت دوخت تاپ و شومیز)

تلفن: ۱۳ ۱۰ ۹۸ ۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , لباس کاروجلیقه خبرنگاری دوز , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۷۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز مانتو

به تعدادی مزدی دوز مانتو , مزد 30 هزار تومان , با تسویه نقدی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۷۲۸۵۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , جهت لباس مجلسی زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۶۷۷۶۹۶۴ و ۵۵۶۹۶۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

XX مزدی دوز XX

XX مزدی دوز XX , جهت کار مانتو نیمه مجلسی , بااجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز مانتو

تعدادی مزدی دوز مانتو , تسویه نقدی - اجرت بالا , « محدوده جمهوری »

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , شلوارک و شلوارکتان , ولی بچه گانه , تسویه نقدی , ( فوری ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۵۷۵۷۳۴ ۵۵۵۹۱۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

خیاط حرفه ای بیرون بر

خیاط حرفه ای بیرون بر , جهت مزون نیازمندیم , « فوری »

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۹۰۰۶۱  


نیازمندیهای همشهری

XX مزدی دوز XX

XX مزدی دوز XX , جهت کار مانتو مجلسی , نیازمندیم - بااجرت بالا تسویه نقدی

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک خیاط بیرون بر خانم

به یک خیاط بیرون بر خانم , ماهر با تعداد یک چرخ فوری , نیازمندیم (مهرآباد جنوبی)

تلفن: تماس ۱ هفته ۰۹۳۷۱۰۴۳۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز تریکو

مزدی دوز تریکو , ( تمیز دوز ) با حداقل 6 , دوزنده نیازمندیم ( داخلی 102 )

تلفن: ۶۶۷۱۶۷۰۱ ـ ۰۹۱۲۳۸۳۷۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو , و چرخکار مانتو , با مزد خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۲۳۱۲۳  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز

مزدی دوز , لگ و نیمه تنه ورزشی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۳۰۴۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز تریکو

تعدادی مزدی دوز تریکو , زنانه با تسویه نقدی هفتگی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۱۰۰۱۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای

به تعدادی مزدی شلوارپارچه ای , مازرات ومانتو دوز باتیراژ , کار بالا نیازمندیم ( نقد نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز بیرون بر

تعدادی مزدی دوز بیرون بر , مانتو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۵۷۰۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مزدی دوز ( مانتو )

مزدی دوز ( مانتو ) , « تمیزدوز » فوری نیازمندیم , تسویه نقدی با اجرت بالا

تلفن: عسگري ۰۹۱۹۷۸۳۳۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر مزدی دوز شومیز

به یک نفر مزدی دوز شومیز , و یا نیمه مجلسی دوز , فوری نیازمندیم « تسویه نقدی»

تلفن: ۶۶۴۰۷۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر

به تعدادی مزدی دوزشومیزحریر , وبلوز نیمه مجلسی باتیراژکاربالا , نیازمندیم (تسویه نقد

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مزدی دوز شومیز

تعدادی مزدی دوز شومیز , با اجرت بالا (تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۸۲۰۵۳ ۶۶۹۵۵۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری