آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - اتوکار - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - اتوکار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - اتوکار» اینجا کلیک کنید.

بخارکار ماهر و

بخارکار ماهر و , وسط کار ماهر جهت تریکو , نیازمندیم (جمهوری)

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۸۲۱۸۱ و ۵۵۵۸۲۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر بخارکار آقا

یکنفر بخارکار آقا , و 2نفر اتوکار خانم یا آقا , 2 نفربسته بند و2نفروسط کار خانم

تلفن: (تماس تا۱هفته)۰۹۳۸۲۶۶۶۱۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۵۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۸۲۱۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ( 


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۵۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۵۶۵۳۰۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار خانم و آقا

اتوکار خانم و آقا , بسته بند خانم جهت پوشاک , زنانه (محدوده باقرشهر)

تلفن: ۰۹۳۰۶۵۷۴۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

پرس کار و کارشور

پرس کار و کارشور , ( سعادت آباد ) ,

تلفن: ۲۲۰۹۶۱۵۷  


نیازمندیهای همشهری

وردست اتوکار

وردست اتوکار , و چرخکار مزون دوز , با حقوق و پاداش خوب نیازمندیم

تلفن: رسالت، مجيديه ۲۲۵۱۵۲۰۵  


نیازمندیهای همشهری

بخارکار و وسط کار

بخارکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۷۱۸۳ ـ ۳۳۰۲۸۵۲۰  


نیازمندیهای همشهری

بخارکار و وسط کار

بخارکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۷۱۸۳ ـ ۳۳۰۲۸۵۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر بخارکار آقا

به یکنفر بخارکار آقا , و 2نفر اتوکار خانم , و 2 نفر بسته بند خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۲۶۶۶۱۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار پیراهن تای ترک

اتوکار پیراهن تای ترک , مبتدی یا وارد خانم یا آقا , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۲۸۹۱ و ۵۵۸۹۷۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر کارگر ساده

به یکنفر کارگر ساده , جهت پرسکاری , نیازمندیم (حوالی منیریه)

تلفن: ۶۶۴۷۶۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک بخارکار و یک پادو

به یک بخارکار و یک پادو , جهت کار در تولیدی زنانه , نیازمندیم (محدوده جمهوری)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۹۲۶۱ ـ ۶۶۴۶۰۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر بخارکار

به یکنفر بخارکار , ماهر تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۵۱۳۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کارشوی ماهر

کارشوی ماهر , محدوده فرمانیه نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعداد10نفر اتوکار و وسط کار

تعداد10نفر اتوکار و وسط کار , خانم جهت کارخانه تولید , پوشاک حوالی کهریزک نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۳۰۶۱۴ و ۵۶۵۳۰۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بخارکار دستی(آقا)

تعدادی بخارکار دستی(آقا) , در تولیدی پوشاک بچه گانه , (کار دائم)محل کار:کوچه برلن

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۵۴۱۲و۳۳۹۳۱۹۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به اتوکار ماهر

به اتوکار ماهر , جهت پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۲۹۳۹۰۹ ۰۹۲۱۳۴۴۱۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

اتوکش و وردست اتوکش

اتوکش و وردست اتوکش , پیراهن فرنگی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۵۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

بخارکار ماهر و

بخارکار ماهر و , وسط کار ماهر جهت تریکو , نیازمندیم (جمهوری)

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۸۲۱۸۱ و ۵۵۵۸۲۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اتوکار ماهر و بسته بند

تعدادی اتوکار ماهر و بسته بند , خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک , (جمهوری چهارراه فلسطین)

تلفن: ۶۶۹۶۸۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

بخارکار ماهر خانم

بخارکار ماهر خانم , « با بیمه » , در محیطی مناسب

تلفن: ۶۶۷۶۳۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بخار کار خانم

به تعدادی بخار کار خانم , نیازمندیم , (محدوده فلسطین )

تلفن: ۶۶۹۶۳۵۶۸  


نیازمندیهای همشهری

بخارکارماهر

بخارکارماهر , تریکو زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۷۳۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

اتوکش فرنگی

اتوکش فرنگی , تسویه هفتگی با بیمه , ( محدوده جمهوری)

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۲۰۰۵۷ ـ ۶۶۹۲۴۷۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر بخارکار آقا

به یکنفر بخارکار آقا , و 2نفر اتوکار خانم , و 2 نفر بسته بند خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۲۶۶۶۱۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعداد10نفر اتوکار و وسط کار

تعداد10نفر اتوکار و وسط کار , خانم جهت کارخانه تولید , پوشاک حوالی کهریزک نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۳۰۶۱۴ و ۵۶۵۳۰۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اتو کارخانم یا آقا

تعدادی اتو کارخانم یا آقا , نیازمندیم , ( حوالی میدان فردوسی )

تلفن: ۰۹۲۱۵۹۸۴۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری