آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز) - استان اصفهان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

چندنفر جوشکار ماهر طلا

چندنفر جوشکار ماهر طلا , و پرداخت کار آقا , و مومکار ماهر خانم نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۳۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ماهر جهت کار

به یک کارگر ماهر جهت کار , در جواهرسازی با حقوق مکفی , نیازمندیم (محدوده آرژانتین)

تلفن: ۸۸۷۳۴۷۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به نیروی کار آقا و خانم

به نیروی کار آقا و خانم , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

موم کار

موم کار , با حقوق بالا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۸۲۴  


نیازمندیهای همشهری

خانم ماهر و نیمه ماهر

خانم ماهر و نیمه ماهر , و مبتدی جهت کار در , طلاسازی نیازمندیم (منطقه بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۶۳۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی طلا ساز ماهر

تعدادی طلا ساز ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۹۴۴۶۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم و آقا جهت کار

به تعدادی خانم و آقا جهت کار , وآموزش همزمان با حقوق مناسب , در کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۸۲۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر کارگر وارد و2 نفر

دو نفر کارگر وارد و2 نفر , موم کار و سنگ سوار کن , و یک نفر کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۶۰۹۷۸  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار ماهر

جوشکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار پوست

به تعدادی بساب کار پوست , و پرداخت زن ، طلاساز , و قالب ساز نیازمندیم

تلفن: ۰ و ۱ داخلي ۸۸۳۳۹۵۵۹  


نیازمندیهای همشهری

مومکار و سنگذار مبتدی وماهر

مومکار و سنگذار مبتدی وماهر , همراه با آموزش رایگان , و کارهمزمان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۵۶۴۶۰۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک بسابکار و پرداخت کار

به یک بسابکار و پرداخت کار , نیازمندیم , (( محدوده خیام ))

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۰۵۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار ماهر

جوشکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر جواهر ساز

کارگر ماهر جواهر ساز , محدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۹۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

موم کار خانم

موم کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۶۸۹۱۱ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

چندنفر جوشکار ماهر طلا

چندنفر جوشکار ماهر طلا , و پرداخت کار آقا , و مومکار ماهر خانم نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۳۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز , و مخراج کار، زیر 40 سال , نیازمندیم (میدان ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر جهت

تعدادی کارگر ماهر جهت , فعالیت در کارگاه طلاسازی , (محدوده بازار تهران)

تلفن: ۵۵۱۵۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

همکارخانم آشنا به‎صنایع دستی

همکارخانم آشنا به‎صنایع دستی , جهت واحد تولید حداکثرسن , 30سال « محدوده شهرزیبا »

تلفن: ۴۴۱۰۰۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی طلا ساز ماهر

تعدادی طلا ساز ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۹۴۴۶۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

طراح 3D حرفه ای طلا و

طراح 3D حرفه ای طلا و , جواهرنیازمندیم(محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۵۵۱۰۷۰۹۷ ۵۵۶۰۹۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

یکنفربساب کارماهرمسلط به

یکنفربساب کارماهرمسلط به , جوشکاری،یکنفرتراشکارماهرویک , نفرمسلط به لیزریک موم کارویک

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی موم کارماهر

تعدادی موم کارماهر , جهت کارگاه طلاسازی در , شرق تهران شهرک صنعتی خرمدشت

تلفن: ۸۸۴۰ ۷۹۸ ۰۹۳۹  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر

بساب کار ماهر , محدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۰۴۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار ماهر

جوشکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی خانم

تعدادی نیروی خانم , (ماهرونیمه ماهر) جهت , کار در طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۶۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

سازنده النگو

سازنده النگو , خیلی حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۷۲۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر بسابکار آقا جوان

یکنفر بسابکار آقا جوان , آشنا به کار سرویس , و یکنفر پادو نیازمندیم

تلفن: ۸۸۸۳۴۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

طراح 3D حرفه ای طلا و

طراح 3D حرفه ای طلا و , جواهرنیازمندیم(محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۵۵۱۰۷۰۹۷ ۵۵۶۰۹۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار خانم و آقا

تعدادی بسابکار خانم و آقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۵۶۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

موم کار مسلط به

موم کار مسلط به , سنگ سوار کردن , پوست و پرداخت کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۱۴۴۷ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

جواهر ساز کار دست (ماهر )

جواهر ساز کار دست (ماهر ) , همراه با ضامن معتبر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸ - ۲۲۷۵۵۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

جواهر ساز کار دست (ماهر )

جواهر ساز کار دست (ماهر ) , همراه با ضامن معتبر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸ - ۲۲۷۵۵۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ماهر و نیمه ماهر

بسابکار ماهر و نیمه ماهر , حداکثر سن 25سال نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۴۲۷۸ ۰۹۱۲۱۸۷۲۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار ماهر

به تعدادی بساب کار ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۳۹۲۱۳۶۸ - ۵۵۸۹۷۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

یکنفربساب کارماهرمسلط به

یکنفربساب کارماهرمسلط به , جوشکاری،یکنفرتراشکارماهرویک , نفرمسلط به لیزریک موم کارویک

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکارماهر

تعدادی بسابکارماهر , و پوست کار و پرداخت کار , و موم کارنیازمندیم.محل کارافسریه

تلفن: ۳۳۸۰۰۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

مومکار و سنگذار مبتدی وماهر

مومکار و سنگذار مبتدی وماهر , همراه با آموزش رایگان , و کارهمزمان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۵۶۴۶۰۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار ماهر

جوشکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

مومکار خانم

مومکار خانم , مسلط به پایه جواهر نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۹۴۴۰۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر آقا جهت

به یک نفر آقا جهت , کار در کارگاه طلا سازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

موم زن خانم یا آقا

موم زن خانم یا آقا , حرفه ای , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۴۳۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی جوشکاروپرداختکارآقا

تعدادی جوشکاروپرداختکارآقا , ماهر طلا , و مومکار ماهر خانم نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۳۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار پوست

به تعدادی بساب کار پوست , و پرداخت زن ، طلاساز , و قالب ساز نیازمندیم

تلفن: ۰ و ۱ داخلي ۸۸۳۳۹۵۵۹  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ، سنگ سوارکن

موم کار ، سنگ سوارکن , و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۵۸۲۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکارماهرونیمه ماهر

تعدادی بسابکارماهرونیمه ماهر , ترجیحا ساکن شرق تهران , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۴۴۳۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار آقا

به تعدادی بساب کار آقا , و سنگ سوار کن خانم و , کارگر ساده خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۷۳۴۵۵ و ۵۵۵۸۸۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به طراح ماهر و مبتدی

به طراح ماهر و مبتدی , نیازمندیم , محدوده بازار

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۴۴۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

« لمپرت زن »

« لمپرت زن » , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۸۴۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارآموز با حقوق

کارآموز با حقوق , جهت کار در کارگاه , طلا و جواهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۴۴۸۵۰  


نیازمندیهای همشهری

موم کار خانم

موم کار خانم , مسلط به سنگ سوار کردن , با حقوق بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۸۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر آقا و خانم خلاق

به چند نفر آقا و خانم خلاق , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

موم کار مسلط به

موم کار مسلط به , سنگ سوار کردن , پوست و پرداخت کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۱۴۴۷ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر جواهر ساز

کارگر ماهر جواهر ساز , محدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۹۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار و بسابکار ماهر

جوشکار و بسابکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

# مخراجکار #

# مخراجکار # , ( محدوده نوبنیاد ) , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۴۲۰۹ - ۲۲۲۸۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و جوشکار ماهر

بسابکار و جوشکار ماهر , ( کارگاه طلاسازی ) ,

تلفن: تلفن : ۸۸۵۴۴۷۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پوست کار

به تعدادی پوست کار , و پرداخت کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۱۸۰۵۱۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر آقا جهت

به یک نفر آقا جهت , کار در کارگاه طلا سازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و بساب کار

موم کار و بساب کار , (مبتدی و ماهر) , و مخراج کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۸۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر و نیمه ماهر

بساب کار ماهر و نیمه ماهر , سن تا 25 سال , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۱۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر

موم کار ماهر , جهت کار در طلا سازی

تلفن: ۷۷۲۰۵۵۲۴ ۰۹۱۲۴۷۰۹۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

جوشکارماهر و نیمه ماهر

جوشکارماهر و نیمه ماهر , حداکثر سن 25سال نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۴۲۷۸ ۰۹۱۲۱۸۷۲۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکارماهر

تعدادی بسابکارماهر , و پوست کار و پرداخت کار , و موم کارنیازمندیم.محل کارافسریه

تلفن: ۳۳۸۰۰۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و بساب کار

موم کار و بساب کار , (مبتدی و ماهر) , و مخراج کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۸۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به طراح خانم

به طراح خانم , (مدل ساز با متریکس و راینو) , مسلط به حلقه ست , برای یک دوره 2 تا 3 ماهه , « …

تلفن: ۳۳۹۰۷۲۱۸  


نیازمندیهای همشهری

موم کار خانم

موم کار خانم , و سنگ سوارکن , و پادو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۵۶۹۳۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

موم کار حرفه ای خانم

موم کار حرفه ای خانم , تمام وقت نیازمندیم , (محدوده بازار)

تلفن: ۳۳۹۵۴۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم و آقا

به تعدادی خانم و آقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم (با ضمانت)

تلفن: ۳۳۹۱۹۳۹۸  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار و بسابکار ماهر

جوشکار و بسابکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار و پرداخت کار

بساب کار و پرداخت کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۹۰۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک سازنده طلا حرفه ای

به یک سازنده طلا حرفه ای , (ریخته گر،لاستیک بروقالب ساز) , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه

تلفن: ۲۲۷۵۲۷۱۸ ـ ۲۲۷۵۴۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک اره کار حرفه ای

به یک اره کار حرفه ای , در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه )

تلفن: ۲۲۷۵۲۷۱۸ ـ ۲۲۷۵۴۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مومکار ماهر خانم

تعدادی مومکار ماهر خانم , مسلط به سنگ سوار کردن , و پرداخت‎کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۱۶۱۶۹و۵۵۵۷۰۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر و نیمه ماهر

بساب کار ماهر و نیمه ماهر , سن تا 25 سال , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۱۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکار و موم زن

به تعدادی مومکار و موم زن , و سنگ گذارجهت آموزش رایگان , و کارهمزمان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۵۶۴۶۰۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

موم کار مسلط به

موم کار مسلط به , سنگ سوار کردن نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۱۴۴۷ ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

سنگکار روی موم حرفه ای

سنگکار روی موم حرفه ای , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۶۳۳۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر آقا و خانم خلاق

به چند نفر آقا و خانم خلاق , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک آبکار جهت

به یک آبکار جهت , کار تعمیرات نیازمندیم , (بازار - سبزه میدان)

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی موم کار و

تعدادی موم کار و , نگین سوار کن با , حقوق و پورسانت مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۷۳۴۹ و ۵۵۱۶۲۹۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک سازنده طلا حرفه ای

به یک سازنده طلا حرفه ای , (ریخته گر،لاستیک بروقالب ساز) , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه

تلفن: ۲۲۷۵۲۷۱۸ ـ ۲۲۷۵۴۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مبتدی جهت

کارگر مبتدی جهت , کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۸۱۲۶  


نیازمندیهای همشهری

جواهر ساز کار دست (ماهر )

جواهر ساز کار دست (ماهر ) , همراه با ضامن معتبر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸ - ۲۲۷۵۵۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار و موم کار

تعدادی بسابکار و موم کار , خانم و آقا , جهت کارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۵۶۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جوان مبتدی

به تعدادی جوان مبتدی , 20تا23سال جهت کارگاه طلاسازی , باضامن و معرف معتبرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۲  


نیازمندیهای همشهری

2نفر 3D کار حرفه ای مسلط به

2نفر 3D کار حرفه ای مسلط به , نرم افزارماتریکس و2نفرقالبساز , ماهر جهت طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۸۸۸۱۰۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

پرداخت کار ماهر

پرداخت کار ماهر , محدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۴۹۲۸  


نیازمندیهای همشهری

# مخراجکار #

# مخراجکار # , ( محدوده نوبنیاد ) , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۴۲۰۹ - ۲۲۲۸۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار ماهر

به تعدادی بساب کار ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۴۴۵۵۷۷۱ و ۵۵۸۹۷۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار و بسابکار ماهر

جوشکار و بسابکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز , و مخراج کار، زیر 40 سال , نیازمندیم (میدان ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر بسابکار

به چند نفر بسابکار , و پوستکار حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۵۴۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

سنگ سوارکن خانم

سنگ سوارکن خانم , ماهر و حرفه ای نیازمندیم , (محدوده پیچ شمیران)

تلفن: ۷۷۶۱۱۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

همکارخانم آشنا به‎صنایع دستی

همکارخانم آشنا به‎صنایع دستی , جهت واحد تولید حداکثرسن , 30سال « محدوده شهرزیبا »

تلفن: ۴۴۱۰۰۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

خانم موم کار ماهریانیمه ماهر

خانم موم کار ماهریانیمه ماهر , و آقا جهت پوست و پرداخت , محدوده گلوبندک نیازمندیم(فوری)

تلفن: ۰۹۳۵۴۱۴۹۵۶۵ و ۵۵۸۹۳۷۴۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک اره کار حرفه ای

به یک اره کار حرفه ای , در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه )

تلفن: ۲۲۷۵۲۷۱۸ ـ ۲۲۷۵۴۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکار و موم زن

به تعدادی مومکار و موم زن , و سنگ گذارجهت آموزش رایگان , و کارهمزمان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۵۶۴۶۰۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

همکارخانم آشنا به‎صنایع دستی

همکارخانم آشنا به‎صنایع دستی , جهت واحد تولید حداکثرسن , 30سال « محدوده شهرزیبا »

تلفن: ۴۴۱۰۰۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

موم کار خانم مسلط به

موم کار خانم مسلط به , سوار کردن سنگ،پوست کار , و پرداخت کاروکارگرنیمه ماهر

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۱۴۴۷ و ۵۵۸۰۵۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , و 2 نفر بساب کار آقا , نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۶۷۳۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ماهر

بسابکار ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۴۲۹۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار و بسابکار ماهر

جوشکار و بسابکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلا سازی ,

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

موم کار خانم

موم کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۵۶۹۳۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر بسابکار

به چند نفر بسابکار , و پوستکار حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۵۴۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

پرداخت کار ماهر یا نیمه ماهر

پرداخت کار ماهر یا نیمه ماهر , در کارگاه لوستر سازی , نیازمندیم ( تماس 11صبح به بعد )

تلفن: ۶۶۹۵۷۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار و

به یک موم کار و , سنگ سوار کن خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۹۶۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک جوشکار و بسابکار

به یک جوشکار و بسابکار , طلا و نقره نیازمندیم , حقوق + بیمه

تلفن: ۶۶۹۳۹۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم یا آقا موم کار

یکنفر خانم یا آقا موم کار , وسنگ سوار کن حرفه ای , نیازمندیم حقوق + بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۵۴۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

# مخراجکار #

# مخراجکار # , ( محدوده نوبنیاد ) , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۴۲۰۹ - ۲۲۲۸۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

خانم یا آقا مسلط به

خانم یا آقا مسلط به , کار با دستگاه جوش لیزر , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۶۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری