آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز) - استان خراسان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی پوست و پرداخت کار

تعدادی پوست و پرداخت کار , ماهر و تعدادی موم کار ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

سه نفر بساب کار ماهر

سه نفر بساب کار ماهر , یک نفر طراح طلا و جواهر , یک نفراپراتور لیزر « بلوار اوشان »

تلفن: ۲۶۴۳۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مبتدی و حرفه ای

کارگر مبتدی و حرفه ای , خانم وآقا جهت کار درطلاسازی , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۸۸۳۸۳۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر نیمه ماهر

به تعدادی کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۰۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر بسابکار

2 نفر بسابکار , و 2 نفر مومکار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

نیروی کار ساده و نیمه ماهر

نیروی کار ساده و نیمه ماهر , جهت کاردر کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۲۳۷۸ و ۶۶۷۱۹۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کار

تعدادی پوست و پرداخت کار , ماهر و تعدادی موم کار ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم موم زن و

تعدادی خانم موم زن و , نگین سوارکن و بسابکار , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۰۶۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جوشکارپرداخت کار

به تعدادی جوشکارپرداخت کار , و موم کارخانم , (محدوده تهرانپارس ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۲۷۸۵ - ۷۷۳۱۱۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

خانم مبتدی و نیمه ماهر

خانم مبتدی و نیمه ماهر , با ضامن یا سفته ، جهت کار در , طلاسازی نیازمندیم (منطقه بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۹۴۶۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکارآقازیر30سال

به تعدادی همکارآقازیر30سال , درقسمت بسابکاری , وپرداخت و.....نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷و۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر نیمه ماهر

به تعدادی کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۰۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر بسابکار

2 نفر بسابکار , و 2 نفر مومکار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر مومکار خانم و

به یکنفر مومکار خانم و , سنگ سوارکن خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۱۲۷۳۴ ۵۵۶۲۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر مومکار خانم

یکنفر مومکار خانم , مبتدی یا نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۸۸۹۸۳ ۵۵۱۶۳۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کار

تعدادی پوست و پرداخت کار , ماهر و تعدادی موم کار ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

جواهر ساز ماهر کار دست

جواهر ساز ماهر کار دست , همراه با ضامن معتبر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸ - ۲۲۷۵۵۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر

دو نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت پوست کاری وپرداخت کاری , نیازمندیم(تماس 10 الی 19)

تلفن: ۳۳۹۲۴۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

موم کارخانم وبسبابکارماهرو

موم کارخانم وبسبابکارماهرو , نیمه ماهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۷۴۲۰۵ ۵۵۵۷۷۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر (خانم)

موم کار ماهر (خانم) , نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۴۲۹۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک سنگ سوارکن روی موم

به یک سنگ سوارکن روی موم , خانم و یکنفر موم کار خانم , مبتدی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۰۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار حرفه ای

تعدادی بسابکار حرفه ای , نیازمندیم , ( شرق تهران )

تلفن: ۷۷۰۷۷۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی موم زن و

تعدادی موم زن و , نگین سوارکن خانم , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۰۶۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# جوشکار #

# جوشکار # , و مخراجکار ,

تلفن: ۲۲۲۸۴۲۰۹ - ۲۲۲۸۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

پوست کار و پرداخت کار

پوست کار و پرداخت کار , آقا زیر 27 سال جهت , همکاری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار آقا

به تعدادی بسابکار آقا , محدوده بازار نیازمندیم , زیر 27 سال

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

چند نفر طراح ماهر

چند نفر طراح ماهر , و موکار خانم و بسابکار , و کارگر و ساده زیر 22 سال

تلفن: ۵۵۸۹۳۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

# نیروی ماهر #

# نیروی ماهر # , جوشکار و مخراج کار و موم کار , باحقوق حداقل2میلیون (م ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر وردست بسابکار

کارگر وردست بسابکار , نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۳۰۷۶۰۲  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و بساب کار

موم کار و بساب کار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۴۲۲۷۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کار

تعدادی پوست و پرداخت کار , ماهر و تعدادی موم کار ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

مخراجکار ماهر

مخراجکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۴۵۰۵۸ ۲۲۳۹۶۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

سه نفر بساب کار ماهر

سه نفر بساب کار ماهر , یک نفر طراح طلا و جواهر , یک نفراپراتور لیزر « بلوار اوشان »

