آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)» اینجا کلیک کنید.

نقاش ماهر اتومبیل

نقاش ماهر اتومبیل , نیازمندیم , « محدوده جنت آباد »

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۸۳۴۹۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار ، نقاش و

کارگر صافکار ، نقاش و , مکانیک نیازمندیم , محدوده 4راه لشکر

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر زیرکار زن جهت

نقاش ماهر زیرکار زن جهت , اتومبیلهای مدل بالا فوری , نیازمندیم (غیرسیگاری)

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی‎نقاش ماهرونیمه‎ماهر

به تعدادی‎نقاش ماهرونیمه‎ماهر , نیازمندیم - محدوده اسلامشهر

تلفن: ۰۹۳۷۲۸۴۴۲۰۰ ۹ - ۵۶۳۶۷۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

یک نفرصافکارماهر بی رنگ کار

یک نفرصافکارماهر بی رنگ کار , ویک نفرنقاش ماهراتومبیل , ترجیحا غرب تهران (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۷۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر نقاش اتومبیل

کارگر ماهر نقاش اتومبیل , نیازمندیم , ( منطقه پاسداران )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر اتومبیل و وردست

نقاش ماهر اتومبیل و وردست , جهت کار در نمایندگی , ایران خودرو (شهردماوند آبسرد)

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۱۱۸۰۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر

کارگرماهر و نیمه ماهر , و ساده , صافکار و نقاش , با جای خواب , غرب تهران , 09394960666

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۷۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

استادکار صافکار و نقاش

استادکار صافکار و نقاش , نیازمندیم (محدوده افسریه )

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۹۵۵۸ ۳۳۶۴۴۶۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر صافکار ماهر

به یک کارگر صافکار ماهر , نیازمندیم , ( محل کار اسلامشهر )

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۰۴۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر زیرکار زن جهت

نقاش ماهر زیرکار زن جهت , اتومبیلهای مدل بالا فوری , نیازمندیم (غیرسیگاری)

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی‎نقاش ماهرونیمه‎ماهر

به تعدادی‎نقاش ماهرونیمه‎ماهر , نیازمندیم - محدوده اسلامشهر

تلفن: ۰۹۳۷۲۸۴۴۲۰۰ ۹ - ۵۶۳۶۷۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر اتومبیل

نقاش ماهر اتومبیل , بصورت درصدی نیازمندیم , ( منطقه شرق تهران )

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۷۶۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرصافکارماهرونیمه‎ماهر

کارگرصافکارماهرونیمه‎ماهر , ترجیحا منطقه آیت ا...سعیدی , باجای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۱۰۱۱۲۰۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نقاش

صافکار ماهر و نقاش , اتوبان آیت اله سعیدی - روبروی , شهرداری منطقه 18 - پ 309

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۷۳۲۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار و نقاش

کارگر صافکار و نقاش , اتومبیل ماهر ونیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۲۱۱۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , به صورت حقوقی , نیازمندیم - محدوده مرزداران

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۲۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

**

**

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۶۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۲۱۱۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۶۲۷۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۷۶۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۰۴۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۲۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

**

**

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۶۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۲۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۷۳۲۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۹۴۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۲۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۹۰۳۹۳۶۵۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۳۷۲۸۴۴۲۰۰ ۹ - ۵۶۳۶۷۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۷۰۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۹۱۶۱۳۵۳۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۳۰۱۰۱۱۲۰۶  


نیازمندیهای همشهری

وردست نقاش

وردست نقاش , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۵۵۷۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر نقاش اتومبیل

کارگر ماهر نقاش اتومبیل , نیازمندیم , ( منطقه پاسداران )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

** نقاش ماهر **

** نقاش ماهر ** , جهت لیسه گیری(بصورت حقوقی) , بدون جای خواب - محدوده اوین

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۶۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

** صافکار ماهر **

** صافکار ماهر ** , جهت بی رنگ کاری(بصورت حقوقی) , بدون جای خواب - محدوده اوین

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۶۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر نقاش اتومبیل

به یک کارگر نقاش اتومبیل , وارد نیازمندیم , محدوده بابایی

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۳۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

نقاش خودرو یا PVC جهت

نقاش خودرو یا PVC جهت , شرکت تولیدکننده کابینت روشویی , نیازمندیم « محدوده کهریزک »

تلفن: ۵۶۵۴۴۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر صافکار ماهر

یکنفر صافکار ماهر , و یکنفرصافکارنیمه ماهر , زیر30سال محدوده فرحزاد

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۰۸۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر زیرکار زن جهت

نقاش ماهر زیرکار زن جهت , اتومبیلهای مدل بالا فوری , نیازمندیم (غیرسیگاری)

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار وارد حقوقی

به یک صافکار وارد حقوقی , محدوده بابایی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۳۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار اتومبیل

به یک صافکار اتومبیل , مجرب , جهت کار در شهر قدس

تلفن: ۰۹۳۸۶۵۵۵۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش و صافکارماهر

تعدادی نقاش و صافکارماهر , اتومبیل با حقوق عالی , تسویه روزانه محدوده شوش

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۳۱۸۴ و ۵۵۰۵۸۳۱۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۷۳۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

شاگرد صافکار و نقاش

شاگرد صافکار و نقاش , محدوده ونک , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۸۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر با لوازم

به یک صافکار ماهر با لوازم , و یک نقاش ماهر , به صورت درصدی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۴۷۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر

نقاش ماهر , منطقه هنگام , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۳۷۹۱۵  


نیازمندیهای همشهری

صافکارماهرونیمه ماهر

صافکارماهرونیمه ماهر , نیازمندیم - عبدل آباد

تلفن: ۰۹۰۱۴۶۶۲۸۲۲ ۰۹۱۲۰۷۸۲۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار حقوقی

به یک صافکار حقوقی , وارد یا نیمه وارد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۰۱۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر جهت کار

صافکار ماهر جهت کار , در نمایندگی ایران خودرو , (شرق تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۶۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نقاش وارد درصدی

به یکنفر نقاش وارد درصدی , با تضمین کار نیازمندیم , حوالی م خراسان ایستگاه امیرسلیمانی

تلفن: ۰۹۳۹۷۱۸۰۳۱۸و۳۳۴۳۵۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر 40% از اجرت

صافکار ماهر 40% از اجرت , و نقاش ماهر زیرکارزن جهت , اتومبیلهای مدل بالا-غیرسیگاری

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

رنگ ساز جهت نمایندگی

رنگ ساز جهت نمایندگی , ایران خودرو با حقوق و مزایا , بیمه ، غذا و سرویس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۷۱۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی صافکار و نقاش

به تعدادی صافکار و نقاش , محدوده خ قزوین , بصورت حقوقی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۳۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

** نقاش ماهر **

** نقاش ماهر ** , جهت لیسه گیری(بصورت حقوقی) , بدون جای خواب - محدوده اوین

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۶۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , جهت همکاری نیازمندیم , ( با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۶۲۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش

صافکار و نقاش , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم , محدوده چهاردانگه

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۸۰۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار - نقاش

به یک صافکار - نقاش , نیمه ماهر , محدوده ونک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۸۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

استادکار صافکار و نقاش

استادکار صافکار و نقاش , اتومبیل با حقوق بالا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۴۰۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , منطقه سعادت آباد

تلفن: ۰۹۳۸۷۷۵۴۴۳۱ ۰۹۱۲۶۱۵۱۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر (استادکار)

صافکار ماهر (استادکار) , نیازمندیم , جنوب تهران - زمزم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۳۶۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر اتومبیل

صافکار ماهر اتومبیل , بطور درصدی نیازمندیم , محدوده آزاگان - صالح آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۴۹۷۷۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش اتومبیل

کارگر نقاش اتومبیل , نیازمندیم , ( محدوده شهر قدس )

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۹۲۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارشناس خودرو

استخدام کارشناس خودرو , (بدنه وموتوری)همه نقاط تهران , باموتورسیکلت وگواهینامه موتور

تلفن: ۰۹۱۰۶۸۶۸۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر سپر ساز ماهر

به یک نفر سپر ساز ماهر , محدوده لویزان - بابایی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۷۰۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , جوان و متعهد با لوازم , نیازمندیم ( محدوده آزادی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۹۳۱۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و ماهر صافکار

کارگر ساده و ماهر صافکار , نیازمندیم , ( اتحاد - تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۵۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر نقاش اتومبیل

به یک نفر نقاش اتومبیل , ماهر جوان نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۹۵۰۸۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهربصورت درصدی

نقاش ماهربصورت درصدی , یا حقوق(هروی)نیازمندیم

تلفن: ۹۵۹۲۰۰۹ _ ۰۹۳۷ ۰۹۱۲۳۴۰۳۲۸۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , جهت همکاری نیازمندیم , ( با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۶۲۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار ماهر صافکار

استاد کار ماهر صافکار , استاد کار ماهر نقاش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۵۸۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر اتومبیل

نقاش ماهر اتومبیل , جهت لوازم منزل , آشنا به ترکیب رنگ نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۷۰۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

چند نفر نقاش ماهر

چند نفر نقاش ماهر , در اتورنگ سعید , (فرحزاد)

تلفن: ۰۹۳۷۵۴۵۳۲۸۱ - ۲۲۳۷۷۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

رنگ ساز جهت نمایندگی

رنگ ساز جهت نمایندگی , ایران خودرو با حقوق و مزایا , بیمه ، غذا و سرویس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۷۱۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , نقاش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۳۵۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , در منطقه پاسداران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۷۱۶۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , منطقه سعادت آباد

تلفن: ۰۹۳۸۷۷۵۴۴۳۱ ۰۹۱۲۶۱۵۱۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر (استادکار)

صافکار ماهر (استادکار) , نیازمندیم , جنوب تهران - زمزم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۳۶۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , بصورت درصدی و حقوقی , با کار فراوان ، غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۵۵۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر 40% از اجرت

صافکار ماهر 40% از اجرت , و نقاش ماهر زیرکارزن جهت , اتومبیلهای مدل بالا-غیرسیگاری

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به صافکار و نقاش و مکانیک

به صافکار و نقاش و مکانیک , به صورت درصد یا حقوق , نیازمندیم ( شرق تهران )

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۸۴۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش ماهر و نیمه ماهر

کارگر نقاش ماهر و نیمه ماهر , اتومبیل نیازمندیم , ( منطقه هنگام )

تلفن: ۰۹۳۶۱۷۲۹۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار

به یک صافکار , بصورت حقوقی , نیازمندیم-محدوده هنگام

تلفن: ۰۹۳۶۱۷۲۹۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش اتومبیل

کارگر نقاش اتومبیل , نیازمندیم , ( محدوده شهر قدس )

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۹۲۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر اتومبیل

صافکار ماهر اتومبیل , بطور درصدی نیازمندیم , محدوده آزاگان - صالح آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۴۹۷۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار - نقاش

به یک صافکار - نقاش , نیمه ماهر , محدوده ونک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۸۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش ماهر و

به یک نقاش ماهر و , یک کارگر صافکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۸۸۶۰۶  


نیازمندیهای همشهری

نقاش نیمه ماهر اتومبیل

نقاش نیمه ماهر اتومبیل , محدوده نیاوران - کاشانک , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۵۵۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , منطقه سعادت آباد

تلفن: ۰۹۳۸۷۷۵۴۴۳۱ ۰۹۱۲۶۱۵۱۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , نقاش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۳۵۴۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار

به یک صافکار , بصورت حقوقی , نیازمندیم-محدوده هنگام

تلفن: ۰۹۳۶۱۷۲۹۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر اتومبیل

نقاش ماهر اتومبیل , جهت لوازم منزل , آشنا به ترکیب رنگ نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۷۰۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , بصورت درصدی و حقوقی , با کار فراوان ، غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۵۵۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , اتومبیل نیازمندیم , (با حقوق بالا)

تلفن: ۰۹۳۷۲۱۸۱۴۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش اتومبیل

کارگر نقاش اتومبیل , نیازمندیم , ( محدوده شهر قدس )

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۹۲۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار ماهر صافکار

استاد کار ماهر صافکار , استاد کار ماهر نقاش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۵۸۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , در منطقه پاسداران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۷۱۶۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش نیمه ماهر اتومبیل

نقاش نیمه ماهر اتومبیل , محدوده نیاوران - کاشانک , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۵۵۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش ماهر و

به یک نقاش ماهر و , یک کارگر صافکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۸۸۶۰۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , جهت همکاری نیازمندیم , ( با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۶۲۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

چند نفر نقاش ماهر

چند نفر نقاش ماهر , در اتورنگ سعید , (فرحزاد)

تلفن: ۰۹۳۷۵۴۵۳۲۸۱ - ۲۲۳۷۷۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری