آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - بسته بند(پوشاک -کیف - کفش ) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - بسته بند(پوشاک -کیف - کفش )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - بسته بند(پوشاک -کیف - کفش )» اینجا کلیک کنید.

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , «محدوده3راه جمهوری»تماس یکهفته

تلفن: ۶۶۴۱۹۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۰۹۹۰۴۸۴۷۳۳۸ - ۶۶۴۹۳۳۱۰  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک نوزادی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۹۱۵۸  


نیازمندیهای همشهری

چند خانم جهت کار در

چند خانم جهت کار در , بسته بندی پوشاک نوزادی , نیازمندیم،دانشجوهم پذیرفته میشود

تلفن: ۳۳۱۳۴۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر بسته بند خانم

دو نفر بسته بند خانم , پوشاک تریکو نیازمندیم , ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۶۶۹۷۱۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند و

به تعدادی بسته بند و , اتوکار خانم و وسط کار , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۶۷۴۵ ـ ۶۶۴۱۳۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند وارد به زیگزال و

بسته بند وارد به زیگزال و , وسط کارخانم،محیط کاملازنانه , سن تا35سال متروخیام،(تماس1ماه)

تلفن: ۵۵۱۵۱۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک بچگانه , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۱۸۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا جهت

تعدادی خانم و آقا جهت , بسته بندی پوشاک محدوده کهریزک

تلفن: ۰۹۳۸۳۵۰۸۵۱۱ ۵۶۵۳۹۶۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند ماهر

به تعدادی بسته بند ماهر , جهت پوشاک ورزشی , محدوده منیریه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۳۱۲۱ ـ ۵۵۳۹۴۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به همکار خانم

به همکار خانم , جهت بسته بندی جوراب , در محدوده نارمک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۹۴۵۴۲۸  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر بسته بند خانم

به دو نفر بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۱۵۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بخارکار و

به تعدادی بخارکار و , بسته بند و وردست چرخکار , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۳۵۵۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و وسط کار

تعدادی بسته بند و وسط کار , خانم جهت کاردرتولیدی پوشاک , بچه گانه - محدوده بهارستان

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۳۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی وسط کار و بسته بند

به تعدادی وسط کار و بسته بند , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم- محدوده دروازه دولت

تلفن: ۷۷۶۴۵۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

فقط ساکنین افسریه و حوالی

فقط ساکنین افسریه و حوالی , بسته بند و وسط کارخانم،خاوران , عباس آبادعلاقمند،همراه …

تلفن: ۰۹۳۵۶۰۰۱۰۳۴ و ۳۶۸۴۵۲۱۹  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم وارد به وسط کاری

بسته بند خانم وارد به وسط کاری , و اتوکار آشنا به کار پوشاک , (متروسعدی - استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۴۸۷۴ـ۳۳۹۲۹۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند و وسط کار خانم

بسته بند و وسط کار خانم , جهت لباس زیرزنانه , نیازمندیم (محدوده مترومحمدیه)

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۲۳۸۴۲  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم‎ زیر30سال

بسته بند خانم‎ زیر30سال , تمام وقت ‎باحقوق5 / 1م حوالی , نبردبلوارابوذرپل5 (تماس تایکهفته)

تلفن: ۳۳۶۵۸۱۲۱ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر بسته بند پوشاک

دو نفر بسته بند پوشاک , خانم حرفه ای , در محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۴۰۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

وسط کار و بسته بند(آقاوخانم)

وسط کار و بسته بند(آقاوخانم) , جهت تولیدی پوشاک زنانه , محل کار:محدوده مترو سعدی

تلفن: (با حقوق مکفي)۳۳۹۵۱۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

ازتعدادی خانم جهت وسط کاری و

ازتعدادی خانم جهت وسط کاری و , واتووبسته‎بندی درمحیطی زنانه , دعوت‎به همکاری‎میشود(بازارتهران)

تلفن: ۵۵۶۱۵۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , حقوق 400 / 1 تا 500 / 1

تلفن: ۶۶۴۱۹۷۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا جهت

تعدادی خانم و آقا جهت , بسته بندی کیف زنانه درفروشگاه , (حوالی میدان ولیعصر وهفت تیر)

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

چند خانم جهت کار در

چند خانم جهت کار در , بسته بندی پوشاک نوزادی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۳۴۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم و آقا

کارگر ساده خانم و آقا , جهت کار در تولیدی پوشاک , زنانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۹۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۸۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , جهت اتو و بسته بندی پوشاک , محدوده مولوی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۵۳۸۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت کار در کترینگ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۰۰۱۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک بسته بند مجرب مانتو

به یک بسته بند مجرب مانتو , به صورت نیمه وقت , نیازمندیم (هفت تیر)

تلفن: ۸۶۰۷۰۷۱۹  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

اتو کار و بسته بند خانم

اتو کار و بسته بند خانم , پوشاک بچه گانه در محیطی , کاملا زنانه محدوده جمهوری

تلفن: ۶۶۹۸۰۱۶۸ - ۰۹۱۲۳۴۰۳۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر بسته بند خانم

یک نفر بسته بند خانم , جهت بسته بندی جوراب , در محیطی زنانه

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۷۷۳۰۸ - ۵۵۶۹۷۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند ماهر خانم

تعدادی بسته بند ماهر خانم , جهت کار تریکو نیازمندیم , میدان بهارستان (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۰۱۱۹۶۶۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی وسط کار و بسته بند

به تعدادی وسط کار و بسته بند , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم- محدوده دروازه دولت

تلفن: ۷۷۶۴۵۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , پشت و روکردن جوراب زنانه , 20 تا 30 سال با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۳۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

بسته بندخانم وارد به وسط کاری

بسته بندخانم وارد به وسط کاری , اتوکار آشنا به کار پوشاک , (مترو سعدی استانبول)

تلفن: ۳۳۹۲۹۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , کار در تولیدی جوراب , نیازمندیم (سن از 18 تا 25)

تلفن: ۵۵۶۳۱۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , بسته بندی ( شلوار بچه گانه) , حقوق بالا-محدوده یاخچی آباد

تلفن: ۵۵۵۱۳۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , ترجیحاً آشنا به چرخ صنعتی , در محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۲۲۵۳۹۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک بسته بند خانم یا آقا

به یک بسته بند خانم یا آقا , جهت کاردرتولیدی راحتی زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۳۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک نوزادی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۹۱۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۹۰۳۴۶۸  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم وارد به وسط کاری،

بسته بند خانم وارد به وسط کاری، , اتوکار و میاندوزکار آشنا به کار , پوشاک (متروسعدی - …

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۴۸۷۴ـ۳۳۹۲۹۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , فوری نیازمندیم , ( محدوده کیانشهر )

تلفن: ۳۳۶۱۲۲۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جوان جهت

به تعدادی خانم جوان جهت , وسط کاری و بسته بندی پوشاک , مردانه نیازمندیم(جمهوری، سی‎تیر)

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۷۶۹۱ ـ ۶۶۷۶۷۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به چندنفر کارگر ساده خانم

به چندنفر کارگر ساده خانم , یا آقا جهت کار در تولیدی زنانه , به همراه بیمه و مزایا نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۰۲۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی

به تعدادی , بسته بند ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۴۰۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت پوشاک زنانه , نیازمندیم ،تماس تا یکهفته

تلفن: ۶۶۴۹۴۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۱۸۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۸۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم جهت کار در

به یک خانم جهت کار در , کارگاه چاپ لباس , (محدوده منیریه) نیازمندیم

تلفن: ۵۵۴۹۲۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۹۰۴۴۵۷۷۲ ـ ۳۶۶۱۰۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , در محیطی مناسب , ( با بیمه )

تلفن: ۶۶۷۶۳۶۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر جهت

به یک نفر جهت , بسته بندی جوراب , نیازمندیم (بازار تهران)

تلفن: ۵۵۸۰۰۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت کار

به تعدادی خانم جهت کار , در بسته بندی جوراب ترجیحا , مسلط به چرخ خیاطی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۶۵۷۶ و ۵۵۶۳۶۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک , با حقوق عالی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۲۵۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , فوری نیازمندیم , ( محدوده کیانشهر )

تلفن: ۳۳۶۱۲۲۸۴  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی بسته بند خانم #

# تعدادی بسته بند خانم # , جهت لباس نوزادی و پادوی آقا , ( محدوده قصرالدشت )

تلفن: ۹۷ ۵۰ ۱۴ ۵۵  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند و وسط کار خانم

بسته بند و وسط کار خانم , جهت لباس زیرزنانه , نیازمندیم (محدوده مترومحمدیه)

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۲۳۸۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت

تعدادی خانم جهت , بسته بندی پوشاک بچگانه , نیازمندیم محدوده سه راه جمهوری

تلفن: ۶۶۴۸۱۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک نوزادی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۹۱۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (حقوق 500 / 1 )

تلفن: محدوده جمهوري ـ ۶۶۹۶۳۵۶۸  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت تولیدی جوراب , محدوده میدان محمدیه

تلفن: ۵۵۵۹۴۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا جهت

تعدادی خانم و آقا جهت , بسته بندی کیف زنانه درفروشگاه , (حوالی میدان ولیعصر وهفت تیر)

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم و آقا

تعدادی بسته بند خانم و آقا , جهت کار در تولیدی نیازمندیم , ( محدوده جمهوری )

تلفن: ۶۶۹۶۹۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , پشت و روکردن جوراب زنانه , 20 تا 30 سال با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۳۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , و وسط کار آقا یا خانم , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۱۷۶۰۸۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت اتو و

تعدادی خانم جهت اتو و , بسته بندی جوراب زنانه نیازمندیم , محیط کاملا زنانه-تماس تا 15روز

تلفن: ۰۹۰۱۶۸۱۷۶۲۷و۵۵۱۶۷۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک بچه گانه , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۹۷۴۴۶۷  


نیازمندیهای همشهری

ازتعدادی خانم جهت وسط کاری و

ازتعدادی خانم جهت وسط کاری و , واتووبسته‎بندی درمحیطی زنانه , دعوت‎به همکاری‎میشود(بازارتهران)

تلفن: ۵۵۶۱۵۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند(خانم و آقا)

بسته بند(خانم و آقا) , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , محل کار:محدوده کوچه مهران

تلفن: ۳۳۱۱۶۸۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , بسته بندی کفش , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۳۳۹۲۴۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند پوشاک خانم

بسته بند پوشاک خانم , محدوده نبرد جنوبی , افسریه - تمام وقت نیازمندیم

تلفن: ۳۳۷۲۹۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت

بسته بند خانم جهت , کار در تولیدی پوشاک بچه گانه , تماس از ساعت 10 به بعد

تلفن: ۳۳۹۴۱۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند ماهر

به تعدادی بسته بند ماهر , جهت کاردر تولیدی پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۱۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

وسط کار خانم ، ماهر

وسط کار خانم ، ماهر , محدوده شهرری , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , خانم نیازمندیم , ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۶۶۹۵۸۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت پوشاک

بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه ، با سابقه ، محیط زنانه , حقوق 500 / 1 کار دائم

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۶۷ ـ ۶۶۹۶۹۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا جهت

تعدادی خانم و آقا جهت , بسته بندی کیف زنانه درفروشگاه , (حوالی میدان ولیعصر وهفت تیر)

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , در محیطی مناسب , ( با بیمه )

تلفن: ۶۶۷۶۳۶۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند

بسته بند , جهت کار در تولیدی , باغ سپهسالار

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۷۴۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم بسته بندواتوکار

تعدادی خانم بسته بندواتوکار , جهت کاردر تولیدی پوشاک , زنانه نیازمندیم(محدوده جمهوری)

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۶۴۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و وسط کار

تعدادی بسته بند و وسط کار , خانم و آقا نیازمندیم , با مزد عالی و کار دائم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۲۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر بسته بند ماهر

به چند نفر بسته بند ماهر , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۹۴۶۷۸۹  


نیازمندیهای همشهری