آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - اتوکار

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - اتوکار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - اتوکار» اینجا کلیک کنید.

تعدادی اتوکار ماهر و

تعدادی اتوکار ماهر و , بسته بند در تولیدی پوشاک , با بیمه و حقوق عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۳۴۱۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر اتوکار

به یک نفر اتوکار , ماهر مانتو با تیراژ بالا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۷۳۵۱۹۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر اتوکار

به یک نفر اتوکار , و یک نفر وسط کار با حقوق و , مزایای عالی «تسویه هفتگی»

تلفن: ۰۹۱۲۹۱۵۵۴۷۹ ـ ۰۹۱۲۳۹۶۹۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به پرسکار(اتوکار)خانم

نیاز به پرسکار(اتوکار)خانم , باسابقه یا(آقای بازنشسته) , جهت کاردرخشکشویی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۴۵۰۰۲و۰۹۳۳۱۶۶۱۱۴۰  


نیازمندیهای همشهری

X به یک اتوکار حرفه ای X

X به یک اتوکار حرفه ای X , غیرسیگاری جهت‎کارمانتو نیازمندیم , درآمد ماهیانه 4 میلیون …

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

اتوکارو وسط کاروبسته بندآقا

اتوکارو وسط کاروبسته بندآقا , جهت کارپوشاک درمحدوده بازار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۶۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولید پوشاک

شرکت تولید پوشاک , به تعدادی اتوکارماهر خانم , جهت پوشاک مانتووشومیزنیازمندیم

تلفن: (داخلي۱۰۸) ۴۴۹۹۲۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بخارکارتریکومردانه ماهر

تعدادی بخارکارتریکومردانه ماهر , تسویه هفتگی،تیراژ بالا , نیازمندیم(محدوده شهرک ولیعصر)

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۳۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار ماهر آقا و خانم

اتوکار ماهر آقا و خانم , جهت تریکو با بیمه و کار دائم , تیراژبالا (حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکارخانم

به تعدادی همکارخانم , جهت بخارکاری , و بسته بندی پوشاک زنانه , نیازمندیم , , …

تلفن: ۶۶۱۷۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اتو کار

تعدادی اتو کار , حرفه ای , محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۹۸ ۹۴ ۸۵۲ ۰۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اتوکار نیازمندیم

تعدادی اتوکار نیازمندیم , , …

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

X به یک اتوکار حرفه ای X

X به یک اتوکار حرفه ای X , غیرسیگاری جهت‎کارمانتو نیازمندیم , درآمد ماهیانه 4 میلیون …

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار ماهر آقا و خانم

اتوکار ماهر آقا و خانم , جهت تریکو با بیمه و کار دائم , تیراژبالا (حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی اتوکارخانم یا آقا

بتعدادی اتوکارخانم یا آقا , جهت ‎تیشرت یقه گرد مردانه , نیازمندیم ایستگاه سعادت

تلفن: ۵۵۸۹۶۲۳۳و۰۹۱۲۳۷۹۸۴۶۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی شایگان

شرکت تولیدی شایگان , تعدادی بخار کار و بسته بند , شومیز زنانه نیازمنداست

تلفن: (فلسطين جنوبي) ۶۶۴۱۴۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بخارکارتریکومردانه ماهر

تعدادی بخارکارتریکومردانه ماهر , تسویه هفتگی،تیراژ بالا , نیازمندیم(محدوده شهرک ولیعصر)

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۳۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

پرسکار ماهر جهت کار در

پرسکار ماهر جهت کار در , خشکشویی نیازمندیم , (ترجیحا شهرستانی با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۸۷۶۲۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی شایگان

شرکت تولیدی شایگان , تعدادی بخار کار و بسته بند , شومیز زنانه نیازمنداست

تلفن: (فلسطين جنوبي) ۶۶۴۱۴۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولید پوشاک

شرکت تولید پوشاک , به تعدادی اتوکارماهر خانم , جهت پوشاک مانتووشومیزنیازمندیم

تلفن: (داخلي۱۰۸) ۴۴۹۹۲۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

پرسکار ماهر جهت کار در

پرسکار ماهر جهت کار در , خشکشویی نیازمندیم , (ترجیحا شهرستانی با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۸۷۶۲۶  


نیازمندیهای همشهری

وسط کار و بخارکار

وسط کار و بخارکار , (تسویه هفتگی) نیازمندیم , (محدوده خیام)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ و ۵۵۵۹۶۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

X به یک اتوکار حرفه ای X

X به یک اتوکار حرفه ای X , غیرسیگاری جهت‎کارمانتو نیازمندیم , درآمد ماهیانه 4 میلیون …

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر اتوکار و دکمه دوز

به دو نفر اتوکار و دکمه دوز , پیراهن مردانه (خانم) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۰۶۰۸۰ و ۵۵۶۱۸۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

اتو کار

اتو کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۳۰۷۶۴۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار ماهر آقا و خانم

اتوکار ماهر آقا و خانم , جهت تریکو با بیمه و کار دائم , تیراژبالا (حوالی متروشوش)

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بخارکارتریکومردانه ماهر

تعدادی بخارکارتریکومردانه ماهر , تسویه هفتگی،تیراژ بالا , نیازمندیم(محدوده شهرک ولیعصر)

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۳۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی شایگان

شرکت تولیدی شایگان , تعدادی بخار کار و بسته بند , شومیز زنانه نیازمنداست

تلفن: (فلسطين جنوبي) ۶۶۴۱۴۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی شایگان

شرکت تولیدی شایگان , تعدادی بخار کار و بسته بند , شومیز زنانه نیازمنداست

تلفن: (فلسطين جنوبي) ۶۶۴۱۴۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

پرسکار ماهر جهت کار در

پرسکار ماهر جهت کار در , خشکشویی نیازمندیم , (ترجیحا شهرستانی با جای خواب )

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۸۷۶۲۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی شایگان

شرکت تولیدی شایگان , تعدادی بخار کار و بسته بند , شومیز زنانه نیازمنداست

تلفن: (فلسطين جنوبي) ۶۶۴۱۴۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

اتوکارماهرجهت کاردرتولیدی

اتوکارماهرجهت کاردرتولیدی , مانتونیازمندیم حقوق ماهیانه5 / 2م , به بالا جای خواب تسویه

تلفن: (شهر ري)۰۹۳۸۰۵۵۴۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر پرسکار

به یک نفر پرسکار , و کارشور حرفه ای جهت , خشکشویی با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۷۳۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر اتوکار

به یک نفر اتوکار , و یک نفر وسط کار با حقوق و , مزایای عالی «تسویه هفتگی»

تلفن: ۰۹۱۲۹۱۵۵۴۷۹ ـ ۰۹۱۲۳۹۶۹۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار جهت مانتو

اتوکار جهت مانتو , محدوده نسیم شهر , تسویه فقط نقدی

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۴۲۲۰۴ - ۸۸۳۲۱۹۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار و بسته بندماهر

اتوکار و بسته بندماهر , نیازمندیم ، خ لبافی نژاد , بین ابوریحان ودانشگاه پلاک 93ط3

تلفن: توليدي سهيل ۶۶۹۶۱۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک اتو کار ، قیچی کار

به یک اتو کار ، قیچی کار , و وردست چرخکار خانم و آقا , جهت تولیدی مانتو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۸۴۲۴۸۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک اتوکار ماهر خانم

به یک اتوکار ماهر خانم , جهت کار در اتو بسته بندی , ناین تن نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۴۹۵۰۱ ـ ۶۶۳۴۶۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری