آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیرکار(گوناگون) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیرکار(گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیرکار(گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۲۰۹۹ - ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار بردالکترونیک

تعمیرکار بردالکترونیک , خانم یا آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۵۹۵۲۱۸۲ ۶۶۷۳۱۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده و یک

به یک کارگر ساده و یک , تعمیرکاردزدگیرو رادیوپخش اتومبیل , (فوری) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۷۳۵۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۲۰۹۹ - ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار و برق کار

تعمیرکار و برق کار , جرثقیل سقفی , بیمه و سرویس و ...

تلفن: ۵۶۲۵۸۴۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار بردهای الکترونیکی

تعمیرکار بردهای الکترونیکی , مسلط به مونتاژ DIP و SMD

تلفن: sico۱۳۹۶@gmail.com ۰۹۱۲۵۷۷۴۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری