آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (صافکار - نقاش)» اینجا کلیک کنید.

استادکار صافکار ماهر

استادکار صافکار ماهر , واقع درغرب تهران - کیلومتر14 , جای خواب نداریم

تلفن: فتحي ۰۹۱۲۲۱۶۹۶۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی استاد کار صافکار

به تعدادی استاد کار صافکار , و نقاش بصورت حقوقی , نیازمندیم -محدوده خ قزوین

تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۳۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , (جوان) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر نقاش

کارگر ماهر نقاش , نیازمندیم , (آدرس : میدان آزادی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۷۶۴۸۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش اتومبیل

کارگر نقاش اتومبیل , ماهر و نیمه ماهر , غرب تهران - شهرزیبا

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۲۶۶۴۹  


نیازمندیهای همشهری

2نفر صافکار تمام کننده

2نفر صافکار تمام کننده , خودروهای وارداتی , و 2نفر باز و بست لوازم , خودروهای وارداتی …

تلفن: ۰۹۱۲۲۶۴۸۷۲۶ ۷۷۱۴۳۰۱۳  


نیازمندیهای همشهری

شاگرد صافکار

شاگرد صافکار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۰۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر نیازمندیم

صافکار ماهر نیازمندیم , با جای خواب , محدوده شهر زیبا کن

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۴۷۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , محدوده غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۱۴۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

استادکار نقاش اتومبیل

استادکار نقاش اتومبیل , و کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده شوش)

تلفن: ۰۹۱۹۰۶۹۰۲۱۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش نیمه ماهر

کارگر نقاش نیمه ماهر , حوالی شهران , باجای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۳۸۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

شاسی کش جهت کار با دستگاه

شاسی کش جهت کار با دستگاه , و صافکار ماهر , محدوده لویزان - بابایی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۷۰۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , بصورت درصدی یا حقوقی ( هروی )

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۹۲۰۰۹ ۰۹۱۲۵۰۹۰۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر

نقاش ماهر , با حقوق و مزایای عالی , محدوده تهرانپارس نیازمندیم .

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر صافکار ماهر

به یک نفر صافکار ماهر , جهت کار در نمایندگی خودرو , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۲۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , (جوان) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

استادکار صافکار ماهر

استادکار صافکار ماهر , واقع درغرب تهران - کیلومتر14 , جای خواب نداریم

تلفن: فتحي ۰۹۱۲۲۱۶۹۶۸۵  


نیازمندیهای همشهری

صافکارماهر با لوازم

صافکارماهر با لوازم , (محدوده غرب تهران) ,

تلفن: ۰۹۳۸۱۰۱۴۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکار نقاش اتومبیل

به یک استادکار نقاش اتومبیل , در شرق تهران نیازمندیم , ( تماس تا یک هفته )

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۷۰۶۸۸ و ۷۷۵۴۱۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نمایندگی 5041

نمایندگی 5041 , جهت تکمیل کادر خود , به 2نفر صافکار ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۶۱۴۶۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , اتومبیل نیازمندیم , (حقوق هفتگی)

تلفن: ۶۶۹۳۴۸۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش سری کار

به یک نقاش سری کار , قطعات خودرو به همراه وردست به , صورت پیمانی درشهرقدس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۸۵۳۳۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر برای مجتمع

صافکار ماهر برای مجتمع , تعمیرگاهی معتبر در اقدسیه , با حقوق و نیمه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۹۳۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر صافکار

کارگر ماهر و نیمه ماهر صافکار , ویک استادشاسی کشی نیازمندیم , محدوده میدان بسیج،شهرک

تلفن: ۰۹۳۷۱۷۸۴۸۷۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , محدوده نوبنیاد نیازمندیم , ( خانه رنگ مجید )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش ماهر

به یک نقاش ماهر , محدوده آزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۲۳۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار نیمه ماهر

صافکار نیمه ماهر , نقاش جهت زیرکار- محدوده , غرب تهران،چهارراه ایران خودرو

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۵۶۲۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش نیمه وارد

کارگر نقاش نیمه وارد , سنباده زن و یک کارگر صافکار , نیمه وارد نیازمندیم (خ خاوران )

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۴۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک تعمیرکار ماهر

به یک تعمیرکار ماهر , به صورت درصدی و حقوقی , نیازمندیم محدوده شهران

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۹۷۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر نیازمندیم

صافکار ماهر نیازمندیم , حوالی احمدآباد مستوفی ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۴۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

نقاش خودرو باسابقه کارمفید

نقاش خودرو باسابقه کارمفید , جهت کار در نمایندگی , مجازسایپا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۶۵۱۴۸۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش اتومبیل

کارگر نقاش اتومبیل , محدوده پاسداران-نوبنیاد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۳۱۶۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , نیازمندیم , محدوده تجریش

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۹۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به سه نفر استادکار ماهر

به سه نفر استادکار ماهر , در زمینه مکانیک موتور و , گیربکس اتوماتیک و صافکار , در جزیره …

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۷۳۲۰۳ ۰۹۱۹۷۲۹۸۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار تمام وارد

صافکار تمام وارد , یا نیمه وارد افغانی یا ایرانی , نیارمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۱۴۳۴۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , محدوده غرب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۱۶۰۲۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , محدوده نوبنیاد نیازمندیم , ( خانه رنگ مجید )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش ماهر اتومبیل

به یک نقاش ماهر اتومبیل , با حقوق و درصد بالا , و مزایای عالی،نیازمندیم

تلفن: ۸۸۴۴۷۵۴۲  


نیازمندیهای همشهری

صافکارونقاش وجلوبندی ساز

صافکارونقاش وجلوبندی ساز , با ابزارومشتری نیازمندیم , درصدی یا اجاره-مسعودیه

تلفن: ۳۳۸۷۱۲۶۲و۰۹۱۲۸۲۸۲۴۶۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , نیازمندیم , محدوده جنوب غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۰۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , (جوان) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

استادکارنقاش اتومبیل سواری

استادکارنقاش اتومبیل سواری , محدوده جنت آباد بلوارکاشانی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۷۵۲۹ ـ ۴۴۰۹۴۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , غرب تهران مرزداران ,

تلفن: ۴۴۲۰۹۳۴۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۶۶۲۴۳  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر کارگر ماهر

یکنفر کارگر ماهر , نقاش اتومبیل در تعمیرگاهی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۲۴۴۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر صافکار

کارگر نیمه ماهر صافکار , و باتری ساز حرفه ای , محدوده جنوب تهران

تلفن: ۰۹۳۹۱۹۷۱۴۲۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , محدوده غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۱۴۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , محدوده میدان آزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۴۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , نیازمندیم , چهارراه یافت آباد

تلفن: ۰۹۳۵۹۴۱۷۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر

نقاش ماهر , جهت خودروی سواری , نیازمندیم ( محدوده چهاردانگه )

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۴۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر اتومبیل

نقاش ماهر اتومبیل , نیازمندیم , (محدوده شوش)

تلفن: ۰۹۱۹۰۶۹۰۲۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , به صورت درصدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۹۴۵۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , (جوان) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر , خودبه تعدادی نقاش خودروباسابقه کار , درتعمیرگاه های معتبر …

تلفن: ۶۵۶۰۷۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , جهت اداره کردن مغازه صافکاری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۴۸۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر و نیمه ماهر

نقاش ماهر و نیمه ماهر , بصورت حقوقی حوالی , پیروزی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۹۹۱۲۰  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار صافکار

استاد کار صافکار , آشنا به ماشین های کلاسیک , حقوق 6 م به بالا

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی استاد کار ماهر

تعدادی استاد کار ماهر , صافکار و نقاش(با جای خواب) , و بیمه محل کارجاجرود

تلفن: ۷۶۲۶۴۱۴۳ - ۰۹۱۲۵۹۰۱۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , محدوده نوبنیاد نیازمندیم , ( خانه رنگ مجید )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش یا کمک نقاش

به یک نقاش یا کمک نقاش , اتومبیل , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۳۷۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر جوان

صافکار و نقاش ماهر جوان , جهت کار درشهرک صنعتی شمس آباد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۸۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر باابزار

به یک صافکار ماهر باابزار , بصورت درصدی نیازمندیم , ( تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۴۷۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار نقاش

استاد کار نقاش , با حقوق بالا فوری , نیازمندیم محدوده ولنجک

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۲۳۲۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , نیازمندیم , ( عسلویه )

تلفن: ۰۹۳۹۴۱۳۴۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

استادکارنقاش اتومبیل سواری

استادکارنقاش اتومبیل سواری , استادکارمکانیک ماهرمحدوده , جنت آباد بلوارکاشانی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۷۵۲۹ ـ ۴۴۰۹۴۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار صافکار

استاد کار صافکار , آشنا به ماشین های کلاسیک , حقوق 6 م به بالا

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , بصورت درصدی وشاگردصافکار , ( خیابان زنجان شمالی ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۰۸۵۱۵۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر باابزار

به یک صافکار ماهر باابزار , بصورت درصدی نیازمندیم , ( تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۴۷۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , نیازمندیم , محدوده تهرانپارس

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۸۷۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نقاش ماهر

صافکار ماهر و نقاش ماهر , به صورت درصدی یا حقوقی , نیازمندیم ( شهران )

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۹۷۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر صافکار ماهر

به یک نفر صافکار ماهر , و یک نفر نقاش اتومبیل ماهر , محل کار در لواسان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۴۲۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

نقاش و زیرکارزن

نقاش و زیرکارزن , محدوده شوش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۷۲۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ماهر صافکار

به یک کارگر ماهر صافکار , (بی رنگ زن) نیازمندیم , محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۲۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر نقاش اتومبیل

کارگر ماهر نقاش اتومبیل , محدوده تهرانپارس , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۸۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , بصورت درصدی یا حقوقی ( هروی )

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۹۲۰۰۹ ۰۹۱۲۵۰۹۰۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار درصدی

به یک صافکار درصدی , ونقاش وارد با حقوق عالی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۰۱۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نقاش ماهر

به یکنفر نقاش ماهر , به صورت درصدی نیازمندیم , محدوده پیروزی

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۴۶۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکار باطری ساز

به یک استادکار باطری ساز , و نقاش بصورت درصدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۷۴۰۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر نیمه ماهر

به یک کارگر نیمه ماهر , جهت صافکاری , محدوده افسریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۵۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل ( با بیمه )

نقاش اتومبیل ( با بیمه ) , محدوده غرب تهران , ( حقوقی یا درصدی )

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۱۰۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر , خودبه تعدادی نقاش خودروباسابقه کار , درتعمیرگاه های معتبر …

تلفن: ۶۵۶۰۷۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , محدوده اسلامشهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۳۲۸۰۰۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نقاش ، زیرکار زن

کارگر نقاش ، زیرکار زن , ماهر نیازمندیم , ( محدوده مجیدیه )

تلفن: ۰۹۱۰۹۸۱۰۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , (جوان) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار صافکار

استاد کار صافکار , آشنا به ماشین های کلاسیک , حقوق 6 م به بالا

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفرکارگرساده و

به چند نفرکارگرساده و , یکنفر بتونه کاریانقاش ماشین جهت , کابینت روشوئی-محدوده شهریار

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۰۸۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

2نفر نقاش

2نفر نقاش , ماهر یا نیمه ماهر , ترجیحا محدوده شهریار-رباط کریم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۹۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , محدوده غرب تهران , مرزداران

تلفن: ۴۴۲۰۹۳۴۶  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار صافکار

استاد کار صافکار , آشنا به ماشین های کلاسیک , حقوق 6 م به بالا

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار درصدی

به یک صافکار درصدی , ونقاش وارد با حقوق عالی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۰۱۰۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

استادکار صافکار حرفه ای

استادکار صافکار حرفه ای , و کارگر زیرکارزن نقاش , جهت تعمیرگاه فعال با سابقه

تلفن: محدوده آزادي ۶۶۸۷۵۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر با جای خواب

نقاش ماهر با جای خواب , به صورت حقوقی نیازمندیم , « محدوده حسین آباد »

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۵۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

صافکارونقاش واردونیمه وارد

صافکارونقاش واردونیمه وارد , با ابزارکار بصورت درصدی , نیازمندیم (محدوده هنگام)

تلفن: ۷۷۰۶۷۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , ترجیحا غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۵۸۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر صافکار نیمه ماهر

یکنفر صافکار نیمه ماهر , مسلط به بدون رنگ زدن , و کارگر نقاش (محدوده نوبنیاد)

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۳۵۳۱۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر جوان

صافکار و نقاش ماهر جوان , جهت کار درشهرک صنعتی شمس آباد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۸۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , محدوده میدان آزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۴۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , ( جوان ) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکارماهر با لوازم

صافکارماهر با لوازم , (محدوده غرب تهران) ,

تلفن: ۰۹۳۸۱۰۱۴۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی استاد کار ماهر

تعدادی استاد کار ماهر , صافکار و نقاش(با جای خواب) , و بیمه محل کارجاجرود

تلفن: ۷۶۲۶۴۱۴۳ - ۰۹۱۲۵۹۰۱۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش جهت

صافکار و نقاش جهت , خودروی سواری نیازمندیم , حوالی اسلامشهر- چهاردانگه

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۰۱۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش خودرو

به یک نقاش خودرو , وارد یا نیمه وارد نیازمندیم , با جای خواب

تلفن: ۰۹۹۰۴۲۳۱۹۸۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر بی رنگ کار

صافکار ماهر بی رنگ کار , منطقه 16 - علی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۹۲۵۰ ۵۵۳۰۷۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر صافکار

کارگر ماهر صافکار , نیازمندیم , ( حکیمیه تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۵۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش

صافکار و نقاش , ماهر یا نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۳۲۹۵۲ ۷۷۹۰۲۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر فایبر گلاس

نقاش ماهر فایبر گلاس , ترجیحا ساکن شهریاریارباط کریم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۹۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

صافکار درجه یک درصدی کار

صافکار درجه یک درصدی کار , جهت ماشینهای مدل بالا , (جوان) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۳۵ و ۶۶۶۱۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر , خودبه تعدادی نقاش خودروباسابقه کار , درتعمیرگاه های معتبر …

تلفن: ۶۵۶۰۷۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر و نیمه ماهر

صافکار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم , ( چهاردانگه )

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۳۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل و مکانیک خودرو

نقاش اتومبیل و مکانیک خودرو , سواری محدوده بلوار کاشانی , جنت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۷۵۲۹ ـ ۴۴۰۹۴۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مکانیک وردست

کارگر مکانیک وردست , و صافکار نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۰۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , اتومبیل نیازمندیم , (حقوق هفتگی)

تلفن: ۶۶۹۳۴۸۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ماهر

به یک کارگر ماهر , و یک کارگر نیمه ماهر صافکار , باجای خواب نیازمندیم، غرب تهران

تلفن: ۰۹۳۶۹۵۰۱۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

محدوده طرشت

محدوده طرشت , صافکار و نقاش , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۷۳۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر

نقاش ماهر , به صورت حقوقی نیازمندیم , خ ولیعصر بالاتراز میدان منیریه

تلفن: ۰۹۲۰۳۰۱۱۵۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نقاش ماهر

به یکنفر نقاش ماهر , به صورت درصدی و صافکار , نیازمندیم محدوده پیروزی

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۴۶۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر و بتونه کار

نقاش ماهر و بتونه کار , جهت کابینت هایPVC , 4 دانگه و مرتضی گرد نیازمندیم

تلفن: گلزاري ۰۹۱۲۴۰۱۱۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

صافکارفوق ماهربالوازم

صافکارفوق ماهربالوازم , با درآمد بسیار عالی , خیابان فدائیان اسلام نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۷۰۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکارماهر و

صافکارماهر و , وردست صافکار جهت کار در , نمایندگی ایران خودرو بومهن

تلفن: ۷۶۲۲۲۹۱۸ ـ ۰۹۲۱۶۲۶۱۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل

نقاش اتومبیل , محدوده پاسداران-نوبنیاد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۳۱۶۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , محدوده نوبنیاد نیازمندیم , ( خانه رنگ مجید )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

# کارگرنقاش نیمه ماهر #

# کارگرنقاش نیمه ماهر # , با جای خواب , (محدوده سعادت آباد)

تلفن: ۳۶ ۳۴ ۲۳۴ ۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نقاش ماهر

به یک نقاش ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۲۶۲۴۷ ۰۹۱۲۲۳۴۲۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر صافکار و نقاش

به یکنفر صافکار و نقاش , ترجیحا با مشتری،درصدی , یا اجاره (مینی سیتی-محلاتی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۸۳۸۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی استاد کار

تعدادی استاد کار , صافکار و نقاش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۵۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار صافکار حرفه ای

استادکار صافکار حرفه ای , بصورت درصدی محدوده آزادی , جهت تعمیرگاه فعال با سابقه

تلفن: ۶۶۸۷۵۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , اتومبیل سبک نیازمندیم , محدوده رباط کریم

تلفن: ۰۹۳۷۱۲۱۶۷۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل

نقاش اتومبیل , ماهر یا نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۳۲۹۵۲ ۷۷۹۰۲۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر صافکار نیمه ماهر

به کارگر صافکار نیمه ماهر , ( طرشت ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۰۴۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

صافکارماهرونیمه ماهردر

صافکارماهرونیمه ماهردر , نمایندگی ایران خودرو5041 , نیازمندیم (حقوقی یا درصدی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۹۰۶۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار ماهر

به یک صافکار ماهر , نیازمندیم , ( حومه رباط کریم )

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۹۱۰۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک صافکار و نقاش ماهر

به یک صافکار و نقاش ماهر , محدوده میدان آزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۴۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار نقاش اتومبیل

استاد کار نقاش اتومبیل , نیازمندیم , منطقه گیشا

تلفن: ۸۸۲۷۸۹۵۷  


نیازمندیهای همشهری

محدوده طرشت

محدوده طرشت , صافکار و نقاش , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۷۳۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , ماهر یا نیمه ماهر , شهرک غرب

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۸۴۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

نقاش اتومبیل ( با بیمه )

نقاش اتومبیل ( با بیمه ) , محدوده غرب تهران ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۱۰۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , و نیمه ماهر صافکار , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۳۹۳۷۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , بصورت درصدی یا حقوقی ( هروی )

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۹۲۰۰۹ ۰۹۱۲۵۰۹۰۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر با جای خواب

نقاش ماهر با جای خواب , به صورت حقوقی نیازمندیم , « محدوده حسین آباد »

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۵۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

صافکار ماهر

صافکار ماهر , جهت خودروهای سواری , منطقه عبدل آبادفوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۸۰۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۶۴۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر صافکار

کارگر صافکار , محدوده نوبنیاد نیازمندیم , ( خانه رنگ مجید )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر صافکار و نقاش

کارگر ماهر صافکار و نقاش , (بدون جای خواب) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۷۶۴۸۷  


نیازمندیهای همشهری

صافکار و نقاش ماهر

صافکار و نقاش ماهر , با درآمد بالای 5 میلیون , جهت ماشین کلاسیک

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۷۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری