آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز) - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

به یکنفر طلا و جواهرساز

به یکنفر طلا و جواهرساز , با سابقه کار بالا و ضامن معتبر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۰۵۱۳و۳۳۹۵۸۶۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر جهت کار

به یک نفر جهت کار , در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۲۱۶۲۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار ماهر

به تعدادی بساب کار ماهر , محدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار مبتدی و

به یک موم کار مبتدی و , یا حرفه ای جهت کارگاه , طلاسازی نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۸۳۳۶۸  


نیازمندیهای همشهری

همکارآقاجوان ماهرونیمه ماهر

همکارآقاجوان ماهرونیمه ماهر , در جوش ، لیزر ، پوست و , پرداخت و ..نیازمندیم سن زیر30

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۱۸و۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار

به تعدادی موم کار , ماهر و نیمه ماهر و , بساب کار نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۵۴۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جوشکار ، پوست کار

به تعدادی جوشکار ، پوست کار , و پرداخت کار ماهر و نیمه ماهر , (زیر 30 سال)با بیمه و مزایا

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۸۹۱۱ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار حرفه ای

تعدادی بسابکار حرفه ای , نیازمندیم , ( شرق تهران )

تلفن: ۷۷۰۷۷۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و پرداختکار

بسابکار و پرداختکار , و موم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۱۰۴۴ ۵۵۱۶۸۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر مومکار خانم

به یکنفر مومکار خانم , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۸۳۴۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی ساده و بسابکار

به تعدادی نیروی ساده و بسابکار , ماهرونیمه ماهرجهت کاردرطلاسازی , نیازمندیم. محدوده

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا

به تعدادی نیروی آقا , زیر 25 سال , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۰۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , جهت آبکاری , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۲۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جوان ماهرو

به تعدادی خانم جوان ماهرو , نیمه ماهر موم کار،وسط کارو... , نیازمندیم ترجیحا زیر30سال

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۱۸و۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار ماهر

به تعدادی موم کار ماهر , و تعدادی بساب کار ماهر و , نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۶۵۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار و جوشکار

به تعدادی بساب کار و جوشکار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۱۵۴۳۰ و ۰۹۱۹۳۶۵۰۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفرطراح مسلط به

به 2 نفرطراح مسلط به , سیستمmatrixو2نفرموم کار , خانم جهت کارطلا سازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۲۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی

به تعدادی , پوست کار و پرداخت کار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۳۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر پرداخت کار

به یک نفر پرداخت کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۲۲۳۴۸ ۰۹۱۲۸۰۰۸۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکارماهر

به تعدادی بسابکارماهر , جهت کاردرطلاسازی باحقوق , بالا نیازمندیم. محدوده بازار

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا

به تعدادی نیروی آقا , ماهر و نیمه ماهر جهت کار , در کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

همکارآقاجوان ماهرونیمه ماهر

همکارآقاجوان ماهرونیمه ماهر , در جوش،لیزر،پوست و , پرداخت و...نیازمندیم سن زیر30

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۱۸و۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

نیروی مبتدی خانم و آقا جهت

نیروی مبتدی خانم و آقا جهت , کار درطلاسازی (محدوده بازار) , عدم سوء پیشینه

تلفن: ۰۹۳۸۸۳۸۳۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده خانم یاآقا

به تعدادی کارگرساده خانم یاآقا , سن زیر25سال درکارگاه طلاسازی

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷ ۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک تعمیرکار ماهر

به یک تعمیرکار ماهر , طلا و جواهر , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۹۲۴۵۹  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار نیمه ماهر و مبتدی

بساب کار نیمه ماهر و مبتدی , خانم و آقا ، ترجیحا جوان , غیرسیگاری نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۸۷۲۷ و ۵۵۵۷۰۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار وپرداختکار

تعدادی بسابکار وپرداختکار , ماهر طلا و مومکارخانم , نیازمندیم (محل کار افسریه)

تلفن: ۳۳۸۰۰۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جوان ماهرو

به تعدادی خانم جوان ماهرو , نیمه ماهر موم کاروسط کارو... , نیازمندیم ترجیحا زیر30 سال

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۱۸و۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم و آقا

به تعدادی خانم و آقا , جهت طلاسازی و تراش , (ماهر و نیمه ماهر) + بیمه

تلفن: ۳۳۹۵۱۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی

به تعدادی نیروی , مبتدی و حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۳۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جوشکار ، پوست کار

به تعدادی جوشکار ، پوست کار , و پرداخت کار ماهر و نیمه ماهر , (زیر 30 سال)با بیمه و مزایا

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۸۹۱۱ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , جهت کار پرداخت و پوستکاری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۳۷۲۲ ـ ۶۶۷۲۶۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و پرداختکار

بسابکار و پرداختکار , و موم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۱۰۴۴ ۵۵۱۶۸۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر آقا

بساب کار ماهر آقا , و مومکار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۴۲۹۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار ماهر طلا و جواهر

جوشکار ماهر طلا و جواهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۴۷ ـ ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , و موم کار ماهر و طراح ماهر(خانم)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

چندین جوشکار و پرداختکار ماهر و مسلط با حقوق بالا

به چندین نفر جوشکار و پرداختکار ماهر و مسلط با حقوق بالا …

تلفن: ۰۹۳۵۱۱۵۵۶۱۵ 


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر مومکار ماهر خانم

به یک نفر مومکار ماهر خانم , با حقوق بالا و یکنفر نیمه ماهر , درمحدوده سعادت آبادنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۷۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم مومکار حرفه ای

به یک خانم مومکار حرفه ای , جهت شاخه کردن و سنگ , سوار کردن نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۶۵۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا , جهت مومکاری،بسابکاری نقره , (بابیمه) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۹۱۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکارماهر

به تعدادی بسابکارماهر , جهت کاردرطلاسازی باحقوق , بالا نیازمندیم. محدوده بازار

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار وپرداختکار

تعدادی بسابکار وپرداختکار , ماهر طلا و مومکارخانم , نیازمندیم (محل کار افسریه)

تلفن: ۳۳۸۰۰۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جوشکار ، پوست کار

به تعدادی جوشکار ، پوست کار , و پرداخت کار ماهر و نیمه ماهر , (زیر 30 سال) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۸۹۱۱ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

2نفر 3Dکار حرفه ای مسلط به

2نفر 3Dکار حرفه ای مسلط به , نرم افزار ماتریکس و 2نفر , مسلط به نرم افزار زیبراش

تلفن: ۸۸۳۰۲۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

یک جواهرسازوتعمیرکارماهر

یک جواهرسازوتعمیرکارماهر , در بازار تهران - سبزه میدان , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۴۷۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرماهر

به تعدادی کارگرماهر , خانم و آقا ، جهت کار در , طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۳۲۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم یا آقا

به یک نفر خانم یا آقا , پوست و پرداخت کار ماهر جهت , کاردرکارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۶۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , و موم کار ماهر و طراح ماهر(خانم)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و پرداختکار

بسابکار و پرداختکار , و موم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۱۰۴۴ ۵۵۱۶۸۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پرداختکارماهر

به تعدادی پرداختکارماهر , وموم کارخانم و اقا , (درمحدوده تهرانپارس ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۲۷۸۵ - ۷۷۳۱۱۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ، جوشکار ، مینا کار

بسابکار ، جوشکار ، مینا کار , مومکار،آبکار،شاخه کن حرفه ای , نیازمندیم(محدوده مترو خیام)

تلفن: ۵۵۵۷۰۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار ماهر آقا

تعدادی بسابکار ماهر آقا , و کارگر ساده زیر 25 سال , آقا و خانم نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۳۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

مخراج کار حرفه ای

مخراج کار حرفه ای , جهت کارگاه طلاسازی , ( محدوده زعفرانیه )

تلفن: ۲۲۷۵۲۷۱۸ ـ ۲۲۷۵۴۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر طلاساز

کارگر ماهر طلاساز , نیازمندیم (حوالی سرچشمه)

تلفن: ۰۹۰۲۴۳۷۳۹۹۷ ۳۳۹۹۶۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک طراح حرفه ای

به یک طراح حرفه ای , با سابقه کار بالا , جهت انجام کار 3D , و کار با دستگاه پروجت , و به یک …

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۸۴۴۳  


نیازمندیهای همشهری

RAMIN

RAMIN , Jewelery-Molding , 3 نفر طراح خانم 3Dطلاوجواهر , Rhino-Matrix-ZBrash , ماهر و نیمه ماهر با حقوق و , مزایای …

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۰۳۸۰ و ۵۵۶۲۰۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک آقا

به یک آقا , 18 تا 22 سال جهت , کار در طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۰۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک طراح ماهر خانم،آشنا

به یک طراح ماهر خانم،آشنا , به ماتریکس و به یک بساب کار , آقا جهت کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۶۵۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی آقا و خانم

به تعدادی آقا و خانم , در کارگاه طلاسازی , AVIOR GOLD , (النگو سازی) , نیازمندیم , 1- تراشکار …

تلفن: ۰۹۹۰۶۱۹۶۰۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بساب کار ماهر مسلط به

تعدادی بساب کار ماهر مسلط به , جوشکاری ویک نفرطراح جواهرماهر , یک نفراتودزن ماهرویک

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پرداختکارماهر

به تعدادی پرداختکارماهر , وموم کارخانم و اقا , (درمحدوده تهرانپارس ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۲۷۸۵ - ۷۷۳۱۱۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم و آقا

به تعدادی خانم و آقا , جهت طلاسازی و تراش , (ماهر و نیمه ماهر) + بیمه

تلفن: ۳۳۹۵۱۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

مخراج کار حرفه ای

مخراج کار حرفه ای , جهت کارگاه طلاسازی , ( محدوده زعفرانیه )

تلفن: ۲۲۷۵۲۷۱۸ ـ ۲۲۷۵۴۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , و موم کار ماهر و طراح ماهر(خانم)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده خانم یاآقا

به تعدادی کارگرساده خانم یاآقا , سن زیر25سال درکارگاه طلاسازی

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷ ۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار ماهر طلا و جواهر

جوشکار ماهر طلا و جواهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۴۷ ـ ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , مبتدی یا حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۳۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جوشکار

به تعدادی جوشکار , ماهر و نیمه ماهر , (زیر 30 سال) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۸۹۱۱ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر

بساب کار ماهر , زیر 30 سال نیازمندیم , (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۰۴۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و پرداخت کار ماهر

موم کار و پرداخت کار ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی , (خانم وآقا)محل کار:محدوده استانبول

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

آبکار و مخراج کار ماهر

آبکار و مخراج کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۴۵۰۵۸ ۲۲۳۹۶۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکارماهر

به تعدادی بسابکارماهر , جهت کاردرطلاسازی باحقوق , بالا نیازمندیم. محدوده بازار

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

2نفر 3Dکار حرفه ای مسلط به

2نفر 3Dکار حرفه ای مسلط به , نرم افزار ماتریکس و 2نفر , مسلط به نرم افزار زیبراش

تلفن: ۸۸۳۰۲۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر پوست و پرداختکار و جوشکار ماهرنیازمندیم

به چند نفر پوست و پرداختکار و جوشکار ماهر در محدوده تجریش …

تلفن: ۰۹۳۵۱۱۵۵۶۱۵ 


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و پرداختکار ماهر

بسابکار و پرداختکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۱۰۴۴ ۵۵۱۶۸۴۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بساب کار ماهر مسلط به

تعدادی بساب کار ماهر مسلط به , جوشکاری ویک نفرطراح جواهرماهر , یک نفراتودزن ماهرویک

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارنیمه ماهر

به تعدادی بساب کارنیمه ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۷۰۲۶۴ و ۵۵۶۲۳۹۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار ماهر

به تعدادی بساب کار ماهر , و نیمه ماهر و مبتدی آقا , باحقوق وپورسانت عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۸۷۷۴ و ۵۵۱۶۳۲۸۴  


نیازمندیهای همشهری

پرداختکار و پوست کار

پرداختکار و پوست کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۴۱۵۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم و آقا

به تعدادی خانم و آقا , جهت طلاسازی و تراش , (ماهر و نیمه ماهر) + بیمه

تلفن: ۳۳۹۵۱۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک پرداخت کار

به یک پرداخت کار , جهت کار در کارگاه , طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۸۱۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی ‎کارگرساده خانم یاآقا

به تعدادی ‎کارگرساده خانم یاآقا , سن زیر25سال درکارگاه طلاسازی

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷ ۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ماهر و نیمه ماهر

بسابکار ماهر و نیمه ماهر , حداکثر سن 37 سال , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

همکارآقاجوان ماهرونیمه ماهر

همکارآقاجوان ماهرونیمه ماهر , در جوش،لیزر،پوست و , پرداخت و...نیازمندیم سن زیر30

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۱۸و۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر آقا

به چند نفر آقا , با سابقه کاری در زمینه , طلا سازی , جهت کار در تبریز , باحقوق مناسب،بیمه،اضافه …

تلفن: ۰۹۱۴۳۰۴۵۲۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار حرفه ای

تعدادی بسابکار حرفه ای , نیازمندیم , ( شرق تهران )

تلفن: ۷۷۰۷۷۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی نیمه ماهرجهت

تعدادی نیروی نیمه ماهرجهت , پوست و پرداخت و موم کار , و شاخه کار ماهر خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۴۴۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار

به تعدادی موم کار , ماهر و نیمه ماهر و , بساب کار نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۵۴۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

پوست کار،جوشکاروپرداختکار

پوست کار،جوشکاروپرداختکار , ماهر جهت کار در کارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

آبکار و پرداختکار ماهر

آبکار و پرداختکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پوست کار و

به تعدادی پوست کار و , جوشکار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۸۹۱۱ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر کارگر

به چند نفر کارگر , جهت کار در طلاسازی جهت , پرداخت کاری و موم کاری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۹۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , و پرداختکار آقا و موم کار , و نگین سوار کن خانم نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۳۷۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم جوان ماهرو

به تعدادی خانم جوان ماهرو , نیمه ماهر موم کاروسط کارو... , نیازمندیم ترجیحا زیر30 سال

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۱۸و۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

خانم و آقا مبتدی و نیمه ماهر

خانم و آقا مبتدی و نیمه ماهر , زیر23 سال و پرداخت کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۹۱۶۹و۵۵۸۰۱۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکارماهر

به تعدادی بسابکارماهر , جهت کاردرطلاسازی باحقوق , بالا نیازمندیم. محدوده بازار

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری