آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیرکار(گوناگون)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیرکار(گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیرکار(گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناسی رنگ

استخدام کارشناسی رنگ , بدنه و فنی خودرو , آقا تمام وقت در تهران , بیمه + حقوق ثابت 4تا 8 …

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۰۲۲۸۳  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

جوان جویای کار علاقمند به کار

جوان جویای کار علاقمند به کار , فنی تعمیرات لوازم آرایشگاهی , همراه باحقوق وضامن، ساکن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴ـ۶۶۳۴۶۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر نیروی فنی خانم جهت

2 نفر نیروی فنی خانم جهت , تعمیر لوازم آرایشگاهی و , دستگاه های تاتو و غیره (منوچهری)

تلفن: ۶۶۳۴۶۰۲۸ـ۰۹۱۲۲۰۹۰۲۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بیدود

شرکت بیدود , استخدام می نماید: , تعمیرکار دوچرخه , مسلط ‎به‎ تعمیر دوچرخه , باگواهینامه …

تلفن: (داخلي۱۱۳) ۸۸۰۹۰۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک مکانیک دستگاه های

به یک مکانیک دستگاه های , صنعتی نیازمندیم , محل کار شهرک صنعتی پرند

تلفن: ۰۹۳۵۹۷۳۷۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار با سابقه کار

تعمیرکار با سابقه کار , فوق دیپلم مکانیک , شهرک صنعتی شمس آباد

تلفن: ۵۶۲۳۳۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک مکانیک دستگاه های

به یک مکانیک دستگاه های , صنعتی نیازمندیم , محل کار شهرک صنعتی پرند

تلفن: ۰۹۳۵۹۷۳۷۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر

تعمیرکارماهر و نیمه ماهر , موتور سیکلت نیازمندیم , امام حسین خ ایرانمهر پ401

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۲۷۵ و ۳۳۷۹۳۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , => جهت تعمیر سشوار

تلفن: (مقدم) ۳۳۹۴۱۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری