آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش) - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)» اینجا کلیک کنید.

به یک نقاش ماهراتومبیل

به یک نقاش ماهراتومبیل , بصورت درصدی یا روزمزد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۱۵۶۴و۶۶۶۱۶۷۵۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهرجهت کار

صافکار ماهرجهت کار , کلینیک خودروهای خارجی , در سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۲۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی صافکار ماهر اتومبیل

تعدادی صافکار ماهر اتومبیل , به صورت حقوقی , محدوده خیابان قزوین

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۳۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر ماهر و نیمه ماهر

به کارگر ماهر و نیمه ماهر , صافکاری نیازمندیم , بدون جای خواب(محدوده پاسداران)

تلفن: ۰۹۳۳۶۸۶۷۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر و نیمه ماهر

نقاش ماهر و نیمه ماهر , اتومبیل , محدوده تهران نو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل

نقاش اتومبیل , ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۱۰۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نقاش ماهرخودرو

به تعدادی نقاش ماهرخودرو , با حقوق خوب , محدوده فرحزاد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۲۴۳۴۴۰۴۶و۲۲۳۷۷۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نقاش

به تعدادی نقاش , ماهر و نیمه ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۵۶۲۴ کوچه‌ايثار، تعميرگاه‎امداد‌خودرو بعدازفرحزاد،ايثارگران‌جنوب آدرس : يادگار امـام شمال با حقـوق بـالا نيازمنـديم.  


نیازمندیهای همشهری

شاگرد نیمه ماهر صافکار

شاگرد نیمه ماهر صافکار , جهت کار در نمایندگی سایپا

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۲۲۴۸۲ کيلومتر ۱۷ جاده خاوران  


نیازمندیهای همشهری

# کارگر صافکار نقاش #

# کارگر صافکار نقاش # , محدوده چهارراه لشکر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار نیمه ماهر

صافکار نیمه ماهر , یا کارگر ساده , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۵۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر شاگرد صافکار

به یکنفر شاگرد صافکار , نیمه وارد نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۹۰۲۱۵۰۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی صافکارونقاش ماهر

تعدادی صافکارونقاش ماهر , درصدی نیازمندیم (میدان آزادی , بلواردانش،کلینیک خودرودانش)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۳۲۹۲  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر صافکار مجرب

یک نفر صافکار مجرب , جهت کار در نمایندگی سایپا , اسلامشهر نیازمندیم

تلفن: ۵۶۳۲۰۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر 40 % از اجرت

صافکار ماهر 40 % از اجرت , جهت ماشینهای مدل بالا , فوری نیازمندیم ( غیرسیگاری )

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل

نقاش اتومبیل , ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۱۰۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی صافکار ماهر اتومبیل

تعدادی صافکار ماهر اتومبیل , به صورت حقوقی , محدوده خیابان قزوین

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۳۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

# کارگر صافکار نقاش #

# کارگر صافکار نقاش # , محدوده چهارراه لشکر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , ترجیحا ساکن غرب تهران ,

تلفن: ۰۹۱۸۷۳۱۷۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش و صافکار ماهر

به یک نقاش و صافکار ماهر , نیازمندیم , ( همراه با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۶۲۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر

نقاش ماهر , جهت کار در بندرعباس , با جای خواب وامکانات نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۷۶۴۷۹۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر و نیمه ماهر

نقاش ماهر و نیمه ماهر , اتومبیل , محدوده تهران نو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر با ابزار

صافکار ماهر با ابزار , بصورت شراکتی یا حقوق , محدوده فرحزاد

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۶۰۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نقاش

به تعدادی نقاش , ماهر و نیمه ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۵۶۲۴ کوچه‌ايثار، تعميرگاه‎امداد‌خودرو بعدازفرحزاد،ايثارگران‌جنوب آدرس : يادگار امـام شمال با حقـوق بـالا نيازمنـديم.  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار درصدی کار

به یک صافکار درصدی کار , بدون رنگ زن ویک کارگرنقاش , با درآمدبالا نیازمندیم

تلفن: محدوده طرشت ۰۹۱۹۹۰۱۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر صافکار و

کارگر ماهر صافکار و , نقاش ماهر نیازمندیم , بصورت درصدی

تلفن: ۰۹۱۹۵۷۳۰۵۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر جهت

به یک صافکار ماهر جهت , کاردرنمایندگی امداد خودرو , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۸۸۶۴و۰۹۱۲۷۲۷۲۱۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر نقاش خودرو

کارگر ماهر نقاش خودرو , جهت تعمیرگاه , محدوده خیابان پلیس

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۵۶۰۶  


نیازمندیهای همشهری

X استاد کار ماهر نقاش X

X استاد کار ماهر نقاش X , جهت کار در تعمیرگاه بصورت , حقوقی محدوده ستارخان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۵۸۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر نیازمندیم

صافکار ماهر نیازمندیم , محدوده لویزان 3 ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۳۰۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر یا نیمه ماهر

کارگر ماهر یا نیمه ماهر , جهت کاردرصافکاری در رشت , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۱۷۱۰۲۶۷۱  


نیازمندیهای همشهری

استادکارصافکار

استادکارصافکار , ماهر و نیمه ماهر باحقوق مکفی , محدوده خیابان قزوین نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۰۹۸۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر اتومبیل

نقاش ماهر اتومبیل , جهت کار در نمایندگی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۳۳۷۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر صافکار

کارگر ماهر صافکار , فوری نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۰۶۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار نقاش

به یک صافکار نقاش , ماهر یا نیمه ماهر به صورت , حقوقی (حوالی پیروزی )نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۹۹۱۲۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر و نیمه ماهر

نقاش ماهر و نیمه ماهر , اتومبیل , محدوده تهران نو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

نقاش و صافکاراتومبیل

نقاش و صافکاراتومبیل , با حقوق مزایا بیمه ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۰۷۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکارنقاش

صافکارنقاش , بالوازم , # محدوده خلازیر #

تلفن: ۲۳۳ ۸۲ ۸۲ ۰۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

استادکارصافکار

استادکارصافکار , ماهر و نیمه ماهر باحقوق مکفی , محدوده خیابان قزوین نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۰۹۸۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر 40 % از اجرت

صافکار ماهر 40 % از اجرت , جهت ماشینهای مدل بالا , فوری نیازمندیم ( غیرسیگاری )

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , به صورت حقوقی , غرب تهران - مرزداران

تلفن: ۴۴۲۰۹۳۴۶  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر درصدی کار

نقاش ماهر درصدی کار , محدوده نعمت آباد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۶۹۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نقاش

به تعدادی نقاش , ماهر و نیمه ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۵۶۲۴ کوچه‌ايثار، تعميرگاه‎امداد‌خودرو بعدازفرحزاد،ايثارگران‌جنوب آدرس : يادگار امـام شمال با حقـوق بـالا نيازمنـديم.  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۱۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار اتومبیل

صافکار اتومبیل , جهت کار در نمایندگی , حومه شهریار و اندیشه

تلفن: ۶۵۲۵۹۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , منطقه جنوب غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری