آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - بهیار - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - بهیار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - بهیار» اینجا کلیک کنید.

مراقب فقط آقا جهت

مراقب فقط آقا جهت , آسایشگاه سالمندان نیازمندیم , تماس 9 صبح الی 3 بعدازظهر

تلفن: ۸۸۸۳۶۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

کلینیکی واقع در هفت تیر

کلینیکی واقع در هفت تیر , به یک بهیار خانم , نیازمند است

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۳۷۷۱۰ - ۸۸۸۴۷۱۸۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری ( امدادگر )

دعوت به همکاری ( امدادگر ) , فوریت پزشکی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۶۶۵۶۵۳۲۲ و ۶۶۹۰۰۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

کمک بهیار خانم و آقا (فوری)

کمک بهیار خانم و آقا (فوری) , جهت مرکزسالمندان-پاسداران , دروس،یارمحمدی،بن بست نامدار،پ5

تلفن: تماس۸ الي۱۷ ۷ - ۲۲۵۶۱۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بهیار و کمک بهیار

به تعدادی بهیار و کمک بهیار , به صورت روزانه و شبانه روزی , نیازمندیم

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

بهیاریادانشجوی پرستاری خانم

بهیاریادانشجوی پرستاری خانم , باتجربه وسابقه کارجهت تزریقات , و پانسمان در منطقه 17 …

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۱۱۷۸۵ و۰۹۱۲۳۲۳۵۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری ( امدادگر )

دعوت به همکاری ( امدادگر ) , فوریت پزشکی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۴۲۸۸۱۶۰۰ ۶۶۹۲۶۳۲۴ و ۶۶۴۳۶۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

مرکز ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد , بهیار و مددکار , (محدوده شهرری )

تلفن: ۶۶۷۹۹۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

آماده ساز بیمار

آماده ساز بیمار , مرکز تصویربرداری , رگ گیری حرفه ای

تلفن: ۲۷۱۲۲۲۵۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از علاقمندان به کار

دعوت از علاقمندان به کار , درواحدهای درمانی بعنوان امدادگر , فوریت های پزشکی (کارورزی …

تلفن: ۴۴۳۷۸۲۴۳ـ۴۴۲۸۸۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری ( امدادگر )

دعوت به همکاری ( امدادگر ) , فوریت پزشکی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۶۶۹۲۶۳۲۴ و ۶۶۵۶۵۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کمک بهیار خانم (فوری)

کمک بهیار خانم (فوری) , جهت مرکزسالمندان-پاسداران , دروس،یارمحمدی،بن بست نامدار،پ5

تلفن: تماس۸ الي۱۷ ۷ - ۲۲۵۶۱۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

کمک بهیارخانم با 5 سال

کمک بهیارخانم با 5 سال , سابقه ، جهت کاردر بیمارستان , درمرکز شهر نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۰۶۵۶۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از علاقمندان به کار

دعوت از علاقمندان به کار , درواحدهای درمانی بعنوان امدادگر , فوریت های پزشکی (کارورزی …

تلفن: ۴۴۳۷۸۲۴۳ـ۴۴۲۸۸۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

بهیار خانم با مدرک معتبر

بهیار خانم با مدرک معتبر , در درمانگاه پوست، مو و زیبایی , حداکثر سن 30 سال (سعادت آباد)

تلفن: ۰۹۳۶۲۹۵۳۱۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک بهیار خانم (فوری)

کمک بهیار خانم (فوری) , جهت مرکزسالمندان-پاسداران , دروس،یارمحمدی،بن بست نامدار،پ5

تلفن: تماس۸ الي۱۷ ۷ - ۲۲۵۶۱۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم و آقا جهت

مراقب خانم و آقا جهت , آسایشگاه سالمندان نیازمندیم , تماس 9 صبح الی 3 بعدازظهر

تلفن: ۸۸۸۳۶۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

آماده ساز بیمار

آماده ساز بیمار , مرکز تصویربرداری , رگ گیری حرفه ای

تلفن: ۲۷۱۲۲۲۵۶  


نیازمندیهای همشهری

نیروی تزریقات خانم

نیروی تزریقات خانم , با مدرک معتبر , جهت فعالیت در درمانگاه , پاره وقت نیازمندیم , => محدوده …

تلفن: ۰۹۰۳۲۶۹۱۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

از یک بهیار خانم جهت شیفت

از یک بهیار خانم جهت شیفت , عصر وشب در درمانگاه شبانه روزی , شیان دعوت بعمل می آید

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۶۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از علاقمندان به کار

دعوت از علاقمندان به کار , درواحدهای درمانی بعنوان امدادگر , فوریت های پزشکی (کارورزی …

تلفن: ۴۴۳۷۸۲۴۳ـ۴۴۲۸۸۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بهیار و کمک بهیار

به تعدادی بهیار و کمک بهیار , به صورت روزانه و شبانه روزی , نیازمندیم

تلفن: ۴۴۰۲۶۳۸۷ ـ ۴۴۰۲۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از علاقمندان به کار

دعوت از علاقمندان به کار , درواحدهای درمانی بعنوان امدادگر , فوریت های پزشکی (کارورزی …

تلفن: ۴۴۳۷۸۲۴۳ـ۴۴۲۸۸۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

بهیار خانم

بهیار خانم , جهت کار در درمانگاه , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۸۰۵۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری

کار در واحد درمانی

کار در واحد درمانی , (فوریت پزشکی) کارورزی رایگان

تلفن: ۰۹۹۰۵۷۰۰۷۳۷ ۶۶۵۶۵۳۲۲ و ۶۶۴۳۶۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

مراقب خانم و آقا جهت

مراقب خانم و آقا جهت , آسایشگاه سالمندان نیازمندیم , تماس 9 صبح الی 3 بعدازظهر

تلفن: ۸۸۸۳۶۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

علاقه مندان به کار

علاقه مندان به کار , مراقبت در بیمارستان و منزل , کمک بهیار - مراقب نگهدار

تلفن: ۰۹۲۲۹۷۱۶۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از علاقمندان به کار

دعوت از علاقمندان به کار , درواحدهای درمانی بعنوان امدادگر , فوریت های پزشکی (کارورزی …

تلفن: ۴۴۳۷۸۲۴۳ـ۴۴۲۸۸۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کمک بهیار خانم و آقا (فوری)

کمک بهیار خانم و آقا (فوری) , جهت مرکزسالمندان-پاسداران , دروس،یارمحمدی،بن بست نامدار،پ5

تلفن: تماس۸ الي۱۷ ۷ - ۲۲۵۶۱۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

بهیار خانم یا فوق دیپلم ماما

بهیار خانم یا فوق دیپلم ماما , جهت شیفت در بخش تزریقات , (محدوده میدان امام حسین)نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۲۱۹۱۷۸۷ - ۷۷۶۵۱۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک بهیار آقا

به یک بهیار آقا , جهت درمانگاه شبانه روزی , حوالی نازی آ باد نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۸۲۶۷۰  


نیازمندیهای همشهری

بهیار بازنشسته آقا

بهیار بازنشسته آقا , جهت درمانگاه شبانه روزی , واقع درشهرقدس(قلعه حسن خان)

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۹۰۵۲۰  


نیازمندیهای همشهری

آماده ساز بیمار

آماده ساز بیمار , مرکز تصویربرداری , رگ گیری حرفه ای

تلفن: ۲۷۱۲۲۲۵۶  


نیازمندیهای همشهری