تلفن: ۲۶۴۳۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , مجرب و مسلط به , شاخه کردن نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۱۱۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکارآقازیر30سال

به تعدادی همکارآقازیر30سال , درقسمت بسابکاری , وپرداخت و.....نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷و۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار ماهر خانم

به یک موم کار ماهر خانم , جهت کار آینه و شمعدان , (کار در منزل) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۳۱۸۹۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر نیمه ماهر

به تعدادی کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۰۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی موم زن و

تعدادی موم زن و , نگین سوارکن خانم , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۰۶۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک تعمیرکار

به یک تعمیرکار , ماهر نیازمندیم , (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۰۰۱۲۶  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ماهر آقا

استادکار ماهر آقا , و مومکار خانم نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

خانم و آقا

خانم و آقا , جهت تکمیل پرسنل , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۸۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

جوان علاقمند به کار

جوان علاقمند به کار , طلا و جواهر سازی نیازمندیم , سن زیر 25 سال - تماس 10به بعد

تلفن: ۲۹ ۶۷ ۲۹ ۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر نیمه ماهر

به تعدادی کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۳۰۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

لیزرکاروکارگرماهروساده خانم

لیزرکاروکارگرماهروساده خانم , جهت کاردرکارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۵۶۵۲ ۱۸ - ۲۲۲۵۴۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و بساب کار

موم کار و بساب کار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۴۲۲۷۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

* طلا سازی *

* طلا سازی * , آقا - جوان - مبتدی , باضامن معتبر،جهت شمالشرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۳۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کار

تعدادی پوست و پرداخت کار , ماهر و تعدادی موم کار ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

ماتریکس کار حرفه ای

ماتریکس کار حرفه ای , جهت طراحی طلا , و موم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۸۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک سنگ سوارکن روی موم

به یک سنگ سوارکن روی موم , خانم و بساب کار و پرداخت کار , ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۰۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پوست کار،جوشکاروپرداختکار

پوست کار،جوشکاروپرداختکار , ماهر جهت کار در کارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

سه نفر بساب کار ماهر

سه نفر بساب کار ماهر , یک نفر طراح طلا و جواهر , یک نفراپراتور لیزر « بلوار اوشان »

تلفن: ۲۶۴۳۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر طراح مسلط به

به دو نفر طراح مسلط به , Matrix و ZBrush , نیازمندیم - محدوده میرداماد

تلفن: ۲۲۲۵۱۳۸۱ - ۲۶۴۲۴۲۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی ‎بساب کار ماهر

به تعدادی ‎بساب کار ماهر , ونیمه ماهر آقا و موم کار , ماهر ونیمه ماهر خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۸۷۷۴ و ۵۵۱۶۳۲۸۴  


نیازمندیهای همشهری

مومکار و سنگذار ماهر خانم

مومکار و سنگذار ماهر خانم , در محیطی مناسب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ و ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

طراح ماهرمسلط به ماتریکس

طراح ماهرمسلط به ماتریکس , وراینوجهت کاردرداخل شرکت , حقوق و بیمه ( افسریه)

تلفن: ۳۳۶۴۴۳۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کار

تعدادی پوست و پرداخت کار , ماهر و تعدادی موم کار ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

# نیروی ماهر #

# نیروی ماهر # , جوشکار و مخراج کار و موم کار , باحقوق حداقل2میلیون (م ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

* طلا سازی *

* طلا سازی * , آقا - جوان - مبتدی , باضامن معتبر،جهت شمالشرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۳۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

به مومکار و سنگ سوارکن ماهر

به مومکار و سنگ سوارکن ماهر , خانم نیازمندیم

تلفن: ۳۳۷۱۹۱۲۱ ۰۹۱۲۴۳۰۷۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ماهر آقا

استادکار ماهر آقا , و مومکار خانم نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

* طلا سازی *

* طلا سازی * , آقا - جوان - مبتدی , باضامن معتبر،جهت شمالشرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۳۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

* طلا سازی *

* طلا سازی * , آقا - جوان - مبتدی , باضامن معتبر،جهت شمالشرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۳۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

سه نفر بساب کار ماهر

سه نفر بساب کار ماهر , یک نفر طراح طلا و جواهر , یک نفراپراتور لیزر « بلوار اوشان »

تلفن: ۲۶۴۳۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

* طلا سازی *

* طلا سازی * , آقا - جوان - مبتدی , باضامن معتبر،جهت شمالشرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۳۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری