آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تکنسین درمانی - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تکنسین درمانی» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تکنسین درمانی» اینجا کلیک کنید.

ʘ

ʘ

تلفن: ۰۹۳۶۲۹۸۱۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۱۲ ۶۵ ۷۹۹ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۴۴۳۸۱۶۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۸۸۸۸۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در آزمایشگاه

دعوت به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ۴۴۲۳۱۷۸۶ ۶۶۴۰۳۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کاردربخش

علاقمندان به کاردربخش , رادیولوژی پس از کارورزی , رایگان دعوت به کار می گردند

تلفن: ۴۴۳۸۱۶۰۶ ـ ۴۴۲۷۵۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در آزمایشگاه

علاقمندان به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردند

تلفن: ۸۸۸۸۶۹۲۴ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در آزمایشگاه

علاقمندان به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردند

تلفن: ۸۸۸۸۶۹۲۴ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت بخش پاتولوژی , ترجیحا با سابقه کار

تلفن: ۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در آزمایشگاه

دعوت به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ۴۴۲۳۱۷۸۶ ۶۶۴۰۳۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین کاشت ابرو

تکنسین کاشت ابرو , تکنسین کات باسابقه , پاره وقت

تلفن: ۸۸۶۴۹۶۳۴  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کاردربخش

علاقمندان به کاردربخش , رادیولوژی پس از کارورزی , رایگان دعوت به کار می گردند

تلفن: ۴۴۳۸۱۶۰۶ ـ ۴۴۲۷۵۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در آزمایشگاه

علاقمندان به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردند

تلفن: ۸۸۸۸۶۹۲۴ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت بخش پاتولوژی , ترجیحا با سابقه کار

تلفن: ۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در آزمایشگاه

دعوت به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ۴۴۲۳۱۷۸۶ ۶۶۴۰۳۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کاردربخش

علاقمندان به کاردربخش , رادیولوژی پس از کارورزی , رایگان دعوت به کار می گردند

تلفن: ۴۴۳۸۱۶۰۶ ـ ۴۴۲۷۵۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور و کارشناس رادیولوژی

اپراتور و کارشناس رادیولوژی , جهت‎ مرکز دندانپزشکی , در تهران با بیمه و حقوق مکفی

تلفن: ۸۸۹۹۸۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

درمانگاه تخصص نادر

درمانگاه تخصص نادر , استخدام نیروی خانم , مسلط به تزریقات , با مدرک معتبر , ساعت کاری …

تلفن: ۶۶۴۳۶۳۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در آزمایشگاه

دعوت به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ۴۴۲۳۱۷۸۶ ۶۶۴۰۳۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در آزمایشگاه

علاقمندان به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردند

تلفن: ۸۸۸۸۶۹۲۴ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کاردربخش

علاقمندان به کاردربخش , رادیولوژی پس از کارورزی , رایگان دعوت به کار می گردند

تلفن: ۴۴۳۸۱۶۰۶ ـ ۴۴۲۷۵۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت بخش پاتولوژی , ترجیحا با سابقه کار

تلفن: ۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

مرکزجراحی محدودپویا

مرکزجراحی محدودپویا , به تعدادی کاردان یاکارشناس , اتاق عمل،مجرب،سن زیر30 , طرح رفته …

 


نیازمندیهای همشهری

کارشناس اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل , جهت کاردرشرکت تجهیزات پزشکی , نیازمندیم،ساعت تماس9صبح الی17

تلفن: ۷ _ ۸۸۲۱۱۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار در آزمایشگاه

دعوت به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ۴۴۲۳۱۷۸۶ ۶۶۴۰۳۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کاردربخش

علاقمندان به کاردربخش , رادیولوژی پس از کارورزی , رایگان دعوت به کار می گردند

تلفن: ۴۴۳۸۱۶۰۶ ـ ۴۴۲۷۵۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به کار در آزمایشگاه

علاقمندان به کار در آزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردند

تلفن: ۸۸۸۸۶۹۲۴ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری