آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات صنعتی - ماشین آلات صنعتی - ماشین آلات (گوناگون) - استان قم

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات صنعتی - ماشین آلات صنعتی - ماشین آلات (گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات صنعتی - ماشین آلات صنعتی - ماشین آلات (گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

21018426.jpg

هورامکو

 


نیازمندیهای همشهری

21215572.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

حمل نخاله با خاور ایسوزو 09125095491

حمل نخاله با خاور ایسوزو با ارتفاع 2/25 کلیه نقاط تهران به صورت شبانه روزی با قیمت بسیار

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۵۴۹۱ 


نیازمندیهای همشهری

59118118.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

55317261.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924123.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

22723384.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120135.jpg

فروش زمین

 


نیازمندیهای همشهری

36924127.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924125.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924124.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120118.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924127.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924126.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924122.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38226000.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917127.jpg

فراخوان اعطای نمایندگی

 


نیازمندیهای همشهری

38226020.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16019760.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16019614.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516375.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516372.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39631316.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37824105.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59487143.jpg

نقشه کش

 


نیازمندیهای همشهری

92120152.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81719573.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120136.jpg

انباردار

 


نیازمندیهای همشهری

22016749.jpg

دعوت به همکاری

 


نیازمندیهای همشهری

92120143.jpg

مهندس مکانیک

 


نیازمندیهای همشهری

20614050.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516389.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120151.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

86116962.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38532252.jpg

کارشناس IT

 


نیازمندیهای همشهری

84421566.jpg

مهندس

 


نیازمندیهای همشهری

38532264.jpg

دبیر اجرایی کمیسیون سخت افزار

 


نیازمندیهای همشهری

22723378.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16019811.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80821428.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23515420.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120134.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

33219935.jpg

مهندس عمران

 


نیازمندیهای همشهری

59487272.jpg

مهندس صنایع

 


نیازمندیهای همشهری

87425468.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87425154.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

34619520.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917154.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

24522687.jpg

دعوت به همکاری/117

 


نیازمندیهای همشهری

80821423.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87425406.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38532265.jpg

مهندس - مدیر

 


نیازمندیهای همشهری

92019914.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120130.jpg

منشی آموزشگاه

 


نیازمندیهای همشهری

92120121.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

55317267.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80821424.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

34717115.jpg

34717115

 


نیازمندیهای همشهری

59487319.jpg

مدیر

 


نیازمندیهای همشهری

16019809.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120132.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917131.jpg

استخدام مدیر عامل

 


نیازمندیهای همشهری

38626012.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37726107.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

24726155.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92119900.jpg

مدرس زبان

 


نیازمندیهای همشهری

92119902.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

22723382.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826781.jpg

حسابدار.کارمندفروش.منشی 2×2-گ:26781

 


نیازمندیهای همشهری

80821430.jpg

استخدام

 


نیازمندیهای همشهری

24522688.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59325993.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23427561.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39631324.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23427559.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89126073.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87425464.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120145.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120145.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120149.jpg

کارمند زبان

 


نیازمندیهای همشهری

89126083.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39631327.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87826740.jpg

کارمند فروش

 


نیازمندیهای همشهری

84816504.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516391.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87425466.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38532270.jpg

کارمند فروشگاه

 


نیازمندیهای همشهری

39114454.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37726112.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826784.jpg

پرسکار (کارگرماهر) 2×2-گ:26784

 


نیازمندیهای همشهری

23427521.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23427556.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87425458.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59487321.jpg

آبدارچی

 


نیازمندیهای همشهری

84421567.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80821419.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37824053.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

22723383.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37117490.jpg

کارشناس

 


نیازمندیهای همشهری

34619518.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120153.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120139.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89126069.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38532272.jpg

کارشناس بازاریابی

 


نیازمندیهای همشهری

21215583.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89126067.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

85112756.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37824107.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120148.jpg

کارشناس بازرگانی

 


نیازمندیهای همشهری

59118119.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59487316.jpg

کارشناس بازرگانی

 


نیازمندیهای همشهری

38532271.jpg

کارشناس بازرگانی داخلی

 


نیازمندیهای همشهری

81719576.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89318277.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89318278.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826783.jpg

کارشناس(کارشناس خرید و تدارکات)6×2 گ:26783

 


نیازمندیهای همشهری

87826739.jpg

مدیر فروش و سرپرست ها

 


نیازمندیهای همشهری

23427558.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

79016518.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924142.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38626007.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

36924140.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16019808.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39723482.jpg

تاکسی

 


نیازمندیهای همشهری

20019319.jpg

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

 


نیازمندیهای همشهری

37824106.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21018439.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89126065.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

33219918.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826582.jpg

فروشنده موادغذایی 4×2-گ:26582

 


نیازمندیهای همشهری

21215593.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23427560.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59118081.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21215552.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21215600.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917156.jpg

راننده لیفتراک

 


نیازمندیهای همشهری

37726113.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59487318.jpg

راننده وانت

 


نیازمندیهای همشهری

23427464.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917157.jpg

راننده ایسوزو

 


نیازمندیهای همشهری

92120146.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120146.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39723519.jpg

راننده

 


نیازمندیهای همشهری

37726059.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

34619522.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38532268.jpg

راننده - موزع - کارگر انبار - بازاریاب

 


نیازمندیهای همشهری

92120005.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120131.jpg

چرخکار

 


نیازمندیهای همشهری

33219922.jpg

بیرون بر

 


نیازمندیهای همشهری

81719577.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39723518.jpg

کارشناس حسابداری

 


نیازمندیهای همشهری

89126084.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516390.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39913702.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23427554.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21215595.jpg

حسابدار

 


نیازمندیهای همشهری

38532229.jpg

حسابدار و حسابدار ارشد

 


نیازمندیهای همشهری

37726114.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38626011.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

81719575.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120138.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

89126071.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87425467.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120140.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120142.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

39723521.jpg

پیک موتوری

 


نیازمندیهای همشهری

24522696.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

33219915.jpg

بازاریاب

 


نیازمندیهای همشهری

80516392.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

12216216.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

12216207.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120116.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59487317.jpg

بازاریاب غذایی

 


نیازمندیهای همشهری

37726092.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80821433.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

23427557.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

22723381.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37726121.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

33219936.jpg

33219936

 


نیازمندیهای همشهری

34619519.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

37726116.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

22016741.jpg

لبنیات صباح

 


نیازمندیهای همشهری

24022259.jpg

بازاریاب - سرپرست

 


نیازمندیهای همشهری

37916193.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

59487320.jpg

بازاریاب آرایشی

 


نیازمندیهای همشهری

23427552.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826728.jpg

بازاریاب آرایشی 7×4 : 26728

 


نیازمندیهای همشهری

بازاریاب تعمیرگاه خودرویی /پاره وقت / تهران یا کرج

دعوت به همکاری کار پاره وقت یا تمام وقت مهارتهای لازم 1- …

تلفن: ۰۹۰۲۳۷۱۱۶۶۶ 


نیازمندیهای همشهری

87826742.jpg

سرپرست فروش کد 305

 


نیازمندیهای همشهری

38532258.jpg

بازاریاب میدانی الوپیک

 


نیازمندیهای همشهری

37117494.jpg

بازاریاب

 


نیازمندیهای همشهری

34619511.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21215582.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87826743.jpg

کارگر انبار و بازایاب لاین داروخانه و چیدمان

 


نیازمندیهای همشهری

36924143.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38226027.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

20614049.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516297.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

34619516.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826740.jpg

بانک اطلاعات

 


نیازمندیهای همشهری

92119924.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

22817325.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826736.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917075.jpg

بسته بندی(شهریور)

 


نیازمندیهای همشهری

16826654.jpg

اتوبار سعادت آباد 2×2 گ: 26654

 


نیازمندیهای همشهری

24022154.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38226004.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

38917074.jpg

اتوبارشرق(شهریور)

 


نیازمندیهای همشهری

21215548.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

92120141.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80516371.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16826570.jpg

قالیشویی شربت اوغلی 2×4-گ:26570 - شهریور

 


نیازمندیهای همشهری

35419176.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

35419175.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

21215544.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

16018578.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

80821431.jpg

اول سراج

 


نیازمندیهای همشهری

کابین قرنی

کابین قرنی , تولید انواع کابین وانت

تلفن: ۸۱ ۶۳ ۹۵۳ ۰۹۱۲ ۶۲ ۱۰ ۳۶ - ۰۲۶  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار وانت

بالاترین خریدار وانت , پیکان ، نیسان ، مزدا , نقددرمحل ( بازدید رایگان )

تلفن: ۷۱۹ ۱۶ ۱۶ ۰۹۳۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره،خریدوفروش تاکسی

مشاوره،خریدوفروش تاکسی , مراحل قانونی اخذ کارنامه تاکسیرانی , باخیال آسوده معامله …

تلفن: ۷۷۵۶۹۹۴۶ - ۰۹۱۹۸۰۵۵۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تخصصی ترین مرکز خریدوفروش

تخصصی ترین مرکز خریدوفروش , تاکسی گردشی،فرودگاه مهرآبادوامام

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۵۱۰۵۹ ۸۸۷۳۵۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

# گالری تاکسی #

# گالری تاکسی # , مکان امن برای خریدوفروش تاکسی , اخذ پروانه تاکسیرانی درکمترین زمان

تلفن: ۰۹۳۰۹۲۵۳۶۷۲ - ۷۷۶۹۴۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار و فروشنده

بهترین خریدار و فروشنده , تاکسی تهران , « با نازل ترین قیمت »

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۵۳۹۰۲ - ۰۹۳۵۲۶۴۹۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

خریدار و فروشنده

خریدار و فروشنده , انواع موتور سیکلت_ نقد و اقساط

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۵۶۰۶۸ ۳۳۳۳۰۳۶۱ _ ۳۳۳۳۱۶۱۵  


نیازمندیهای همشهری

رانا LX - مدل95

رانا LX - مدل95 , سفید، کارکرد 75هزار , بدون تصادف و خط و خش

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۶۷۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

پیکان سفید

پیکان سفید , مدل آخر 83 ,

تلفن: ۰۹۱۹۲۹۸۸۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

رانا صفر مرداد 98

رانا صفر مرداد 98 , نقره ای متالیک , دارای کارت طلایی

تلفن: ۰۹۳۷۷۷۰۷۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , سوناتا ،آزرا ، سراتو ،اسپورتیج , سانتافه، ماکسیما ،مزدا نقدادرمحل

تلفن: حتي تعطيلات ۰۹۱۲۲۰۴۵۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آزرا 2010 مشکی داخل مشکی

آزرا 2010 مشکی داخل مشکی , فول شرکتی،لاستیک2019،فنی سالم , کارکرد120،درب شاگرد تعویض

تلفن: بيواسطه - فرمانيه ۰۹۱۲۱۰۶۷۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

هیوندا i 10 مدل 96

هیوندا i 10 مدل 96 , رنگ دانه اناری , کارکرد 15 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۸۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

گرنجور 2018 صفرخشک

گرنجور 2018 صفرخشک , مشکی پلاک‎شده فول کامل , مدارک آماده محضر،با5سال گارانتی

تلفن: ۰۹۱۹۶۶۰۳۷۳۷  


نیازمندیهای همشهری

آزرا 2010 فول شرکتی

آزرا 2010 فول شرکتی , مشکی ، کارکرد 170 هزار , بی رنگ ، بسیار تمیز

تلفن: ۰۹۳۵۰۷۹۳۶۸۰  


نیازمندیهای همشهری

I 20 قرمز 2013

I 20 قرمز 2013 , کارکرد 70 هزار , 160 م

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

خریدار هیوندای اکسنت

خریدار هیوندای اکسنت , صفر و کارکرده نقدا درمحل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

توسان 2017 سفید درحدصفر

توسان 2017 سفید درحدصفر , سفارش اروپا ، کارکرد20هزار , بی رنگ ، فول آپشن -قیمت توافقی

تلفن: ۰۹۱۲۱۶۹۴۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

توسان 2016 فول

توسان 2016 فول , سفید ، تک دیفرانسیل , کارکرد 20 هزار (510م)

تلفن: ۰۹۱۲۸۸۸۷۱۸۸  


نیازمندیهای همشهری

* اتومبیل مسعود *

* اتومبیل مسعود * , خریدار اکسنت صفر درمحل

تلفن: چنگيزي ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۸۲ ۶۶۹۰۳۰۹۴ـ۶۶۹۲۹۸۱۵  


نیازمندیهای همشهری

سوناتا LF مشکی 2015

سوناتا LF مشکی 2015 , در حد صفر کارکرد 500 / 14 , فقط مصرف کننده

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۵۹۰۶۰  


نیازمندیهای همشهری

توسان IX35 مدل 2014

توسان IX35 مدل 2014 , مشکی - کارکرد 55هزار , سفارش اروپا.بدنه وفنی کاملاسالم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۰۰۸۱۰  


نیازمندیهای همشهری

توسان 2015 وارداتی فول

توسان 2015 وارداتی فول , تومارون در حد صفر کارکرد , 300 / 14 فقط مصرف کننده

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۴۷۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدارهیوندای

منصف ترین خریدارهیوندای , سانتافه ، سوناتا ، توسان ،النترا و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ طاعتي ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

سوناتا YF سفید 2013

سوناتا YF سفید 2013 , شرکتی ، کارکرد 54000 , بدون تصادف و رنگ

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۳۳۹۸۸  


نیازمندیهای همشهری

خریدار هیوندای ( کارکرده)

خریدار هیوندای ( کارکرده) , فقط سند اول , جهت مصرف شخصی

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۵۷۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

توسان 2017سفیدمشابه صفر

توسان 2017سفیدمشابه صفر , سفارش چک ، کارکرد20هزار , فول ، فول ( بدون اتو پارک )

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۶۷۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

خریدار یک دستگاه I20

خریدار یک دستگاه I20 , جهت مصرف شخصی ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۰۹۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

آوانته مدل 90

آوانته مدل 90 , نقره ‎ای - اتوماتیک , بسیار تمیز

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۹۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار هایماS7 و S5

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

هایما S5 مشکی 98

هایما S5 مشکی 98 , صفرخشک ، پلاک شده , تحویل برج 4

تلفن: ۰۹۳۳۶۶۸۷۹۷۴  


نیازمندیهای همشهری

فروشگاه هوندا

فروشگاه هوندا , عرضه کننده بهترین , لوازم یدکی

تلفن: ۳۳۹۸۵۷۹۰ـ۳۳۹۵۰۳۸۸  


نیازمندیهای همشهری

* خریدار ماکسیما *

* خریدار ماکسیما * , فقط سند اول , جهت مصرف شخصی

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۵۷۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

ماکسیما مدل 84 نقره ای

ماکسیما مدل 84 نقره ای , 200هزار کارکرد،چندلکه رنگ , جلوبندی ولوازم موتوری تعویض شده

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۸۰۲۷  


نیازمندیهای همشهری

نیسان جوک مشکی 2016

نیسان جوک مشکی 2016 , پلاتینیوم , 387 م

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

نیسان ایکس تریل سفید

نیسان ایکس تریل سفید , 2017 کارکرد 30 هزار , 670 م

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

*(خریدار انواع نیسان)*

*(خریدار انواع نیسان)* , *جوک*ایکس تریل*مورانو* , *(ماکسیما) *(تیانا)*(ماکسیما)*

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۱۳۶۴  


نیازمندیهای همشهری

پاجرو گروه بهمنی

پاجرو گروه بهمنی , سفید ، فول آپشن , بی رنگ

تلفن: ۸۸۷۶۱۱۴۵ - ۴۰۸۸۰۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

*(بالاترین خریدار)*

*(بالاترین خریدار)* , *(اوتلندر) * ASX (لنسر) * , * (نقد و فوری در محل شما) *

تلفن: غياثوند ۰۹۱۲۱۳۵۴۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

(مزدا سیتی) انجام کلیه

(مزدا سیتی) انجام کلیه , خدمات فنی و تخصصی مزدا , زیرنظر کارشناس گروه بهمن

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۰۹۰۰ - ۴۴۲۰۱۴۸۷  


نیازمندیهای همشهری

خریدار مزدا New 3

خریدار مزدا New 3 , صفر و کارکرده بصورت نقدی

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

** بالاترین خریدار **

** بالاترین خریدار ** , ام وی ام لیفان جک , « نقد درمحل »

تلفن: چوگاني ۰۹۱۲۶۴۳۶۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

* بهترین و بالاترین خریدار *

* بهترین و بالاترین خریدار * , X50 ، 620 ، X60 ، جک , ..... « نقدا در محل » .....

تلفن: احمدي ۰۹۱۲۲۲۸۳۸۲۷  


نیازمندیهای همشهری

«« سیفی »»

«« سیفی »» , بهترین خریدار نقدی درمحل , 620 520 X50 X60

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۶۲۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

" بهترین خریدار "

" بهترین خریدار " , 820 - 620 - X 60 , ام جی - چانگان - بسترن

تلفن: جعفري ۰۹۱۲۴۳۸۳۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

لیفان 820 مدل 97

لیفان 820 مدل 97 , سفید کارکرد2500 , قیمت 217 م

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

لیفان X 50 صفر مشکی 96

لیفان X 50 صفر مشکی 96 , 114 م ,

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

منطقی بخریدمنطقی بفروشید

منطقی بخریدمنطقی بفروشید , LX - RX - NX - ES , LS - GS - IS - CT

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۹۰۰۲  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار لکسوس

منصف ترین خریدار لکسوس , NX - ES - RX - IS

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ طاعتي ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

خریدار سراتو مونتاژی

خریدار سراتو مونتاژی , صفر و کارکرده بصورت نقدی

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

سراتو 2000 آپشنال

سراتو 2000 آپشنال , سفید - صفر 98 , فقط مصرف کننده

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۳۱۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

سراتو کوپه نقره ای 2012

سراتو کوپه نقره ای 2012 , کارکرد 154 هزار , کاملا سالم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۵۸۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار سراتو

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

سورنتو 2016 مشکی

سورنتو 2016 مشکی , شرکتی بدون رنگ ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۳۳۳۹۷  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار کیا

منصف ترین خریدار کیا , اسپورتیج ، اپتیما ، سورنتو ، و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ طاعتي ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

اسپورتیج 2015 مشکی

اسپورتیج 2015 مشکی , درحدصفر ، بدون رنگ ، فول , کارکرد 60 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۵۸۲۹  


نیازمندیهای همشهری

اپتیما GT لاین 2016

اپتیما GT لاین 2016 , کارکرد 8 هزار - مشکی , بدون خط و خش - فول آپشن

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۱۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

موهاوی 2011 مشکی

موهاوی 2011 مشکی , 8سیلندر ، فول آپشن شرکتی , مشابه صفر ، کارکرد 80 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۹۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

سراتو سفید 96

سراتو سفید 96 , کارکرد 30 هزار , 215 م

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اپتیما سرمه ای 2010

اپتیما سرمه ای 2010 , کارکرد 116000 , 247 م

تلفن: ۲ ـ ۲۲۹۷۸۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

اسپورتیج 2014 مشکی

اسپورتیج 2014 مشکی , فول وارداتی , با فرمان 3 حالته

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۲۴۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

فولکس تیگوان صفرکیلومتر

فولکس تیگوان صفرکیلومتر , رنگ سفید , (مصرف کننده - زیرقیمت)

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۳۲۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

فولکس آبی 1978 واگن T2

فولکس آبی 1978 واگن T2 , فنی سالم - آشپزخانه سیار , مجهز به تمام وسایل فست فود

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۰۱۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

سیتروئن C3

سیتروئن C3 , صفر مدل98 , رینگ نقره ای اصلی فرانسه

تلفن: ۳۶ ۴۶ ۵۸۵ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

زانتیا مشکی مدل84

زانتیا مشکی مدل84 , فول تخفیف ، یک لکه رنگ ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۵۴۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

خریدار سیتروئن C3

خریدار سیتروئن C3 , صفر و کارکرده نقدا درمحل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

سیتروئنC3سفید،بدون گرمکن

سیتروئنC3سفید،بدون گرمکن , رینگ مشکی،مدل11 / 97صفر , مدارک کامل(بازدید شهرک غرب)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۱۷۳۶۳ - ۰۹۱۲۲۱۹۹۷۵۶  


نیازمندیهای همشهری

(( علیمحمدی ))

(( علیمحمدی )) , بهترین خریدار سیتروئن , صفر و کارکرده ( در محل )

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۸۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

زانتیا مدل83

زانتیا مدل83 , سرمه ‎ ای هفت رنگ , یک لکه رنگ

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۹۷۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

*(خریدار)* *(خریدار)*

*(خریدار)* *(خریدار)* , *(سوزوکی)*(سوزوکی)(سوزوکی) , *(5میلیون بالاتر)*(نقد در محل)*

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۶۲۶۱  


نیازمندیهای همشهری

سوزوکی ویتارا 2008 اتومات

سوزوکی ویتارا 2008 اتومات , خاکستری متالیک وارداتی فول , مونتاژ ژاپن بدون رنگ و خط و خش

تلفن: ۰۹۱۹۰۴۰۷۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

سمند LX سفید

سمند LX سفید , مدل 93 - فنی سالم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۹۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

سمند EF7 دوگانه سوز

سمند EF7 دوگانه سوز , مدل92 سفید سنددست اول , بیمه 4 / 99کارکرد150هزار( 59م )

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۰۱۱۸۰  


نیازمندیهای همشهری

سمند LX مدل 97 سفید

سمند LX مدل 97 سفید , بدون رنگ، کارکرد 23هزار , یکسال بیمه،با کارت طلایی70م فوری

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۶۳۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

سورن ELX مدل96

سورن ELX مدل96 , سفید ، کارکرد 4هزار , سفارش مدیران مشابه صفر , تخفیف بیمه 2سال ، بیمه 1سال …

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۰۲۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , سمند EF7 صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با پیش …

تلفن: ۴۰۸۸۰۵۷۳ - ۸۸۷۶۱۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدارسمندLX و EF7

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

* بالاترین خریدار *

* بالاترین خریدار * , سمند LX و EF7 و SE

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۹۷۹۹ ۴۴۱۱۳۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار ساینا صفر

بهترین خریدار ساینا صفر , محرابی ثمنی

تلفن: (درمحل) ۱ _ ۷۷۶۲۴۳۷۰ ۰۹۱۲۳۴۷۵۴۹۹و۰۹۱۲۱۸۸۴۴۲۵  


نیازمندیهای همشهری

نمایشگاه اتومبیل ایرونی

نمایشگاه اتومبیل ایرونی , بهترین خریدارانواع ساینا

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۰۸۶۱ ۷۷۵۱۰۰۲۶  


نیازمندیهای همشهری

یکدستگاه ساینا سفید

یکدستگاه ساینا سفید , 20م , نقدی و چکی

تلفن: ۰۹۳۷۲۹۲۷۳۳۵و۸۸۱۷۴۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

(( علیمحمدی ))

(( علیمحمدی )) , بهترین خریدار ساینا , صفر و کارکرده ( در محل )

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۸۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

کوئیک صفر

کوئیک صفر , سفید , (61 میلیون)

تلفن: ۷۷۹۵۶۹۷۰  


نیازمندیهای همشهری

خریدار رنو ساندرو

خریدار رنو ساندرو , صفر و کارکرده بصورت نقدی

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

استپ وی مشکی 96

استپ وی مشکی 96 , بدون تصادف - فنی درحد , « فوری فروشی »

تلفن: ۰۹۳۵۵۰۰۵۵۹۰  


نیازمندیهای همشهری

ساندرو سفید مدل96

ساندرو سفید مدل96 , اتومات - کارکرد6000 ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۵۱۷۶۸  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدارساندرو و استپ وی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار L90

بهترین خریدار L90 , تا مدل 95 (درب منزل)

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۴۸۶۳۱ گودرزي ۷۷۷۴۶۴۴۳  


نیازمندیهای همشهری

(قبل از معامله با ما مشورت کنید)

(قبل از معامله با ما مشورت کنید) , بالاترین خریدار L90 و انواع , رنوها و تمام محصولات پارس …

تلفن: ۴۴۹۷۴۰۹۵ ـ ۰۹۱۲۸۲۳۳۳۸۲  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , L90 تندر پلاس صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان …

تلفن: ۴۰۸۸۰۵۷۳ - ۸۸۷۶۱۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

L90 مدل 88

L90 مدل 88 , سفید - تمیز -بیمه تاشهریور99 , فوری فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۹۴۶۶  


نیازمندیهای همشهری

رنو فلوئنس 2015 استثنائی

رنو فلوئنس 2015 استثنائی , سفید ، دنده ای ، بی رنگ , کارکرد 36700 فقط مصرف کننده

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۳۳۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

*(خریدار)*(خریدار)*

*(خریدار)*(خریدار)* , (کولیوس)(تلیسمان)(داستر) , *(فلوئنس)(اسکالا)*(نقددرمحل)*

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۱۳۶۴  


نیازمندیهای همشهری

تالیسمان نقره ای متالیک

تالیسمان نقره ای متالیک , صفر کیلومتر 2018 ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۷۴۸۵۱ و ۲۲۰۹۶۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

مگان مدل92 مشکی

مگان مدل92 مشکی , فنی سالم بیمه یکساله , کارکرد 79 هزار 4سال تخفیف بیمه

تلفن: داخلي ۳۰۶ ۸۸۱۰۹۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

*جشنواره فروش ایران خودرو*

*جشنواره فروش ایران خودرو* , زیرقیمت بیواسطه،تحویل فوری

تلفن: ۱۸۸ ۲ ۱۸۸ ۰۹۱۲ ۲۶۴۲۰۸۶۶ ـ ۶ و ۲۲۲۷۹۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

( ( اتو رخش ) )

( ( اتو رخش ) ) , بهترین خریدار انواع دنا , صفر در محل

تلفن: خط ويژه ۷۷۶۴۸۸۲۲  


نیازمندیهای همشهری

دنا معمولی صفر رنگ سفید

دنا معمولی صفر رنگ سفید , باتریم‏دوررنگ‎وکروز،کارت‎طلایی , پلاک ‏شده‏آماده تحویل …

تلفن: ۰۹۹۰۴۳۴۲۰۶۳ و ۶۶۱۲۷۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

دنا پلاس صفرمدل 98

دنا پلاس صفرمدل 98 , مشکی متالیک ، با کارت طلائی , تحویل 17 / 6 / 98 مصرف کننده

تلفن: ۰۹۳۳۴۷۶۴۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار دنا و دنا پلاس

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع دنا

خریدار انواع دنا , صفر و کارکرده نقدا درمحل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار صفر

بهترین خریدار صفر , در محل (مسعود شمس)

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۳۶۸۸ ۷۷۶۵۰۷۹۸  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار!!!

بهترین خریدار!!! , انواع جیلی ام گرند , بسترن ، برلیانس ، ام وی ام

تلفن: رسولي ۰۹۱۲۲۵۹۰۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

جیلی GC6 الیت اتومات

جیلی GC6 الیت اتومات , مدل آخر 96 مشکی , فوری فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۹۲۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

" بهترین خریدار "

" بهترین خریدار " , دنده ای و اتومات S 5 - J 5 , ام جی - چانگان - برلیانس

تلفن: جعفري ۰۹۱۲۴۳۸۳۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

جک S5 فول شرکتی

جک S5 فول شرکتی , مدل11 / 97 مشکی , کارکرد 5 هزار 7م لوازم اضافه , * بیمه بدنه و ثالث * , قیمت …

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۰۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار!!!

بهترین خریدار!!! , S5 - S3 - J5 , بسترن - برلیانس - ام وی ام

تلفن: رسولي ۰۹۱۲۲۵۹۰۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

جک S5 مدل 1397

جک S5 مدل 1397 , سفید مشابه صفر , ( 247 میلیون )

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۴۱۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

جک S3 مدل 97 مشکی

جک S3 مدل 97 مشکی , بیمه 1 سال ، کارکرد 12هزار , سالم و بسیار تمیز

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۲۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار جک S5

بهترین خریدار جک S5 , صفر و کارکرده نقدا درمحل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

جک S5ِ

جک S5ِ , مشکی دنده‎ای مدل95 , تمیزوسالم،مناسب مصرف کننده

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۵۳۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار S3 و S5

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

جک S5 اتومات مشکی

جک S5 اتومات مشکی , کارکرد 19هزار , با یک لکه رنگ

تلفن: ۰۹۳۶۴۳۰۵۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

«علی سلیمی»

«علی سلیمی» , خریدار و فروشنده جک S5 , صفر و کارکرده

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۱۷۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , جک صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با پیش پرداخت …

تلفن: ۴۰۸۸۱۰۴۱ - ۸۸۷۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

# سعادت #

# سعادت # , خریدار و فروشنده تیبا , صفروکارکردپرایدبا40سال سابقه

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۱۶۳۸و۷۷۵۲۰۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , تیبا 2 صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با پیش …

تلفن: ۴۰۸۸۱۰۴۱ - ۸۸۷۶۱۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تیبا صندوقدار سفید

تیبا صندوقدار سفید , صفر مرداد 98 , ( فقط مصرف کننده )

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۳۹۰۴ ـ ۳۳۱۱۸۹۳۱  


نیازمندیهای همشهری

اتو گالری حسین چشمه ای

اتو گالری حسین چشمه ای , بهترین خریدار انواع اتومبیل , صفر در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۸۶۷۲ - ۵۵۱۸۰۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

(( علیمحمدی ))

(( علیمحمدی )) , بهترین خریدار تیبا , صفر و کارکرده ( در محل )

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۸۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار تیبا 2

بالاترین خریدار تیبا 2 , فقط کارکرده

تلفن: ۰۹۱۰۱۷۲۰۳۱۸ ۷۷۴۵۹۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع پراید هاچ بک

خریدار انواع پراید هاچ بک , تیبا و پژو ( آلبرت )

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۱۹۴۱۵ ۰۹۱۲۹۳۳۲۲۴۵  


نیازمندیهای همشهری

یکدستگاه کوئیک دنده ای سفید

یکدستگاه کوئیک دنده ای سفید , 20م , نقدی و چکی

تلفن: ۰۹۳۷۲۹۲۷۳۳۵و۸۸۱۷۴۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تویوتا کارینا 1976 بژ

تویوتا کارینا 1976 بژ , اتومات-سالم-وسایل تزئینی , فنی نو فابریک-قیمت 38م

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۸۴۷۰۹و۰۹۳۷۲۲۷۹۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

* خریدار کمری و کرولا *

* خریدار کمری و کرولا * , فقط سند اول , جهت مصرف شخصی

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۵۷۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

قابل توجه دوستداران

قابل توجه دوستداران , «اتومبیلهای کلاسیک» , تویوتا کرولا , مدل 1976نقره ای , باکارکردکمتراز50هزارکیلومتر

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۱۶۳۶۹  


نیازمندیهای همشهری

منطقی بخریدمنطقی بفروشید

منطقی بخریدمنطقی بفروشید , لندکروز-پرداو-آریون-CHR , کرولا - کمری - یاریس - Rav4

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۹۰۰۲  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار تویوتا

منصف ترین خریدار تویوتا , لندکروز،پرادو ،fj کروز ، RAV4و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ طاعتي ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تویوتا پرادو دودرب2008

تویوتا پرادو دودرب2008 , مشکی داخل مشکی فول , بدون رنگ و خط و خش

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۲۶۸۲۷ - ۰۹۱۲۱۲۶۹۰۹۷  


نیازمندیهای همشهری

واردات انواع تویوتا و لکسوس

واردات انواع تویوتا و لکسوس , و خودروهای اروپایی پلاک گذر , سند بنام خریدار - موجود در

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۳۷۰۳  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار پورشه

منصف ترین خریدار پورشه , ماکان - کاین

تلفن: طاعتي ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶ ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

پژو پارس دوگانه سوز کارخانه ایی مدل 94

پرشیا دوگانه سوز کارخانه ایی داشبورد سوناتایی فنی کاملا سالم بدون تصادف و خط وخش سفید …

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۰۵۷۹ 


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدارانواع ماشین

بالاترین خریدارانواع ماشین , پراید،پژو،پرشیاL90 و 207 , زانتیا،ماکسیماصفر و کارکرده

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۵۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پژو پارس اتومات

پژو پارس اتومات , سفید صفر بهمن 97

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۰۱۴۰۹  


نیازمندیهای همشهری

پارس tu5 مدل 97

پارس tu5 مدل 97 , سفید - درحدصفر , کارکرد 26تا

تلفن: ۰۹۳۵۱۲۰۰۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

پرشیا XU 7 خاکستری

پرشیا XU 7 خاکستری , بدون رنگ،کارکرد120هزار , 500 / 67 م

تلفن: ۰۹۱۰۱۹۶۳۳۲۱  


نیازمندیهای همشهری

پژو پارس مدل 94 مشکی

پژو پارس مدل 94 مشکی , بدون رنگ - فنی کاملا سالم , تخفیف کامل بیمه -کارکرد19هزار

تلفن: ۰۹۲۲۳۷۸۵۳۳۸  


نیازمندیهای همشهری

*(بهترین خریدار پرشیا)*

*(بهترین خریدار پرشیا)* , و پژو 405 , *نقدا در محل*

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۸۸۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

پژو پارس سال صفر

پژو پارس سال صفر , رنگ سفید , فقط مصرف کننده

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۳۷۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

خریدار کلیه محصولات

خریدار کلیه محصولات , ایران خودرو،صفروکارکرده(درمحل)

تلفن: اتوجباري ۰۹۱۲۱۳۹۷۵۱۱ حتي تعطيلات ۷۷۶۷۰۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

پژو پارس سال صفر

پژو پارس سال صفر , سفید - فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۴۵۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع خودرودرمحل

خریدار انواع خودرودرمحل , >> حتی تعطیلات <

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۶۷۸۲ ۴۴۶۲۵۸۷۲  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار صفر

بهترین خریدار صفر , در محل (مسعود شمس)

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۳۶۸۸ ۷۷۶۵۰۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , پژو پارس دوگانه صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان …

تلفن: ۴۰۸۸۱۰۴۱ - ۸۸۵۴۲۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار پژو 2008

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

* اتومبیل مسعود *

* اتومبیل مسعود * , خریدار پژو 2008 صفر درمحل

تلفن: چنگيزي ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۸۲ ۶۶۹۰۳۰۹۴ـ۶۶۹۲۹۸۱۵  


نیازمندیهای همشهری

پژو 2008 مدل 97

پژو 2008 مدل 97 , سفید کارکرد 11 هزار , بدون رنگ مشابه صفر

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۸۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

پژو 2008

پژو 2008 , صفر مدل 98 سفید ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۵۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

«علی سلیمی»

«علی سلیمی» , خریدار و فروشنده 2008 , صفر و کارکرده

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۱۷۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

206 SD سفید مدل96

206 SD سفید مدل96 , بدون رنگ ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۶۵۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

پژو 207 مدل 96

پژو 207 مدل 96 , اتومات - کارکرد 39 هزار , بدون رنگ

تلفن: ۰۹۱۰۲۹۹۸۰۸۷  


نیازمندیهای همشهری

207 اتومات مدل90 سفید

207 اتومات مدل90 سفید , کارکرد 87 هزار , بدون رنگ ، فنی سالم

تلفن: ۰۹۰۳۳۴۳۳۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار207 دنده ای واتومات

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

( ( اتو رخش ) )

( ( اتو رخش ) ) , بهترین خریدار انواع 207 , صفر در محل

تلفن: خط ويژه ۷۷۶۴۸۸۲۲  


نیازمندیهای همشهری

207 مدل 90 فرانسوی

207 مدل 90 فرانسوی , دنده ای ، بدون رنگ , فوق العاده سالم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۲۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

پژو 207 سفید مدل 97

پژو 207 سفید مدل 97 , کارکرد 3500 , اتوماتیک

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۳۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

207 اتومات مدل 97

207 اتومات مدل 97 , نوک مدادی , کارکرد 17 هزار

تلفن: ۰۹۱۹۲۷۲۷۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع خودرودرمحل

خریدار انواع خودرودرمحل , >> حتی تعطیلات <

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۶۷۸۲ ۴۴۶۲۵۸۷۲  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , 206 تیپ 5 صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با پیش …

تلفن: ۴۰۸۸۱۰۴۱ - ۸۸۷۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

خریدار 206 تیپ 2

خریدار 206 تیپ 2 , صفر و کارکرده درمحل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار 206 صفر

بهترین خریدار 206 صفر , محرابی ثمنی

تلفن: (درمحل) ۱ _ ۷۷۶۲۴۳۷۰ ۰۹۱۲۳۴۷۵۴۹۹و۰۹۱۲۱۸۸۴۴۲۵  


نیازمندیهای همشهری

# پژو 206 تیپ 2 مدل86#

# پژو 206 تیپ 2 مدل86# , رنگ نقره ای - فنی عالی , بیمه بدنه و ثالث

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۱۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

پژو 206 صفر مدل 98

پژو 206 صفر مدل 98 , سفید - فول کارخانه , ضبط و سنسورفابریک کارخانه

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۸۷۳۸۸  


نیازمندیهای همشهری

(خریدار خریدار خریدار)

(خریدار خریدار خریدار) , 206 207 206 , »» بالاترین خریدار پژو ««

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۰۷۳۵۴و۰۹۱۲۵۱۷۷۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

(( خر ید ا ر ))

(( خر ید ا ر )) , انواع پژو 206 , ازمدل80تا93صندوقدار،هاچ بک

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۸۶۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار انواع

بهترین خریدار انواع , اتومبیل صفر در محل

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۳۲۱۹ ۵ و ۷۷۶۲۱۵۸۴  


نیازمندیهای همشهری

( ( سلیمانپور ) )

( ( سلیمانپور ) ) , بهترین خریدار صفر درمحل

تلفن: ۷۷۵۲۹۱۳۷ ۷۷۶۵۲۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

پژو 206 تیپ 5 صفر

پژو 206 تیپ 5 صفر , TU5مدل97خاکستری متالیک , 89میلیون - فقط مصرف کننده

تلفن: ۸۸۰۳۲۱۴۳ - ۰۹۱۲۲۱۵۴۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

(قبل از معامله با ما مشورت کنید)

(قبل از معامله با ما مشورت کنید) , بالاترین خریدار206 کارکرده و , SD تمام محصولات ایران …

تلفن: ۴۴۹۷۴۰۹۵ ـ ۰۹۱۲۸۲۳۳۳۸۲  


نیازمندیهای همشهری

پژو 206 تیپ 5 مدل 96

پژو 206 تیپ 5 مدل 96 , سفید کارکرد 60هزار , کلیه سرویس ها انجام شده قیمت77م

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۴۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار 206تیپ 2 و 5

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار پژو 206

بهترین خریدار پژو 206 , ( پارس و 207 و ساندور و سمند )

تلفن: حتي تعطيلات ۰۹۱۲۵۹۷۱۲۰۶ نقددرمحل ۰۹۱۲۷۰۱۱۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

خریدار کلیه محصولات

خریدار کلیه محصولات , ایران خودرو،صفروکارکرده(درمحل)

تلفن: اتوجباري ۰۹۱۲۱۳۹۷۵۱۱ حتي تعطيلات ۷۷۶۷۰۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , 206V8 صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با پیش پرداخت …

تلفن: ۴۰۸۸۱۰۴۱ - ۸۸۷۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

*(بهترین خریدار)*

*(بهترین خریدار)* , * پژو 206 و پژو 207* , *نقدا در محل

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۸۸۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

=> انواع 206 و 207 <=

=> انواع 206 و 207

تلفن: ۱۸۸ ۲ ۱۸۸ ۰۹۱۲ ۲۶۴۲۰۸۶۶ ۲۲۲۷۹۳۰۶ ـ ۲۲۲۷۹۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرگاه تخصصی پروتون ادهم

تعمیرگاه تخصصی پروتون ادهم , صافکاری نقاشی مکانیکی , ( پخش قطعات به قیمت تجاری )

تلفن: ۰۹۱۹۲۸۹۲۳۳۹ ـ ۴۴۲۴۰۷۳۱  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار 131 و 111

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار انواع پراید

بالاترین خریدار انواع پراید , فقط کارکرده

تلفن: ۰۹۱۰۱۷۲۰۳۱۸ ۷۷۴۵۹۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

اتو گالری حسین چشمه ای

اتو گالری حسین چشمه ای , بهترین خریدار انواع اتومبیل , صفر در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۸۶۷۲ - ۵۵۱۸۰۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

خرید انواع پراید

خرید انواع پراید , سریع،مطمئن -نقدی درمحل , با8سال سابقه در همشهری

تلفن: پيمان ۰۹۱۲۶۱۶۴۵۹۷  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار پراید، تیبا

بهترین خریدار پراید، تیبا , وساینا، صفردرمحل، حتی تعطیلات

تلفن: مهدي شمس ۷۷۶۵۶۴۰۷ ۰۹۱۲۳۹۶۴۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

پراید 131

پراید 131 , سفید - صفر , (( تحویل روز ))

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۹۶۷۰۹  


نیازمندیهای همشهری

«سعید سلیمی»

«سعید سلیمی» , خریدار و فروشنده انواع صفر , پراید 131 و 111 تیبا ساینا

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۴۳۹۷۹ـ۷۷۶۲۳۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

خریدارمحصولات پارس خودرو

خریدارمحصولات پارس خودرو , وسایپاصفروکارکرده-نقددرمحل

تلفن: اتوجباري ۰۹۱۲۳۹۰۲۳۱۸ حتي تعطيلات ۷۷۵۰۴۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدارانواع پراید

بالاترین خریدارانواع پراید , تیباو206صندوقداروهاچ بک , صفروکارکرده،نقدی در محل

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۹۰۹۷و۰۹۱۲۴۸۶۴۲۴۹  


نیازمندیهای همشهری

(( خر ید ا ر ))

(( خر ید ا ر )) , ( 111 ) ( 111 ) , خریدار انواع پراید کارکرده

تلفن: ۰۹۳۵۸۲۴۸۹۲۰و۴۴۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , پراید 132 صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با …

تلفن: ۸۸۵۴۲۳۹۶ - ۴۰۸۸۰۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

پراید 131 و 111

پراید 131 و 111 , تحویل فوری

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۵۶۷۸۷ ۴۴۰۳۱۳۲۷  


نیازمندیهای همشهری

پراید 131 و 111

پراید 131 و 111 , تحویل فوری

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۵۶۷۸۷ ۴۴۰۳۱۳۲۷  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار BMW

منصف ترین خریدار BMW , X4 - X3 - 528

تلفن: طاعتي ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶ ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

BMW X4 سفید 2016

BMW X4 سفید 2016 , کارکرد واقعی 28 هزار کیلومتر , بدون کوچکترین خط و خش

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۱۲۳۴۵  


نیازمندیهای همشهری

BMW BENZ

BMW BENZ , خرید - فروش , …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۵۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

# سرخرود دورمیدان #

# سرخرود دورمیدان # , 190متر بابر9 , باجواز تجاری و اداری

تلفن: ۷۹ ۶۹ ۱۱۰ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بنز s500 مشکی 2008

بنز s500 مشکی 2008 , فول سقف جیر،رادار،مموری , نایت ویژه4گرمکن وسردکن

تلفن: ۰۹۲۱۳۵۶۱۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

بنز 190 مدل 1984

بنز 190 مدل 1984 , فنی سالم - بدون خط و خش , دور رنگ (قیمت 40 میلیون)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۷۱۴۶۹  


نیازمندیهای همشهری

بنز 380 SE مدل 1988

بنز 380 SE مدل 1988 , سرمه ای

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۹۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

BENZ BMW

BENZ BMW , خرید - فروش , …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۵۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

" بهترین خریدار "

" بهترین خریدار " , بسترن ، جک ، چانگان ، ام جی , جیلی ، برلیانس ، لیفان و ام وی ام

تلفن: جعفري ۰۹۱۲۴۳۸۳۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

برلیانس مشکی H230

برلیانس مشکی H230 , اتومات مدل 95 , بدون رنگ وتصادف کارکرد70هزار

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۲۷۵۶  


نیازمندیهای همشهری

برلیانس H220

برلیانس H220 , صفرکارکرد، 29 / 12 / 97 , 93 میلیون

تلفن: همتي ۰۹۲۲۰۴۶۷۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

یکدستگاه برلیانس H220

یکدستگاه برلیانس H220 , دنده ای مشکی 28م , نقدی و چکی

تلفن: ۰۹۳۷۲۹۲۷۳۳۵و۸۸۱۷۴۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

# بالاترین خریدار #

# بالاترین خریدار # , ام وی ام،جک،لیفان،تیگو5 ، آریزو , برلیانس320 و 330 و چانگان

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۳۵۳۷۹  


نیازمندیهای همشهری

ام وی ام 315 مدل 97

ام وی ام 315 مدل 97 , اسپرت اکسلنت - سفید , کارکرد17هزار-بدون تصادف ورنگ

تلفن: ۰۹۹۱۸۹۲۲۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

" بهترین خریدار "

" بهترین خریدار " , ام وی ام ، چری ، برلیانس , ام جی - چانگان - هایما و جیلی

تلفن: جعفري ۰۹۱۲۴۳۸۳۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

«« سیفی »»

«« سیفی »» , بهترین خریدار نقدی درمحل , انواع ام وی ام چری

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۶۲۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

* بهترین و بالاترین خریدار *

* بهترین و بالاترین خریدار * , X33،X22،315،530،110 , ..... « نقدا در محل » .....

تلفن: احمدي ۰۹۱۲۲۲۸۳۸۲۷  


نیازمندیهای همشهری

** بالاترین خریدار **

** بالاترین خریدار ** , ام وی ام لیفان جک , « نقد درمحل »

تلفن: چوگاني ۰۹۱۲۶۴۳۶۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

MVM315 آخر 91

MVM315 آخر 91 , قرمز متالیک فنی سالم , بدون رنگ و تصادف

تلفن: ۰۹۳۵۳۲۹۸۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار!!!

بهترین خریدار!!! , 550 - X22 - X33 , آریزو-تیگو-بسترن-برلیانس

تلفن: رسولي ۰۹۱۲۲۵۹۰۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

*(خریدار) * (خریدار)*

*(خریدار) * (خریدار)* , *(ام جی ) * انواع* (ام جی)* , *550 6 * 350 * 3 * GS*

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۱۳۶۴  


نیازمندیهای همشهری

M G 550 مدل 2010 نقره‎ای

M G 550 مدل 2010 نقره‎ای , بی رنگ ، 140 میلیون ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۳۵۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

H30 کراس مدل 97

H30 کراس مدل 97 , نقره ای - تمیز - 6 ماه بیمه , کارت طلایی - کارکرد 26 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۸۹۷۰  


نیازمندیهای همشهری

*جشنواره فروش ایران خودرو*

*جشنواره فروش ایران خودرو* , زیرقیمت،بیواسطه،تحویل فوری

تلفن: ۱۸۸ ۲ ۱۸۸ ۰۹۱۲ ۲۶۴۲۰۸۶۶ ـ ۶ و ۲۲۲۷۹۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار H30 Cross

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع H30 کراس

خریدار انواع H30 کراس , صفر و کارکرده نقدا درمحل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

60 % اقساط 40 % نقد

60 % اقساط 40 % نقد , فروش ویژه , H30 Cross صفر , اقساط بلند مدت - سند بنام , تحویل همزمان با پیش …

تلفن: ۴۰۸۸۱۰۴۱ - ۸۸۵۴۲۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار HCکراس

بهترین خریدار HCکراس , ( پارس و 207 و ساندور و سمند )

تلفن: حتي تعطيلات ۰۹۱۲۵۹۷۱۲۰۶ نقددرمحل ۰۹۱۲۷۰۱۱۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره خودرو راد

اجاره خودرو راد , اجاره دهنده خودروهای : , اسپورتیج - النترا - تیگو5 , H30 - جک S5 - پرشیا , 206

تلفن: ۸۸۷۷۲۷۷۳ ۰۹۱۲۱۰۲۰۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

*مرکزاجاره انواع تویوتا هایس*

*مرکزاجاره انواع تویوتا هایس* , کیفیت را با ما تجربه کنید (رضایی)

تلفن: ۰۹۳۸۱۲۳۸۷۶۵ ۰۹۱۲۱۲۳۸۷۶۵  


نیازمندیهای همشهری

, بزرگترین و معتبرترین , مرکز اجاره اتومبیل , (بدون نیاز به چک و سند) , , , ( تحویل در محل …

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۸۱ ۸۸۷۸۵۷۰۴ ۲۲۰۶۴۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

بدون نیاز به سند

بدون نیاز به سند , شرایط ویژه , مازراتی , پورشه , S500 بنز 700 / 1 , E250 بنز 400 / 1 , C200 بنز 900 , X6 بی …

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۶۸ ۲۲۰۰۰۴۳۵  


نیازمندیهای همشهری

بزرگترین شرکت ثبت شده

بزرگترین شرکت ثبت شده , اجاره خودرو در ایران , اجاره انواع خودرو ایرانی و خارجی

تلفن: ۰۹۱۲۹۰۹۰۲۰۶و۰۹۱۲۹۰۰۹۲۹۹  


نیازمندیهای همشهری

( ( سلیمانپور ) )

( ( سلیمانپور ) ) , بهترین خریدار , انواع اتومبیل صفر , در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۲۰۷۹ ۷۷۵۲۹۱۳۷ ۷۷۶۵۲۵۲۳  


نیازمندیهای همشهری

( شایان )

( شایان ) , بهترین خریدار , انواع اتومبیل , صفر و کارکرده ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۳۳۳۹ ۷۷۶۳۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

* اتومبیل مسعود *

* اتومبیل مسعود * , خریدارصفر داخلی و مونتاژ درمحل

تلفن: چنگيزي ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۸۲ ۶۶۹۰۳۰۹۴ـ۶۶۹۲۹۸۱۵  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار

بهترین خریدار , صفر و کارکرد مدل بالا

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۱۲۶۷ ۷۷۵۲۶۸۲۹  


نیازمندیهای همشهری

گالری نصر

گالری نصر , منصفانه ترین خریدار و فروشنده , صفروکارکرده( حسین نصراله زاده )

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۸۴۴۰ - ۷۷۶۲۱۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدارانواع اتومبیل

بهترین خریدارانواع اتومبیل , ایرانی وخارجی(صفروکارکرده)درمحل

تلفن: اتوجباري ۰۹۱۲۳۹۰۲۳۱۸ حتي تعطيلات ۷۷۶۱۸۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدارانواع اتومبیل

بهترین خریدارانواع اتومبیل , ایرانی وخارجی(صفروکارکرده)درمحل , حتی تعطیلات 77657378

تلفن: حامدي ۰۹۱۲۶۰۸۶۳۰۷  


نیازمندیهای همشهری

«گالری امیدی»

«گالری امیدی» , بهترین خریدار صفر و کارکرده

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۵۸۹۷ حتي تعطيلات ۷۷۶۳۹۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

(( علیمحمدی ))

(( علیمحمدی )) , بهترین خریدار اتومبیل صفر , ( در محل )

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۸۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار انواع اتومبیل

بالاترین خریدار انواع اتومبیل , ایرانی و خارجی (صفروکارکرده) , در محل شما - با چک بانکی

تلفن: خداياري ۰۹۱۲۲۵۰۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

« سریعترین خریدار »

« سریعترین خریدار » , خارجی - ایرانی ( با چک بانکی ) , در محل - حتی تصادفی

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۰۸۵۰  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع اتومبیل

خریدار انواع اتومبیل , صفر و کارکرده نقدا در محل

تلفن: ۴ ـ ۲۲۱۱۶۰۹۳ (شاعري) ۰۹۱۲۱۶۹۹۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

نمایشگاه اتومبیل ایرونی

نمایشگاه اتومبیل ایرونی , بهترین خریدار انواع اتومبیل صفر

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۲۷۹۸ ۷۷۵۱۰۰۲۵  


نیازمندیهای همشهری

سرخ رود جاده دریا

سرخ رود جاده دریا , مساحت 400متر دیوارکشی با , درخت میوه فروش یامعاوضه باخودرو

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۳۵۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

کارشناسی رنگ بدنه و فنی

کارشناسی رنگ بدنه و فنی , با دستگاه دیجیتال و دیاگ خودرو , تست آب و روغن (20 سال تجربه )

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۲۱۹۹ - ۲۲۸۹۸۵۶۹  


نیازمندیهای همشهری

ماندگار خودرو

ماندگار خودرو , سواری-وانت-تاکسی-مدل46تا86 , فروش نقدی ایران خودرو و سایپا

تلفن: ۰۹۳۵۷۹۹۳۸۲۳ - ۶۶۳۵۷۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

*منصف ترین و بالاترین*

*منصف ترین و بالاترین* , خریدارفرسوده - نقدادرمحل , (حتی مدارک ناقص)

تلفن: ۰۹۱۹۵۱۲۲۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدارخودروفرسوده

بهترین خریدارخودروفرسوده , وسالم خاموش وروشن وتصادفی , نقد درمحل حتی مدارک ناقص

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۶۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

** بالاترین خریدار **

** بالاترین خریدار ** , تاکسی و خودروهای فرسوده , حمل رایگان ----- تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۱۹۷۸۷۸۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

سرمایه گذار

سرمایه گذار , مرکز اسقاط خودروهای , فرسوده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۰۹۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

حواله تیبا 2قیمت500 / 16

حواله تیبا 2قیمت500 / 16 , و تکمیل وجه300 / 34 م , تا آخرشهریور،تحویل1ماهه،زیرقیمت

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۰۸۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

خریدار تصادفی مدل بالا

خریدار تصادفی مدل بالا , 2 میلیون بالاتر از همه

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۲۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

(( اینجا ایستگاه آخر است ))

(( اینجا ایستگاه آخر است )) , تعمیرکارم ! صافکارم ! نقاشم , خودت مقایسه کن خریدارتصادفی

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۵۷۶۴۴ و ۷۷۱۶۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

« منصفانه ترین خریدار »

« منصفانه ترین خریدار » , انواع اتومبیل تصادفی ورنگ دار , خارجی وایرانی(ماازهمه گرانترمیخریم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۲۴۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کروز کنترل فابریک

کروز کنترل فابریک , انواع خودروهای داخلی و خارجی , نصب در سراسر کشور

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۶۱۲۰۴ و ۲۲۱۴۴۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تبدیل گیربکس بنز

تبدیل گیربکس بنز , از معمولی به اتوماتیک , « با سه ماه گارانتی »

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۱۸۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

آخرین قیمت را از ما بگیرید

آخرین قیمت را از ما بگیرید , ثالث و بدنه ، باربری ، مسئولیت , آتش سوزی ، بیمه عمر ، مسافرتی

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۰۴۴۰۱ ـ ۸۸۳۲۲۶۷۶  


نیازمندیهای همشهری

بیمه ملت(کلیه امور بیمه)

بیمه ملت(کلیه امور بیمه) , ثالث،بدنه،اقساطی , آتش سوزی،عمر،مسئولیت،مسافرتی

تلفن: ۵۱ و ۶۶۹۷۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

خودروبرامیرعلی شبانه روزی

خودروبرامیرعلی شبانه روزی , نیسان خودوسوار،جرثقیل،بیمه , فول متناسب خودروتهران شهرستان

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۱۵۷۳۰ - ۷۷۱۲۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تکنو پارت

تکنو پارت , لوازم یدکی اتومبیلهای ژاپنی , کره ای مدل بالا،هیوندا،مزدا3-323و..

تلفن: ۳۳۹۵۹۳۹۸ـ۳۳۹۴۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

خرید و فروش ومعاوضه رینگ

خرید و فروش ومعاوضه رینگ , ولاستیک فابریک بنز،BMW , کیا،هیوندا،آفرود،سواری،پژو،L90

تلفن: ۰۹۹۱۰۵۵۲۱۹۶ - ۶۶۹۱۱۷۸۵  


نیازمندیهای همشهری

فروشگاه حسین پور

فروشگاه حسین پور , قطعات اصلی مزدا

تلفن: شعبه ۲ : ۵۵۴۲۷۸۵۲ شعبه ۱ : ۳۳۹۰۹۴۸۸  


نیازمندیهای همشهری

« بازرگانی طرخورانی »

« بازرگانی طرخورانی » , واردات و توزیع قطعات یدکی , هیوندای کیاموتورز

تلفن: ۳۳۹۸۴۸۹۹ ـ ۳۳۹۸۳۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

بدنه فابریک رنگی

بدنه فابریک رنگی , H30 کراس , (( بدون افت قیمت ))

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۵۳۵۲۸و۴۴۶۲۰۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش لوازم یدکی

فروش لوازم یدکی , استوک بنز سواری , « زیر قیمت بازار »

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۱۸۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

گروه صنعتی دپو کانتین

گروه صنعتی دپو کانتین , بورس کانتینرهای 20 و 40 , تولید کانکس و خانه پیش ساخته

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۵۶۲۶و۹۵۱۱۹۴۹۵  


نیازمندیهای همشهری

گروه صنعتی دپو کانتین

گروه صنعتی دپو کانتین , بورس کانتینرهای 20 و 40 , تولید کانکس و خانه پیش ساخته

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۵۶۲۶و۹۵۱۱۹۴۹۵  


نیازمندیهای همشهری

هرس درخت - خرید چوب

هرس درخت - خرید چوب , فروش کامل خط تولید , ذغال چینی

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۳۴۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

=> کارتن سازی علائی <=

=> کارتن سازی علائی

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۳۴۱۸۷ - ۶۵۹۵۳۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

خریدارنقدی آهن آلات،ضایعات

خریدارنقدی آهن آلات،ضایعات , موتورخانه، فلزات رنگی، مس , آلومینیوم و... از شرکتهاوساختمانها

تلفن: ۰۹۱۲۸۸۱۴۴۹۷  


نیازمندیهای همشهری

خرید ضایعات آهن ، کابل

خرید ضایعات آهن ، کابل , تیرآهن،چدن و... شبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۹۲۷۳ ۰۹۱۲۷۳۶۰۷۹۶ - ۵۵۸۸۵۵۲۰  


نیازمندیهای همشهری

ضایعات آهن آلات

ضایعات آهن آلات , کاغذ باطله ، مس و چدن , آلومینیوم ، باطری ، زینک

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۲۹۶۱۷ و ۳۳۶۰۴۷۳۹  


نیازمندیهای همشهری

آهن آلات مولا یاری

آهن آلات مولا یاری , خریدار تیرآهن ، نبشی لوله , داربستی میلگرد ، ورق ، شیروانی

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۴۸۰۳ - ۵۵۸۳۰۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

ضایعات آهن و غیره

ضایعات آهن و غیره , ماشین آلات صنعتی دست دوم , و رنگ نقدا خریداریم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۳۱۵۰ _ ۵۵۴۱۹۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

ضایعات آهن آلات

ضایعات آهن آلات , کاغذ باطله ، مس و چدن , آلومینیوم ، باطری ، زینک

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۹۳۲۹۷ و ۳۳۸۹۷۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

(( تکنو گراف ))

(( تکنو گراف )) , ریخته گری و قالبسازی دایکست

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۳۴۷۳ ۷۶۲۱۶۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

خدمات قالبسازی پلاستیک

خدمات قالبسازی پلاستیک , خدمات تزریق«دراسرع وقت » , مشاوره مواد پلیمری و تولید

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۶۳۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار لوازم کارگاهی

بهترین خریدار لوازم کارگاهی , صنعتی، انباری، تراش , پرس، قیچی، و ...

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۸۶۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار کلیه ابزارآلات

بهترین خریدار کلیه ابزارآلات , ماشین آلات صنعتی , کارگاهی - انباری - اداری

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۵۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

خریدوفروش ابزار آلات اجرایی

خریدوفروش ابزار آلات اجرایی , اسکلت بتنی،جک،قالب فلزی , 3لایه ، تخته،قیچی برقی و...

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۲۲۱۶  


نیازمندیهای همشهری

# بهترین خریدار #

# بهترین خریدار # , ماشین آلات، ابزارآلات , الکتروموتور و لوازم صنعتی و ...

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۴۸۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

خریدار ابزار و ماشین آلات

خریدار ابزار و ماشین آلات , صنعتی، کارگاهی، انباری , و ....

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۰۴۰۲  


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی *

* فرصت شغلی * , دستگاه تولید:نایلون،سفره , دستمال،ذغال،بسته بندی و ...

تلفن: ۰۹۱۳۹۰۹۰۰۹۱و۴۴۰۹۵۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

نقد بالاترین خریدار انواع

نقد بالاترین خریدار انواع , پرس ، قیچی ، تراش و . . . , و هر نوع لوازم آلات صنعتی

تلفن: متين ۰۹۱۲۶۱۱۹۷۰۵  


نیازمندیهای همشهری

خریدار انواع ضایعات

خریدار انواع ضایعات , در محل شما , با باسکول دقیق

تلفن: ۰۹۳۷۱۹۰۵۲۵۲ - ۳۳۳۸۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار آهن آلات

بهترین خریدار آهن آلات , میلگرد،کابل،تیرآهن و...(میرزایی)

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۰۶۵۸۸ ۰۹۱۲۴۹۳۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار آهن ، ضایعات

بهترین خریدار آهن ، ضایعات , مس،چدن،آلومینیوم،کابل،باطری , موتورخانه و ... (نقد نقد درمحل)

تلفن: صادقي ۵ ۵۳۹ ۵۳۸ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار ضایعات آهن

بالاترین خریدار ضایعات آهن , آلومینیوم ، مس ، برنج ، باطری , سیم ، کابل ، موتورخانه و

تلفن: غلامي ۰۹۱۲۱۵۸۲۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , آهن ،ضایعات , مس ، چدن و ...

تلفن: ۴۸۴ ۸۹۳ ۰ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

با منصفترین قیمت

با منصفترین قیمت , بهترین خریدارآهن،ضایعات،کابل و...

تلفن: ۶۶ ۵۴ ۷۳۴ ۰۹۱۹ ۸۹ ۸۷ ۶۸۳ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

خریدار آهن آلات و ضایعات

خریدار آهن آلات و ضایعات , از شرکتها و ساختمانها , با برشکاری و تخریب

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۶۷۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

نقد ........ نقد

نقد ........ نقد , بالاترین خریدار انواع ضایعات , فلزات رنگی و ... (شبانه روزی)

تلفن: ۳۹ ۱۲ ۵۹۰ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

ضرر نمی کنید

ضرر نمی کنید , بالاترین خریدار , آهن ، ضایعات و ....

تلفن: ۹۶ ۳۹ ۳۴۸ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

* خریدار آهن آلات *

* خریدار آهن آلات * , ضایعات ، مس و غیره

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۵۸۰۱۸ ۰۹۱۲۸۵۸۳۸۲۷  


نیازمندیهای همشهری

بهترین و بالاترین خریدار

بهترین و بالاترین خریدار , آهن،ضایعات،مس،آلومینیوم و...

تلفن: بدون تعطيلي ۰۹۱۴۲۹۰۴۶۸۴ نقد درمحل ۰۹۱۲۰۳۳۴۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار آهن آلات

بهترین خریدار آهن آلات , مس ، کابل ، سرب ، باتری و ... , لوازم اداری و کاغذ باطله

تلفن: ۵۸ ۰۶ ۴۷۹ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین‎ خریدارضایعات،آهن

بالاترین‎ خریدارضایعات،آهن , آلومینیوم،کابل،استیل،موتورخانه و..

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۵۵۷۷۴ ۰۹۱۲۵۳۸۶۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

« بهترین خریدار »

« بهترین خریدار » , آهن ، ضایعات ، مس ،چدن , آلومینیوم،چیلر،خرده ریزانباری و...

تلفن: ۷۳ ۵۲ ۷۰۸ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار

بهترین خریدار , آهن،ضایعات،آلومینیوم،مس , باطری،کاغذباطله و ... (تمام نقاط)

تلفن: ۱۶ ۲۵ ۹۵۸ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

درب و پنجره ، حفاظ

درب و پنجره ، حفاظ , خرده کاری نرده و بازسازی , فروش تمامی آهن آلات , (میل گرد،ورق،تیرآهن …

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۸۱۷۶ ۳۳۶۴۷۸۸۰  


نیازمندیهای همشهری

شرکتی به منظور پروژه

شرکتی به منظور پروژه , در دست اجرا در تهران , جنوب وجنوب شرقی کشور , نیازمند اجاره ماشین …

تلفن: ۸۸۶۹۳۵۶۸ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

اجاره ، خرید و فروش

اجاره ، خرید و فروش , انواع دیزل ژنراتورهای برق

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۵۳۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

مهندسی دیزل ژنراتور

مهندسی دیزل ژنراتور , همکار رزاق فرهاد , خرید و فروش ، اجاره،تعمیرات , دیزل ژنراتور و …

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۸۹۸۷ ۶۶۸۱۹۴۳۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره کمپرسور بادی،چکش برقی

اجاره کمپرسور بادی،چکش برقی , هیلتی،کاتر،ویبراتور،کمپکتور , بتونیر و ... بانازلترین …

تلفن: ۶۶۶۹۸۲۵۴ - ۰۹۱۲۴۰۴۲۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

خریدار لیفتراک

خریدار لیفتراک , فروش اجاره ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۶۴۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره اخذ نمایندگی انحصاری

مشاوره اخذ نمایندگی انحصاری , مذاکرات تجاری ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۳۶۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک ترخیص کار

به یک ترخیص کار , جهت ثبت سفارش وترخیص , ورق استنلس استیل نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۳۴۳۱۷  


نیازمندیهای همشهری

جرثقیل برادران ایزدی

جرثقیل برادران ایزدی , سبک - سنگین - دکل بلند , « نازلترین قیمت »

تلفن: ۰۹۳۰۶۷۳۶۷۹۲ - ۰۹۱۲۶۲۰۴۲۹۶  


نیازمندیهای همشهری

( جرثقیل مرکز )

( جرثقیل مرکز ) , 3 تا 120 تن - اجاره خرید و فروش

تلفن: شبانه روزي ۰۹۱۲۱۸۷۷۵۱۸ ۷۷۳۴۷۴۲۹ - ۷۷۳۳۷۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

جرثقیل بخشنده

جرثقیل بخشنده , خدمات انواع جرثقیل , « شبانه روزی »

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۷۷۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

اخذ تخصصی کارت بازرگانی

اخذ تخصصی کارت بازرگانی ,

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۲۸۲۳۷ ـ ۶۶۵۸۳۷۸۳  


نیازمندیهای همشهری

اخذ و تمدید کارت بازرگانی

اخذ و تمدید کارت بازرگانی , ( در کمترین زمان ممکن )

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۷۶۳۷۵ ۸۸۵۳۲۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

بازرگانی شهیدی

بازرگانی شهیدی , مشاور امورگمرکی , و ترخیص کالا از , کلیه گمرکات و بنادر , اخذمجوز،ثبت …

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۹۰۹۸ _ ۸۸۱۰۴۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

( کارگزار رسمی گمرک )

( کارگزار رسمی گمرک ) , مشاور امور گمرکی , گمرکات تهران و جنوب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۴۳۲۱ - ۸۸۹۰۸۲۸۹  


نیازمندیهای همشهری

طرح های توجیهی

طرح های توجیهی , 09105723708 , 09368722596

تلفن: ۳۴۴۷۴۲۹۸ - ۰۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب , محمدحسین وکیلی فرزند , احمدعلی به ش ش 1099 , صادره از اهر درمقطع …

 


نیازمندیهای همشهری

یک برگ سندملک به پلاک ثبتی

یک برگ سندملک به پلاک ثبتی , 924476 / 44760بنام آقای , حسام عالی کلاشی مفقود گردیده , و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

مجوز آگونیست مرکز

مجوز آگونیست مرکز , درمان سوء مصرف مواد مسیر , شکوفایی به شماره , 130 / 346 / د / 92 , مورخ 10 / …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه بنام عباس عامری

دانشنامه بنام عباس عامری , شناسنامه 473رشته مهندسی مکانیک , ازدانشگاه صنعتی شریف مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه های سبز گمرکی

پروانه های سبز گمرکی , مربوط به شرکت آدینه وصل , به شماره کورتاژهای , 8020170 8008452 , 8042147 4367995 …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک‎موقت‎کارشناسی‎ارشد

مدرک‎موقت‎کارشناسی‎ارشد , رشته هوافضا دانشگاه شریف , اینجانب زهرا یعقوبی مفقود , …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی قبولی به شماره

گواهی قبولی به شماره , 214884 مربوط به تریلر , به شماره شهربانی , 17 - 181 ع 94 و شماره , ترانزیت …

 


نیازمندیهای همشهری

به اطلاع می رساند مهرمسجد

به اطلاع می رساند مهرمسجد , ولی عصر(عج) ازتاریخ 1 / 6 / 98 , مفقودگشته و ازدرجه اعتبار , ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی تاکسی سمند

کارنامه تاکسیرانی تاکسی سمند , بشماره پلاک22 ایران568ت65 , بنام حسین منصوری , مفقود و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

مدارک 5 برگی مسکن مهر

مدارک 5 برگی مسکن مهر , پردیس و شناسنامه و کارت ملی , متعلق به رقیه حسینی , تودشکی فرزند …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی به شماره

کارنامه تاکسیرانی به شماره , 97023134ش پلاک691ت49 , ایران22بنام حسن خان آبادی قهی , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهره بردای به شماره

پروانه بهره بردای به شماره , 116684 - 3 پروانه مسئول فنی , به شماره 116685 - 4 , و پروانه آگونیست …

 


نیازمندیهای همشهری

XX تخلیه ملک XX

XX تخلیه ملک XX , => در کمترین زمان ممکن

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۶۵۹۱  


نیازمندیهای همشهری

# وکالت تخصصی املاک #

# وکالت تخصصی املاک # , تخلیه-دعاوی موجرومستاجر-خلع ید , پیش فروش - الزام به تنظیم سند

تلفن: ۸۸۴۱۹۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

« تخصصی املاک »

« تخصصی املاک » , الزام به سند - سرقفلی , تخلیه تجاری و مسکونی

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۲۲۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

وکیل پایه یک خانم

وکیل پایه یک خانم , تخصصا دعاوی مالک و مستاجر , 88892318 , 09123642850

 


نیازمندیهای همشهری

موسسه‎دادشهر ش ثبت2063

موسسه‎دادشهر ش ثبت2063 , وکالت تخصصی پرونده های املاک و , اراضی(پرداخت هزینه بعدنتیجه

تلفن: ۸۸۹۷۵۱۵۴ - ۰۹۱۲۱۲۰۳۶۳۴  


نیازمندیهای همشهری

طلاق مهریه جهیزیه

طلاق مهریه جهیزیه , نفقه حضانت تمکین , « مشاوره - وکالت » …

تلفن: ۶۶۱۲۴۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

# وکالت تخصصی خانواده #

# وکالت تخصصی خانواده # , طلاق یک جانبه - طلاق توافقی , مهریه-اجرت المثل-نفقه-حضانت

تلفن: ۸۸۴۱۷۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری

XX وکیل پایه یک خانم XX

XX وکیل پایه یک خانم XX , دکتری حقوق , تخصصا دعاوی خانواده

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۳۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

تخصصا دعاوی خانواده

تخصصا دعاوی خانواده , دعاوی طلاق ، نفقه ، تمکین , ملاقات فرزند , حضانت ، جهیزیه , ارث ، …

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۹۶۳۷۴ ۲۲۰۹۶۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

XX تخصصا دعاوی خانواده XX

XX تخصصا دعاوی خانواده XX , مهریه - طلاق - حضانت , ==> حق الوکاله اقساطی

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۳۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

وکیل دادگستری(قاضی سابق)

وکیل دادگستری(قاضی سابق) , دادسرا ودادگاه،هزینه مناسب , املاک کیفری حقوقی خانواده

تلفن: ۶۶۵۵۴۹۱۷ ـ ۶۶۵۵۳۲۷۴  


نیازمندیهای همشهری

وکیل پایه یک خانم

وکیل پایه یک خانم , متخصص در دعاوی خانواده , دعاوی طلاق،حضانت،نفقه ،تکمین و ..

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۶۲۱۲۸و۸۸۵۷۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

دکتری حقوق خصوصی

دکتری حقوق خصوصی , مهریه . طلاق . حضانت , حق الوکاله مناسب , 09123642850 -86035213

 


نیازمندیهای همشهری

X دکتری جزا و جرم شناسی X

X دکتری جزا و جرم شناسی X , تخصصا پرونده های کیفری , ==> حق الوکاله مناسب

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۳۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

( موسسه حقوقی دادبان )

( موسسه حقوقی دادبان ) , قبول دعاوی حقوقی ، کار ، کیفری , خانواده ، ثبتی ، مالیاتی

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۷۲۶۵۷ - ۸۸۱۰۶۶۳۰  


نیازمندیهای همشهری

متخصص در امور کیفری

متخصص در امور کیفری , دکتری جزا و جرم شناسی

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۳۵۶۷ XX نگران هزينه نباشيد XX  


نیازمندیهای همشهری

X قبول وکالت X

X قبول وکالت X , پرونده های سنگین کیفری , دکتری جزا و جرم شناسی ,

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ ۴۴۳۸۶۵۸۷ ==> نگران هزينه نباشيد <==  


نیازمندیهای همشهری

# پایان استرس #

# پایان استرس # , تخصصا چک،توقیف اموال،حکم جلب

تلفن: ۷۷۰۰۳۹۳۲ - ۰۹۱۲۳۹۸۶۳۶۵ ۴ - ۲۲۶۸۶۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

# وکالت تخصصی کیفری #

# وکالت تخصصی کیفری # , انتقال مال غیر - جعل - کلاهبرداری , تصرف عدوانی-خیانت درامانت-قاچاق

تلفن: ۸۸۴۱۸۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

# عدالت گستر #

# عدالت گستر # , حقوقی - کیفری - خانواده , (قرارداد و حق الوکاله باپیشرفت کار)

تلفن: ۲۲۶۸۸۵۲۷ - ۲۲۶۸۹۱۸۸  


نیازمندیهای همشهری

موسسه بهین

موسسه بهین , « مشاوره تلفنی رایگان » , اختلافات کارگری ، کارفرمایی , کمسیون پزشکی وازکارافتادگی …

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۶۳ - ۸۸۸۷۳۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره دعاوی کارگروکارفرما

مشاوره دعاوی کارگروکارفرما , احرازسوابق،بازنشستگی،سختی کار , از کارافتادگی ، قراردادکار

تلفن: ۰۹۱۲۵۶۲۴۵۴۹ - ۴۴۲۹۸۵۳۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و وکالت تخصصی

مشاوره و وکالت تخصصی , در روابط کار، تامین اجتماعی , و دیوان عدالت اداری

تلفن: ۴۴۰۱۱۶۱۴ - ۴۴۰۱۱۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

*خریدوفروش شرکت*

*خریدوفروش شرکت* , ثبت برند،ثبت شرکت،تغییرات , »» انحلال * پلمپ دفاتر »» , اخذ کارت بازرگانی …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۷۶۹۶ ۲۱ و ۸۸۸۴۳۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

( شمس )

( شمس ) , ثبت وتغییرات شرکتهای تعاونی , با مجوز وزارت تعاون , مستقیم توسط کارشناس مجرب …

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۳۱۴۵ - ۳۳۳۴۹۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

« ثبت بینش »

« ثبت بینش » , X کمترین زمان ممکن X , قیمت مناسب , ثبت شرکت ثبت تغییرات

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۸۳۱۷ ۴۴۳۷۷۹۶۰ ۸۸۷۴۰۵۲۷  


نیازمندیهای همشهری

ثبت نارمک - رتبه بندی

ثبت نارمک - رتبه بندی , ثبت شرکت ، تغییرات علائم , تجاری،اخذکارت بازرگانی(خانم الهام)

تلفن: ۷۷۸۰۹۲۴۵ _ ۷۷۸۰۹۳۷۲  


نیازمندیهای همشهری

کمترین زمان ممکن

کمترین زمان ممکن , دستمزد آخر , X مشاوره رایگان X , X هزینه مناسب X , ثبت شرکت ، تغییرات شرکت …

تلفن: ماهان ۰۹۱۲۷۰۱۵۳۲۹ ۶۶۲۰۸۱۲۹ ۴۴۳۷۸۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دستمزدآخرمشاوره رایگان

دستمزدآخرمشاوره رایگان , قیمت و زمان مقایسه کنید , کمترین زمان ممکن , ثبت شرکت تغییرات …

تلفن: زماني ۰۹۱۲۷۳۳۲۵۰۸ ۸۸۷۶۸۸۶۳ ۷۷۲۵۹۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

سامانه ثبت شرکتها

سامانه ثبت شرکتها , مشاوره رایگان 24 ساعته , X کمترین زمان ممکن X , ثبت شرکت ثبت تغییرات …

تلفن: پارسا ۰۹۱۲۶۱۹۶۲۶۸ ۴۴۳۸۰۱۹۹ ۲۲۸۴۰۲۳۱  


نیازمندیهای همشهری

ثبت شرکت و علائم تجاری

ثبت شرکت و علائم تجاری , اخذ جواز تاسیس و پروانه , بهره بردای شهرکهای صنعتی

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۷۰۴۶۶ - ۶۶۷۱۰۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان , کمترین زمان ممکن , ثبت شرکت ، ثبت تغییرات , اخذ کد اقتصادی ، علامت ، برند

تلفن: يگانه ۰۹۱۲۳۹۴۳۷۸۵ ۲۲۸۹۲۱۳۰ ۸۸۷۵۸۶۸۰  


نیازمندیهای همشهری

در سریعترین زمان ممکن

در سریعترین زمان ممکن , X هزینه مناسب X , پیک رایگان در سراسر تهران , ثبت شرکت ثبت تغییرات …

تلفن: روشن ۰۹۱۲۰۲۸۳۱۶۶ ۷۷۵۸۶۳۱۳ ۸۸۷۴۲۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

ثبت شرکت،تغییرات ،ثبت علامت

ثبت شرکت،تغییرات ،ثبت علامت , برندولوگو،اخذ کد اقتصادی

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۹۴۲۰۲ ۶۶۹۱۴۴۹۷ - ۶۶۹۰۴۵۶۸  


نیازمندیهای همشهری

« ثبت پایتخت »

« ثبت پایتخت » , سامانه تخصصی ثبت شرکتها , ثبت شرکت ، ثبت تغییرات , اخذ کد اقتصادی ، برند …

تلفن: ۰۹۱۲۵۶۸۴۱۵۰ ۸۸۱۷۹۹۴۱ ۲۲۸۹۰۴۲۸  


نیازمندیهای همشهری

سریعترین زمان ممکن

سریعترین زمان ممکن , X مشاوره رایگان X , ثبت شرکت ، ثبت تغییرات

تلفن: شکيبا ۰۹۱۲۳۷۸۵۲۹۶ ۵۵۹۲۵۷۲۹ ۳۳۰۹۶۴۸۰ ۸۸۱۷۴۷۵۷  


نیازمندیهای همشهری

دفترترجمه رسمی572

دفترترجمه رسمی572 , ترجمه رسمی تمامی مدارک , زیر نظر قوه قضائیه , ستارخان - بعد از فلکه …

تلفن: ۹۱ - ۴۴۲۹۵۶۹۰  


نیازمندیهای همشهری

" دارالترجمه رسمی سفیران"

" دارالترجمه رسمی سفیران" , انگلیسی آلمانی « فوری »

تلفن: ۰۹۱۰۹۱۰۲۰۰۹ ۲۲۶۳۵۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

* دارالترجمه رسمی هنگام *

* دارالترجمه رسمی هنگام * , ترجمه کلیه زبان ها با تاییدات , 5شنبه‎هاتا14 (ساعت کار10الی18)

تلفن: ۷۷۲۰۳۴۳۴ - ۷۷۲۰۳۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

( دفتر رسمی 752 )

( دفتر رسمی 752 ) , ترجمه رسمی در اسرع وقت , کیفیت بالا ( خیابان مطهری )

تلفن: ۸۸۸۴۳۳۷۷ - ۸۸۸۶۴۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس رسمی راه و ساختمان

کارشناس رسمی راه و ساختمان , و نقشه برداری ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۷۸۸۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری , تمام رشته های سراسر ایران

تلفن: ۰۹۹۱۶۶۶۳۵۲۵ ۰۹۱۲۰۳۰۳۴۱۵  


نیازمندیهای همشهری

( موسسه میعاد ) مشاوره تلفنی

( موسسه میعاد ) مشاوره تلفنی , قبول وکالت، کلیه دعاوی , توسط استاد دانشگاه تهران

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۵۵۵۷۶ - ۸۸۸۹۵۴۲۱  


نیازمندیهای همشهری

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک , حقوقی ، کیفری ، خانواده , لوایح

تلفن: ۰۹۳۶۱۲۹۴۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی فروغ

موسسه حقوقی فروغ , اعتماد ماندگار , ش ثبت40584 , مشاوره و قبول امور حقوقی , دعاوی کیفری ، …

تلفن: ۱ - ۴۴۶۷۰۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی

وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی , ملکی،خلع ید،تنظیم سند،سفته،مطالبه , وجه چک،دعاوی خانوادگی،دعاوی

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۹۰۲۴ و ۳۶۶۰۴۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری , وکالت دعاوی دادگاههای عمومی , انقلاب ،خانواده ، فرجام ،دیوان

تلفن: ۷۷۵۳۵۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره وپذیرش دعاوی کیفری

مشاوره وپذیرش دعاوی کیفری , حقوقی،خانواده،ثبتی،ملکی , moasesehoghuoghi@

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۷۹۱۶۶ - ۷۷۶۴۹۹۳۴  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی الهام

موسسه حقوقی الهام

تلفن: ۷۷۲۰۹۴۴۰ ۷۷۲۰۷۰۶۲ ثبـتي و بانـکي کيـفري ، خانـواده قبول کليه دعاوي حقوقي تنها به دادگاه نرويد . . .  


نیازمندیهای همشهری

(موسسه حقوقی مبداء)

(موسسه حقوقی مبداء) , مشاورووکالت دردعاوی حقوقی،کیفری , ثبتی،تجاری،خانواده،اداره کار

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۲۳۴۲۰ و ۲۲۸۵۹۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کتابهای:تابوی ازدواج

کتابهای:تابوی ازدواج , سفید،تغییر جنسیت , خشونت علیه زنان وکودکان , رحم اجاره ای ،اهدای …

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۶۱۶۶۸ ۸ - ۲۲۴۲۴۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

موسسه حقوقی عدالت آیین

موسسه حقوقی عدالت آیین , با مجرب ترین وکلای پایه یک , دادگستری , وکالت و مشاوره تخصصی …

تلفن: خط ويژه ۲۲۸۰۶۱۵۵  


نیازمندیهای همشهری

X تخصصا چک و مطالبه وجه X

X تخصصا چک و مطالبه وجه X , وکیل پایه یک , ==> حق الوکاله اقساطی

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۱ - ۴۴۳۸۳۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

آموزش خصوصی ثبت شرکتها

آموزش خصوصی ثبت شرکتها , همراه با استخدام

تلفن: ۴۴۰۱۱۳۶۷ - ۴۴۰۷۴۰۷۵ ۰۹۰۳۳۳۳۶۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

در کوتاهترین زمان ممکن

در کوتاهترین زمان ممکن , دستمزد آخر , ثبت شرکت و تغییرات و , ثبت برند، اخذ رتبه بندی , …

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۹۷۲۷۶ ۸۸۷۰۹۳۹۷ - ۸۸۱۰۵۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

سامانه ثبت تخصصی

سامانه ثبت تخصصی , X مشاوره رایگان X , ثبت شرکت ، ثبت تغییرات , اخذ کد اقتصادی برند

تلفن: حامي ۰۹۱۲۵۹۱۶۵۱۱ ۲۲۸۷۶۷۰۸ ۴۶۰۴۲۴۸۳  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره 24 ساعته رایگان

مشاوره 24 ساعته رایگان , X کمترین زمان ممکن X , X حتی در محل X , پیک رایگان , ثبت شرکت ، ثبت …

تلفن: يکتا ۰۹۱۲۵۴۷۶۱۰۷ ۷۷۵۸۷۴۴۵ ۸۸۱۷۴۶۰۴ ۲۲۸۴۵۸۳۷  


نیازمندیهای همشهری

* ثبت تخصصی برند *

* ثبت تخصصی برند * , فروش برندهای آماده , اخذکارت بازرگانی و کارت عضویت

تلفن: ۰۹۱۹۰۰۲۰۲۰۷ - ۸۸۸۴۳۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

الفبا

الفبا , خرید و فروش برند آماده , ثبت و تمدید برند

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۷۶۳۷۵ ـ ۸۸۵۳۲۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

* گروه مالی آداس *

* گروه مالی آداس * , خدمات حسابداری ،دفاع مالیاتی , ( مشاوره رایگان در محل شما )

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۱۳۰۶ - ۸۸۹۲۲۸۱۸  


نیازمندیهای همشهری

ثبت اسناد جاری

ثبت اسناد جاری , و معوقه , تهیه صورتهای مالی , گزارشات فصلی , و خدمات مالیاتی و بیمه , با15سال …

تلفن: ۳۸ ۴۹ ۵۱۲ ۰۹۱۲ ۹۰۹ ۸۵ ۸۶۰  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه امور حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری , و مشاوره مالیاتی , با 30سال سابقه درخشان

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۷۱۶۸ و ۸۸۵۱۶۸۱۷  


نیازمندیهای همشهری

بازنشستگان مالیاتی

بازنشستگان مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی ، تحریر دفاتر , فصلی و ارزش افزوده ، کاهش جرام

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴ - ۶۶۹۳۱۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

انجام امورمالیاتی شرکتها

انجام امورمالیاتی شرکتها , تنظیم اظهارنامه عملکرد , ارزش افزوده ، فصلی ، دفاتر

تلفن: ۴۴۰۶۲۶۶۷ و ۴۴۰۸۹۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان , ( شرکت ها ) , مالی ، مالیاتی ، حسابرسی بیمه , 09382600972

 


نیازمندیهای همشهری

گروه مشاوران آوند

گروه مشاوران آوند , انجام کلیه امور مالی و مالیاتی , حسابداری،اظهارنامه،گزارشات فصلی

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۶۱۹۱ - ۸۸۴۱۸۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

حسابداری - حسابرسی

حسابداری - حسابرسی , مشاوره مالی و مالیاتی , تهیه صورتهای مالی-اصلاح حساب , توسط کارشناسان …

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۴۸۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره مالیاتی شرکتها

مشاوره مالیاتی شرکتها , بستن حسابهاوتنظیم تخصصی , اظهارنامه ،دادرسی وتنظیم , لوایح …

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۶۲۶۵۰ - ۸۸۸۳۴۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

حسابرسی حسابداری

حسابرسی حسابداری , کلیه امور مالی و مالیاتی , اظهارنامه های عملکرد , و ارزش افزوده , گزارش …

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۷۷۴۰۷ ـ ۴۴۰۲۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

معاملات فصلی ، ارزش افزوده

معاملات فصلی ، ارزش افزوده , حسابداری حسابرسی , توسط حسابداران خبره

تلفن: ۰۹۳۹۳۲۳۹۰۹۷ ـ ۶۶۵۶۰۰۸۷  


نیازمندیهای همشهری

مشاور مالی-با 25سال سابقه

مشاور مالی-با 25سال سابقه , از طراحی سیستم مالی , تا ارائه و تحلیل گزارشات

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۹۴۸۲۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کارآزمودگان

شرکت کارآزمودگان , ارائه کلیه خدمات حسابداری , و حسابرسی ، اظهارنامه مالیاتی , ارزش …

تلفن: ۸۸۱۰۹۸۳۸ - ۸۸۱۰۹۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه خدمات حسابداری

انجام کلیه خدمات حسابداری , با 28سال سابقه کاری

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۷۷۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

حسابدار ارشد

حسابدار ارشد , انجام کلیه امورحسابداری ومالیاتی , گزارشات فصلی،ارزش افزوده،بیمه , 09213370607

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه امور حسابداری مالیاتی

کلیه امور حسابداری مالیاتی , اظهارنامه ارزش افزوده عملکرد , گزارش فصلی(169)دادرسی مالیاتی

تلفن: ۸۸۹۵۲۴۲۶ـ۸۸۹۸۸۴۶۶  


نیازمندیهای همشهری

قبولی دعاوی مالیاتی

قبولی دعاوی مالیاتی , درهیات های حل اختلاف مالیاتی , ( توسط : دکتر وکیلی )

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۱۳۰۶ - ۸۸۹۲۲۸۱۸  


نیازمندیهای همشهری

مشاوره و انجام امور مالیاتی

مشاوره و انجام امور مالیاتی , از اظهارنامه تا دفاع مالیاتی , تنظیم لایحه و کاهش جرائم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۵۳۶۰و۴۴۳۶۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و نصب انواع تابلوهای

ساخت و نصب انواع تابلوهای , تبلیغاتی LED روان و حروف , برجسته « عضو اتحادیه »

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۹۲۰۹۸ - ۷۷۷۹۵۹۷۴  


نیازمندیهای همشهری

پخش‏ونصب‎تراکت‎باگزارش کار

پخش‏ونصب‎تراکت‎باگزارش کار , تمام نقاط،پلاک به پلاک ،ساعتی , دراختیار-بانیروی جوان-تضمینی

تلفن: خانم روژان ۳۳۶۵۱۶۲۲  


نیازمندیهای همشهری

مجتمع چاپ بنر پیام

مجتمع چاپ بنر پیام , مجهزترین مرکز چاپخانه بنر , چاپ بنرمناسبتی وچاپی ویژه محرم

تلفن: ۶۶۲۶۴۰۳۳ - ۰۹۱۲۲۳۷۰۷۴۲  


نیازمندیهای همشهری

بزرگترین چاپخانه بنرتهران

بزرگترین چاپخانه بنرتهران , انجام کلیه امورچاپی(زیرقیمت) , =>فروش بنر ویژه محرم به هیئت

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۲۶۲۸۸ - ۶۶۲۵۵۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار کاغذ باطله

بهترین خریدار کاغذ باطله , کتاب و روزنامه , آهن و خرده ریزی بدون تعطیلی

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۰۹۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

انواع کاغذ باطله ، کتاب

انواع کاغذ باطله ، کتاب , فرم‎اداری تمیز 2500 سفید 5000 , رنگی 2000 روزنامه زینگ آهن و..

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۵۷۳۹۲  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار کاغذ باطله

منصف ترین خریدار کاغذ باطله , روزنامه و کتاب ، مجله ، فیلم , زینک و انواع ضایعات در محل

تلفن: فرهادي ۰۹۱۲۰۴۵۴۹۱۸  


نیازمندیهای همشهری

در محل شما

در محل شما , تحویل و سفارش , کلیه امور چاپی

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۰۰۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

طراحی - چاپ - بسته بندی

طراحی - چاپ - بسته بندی , مجهز به چاپخانه و سایت طراحی , رایا گرافیک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۳۴۵۷۱ _ ۸۸۸۳۷۹۴۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره،نصب وفروش پروژکتور

اجاره،نصب وفروش پروژکتور , LCD ، LED ، نوت بوک , تجهیزات نمایشگاهی و سمینار

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۲۷۳۸ - ۶۶۶۲۸۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاورزرین کلید

مهندسین مشاورزرین کلید , طراحان حرفه ای انواع وب , سایت،اپلیکیشن،سئو،پشتیبانی

تلفن: ۰۹۰۲۱۲۴۸۸۸۳ - ۸۸۵۵۲۱۹۰  


نیازمندیهای همشهری

طراحی سایت-صفحه اول گوگل

طراحی سایت-صفحه اول گوگل , اپلیکیشن موبایل-محتوا-هاست و , دامین+لوگو(رایگان)1سال پشتیبانی

تلفن: ۶۶۰۱۴۸۵۶  


نیازمندیهای همشهری

وب نگاران پارسه

وب نگاران پارسه , «طراحی سایت حرفه ای» , صفحه اول گوگل تضمینی , با بیش از 2000نمونه کار …

تلفن: خط ويژه ۶۶۹۲۸۷۸۷ تسويه بعدازتحويل ورضايت کامل  


نیازمندیهای همشهری

( فروش اقساطی )

( فروش اقساطی ) , تا سقف 24 ماه بدون ضامن , نوت بوک -موبایل - تبلت- قطعات

تلفن: ۸۸۸۹۹۱۳۷  


نیازمندیهای همشهری

« بالاترین خریدار نقدی »

« بالاترین خریدار نقدی » , نوت بوک ، تبلت و لپ تاپ , معاوضه در محل 24 ساعته

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۰۵۹۱۱ ـ ۶۶۸۳۵۲۷۸  


نیازمندیهای همشهری

خرید و فروش

خرید و فروش , لپ تاپ نو و دست دوم , ( با بهترین قیمت )

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۵۰۵۴۶ ـ ۸۸۹۴۳۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین‎خریدار‎نقدی،نوت‎بوک

بالاترین‎خریدار‎نقدی،نوت‎بوک , لپ‎تاپ‎، آل‎این‎وان، تبلت‎ , کامپیوتر و پرینتر24ساعته …

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۰۰۳۶۹ ـ ۸۸۹۱۷۷۸۵  


نیازمندیهای همشهری

نرم افزار حسابداری تدبیر

نرم افزار حسابداری تدبیر , ( با دانگل ) , قیمت توافقی

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۳۳۴۵  


نیازمندیهای همشهری

« هلو فروش ویژه »

« هلو فروش ویژه » , بارکد، فیش پرینتر ، کشوی پول , فروش،استقرار،صندوقPOS

تلفن: ۵۵۳۶۵۱۸۴ - ۵۵۴۸۳۲۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات تخصصی و ارتقاء

تعمیرات تخصصی و ارتقاء , کامپیوتر ، لپ تاپ ، مانیتور , پرینتر ، فکس ، اسکنر ، فتوکپی

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۰۱۸۰  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار نقدی کامپیوتر

بالاترین خریدار نقدی کامپیوتر , لپ تاپ ، آل این وان , حتی در محل شما

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۱۳۹۴۲ ـ ۶۶۸۴۸۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات کامپیوتر

تعمیرات کامپیوتر , لپ تاپ و پاور صنعتی

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۳۵۴۱۱ ۸۸۷۱۱۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

بهترین‎خریدارو‎فروشنده‎نقدی

بهترین‎خریدارو‎فروشنده‎نقدی , کامپیوتر،لپ‎تاپ،آل‎این‎وان , قطعات‎دست‏دوم‎‎ونو24ساعته‎درمحل

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۳۱۲۲ ـ ۸۸۸۰۱۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

سخت افزار (دلینک) نرم افزار

سخت افزار (دلینک) نرم افزار , راه اندازی شبکه و عیب یابی , سیستم(نصب آنتی ویروس اورجینال)

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۹۳۶۹و۸۸۴۶۷۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تعمیر و فروش پرینتر

تعمیر و فروش پرینتر , کپی و ماشین‎های اداری , (شارژ در محل)

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۷۱۹۸۳ ـ ۶۶۴۱۶۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

خرید و فروش سانترال نو

خرید و فروش سانترال نو , و دست دوم (نصب و راه اندازی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۰۱۲۷ ۸۸۶۳۱۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

نصب سیستم های سانترال

نصب سیستم های سانترال , عیب یابی، رفع خرابی خطوط

تلفن: ۴۴۴۲۴۹۶۷ ۸۸۸۱۲۱۳۶  


نیازمندیهای همشهری

خرید فروش

خرید فروش , * رند * * معمولی * , < < تحویل در محل >> , …

تلفن: ستارخان ۴۴۴۴۴۳۱۲ مطهري ۸۸۸۸۸۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

نقد واقساط

نقد واقساط , 14 …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۱۹۲۹ تماس : ۴۴۲۰۷۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

شباهنگ همراه

شباهنگ همراه , خوش خط باشید , 33 33 116 , 14 56 111 , 34 31 100 , 42 43 115 , 621 …

تلفن: ۷ - ۸۸۶۴۱۴۹۶ صديقي ۰۹۱۲۱۱۳۴۳۴۳  


نیازمندیهای همشهری

تجریش همراه

تجریش همراه , خرید و فروش , تسهیلات خط و طلا

تلفن: ۲۲۷۳۱۲۲۰ ۲۲۷۲۱۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

« فروش اقساطی »

« فروش اقساطی » , تسهیلات سیم کارت , 4 الی 24 ماهه

تلفن: ۸۸۹۳۷۰۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تسهیلات

تسهیلات , به‏دارندگان‎سیم‏کارت‎های‎دائمی , خرید - فروش , رند و معمولی

تلفن: ۱۳ و ۸۸۷۵۷۰۱۲ ۰۹۱۲۲۱۲۱۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

خرید 0912 فروش

خرید 0912 فروش , (( با شرایط دلخواه شما )) , *تسهیلات ویژه*

تلفن: خانم تيموري ۰۹۱۲۳۸۴۰۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

امور مشترکین گلبرگ

امور مشترکین گلبرگ , بهترین خریدار و فروشنده , رند 0912 معمولی

تلفن: ۷۷۲۴۸۶۰۰ - ۷۷۲۴۷۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

# رند همراه #

# رند همراه # , »»با نظارت رسمی پیشخوان«« , مرکز خرید و فروش سیم کارت , ( همراه اول ) نقد …

تلفن: ۸۸۸۸۴۰۱۶ - ۸۸۸۸۱۲۴۰ شعبه ميرداماد ۰۹۱۲۴۴۴۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

# خرید و فروش # اقساط

# خرید و فروش # اقساط , سیم کارت 0912 , رندو معمولی(تسهیلات روی خط)

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۱۸۵۱۵ ـ ۶۶۰۲۵۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

رایان سیم

رایان سیم , فروش ویژه

تلفن: ۸ - ۴۴۲۴۴۱۶۷ ۰۹۱۲۱۳۸۸۷۸۲ ۰۹۱۹۷۷۷۷۷۵۲ ۴۰ ۸۸۸۸۸ ۸۷ ۸۷ ۱۰۹ ۹۲ ۹۳ ۱۱۱ ۱۶ ۶۱ ۱۱۱  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار سیم کارت شما

بهترین خریدار سیم کارت شما , % کیان سیم %

تلفن: عباسي ۲۵۰ ۳۰ ۳۰ ۰۹۹۱ شکري ۲۴۰ ۳۰ ۳۰ ۰۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

« بهترین خریدارنقدی »

« بهترین خریدارنقدی » , در محل شما , رند .... معمولی

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۰۴۰۳ - ۳۳۳۸۱۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

چرا فروش ؟

چرا فروش ؟ , تسهیلات فوری در20دقیقه , امور مشترکین صادقیه , با 15سال سابقه , خرید - فروش

تلفن: ۴۴۲۴۷۷۸۵ - ۴۴۲۴۷۷۸۳ نقـــد - اقســاط  


نیازمندیهای همشهری

خط شما را به

خط شما را به , بالاترین قیمت خریداریم

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۰۰۳۰ ۴۴۲۸۹۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار خط

بهترین خریدار خط , (( سامان همراه )) , بجای فروش خط خود , تسهیلات فوری دریافت کنید

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۰۰۲۱ ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۰۱ مشترکين ۲۲۶۶۶۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

* بالاترین پیشناد *

* بالاترین پیشناد * , رند معمولی

تلفن: ۷۷۱۳۱۰۴۰ ۷۷۱۳۱۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

خریدار 0912

خریدار 0912 , زیر نظر امور مشترکین ,

تلفن: ۷۷۶۸۲۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

خرید - فروش

خرید - فروش , 0912 , نقد و اقساط

تلفن: پيشخوان مرزداران۴۴۴۷۱۰۰۷  


نیازمندیهای همشهری

« مشترکین رسالت »

« مشترکین رسالت » , بهترین خریدار و فروشنده , رند و معمولی (تسهبلات فوری)

تلفن: ۸۸۴۵۳۶۳۶ - ۷۷۲۴۳۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

امور مشترکین شریعتی

امور مشترکین شریعتی , خریدار نقدی خطوط , 0912

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۵۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

خط خود را به راحتی

خط خود را به راحتی , از دست ندهید ... , خرید «تسهیلات فوری» فروش

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۰۰۳۰و۴۴۲۸۹۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین خریدار نقدی

بهترین خریدار نقدی , « در محل شما »

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۷۹۰۹۰ - ۷۷۴۷۱۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

پیشخوان دولت

پیشخوان دولت , بهترین خریدار 0912 , فروش 0912 نقد و اقساط

تلفن: ۷۷۴۵۲۰۸۶ - ۰۹۱۲۲۴۰۱۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

«تسهیلات فوری »

«تسهیلات فوری » , خرید و فروش , (( 912 )) , « نقد و اقساط »

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۷۷۷۵۲ ۸ - ۴۴۲۴۴۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

سیم کارت فروشی خود را

سیم کارت فروشی خود را , .... پیامک کنید .... , فقط 0912 * خرید و فروش *

تلفن: ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۹۳ کريم زاده  


نیازمندیهای همشهری

تسهیلات و اقساط سیم کارت

تسهیلات و اقساط سیم کارت , با 12 سال سابقه کار

تلفن: ۴۴۲۶۹۸۶۳ - ۴۴۲۶۵۱۲۰  


نیازمندیهای همشهری

پیشخوان دولت

پیشخوان دولت , خرید و فروش 0912 , نقد و اقساط - رند و معمولی

تلفن: ۷۷۰۴۶۹۹۱ - ۷۷۰۴۶۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار

بالاترین خریدار , خطوط 0912

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۰۱۰۰ تماس ۲۲۴۰۸۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

امور مشترکین

امور مشترکین , بالاترین خریدار نقدی 0912

تلفن: ۰۱ ۰۱ ۲۱ ۴۴  


نیازمندیهای همشهری

2 1 9 0

2 1 9 …

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۰۶۹۳ ۴۴۲۳۹۵۴۴  


نیازمندیهای همشهری

مشترکین رسالت

مشترکین رسالت , بهترین فروشنده و خریدار , نقد و اقساط

تلفن: ۷۷۴۵۴۷۹۷ و ۷۷۲۲۲۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

پیشخوان دولت

پیشخوان دولت , خرید و فروش رند و معمولی , بدون چک وسفته-نقدواقساط درمحل

تلفن: پيش يار ۷۷۱۳۷۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

امور مشترکین

امور مشترکین , خریدوفروش خط 912 , و گوشی بصورت نقد و اقساط

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۷۹۰۸ - ۴۴۲۵۷۴۸۱  


نیازمندیهای همشهری

»امورمشترکین جمهوری«

»امورمشترکین جمهوری« , بهترین خریداروفروشنده خط رند , معمولی ، نقد و اقساط ، تسهیلات

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۳۸۳۶۳ - ۶۶۹۱۶۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

پیشخوان دولت

پیشخوان دولت , خرید و فروش 0912 , نقد و اقساط - رند و معمولی

تلفن: خانم فتوحي ۷۷۰۶۷۳۴۰  


نیازمندیهای همشهری

« موبایل متین »

« موبایل متین » , امور مشترکین 1114 , خرید و فروش خط 0912

تلفن: خانم محمدي ۷۷۹۸۳۷۳۸  


نیازمندیهای همشهری

درب آکاردئونی

درب آکاردئونی , نرده دیوار - حفاظ پنجره , حمل - نصب - رنگ (رایگان)

تلفن: ۲۲۷۶۸۴۹۷ - ۴۴۹۷۴۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

درب آکاردئونی - نرده حفاظ

درب آکاردئونی - نرده حفاظ , ( با نصب و رنگ رایگان ) ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۸۷۱۹۹ - ۵۵۴۶۱۶۴۲  


نیازمندیهای همشهری

(( سام استیل ))

(( سام استیل )) , بهترین برند نرده و حفاظ استیل , « بازدید و مشاوره رایگان »

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۶۸۵۷۰و۳۳۰۵۹۱۱۵  


نیازمندیهای همشهری

# زیبا پارکت #

# زیبا پارکت # , نصب تعمیر،قرنیز،لمینت،کفپوش , دیوارپوش(خریدلمینت دست دوم)

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۲۳۱۹۴ - ۷۷۲۶۳۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کنیتکس ، رولکس ، رنگ نما

کنیتکس ، رولکس ، رنگ نما , سیمان تگری ( تمام نقاط )

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۲۵۰۵۸ ۶۶۳۰۴۱۵۲  


نیازمندیهای همشهری

* کنیتکس - نقاشی *

* کنیتکس - نقاشی * , کلیه کارهای ساختمانی

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۶۷۸۹۳ تمام نقاط  


نیازمندیهای همشهری

گروه ژانره

گروه ژانره , طراحی دکوراسیون داخلی , بازسازی ساختمانهای اداری , مسکونی - تجاری , طراحی …

تلفن: ۸۶۰۲۵۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

گروه طراحی و نگهداری کُنارا

گروه طراحی و نگهداری کُنارا , نگهداری تخصصی فضای سبز , محوطه سازی،طراحی کاشت تخصصی

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۸۶۷۶۶  


نیازمندیهای همشهری

طراحی تخصصی ویلا ، نما ،

طراحی تخصصی ویلا ، نما ، , دکوراسیون داخلی،روف گاردن، , بالکن سبز ، قیمت مناسب

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۹۶۱۸ـ۲۲۷۹۳۹۰۱  


نیازمندیهای همشهری

نرده - حفاظ

نرده - حفاظ , ( آکاردئونی )

تلفن: ۴۴۸۹۳۴۱۲ ۲۲۸۹۶۵۱۷  


نیازمندیهای همشهری

« ایمن حفاظ نوین »

« ایمن حفاظ نوین » , درب آکاردئونی، نرده، حفاظ , (تمام نقاط تهران)

تلفن: ۸۸۶۵۴۳۵۴ - ۴۴۲۵۶۴۷۱  


نیازمندیهای همشهری

آکاردئون - نرده - حفاظ

آکاردئون - نرده - حفاظ , نصب و رنگ رایگان

تلفن: ۲۲۵۸۷۵۱۲ ۵۵۷۰۵۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

نقد (تهران کابین) اقساط

نقد (تهران کابین) اقساط , ممبران از1100به بالا590MDF , های کلاس از800 و آزمایشگاهی

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۲۱۳۳و۷۷۴۵۵۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

طراحی ساخت اجرا

طراحی ساخت اجرا , کابینت وکمدمستقیم ازتولیدی , قیمت واقعی - تحویل فوری

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۱۷۸۹۰و۰۹۱۲۸۴۳۸۴۸۰  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و تعمیرات کابینت

ساخت و تعمیرات کابینت , MDF و فلز - با رنگ کوره ای

تلفن: ۰۹۱۲۶۶۶۷۵۶۳ ۴۴۳۶۳۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری

* ارزان دیزاین کابینت فوری *

* ارزان دیزاین کابینت فوری * , تعمیرات ، ساخت و خرده کاری , بانازلترین قیمت ، حتی تعطیلات

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۴۵۴۸۵و۷۷۱۱۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

** فقط تعمیرات **

** فقط تعمیرات ** , ارزان , فوری

تلفن: ۰۹۳۸۱۹۸۷۰۶۷  


نیازمندیهای همشهری

فقط تعمیرات

فقط تعمیرات , «ارزان فوری»

تلفن: ۰۹۳۵۶۷۶۷۷۹۹ ۷۷۵۱۵۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت , تعمیرات- تغییرات -جابجایی , ( ممبران )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۵۲۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کابینت تک

کابینت تک , دراسرع وقت با بهترین کیفیت , ِِ« حتی تعطیلات »

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۴۸۹۱۶و۷۷۳۹۳۸۴۶  


نیازمندیهای همشهری

بهترین کیفیت باکمترین هزینه

بهترین کیفیت باکمترین هزینه , طراحی اجرا نگهداری فضای سبز , هرس ، تشخیص و دفع آفت

تلفن: ۰۹۲۰۱۰۱۴۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات کابینت خوش قولی و تحویل فوری

09126406390 خوش قولی وتحویل فوری راازمابخواهید ساخت.اجرا.تعمیرات.خرده کاری.کابینت. کمددیواری.طبقه …

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۰۶۳۹۰,۰۲۱۴۴۳۲۴۶۹۰ 


نیازمندیهای همشهری

X خوش قول X

X خوش قول X , ارزان بازدید رایگان(فوری) , جابه جایی تعویض صفحه خرده کاری

تلفن: ۰۹۱۹۹۹۰۴۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و تعمیرات کابینت

ساخت و تعمیرات کابینت , MDF و فلزی ورنگ کوره ای , کمد دیواری/دربهای ریلی(تمام وقت)

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۸۹۰۱۴ - ۴۴۳۵۵۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات کابینت و کمد دیواری

تعمیرات کابینت و کمد دیواری , تعویض درب و قفسه بندی , (سریع و ارزان)(حتی نیم متری)

تلفن: کل مناطق ۰۹۱۲۲۰۸۲۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

طراحی اجرا نصب

طراحی اجرا نصب , تعمیرات کابینت( ارزان - فوری )

تلفن: ۰۹۳۵۳۷۵۴۷۶۲ ۰۹۱۲۳۷۷۲۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

ساخت و تعمیرات کابینت

ساخت و تعمیرات کابینت , MDF و فلزی ورنگ کوره ای , کمد دیواری/دربهای ریلی(تمام وقت)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۷۱۱۶۸ - ۴۴۲۵۶۶۵۸  


نیازمندیهای همشهری

طراحی و اجرای کمد دیواری

طراحی و اجرای کمد دیواری , کابینت ،جابجایی و تعمیرات , کلیه کارهای چوبی (قیمت مناسب)

تلفن: ۰۹۱۲۸۷۰۳۹۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات

تعمیرات , فوری - ارزان

تلفن: ۴۴۰۵۲۰۰۸ ۴۴۰۵۲۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

ساخت کابینت و کمد دیواری

ساخت کابینت و کمد دیواری , طراحی،ساخت،تغییرات کابینت , کمددیواری وطبقه بندی کمد،تخت

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۶۶۸۰۸و۷۷۱۱۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

موسسه تهران کابین

موسسه تهران کابین , ( از تولید به مصرف ) , قابل توجه انبوه سازان , پیمانکار پروژه های ساختمانی …

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۲۶۳۲ و ۷۷۴۴۹۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

سازنده شیشه های نشکن

سازنده شیشه های نشکن , (کارخانه) تولید ، اجرا ، نصب , دربهای اتومات

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۶۹۵۹۸ - ۶۶۸۸۹۱۵۷  


نیازمندیهای همشهری

« شیشه و آینه پاسداران »

« شیشه و آینه پاسداران » , سکوریت ، دوجداره ، رومیزی , ریگلاژ دربهای سکوریت

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۱۵۳۹۸ و ۲۲۳۱۸۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

( زیرقیمت همه )

( زیرقیمت همه ) , ورودی آپارتمان ، مغازه , جداکننده حمام ، بالکن

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۳۴۱۱و۵۵۸۰۸۸۶۴  


نیازمندیهای همشهری

شیشه آرین

شیشه آرین , ورودی،مغازه،آپارتمان،راه پله , تعمیرونصب دربهای ریلی و جکی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۴۷۵۶۶ - ۵۵۹۲۰۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

* نوین شیشه نما *

* نوین شیشه نما * , سکوریت - لمینت - خم , (مشاوره - اجرا - خدمات)

تلفن: ۷۷۲۳۰۰۸۱ و ۳ - ۲۲۵۲۳۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تولید درب و پنجره های

تولید درب و پنجره های , دوجداره UPVC گرید A , کیفیت و قیمت باور نکردنی

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۰۴۱۴۸  


نیازمندیهای همشهری

گروه صنعتی صداقت

گروه صنعتی صداقت , تولید در و پنجره upvc , تعویض در و پنجره قدیمی , بدون تخریب و خرابی , تولیدتوری …

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۰۴۵۶ ۵۵۴۴۹۵۷۸ - ۵۵۴۴۹۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

پارس نما

پارس نما , نمایندگی رسمی , شرکت وین تک در شرق تهران , کد : 1709635901 , تولید پنجره های دوجداره …

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۷۲۲۳۲ ۰۹۱۲۷۲۲۹۳۶۳ ۷۷۲۰۵۷۶۲  


نیازمندیهای همشهری

« هلکووین »

« هلکووین » , تهیه مدرن ترین و , با کیفیت ترین , مجموعه درب و پنجره UPVC , یراق آلات و انواع …

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۵۲۳۹ و ۷۷۴۸۹۶۲۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت آلوم جام

شرکت آلوم جام , تولید کننده درب و پنجره , آلومینیوم و UPVC , با شیشه دوجداره و توری , نقد …

تلفن: info@alumjam.com ۰۹۱۲۸۲۶۵۷۶۷ ۵ الي ۲۶۴۱۰۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

پیمانکاری ،تعمیرات وتغییرات

پیمانکاری ،تعمیرات وتغییرات , < نصب کلیه کارهای چوبی > , درب وکابینت (در اسرع وقت)

تلفن: ۰۹۱۰۲۰۰۳۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

« صنایع چوب سعید »

« صنایع چوب سعید » , درب ضدآب 300هزار بانصب , HDFبانصب290 ،کابینت،کمدریلی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۶۵۵۸۹ و ۷۷۱۴۹۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

« صنایع چوبی بیهقی »

« صنایع چوبی بیهقی » , درب HDF،ساخت کمدریلی , درب دودبندوضدآب،حفاظ آکاردئونی

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۷۲۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

رگلاژ توری تعمیرات

رگلاژ توری تعمیرات , تعویض1روزه بدون تخریب به2جداره , توری پلیسه معمولی

تلفن: ۸۸۴۲۷۷۴۸ - ۴۴۷۲۶۲۰۷  


نیازمندیهای همشهری

* قابل توجه مسکن سازان *

* قابل توجه مسکن سازان * , ساخت‏ چهارچوب‏ فرانسوی , قاشقی ، فریم ، UPVC

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۳۵۱۵۶ - ۵۵۲۶۷۸۰۰  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان (شبانه روزی)

نقاشی ساختمان (شبانه روزی) , روغنی 5000 پلاستیک 4000 , (کار درجه یک ، فوری با نظافت)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۲۸۱۱۵ ـ ۷۷۵۵۰۶۵۹  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان , پتینه - ورق طلا , کلیه مناطق در اسرع وقت

تلفن: ۰۹۱۹۹۹۳۳۰۰۷ - ۰۹۳۶۶۶۰۰۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان سعادت پور

نقاشی ساختمان سعادت پور , روغنی 4000 پلاستیک 3000 , دقت / کیفیت / ظرافت

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۱۲۵۸۳ ـ ۷۷۵۶۷۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان تمام نقاط

نقاشی ساختمان تمام نقاط , روغنی 5000 پلاستیک 4000 , کار درجه یک « فوری با نظافت »

تلفن: ۰۹۱۹۱۷۷۲۴۸۹ ـ ۲۲۰۲۷۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان اطلس

نقاشی ساختمان اطلس , نقاشی داخلی - نقاشی نما , بازدید رایگان(همراه اکیپ مجرب)

تلفن: ۰۹۹۰۷۲۴۸۴۵۵  


نیازمندیهای همشهری

# نقاشی ساختمان میلاد #

# نقاشی ساختمان میلاد # , 2دست بتونه - 4دست رنگ , کار درجه یک ، با قیمت مناسب

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۴۶۳۷۲ - ۳۳۷۸۸۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان , کار ما تبلیغ ماست

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۱۱۹۳۵ ۷۷۵۳۱۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان , روغنی پلاستیک اکرولیک کنیتکس , کاشیکاری کفسابی نازلترین قیمت

تلفن: ۷۷۱۲۵۹۶۸ و ۰۹۱۲۵۰۷۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کاغذدیواری،کفپوش،لمینت

کاغذدیواری،کفپوش،لمینت , دیوارکوب نقاشی کناف پرده سقف کاذب

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۲۳۰۰ ۸۸۹۲۸۵۷۴ و ۶۶۷۰۰۰۹۵  


نیازمندیهای همشهری

کمد دیواری ، کمد ریلی ،کابینت

کمد دیواری ، کمد ریلی ،کابینت , جاکفشی ،کتابخانه ،قفسه بندی

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۲۹۳۹ ۴۴۳۵۲۴۸۵ و ۸۸۶۹۶۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

طراحی وساخت کلیه لوازم چوبی

طراحی وساخت کلیه لوازم چوبی , MDF ، کابینت ، پارتیشن , کمددیواری (تعمیرات در محل)

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۵۱۷۴۷ - ۴۴۷۱۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

** گلپا نیک **

** گلپا نیک ** , انواع پارتیشن ومیزهای اداری , کانترهای لوکس،دیوارکوب

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۰۶۰۰۳و۶ ـ ۲۲۶۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

» تزئینات سبز «

» تزئینات سبز « , لوردراپه کرکره زبرا شیدرول , بازدید نصب رایگان

تلفن: ۴۴۷۵۲۰۷۵ ـ ۲۲۳۷۰۲۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تزئینات‎داخلی‎مانلی

تزئینات‎داخلی‎مانلی , لوردراپه/ زبرا / کرکره , شیدرول/ تصویری/ پرده‎پارچه‎ای , کاغذدیواری …

تلفن: ۴۴۲۴۴۳۱۵و۶۶۴۱۲۹۳۵ ۸۸۶۳۰۱۲۳و۲۲۵۲۱۱۱۳  


نیازمندیهای همشهری

زندیران (45 سال سابقه)

زندیران (45 سال سابقه) , پخش و تولید انواع پرده کرکره , لوردراپه،زیرا،کاغذدیواری،لمینیت

تلفن: خط ويژه ۸۸۵۲۹۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

انواع امورآهنگری درمحل

انواع امورآهنگری درمحل , فلشینگ ، نما ، نرده ، حفاظ , سایبان ، درب و فرفورژه کلی وجزئی

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۳۶۲۲۵و۰۹۱۰۵۹۷۴۲۷۲  


نیازمندیهای همشهری

درب و پنجره ، حفاظ

درب و پنجره ، حفاظ , خرده کاری نرده و بازسازی , فروش تمامی آهن آلات , (میل گرد،ورق،تیرآهن …

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۸۱۷۶ ۳۳۶۴۷۸۸۰  


نیازمندیهای همشهری

ساخت دروپنجره ونرده

ساخت دروپنجره ونرده , حفاظ کاری/آکاردئون/هوابرش , خرده کاری (تعمیرات درمحل)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۴۶۰۶۴و۳۳۴۹۷۵۹۲  


نیازمندیهای همشهری

درب و پنجره

درب و پنجره , حفاظ نرده , بازسازی و تعمیرات (خرده کاری) …

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۹۸۸۹۲  


نیازمندیهای همشهری

نرده،حفاظ، آکاردئون،سایبان

نرده،حفاظ، آکاردئون،سایبان , فرفورژه،حفاظ روی دیواری-فوری

تلفن: سالارحفاظ ۰۹۱۲۶۹۰۴۷۸۰ ۸۸۴۲۵۹۷۶ - ۷۷۶۹۲۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه آهنگری رجبی

کارگاه آهنگری رجبی , انجام کلیه کارهای آهنگری

تلفن: ۰۹۳۸۵۱۶۰۵۴۰ ۰۹۱۲۷۴۳۴۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

آکاردِِِئِونی نرده حفاظ

آکاردِِِئِونی نرده حفاظ , سایبان و ...تحویل 48ساعته , رنگ و نصب رایگان

تلفن: ۵۵۸۲۳۹۳۲ ـ ۶۶۶۹۷۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

کلیه کارهای جوشکاری و

کلیه کارهای جوشکاری و , خرده ‎کاری‏‎آهنگری‎دراسرع وقت , بهترین قیمت - بهترین اجراء

تلفن: ۰۹۳۸۵۳۴۴۹۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات و اجرای موتورخانه

تعمیرات و اجرای موتورخانه , دیگ ، منبع ، پمپ , لوله کشی آب و فاضلاب و شوفاژ

تلفن: ۰۹۱۹۱۱۰۶۷۳۷ و۰۹۱۲۳۷۶۰۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

کلیه امور گاز رسانی

کلیه امور گاز رسانی , با تاییدیه نظام مهندسی ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۰۸۸۵۴  


نیازمندیهای همشهری

« کولر گازی - اسپیلت »

« کولر گازی - اسپیلت » , فروش / نصب / جابجایی , شارژ گاز - لوله کشی تو کار

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۸۷۹۰۱ - ۲۶۳۲۵۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

(خدمات موسوی)

(خدمات موسوی) , تشخیص ترکیدگی ،رفع نم،رطوبت , لوله کشی لوله بازکنی کلیه کارهای بنائی

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۲۹۳۵ - ۷۷۳۵۵۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

واقعا" ارزان - بازدید رایگان

واقعا" ارزان - بازدید رایگان , تشخیص ترکیدگی و نم و ترمیم , با مواد بدون خرابی ، کامپیوتری

تلفن: کل تهران ۷۷۵۷۰۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تاسیسات لوله کشی

تاسیسات لوله کشی , آب شوفاژ فاضلاب , نصب موتور خانه چیلر , کلی جزئی , …

تلفن: ۵۶۷۸۳۴۹۸ - ۵۶۷۷۳۴۶۵ ۰۹۱۲۴۹۵۴۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تشخیص ترکیدگی رفع نم چکه

تشخیص ترکیدگی رفع نم چکه , لوله کشی تعمیرات بناشبانه روز

تلفن: تمام نقاط ۲۲۰۲۱۶۶۳ کل تهران ۲۲۶۳۶۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت نیروگاز-لوله کشی گاز

شرکت نیروگاز-لوله کشی گاز , باتاییدیه،تفکیک کنتورصفرتاصد

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۵۵۳۴ ۶۶۱۹۹۵۰۹  


نیازمندیهای همشهری

سازنده کانالهای گرد وچهارگوش

سازنده کانالهای گرد وچهارگوش , دودکش صنعتی - لوله استیل , و هود (تمام نقاط)

تلفن: عليزاده ۰۹۱۲۱۰۱۳۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

« کرکره برقی»

« کرکره برقی» , نصب و فروش انواع دربهای , تمام اتوماتیک (به قیمت عمده)

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۰۱۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

« ارزان ... فوری »

« ارزان ... فوری » , انواع کانال های ساختمانی , و خرده کاری ، دریچه تنظیم هوا

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۷۲۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

گروه صنعتی نوین

گروه صنعتی نوین , نصب و اجرا انواع کرکره های برقی , درب های شیشه ای اتوماتیک ودستی

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۵۰۸۹۰ و ۳ - ۲۲۵۲۳۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

SOMMER

SOMMER , کرکره برقی , فروش درب بازکن زومرآلمان , پارکینگی - کرکره ای - راه بند , ( آریا کنترل

تلفن: ۲۲۶۱۸۲۷۳ ۲۲۶۱۱۵۷۵  


نیازمندیهای همشهری

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته , دزدگیر اماکن(بابهترین خدمات) , «مشاوره حضوری رایگان»

تلفن: ۶۶۳۸۱۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

« محافظان پایتخت »

« محافظان پایتخت » , دوربین مداربسته و دزدگیر , بصورت حرفه ای نقد و اقساط

تلفن: ۵۵۷۹۹۹۶۰ ـ ۷۷۵۶۴۳۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دیده بان (مشاور)

دیده بان (مشاور) , حرفه ای ترین دوربینهای مدار بسته

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۹۰۱۵ ۸۸۰۲۰۷۶۱ - ۸۸۶۳۰۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

ایمن سازان پارس

ایمن سازان پارس , عضو رسمی اتحادیه الکترونیک , مشاوره و کارشناسی رایگان , دوربین مداربسته …

تلفن: خط ويژه: ۴۴۲۹۸۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

دوربین مداربسته باملزومات

دوربین مداربسته باملزومات , فول آنالوگ 4 کانال 450 , AHD فول4کانال650بازدیدرایگان

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۱۲۸۷۷ - ۷۷۴۰۰۶۰۳  


نیازمندیهای همشهری

لوتوس انرژی پایا

لوتوس انرژی پایا , 2 سال گارانتی

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۰۱۷۱۰ ۸۸۳۲۱۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

ویستا

ویستا , مشاوره دوربین ، دزدگیر و ... , بازدید در محل کاملا رایگان , اجرای نمایشگرهای دیجیتال …

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۷۳۷۵۲ - ۶۶۰۶۲۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

*ایمن آرا*(نصب‏تخصصی)

*ایمن آرا*(نصب‏تخصصی) , در ، آیفون ، دوربین ، دزدگیر

تلفن: ۷۶۲۹۱۲۴۷و۴۴۲۹۱۹۴۲ قيمت مناسب ۰۹۱۲۶۹۶۵۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

فروش و تعمیر تخصصی

فروش و تعمیر تخصصی , درب های اتوماتیک و کرکره , شیشه ای،جک پارکینگی،بازدیدرایگان

تلفن: ۷۷۹۳۹۰۴۳ - ۲۶۳۰۴۷۶۵  


نیازمندیهای همشهری

حفر چاه و کانال کشی و گالری

حفر چاه و کانال کشی و گالری , کبل گذاری و تخریب ساختمان , قیمت مناسب ( سلطانی )

تلفن: ۰۹۱۹۷۱۴۱۲۰۷ - ۰۹۱۹۶۲۱۲۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

حفرچاه آب خدمات چاه

حفرچاه آب خدمات چاه , کول گذاری تخریب ریزش

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۷۲۱۰ ۸۸۸۳۵۹۲۷ـ۸۸۸۳۵۵۰۲  


نیازمندیهای همشهری

ارزان واقعی

ارزان واقعی , شرق تهران - عضو اتحادیه , لوله بازکنی ،تخلیه چاه ،رفع نم وچکه

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۷۲۵۱ - ۷۷۸۱۴۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

* خدمات چاه *

* خدمات چاه * , ارزانتر از همه جا , « شبانه روزی »

تلفن: ۰۹۱۹۹۰۹۰۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کندن انواع چاه وقنات‎وآجرچینی

کندن انواع چاه وقنات‎وآجرچینی , کول گذاری،طوقه چینی،بازوبسته , کردن پمپ آب«بااکیپ …

تلفن: ۰۹۳۹۲۰۷۳۲۵۵و۰۹۱۲۰۹۲۲۳۷۷  


نیازمندیهای همشهری

حفاری چاه آب و فاضلاب

حفاری چاه آب و فاضلاب , کلاه گذاشتن کندن ستون برای , سازه نگهبان زیرکشی ولایه روبی

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۱۵۸۶۷و۰۹۱۲۴۱۵۷۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

** حفاری چاه **

** حفاری چاه ** , ریزش نگهداری , خدمات چاه …

تلفن: صابرکريمي ۰۹۱۹۱۰۸۰۰۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تعمیر و راه اندازی ، نگهداری

تعمیر و راه اندازی ، نگهداری , چیلر ، برج خنک کننده , لوله کشی سردوگرم،خدمات موتورخانه

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۴۵۰۶۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کاردان قدرت

شرکت کاردان قدرت , اجرا ، نصب و راه اندازی , پروژه های برق فشار ضعیف , و قدرت صنعتی , و …

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۴۳۸۱۹ ۶۶۱۲۴۷۰۸  


نیازمندیهای همشهری

# اٍَلو برقکار #

# اٍَلو برقکار # , کلیه خدمات برقی،آیفون،تلفن , کولر آبی و ... تمام نقاط

تلفن: شبانه روزي ۸۸۱۹۰۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

« سیم کشی ساختمان »

« سیم کشی ساختمان » , رفع ایرادبرق،تلفن،شبکه، usp , نصب آنتن مرکزی، آیفون، دوربین

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۸۱۶۰ ـ ۴۴۷۳۵۷۴۸  


نیازمندیهای همشهری

(( سیم کشی ساختمان ))

(( سیم کشی ساختمان )) , اعلام حریق ، نورپردازی , تلفن ، آیفون - قیمت مناسب

تلفن: ۰۹۳۶۰۳۴۲۱۴۵و۸۸۸۶۷۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

اجرای برق ساختمانی و صنعتی

اجرای برق ساختمانی و صنعتی , تلفن ،شبکه ، دوربین , ساخت تابلوی برق

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۲۲۴۸و ۸۸۳۴۸۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تاسیساتی اکتشاف سازه

شرکت تاسیساتی اکتشاف سازه , لوله کشی آب،گاز،آتش نشانی رفع نم , بازسازی ساختمانهای،لوله …

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۵۱۹۸۳و۳۳۳۷۲۵۷۵  


نیازمندیهای همشهری

(خدمات فنی یاران)

(خدمات فنی یاران) , گرفتگی، تعمیر، شیرآلات , سرویس بهداشتی، کولرآبی

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۷۶۹۲ - ۷۷۳۰۸۳۳۱  


نیازمندیهای همشهری

حفاری چاههای عمیق نصب

حفاری چاههای عمیق نصب , وتعمیرپمپهای شناورسیم پیچی , و تعیر ژنراتور(مهندس آثاری)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۳۳۱۶و۶۶۰۶۴۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

( خدمات چاه ) بیواسطه

( خدمات چاه ) بیواسطه , ارزان فوری فوری تخفیف ویژه , تمام نقاط - شبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۰۶۶۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تخلیه چاه - لوله بازکنی

تخلیه چاه - لوله بازکنی , تمام نقاط - بیواسطه , « بازدید رایگان »

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۰۸۳۰  


نیازمندیهای همشهری

لوله بازکنی وتخلیه چاه-ارزان

لوله بازکنی وتخلیه چاه-ارزان , فوری - شبانه روزی - 100 % , تضمینی - تمام نقاط - بدون تعطیلی

تلفن: ۰۹۱۰۶۳۹۷۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

# لوله بازکنی وتخلیه چاه #

# لوله بازکنی وتخلیه چاه # , حفر چاه --- ریزش چاه , ارزان فوری …

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۰۶۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری

لوله بازکنی - تخلیه چاه

لوله بازکنی - تخلیه چاه , فوری - شبانه روزی - 100 % , تضمینی - تمام نقاط - 24ساعته

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۰۹۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

درب اتوماتیک YALL

درب اتوماتیک YALL , 3 سال گارانتی واقعی

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۰۱۱۲ ۷۷۱۵۰۳۵۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بالابر مهرگان صنعت

شرکت بالابر مهرگان صنعت , تولیدکننده انواع بالابرهای مغازه ای , صنعتی ، خانگی ، ویلچربر …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۲۲۵۱۶ ـ ۵۵۲۶۳۱۶۵  


نیازمندیهای همشهری

فروش بالابر هیدرولیک

فروش بالابر هیدرولیک , با قطعات ایتالیایی

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۹۷۲۴۳ ( مهندس عباسي ) ۷۷۹۱۹۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

فروش و اجاره جک معلول بر

فروش و اجاره جک معلول بر , اجاره ماهیانه با قیمت مناسب

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۸۹۲۲۱ (مهندس روزبه ) ۷۷۹۱۳۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

جک معلول بر

جک معلول بر , اجاره و فروش - ماهیانه10هزار

تلفن: ۴۴۰۵۴۵۲۵ - ۷۷۳۱۶۵۸۱ مهندس اميد ۰۹۱۲۶۴۴۹۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

اجاره جک معلول بر

اجاره جک معلول بر , جهت پایان کار ساختمان

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۵۸۸۲ ( کيوان ) ۲۲۲۰۰۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

((افلاک مهر اوج))

((افلاک مهر اوج)) , فروش ، نصب و استاندارد , انواع آسانسور , « عضو سندیکا و اتحادیه » , « …

تلفن: ۴۴۴۲۶۷۷۱ - ۴۴۴۰۱۲۶۵ ۴۴۴۴۲۳۷۵ - ۴۴۴۴۲۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

پله رو و بالابر سورنا صعود

پله رو و بالابر سورنا صعود , مغازه ای،خانگی،ویلچربرونفربر , و پله رو نصب در دیوار و نرده

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۱۷۸۴۲ ـ ۷۷۰۵۳۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

اجاره جک معلول بر

اجاره جک معلول بر , جهت پایان کار با کمترین هزینه

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۷۷۷۹۲ خانم حيدري ۷۷۹۰۶۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

متخصص در جک معلول بر

متخصص در جک معلول بر , روی پله ، روی رمپ ، تاشو

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۴۱۰۷۵ ۲۲۳۳۹۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

« بالابرسازان »

« بالابرسازان » , تولید انواع بالابرهای صنعتی , باربر،ویلچربر،نفربر،هیدرولیک

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۷۰۹۶۹ ـ ۵۶۱۲۶۷۴۳  


نیازمندیهای همشهری

اجرای پوشش ضد حریق

اجرای پوشش ضد حریق , موادپایه معدنی روی اسکلت فلزی , با تایید

تلفن: ۸۸۹۶۴۶۳۱  


نیازمندیهای همشهری

!! قیمت های ما تغییر نکرده!!

!! قیمت های ما تغییر نکرده!! , آسانسور سایان،عضو سندیکا , پروانه طراحی،مونتاژ،سرویس،خرابی

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۷۴۵۸۰ - ۴۴۰۳۵۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت آسان سحاب کیهان

شرکت آسان سحاب کیهان , تعمیرموتور، گیربکس، سرویس , نگهداری - بیمه رایگان 24 ساعته

تلفن: ۴۴۳۷۶۲۷۹ و ۶۶۶۰۴۸۲۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت ویانا

شرکت ویانا , بدون داربست-پیچ و رولپلاک

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۰۷۳۸- ۴۴۹۷۴۹۲۴ نماشويي،رنگ و...(با بيمه)  


نیازمندیهای همشهری

فراز ( بدون داربست )

فراز ( بدون داربست ) , بوسیله طناب(بیمه وضمانت)پیچ , ورول، شستشو،درزانقطاع،رنگ ونور

تلفن: ۰۹۱۲۶۶۱۰۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

نماشویی 20% تخفیف

نماشویی 20% تخفیف , هرکونه خدمات نمای ساختمان , ( تضمینی )

تلفن: ۳۳۴۳۴۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , عمران معماری مکانیک برق , جهت پروانه حقوقی , طراحی مجری حقوقی , نوسازی

تلفن: ۰۹۲۰۳۰۱۰۷۱۵ ۳ ـ ۴۴۲۵۴۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری

طراحی ، معماری ، نما

طراحی ، معماری ، نما , سازه ، تاسیسات 1 و 2 , مجری حقیقی و حقوقی -استحکام بنا

تلفن: ۸۸۳۷۰۴۵۴و۰۹۱۲۲۷۵۵۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاورزرین کلید

مهندسین مشاورزرین کلید , طراحان حرفه ای ویلا،نما،سوله , اصلاح نقشه،سه بعدی،داخلی و...

تلفن: ۰۹۰۲۱۲۴۸۸۸۳ - ۸۸۵۵۲۱۹۰  


نیازمندیهای همشهری

محاسبات بهینه - سازه سبک

محاسبات بهینه - سازه سبک , معماری ، سازه ، تاسیسات , * مشاوره رایگان - قیمت مناسب *

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۸۱۷۶۷- ۸و ۸۸۱۷۲۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

معماری-محاسب-برق‎ومکانیک

معماری-محاسب-برق‎ومکانیک , فاز2نظام مهندسی-مجری-نظارت , ( همکاری با مهندسین )

تلفن: ۲ - ۴۴۱۵۵۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

طراحی نما ، کمیسیون نما

طراحی نما ، کمیسیون نما , ویلا - نقشه , ( 2 میلیون تومان )

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۴۴۰۲  


نیازمندیهای همشهری

حرف اول در طراحی های

حرف اول در طراحی های , معماری ، سازه ، برق و مکانیک , شرکت مهندسین مشاور همکاران

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۰۸۸۵ - ۲۲۹۰۰۶۰۳  


نیازمندیهای همشهری

معماری ، محاسبات

معماری ، محاسبات , تاسیسات طراحی نما , همکاری با مهندسین محترم

تلفن: ۴۴۴۵۴۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

طراحی و تائید نقشه

طراحی و تائید نقشه , نظام مهندسی فاز 2 , در اسرع وقت

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۵۸۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

مجری حقیقی و حقوقی

مجری حقیقی و حقوقی , استحکام - تامین مهندس , و قبول کار نظارت نظام مهندسی

تلفن: ۰۹۹۰۳۰۷۱۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

* ارتفاع کاران الوند *

* ارتفاع کاران الوند * , پیچ و رولپلاک , شستشوی نما بابیمه

تلفن: ۳۳۰۶۸۳۴۷ و ۷۷۱۵۰۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کاردرارتفاع تهران

شرکت کاردرارتفاع تهران , پیچ رولپلاک - بدون داربست , 20 سال گارانتی - 30 % تخفیف

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۳۲۰۵۶ - ۴۴۰۶۹۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

X ارتفاع کاران فراز نما X

X ارتفاع کاران فراز نما X , پیچ، رولپلاک ، شستشو ، رنگ آمیزی , نازلترین قیمت‎بازدیدومشاوره …

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۴۹۷۰ - ۶۶۵۰۷۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

(( حمید ))

(( حمید )) , پیچ ورولپلاک،نماءشویی(ارزان)

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۱۷۵۲ ۰۹۱۲۳۱۴۱۷۷۳  


نیازمندیهای همشهری

«پیشتاز نمار»

«پیشتاز نمار» , اجرای نمارومی سیمان کاری شسته , رابیس کاری نما کنتکس

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۵۵۴۲۴ ـ ۰۹۱۲۶۷۰۹۹۷۴  


نیازمندیهای همشهری

نصب ، سرویس ، نگهداری

نصب ، سرویس ، نگهداری , آسانسور و بالابرهای , هیدرولیکی و کششی ,

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۵۳۵۷۱ ۷۷۵۶۰۰۹۷  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاور حقوقی

مهندسین مشاور حقوقی , کلیه خدمات مهندسی معماری , محاسبات ، تاسیسات برق , مکانیک و خدمات …

تلفن: ۲۲۰۳۹۳۳۱ ۲۶۲۰۷۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاور حقوقی

مهندسین مشاور حقوقی , طراحی - استحکام - نظارت , معماری - محاسبات , تاسیسات , همکاری با مهندسین

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۳۰۵۰۰ ۴۴۰۱۹۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

مشاور،معماری،پارکینگ،نما

مشاور،معماری،پارکینگ،نما , محاسبات وسبک سازی،تاسیسات1و2 , آزخاک،مجری،استحکام بنا،همکاری

تلفن: ۷۷۸۲۷۷۱۹ - ۲۲۶۳۹۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاور

طراحی حرفه ایی فاز1 و2معماری،سازه،تاسیسات//ارائه برگه های مهندسی، با قیمت مناسب//طراحی …

تلفن: ۴۴۶۲۲۲۶۵,۰۹۱۲۲۰۰۰۵۷۹ 


نیازمندیهای همشهری

کلیه امور نقشه برداری

کلیه امور نقشه برداری , ماده 147ثبتی ، شمیم , UTM GPS کارشناس‎رسمی

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۸۰۶۰۳ - ۶۶۹۰۴۵۳۲  


نیازمندیهای همشهری

طراحی و اجرای آپارتمان و ویلا

طراحی و اجرای آپارتمان و ویلا , از اخذ جواز تا پایان کار , محاسبات،نماودکوراسیون داخلی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۳۶۱۶۹ - ۲۲۳۹۷۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاور سازیران

مهندسین مشاور سازیران , معماری / محاسبات / تاسیسات , خدمات طراحی / نظارت / برگه

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۹۴۰۱۰ - ۸۸۳۵۳۹۳۱  


نیازمندیهای همشهری

مهندسین مشاور حقوقی

مهندسین مشاور حقوقی , کلیه گرایشها معماری , محاسبات ، تاسیسات برق , مکانیک , مجری طراحی …

تلفن: ۲۱ و ۲۶۲۰۵۵۱۹ ۲۲۰۳۹۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

( تائیدیه استحکام بنا )

( تائیدیه استحکام بنا ) , تغییرکاربری،ارائه خدمات نظارتی و , محاسباتی(مهندس‎ارشدمجاز …

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۵۵۱۲۷ - ۲۲۱۱۷۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

مجری حقوقی

مجری حقوقی , با ظرفیت اشتغال بالا , بدون واسطه

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۴۷۳۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارخانه سفال استین

کارخانه سفال استین , تولیدکننده انواع سفال , درابعاد7 ، 10 ، 15ساده فوم دار , درجه یک با …

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۵۰۷۰۹ ۳۶۷۲۴۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تهران سوفالین

تهران سوفالین , بزرگترین تولیدکننده انواع , سفال سقفی 25 و تیغه های , 7 و 10 و 15 و نیمه و …

تلفن: ۸۸۹۵۷۴۹۸ ۸۸۹۶۸۹۳۷ ۴ - ۸۸۵۱۱۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

« پخش مصالح ساختمانی »

« پخش مصالح ساختمانی » , گچ، سیمان، سفال ، بلوک و غیره

تلفن: ۰۹۳۵۵۳۳۳۸۰۰ ۰۹۳۶۲۷۳۴۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

اجاره ، خرید، فروش،هیلتی

اجاره ، خرید، فروش،هیلتی , کمپرسوربادی ، غلطک ، بالابر , کمپکتور، بتونیر، اجرای کاتر

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۸۹۰۸ و ۳۳۳۸۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

کارخانجات سنگ

کارخانجات سنگ , (برادران سلمی) , تولیدانحصاری گرانیت،نهبندان , پرتقالی فی 000 / 750 ریال …

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۷۰۵۱۷ ۳ ـ ۵۶۲۲۴۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

فروش بلوک

فروش بلوک , هبلکس - کیبکس , با ابعاد داخلی و صادارتی , (( ارزانتر از کارخانه )) ,

تلفن: ۰۹۱۹۷۶۲۴۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

خریدار و فروشنده

خریدار و فروشنده , جک،قالب بتنی،لوله‎داربستی , قوطی و تمام متعلقات , و خریدار ضایعات …

تلفن: نادرزاده ۰۹۱۲۷۹۲۷۷۰۹ ۶۶۳۱۴۲۶۷ ـ ۶۶۳۱۴۱۹۰  


نیازمندیهای همشهری

قالب فلزی بتن

قالب فلزی بتن , اجاره ای ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۱۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

کفسابی و نماشویی ایران

کفسابی و نماشویی ایران , بادستگاه جدیدپله پاگرد شبانه روزی

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۳۴۴۸۵ ۲۲۱۷۱۳۵۳  


نیازمندیهای همشهری

فقط سنگسابی

فقط سنگسابی , با کیفیت بالا زیرنظراستادکار

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۸۷۶۵۰ ۵۵۸۲۷۸۲۴  


نیازمندیهای همشهری

نماشویی 20% تخفیف

نماشویی 20% تخفیف , هرگونه خدمات نمای ساختمان , (تضمینی )

تلفن: ۳۳۴۳۴۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

# شرکت نما نوین #

# شرکت نما نوین # , تامین کننده و مجری , نماهای چوب و کامپوزیت

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۸۶۳۸۸و۲۶۷۱۰۸۳۳  


نیازمندیهای همشهری

آرماتوربندی فونداسیون

آرماتوربندی فونداسیون , سازه های بزرگ و کوچک , ****************

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۰۳۴۷۴  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت مهر گستر

اسکلت مهر گستر , سازه های سبک و سنگین , آماده تحویل , %20 ارزانتر از بازار , بدون پیش پرداخت

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۳۱۵۰ ۵۵۴۱۸۲۵۳ _ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت برج بتنی

شرکت برج بتنی , با 30 سال سابقه کار , « اجرای اسکلت » , انواع‎ سقف،فونداسیون واستخر , باتضمین …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۰۵۸۲ - ۲۶۷۰۱۸۷۳ ۰۹۱۲۱۱۳۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

# ساخت و نصب #

# ساخت و نصب # , اسکت فلزی یا جوش یا پیچ و , مهره ای ( مهندس شمس )

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۳۶۳۳  


نیازمندیهای همشهری

سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت , فونداسیون , آماده به کار

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

اسکلت پیمان

اسکلت پیمان , سازه های سنگین و سبک , تمام نقاط تهران - در محل و کارخانه

تلفن: ۶۵۵۶۹۲۸۴ و ۰۹۱۲۳۷۱۶۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

عایقکاری، نصب ایزوگام

عایقکاری، نصب ایزوگام , قیرگونی و آسفالت , حتی 1 متر پذیرفته می شود

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۳۳۵۷  


نیازمندیهای همشهری

نمایندگی ایزوگام دلیجان

نمایندگی ایزوگام دلیجان , * با بیمه و ضمانت نامه * , ( حتی لکه گیری 1 متر )

تلفن: ۲۶۴۵۹۶۵۰ - ۷۷۲۱۱۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت , با10سال ضمانت،20سال سابقه , ارزانترازهمه جا،نقدواقساط،حتی1متر

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۸۲۹۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کفسابی نماشویی پله پاگرد

کفسابی نماشویی پله پاگرد , متری 2000 الی 4000

تلفن: ۵۵۸۸۷۴۰۲ - ۴۴۸۰۹۳۱۱ ۰۹۱۲۸۴۳۴۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

کفسابی ونماشویی باطناب

کفسابی ونماشویی باطناب , شستشوی انواع نمای سنگ , گرانیت ، سیمانی و آجری , کفسابی انواع …

تلفن: ۲۲۷۱۲۴۳۶ - ۲۲۷۷۸۵۴۲ ۰۹۱۲۱۰۵۰۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

کفسابی اسید سابی

کفسابی اسید سابی , و پولیش

تلفن: ۰۹۱۹۹۰۰۱۱۰۸ ۲۶۴۱۱۶۰۹ و ۲۶۴۱۱۹۶۱  


نیازمندیهای همشهری

آماده تحویل

آماده تحویل , کیفیت و قیمت , غیر قابل رقابت , پوشش سقف , و اجرای فوندانسیون , با جامع ترین …

تلفن: ۲۲۲۲۰۲۶۶ ۰۹۱۲۱۰۱۷۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

سوله

سوله , پوشش - فونداسیون , اسکلت ساختمان , پی تا کلید « نقد و اقساط »

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۵۹۸۵۳ - ۳۶۳۴۳۰۱۱ ۰۹۱۲۱۸۱۶۵۴۴ - ۳۶۳۴۳۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

ارزان فوری ارزان

ارزان فوری ارزان , رفع نم و چکه حمام وتوالت , باموادخارجی بدون خرابی , تشخیص بادستگاه(3کاره …

تلفن: ۴۴۲۹۳۵۸۴ - ۸۸۹۴۶۷۹۴ ۲۲۷۵۹۲۶۵ - ۲۲۷۳۶۴۲۹ ۲۲۶۳۸۴۲۱ - ۲۶۲۰۷۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

کلیه خدمات نما

کلیه خدمات نما , => با روش طناب

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۰۲۵۷۶ ۰۹۱۲۷۰۶۵۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

پیچ ورولپلاک نصب سنگ رایگان

پیچ ورولپلاک نصب سنگ رایگان , شستشو و رنگ آمیزی , با 20 % تخفیف

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۵۹۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

شرکت ویانا

شرکت ویانا , بدون داربست - پیچ و رولپلاک , نماشویی،رنگ،و...(بابیمه)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۰۷۳۸- ۲۲۸۷۰۶۳۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت کاردرارتفاع تهران

شرکت کاردرارتفاع تهران , پیچ رولپلاک - بدون داربست , 20 سال گارانتی - 30 % تخفیف

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۳۲۰۵۶ - ۴۴۰۶۹۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

نصب - تهیه و توزیع لوله

نصب - تهیه و توزیع لوله , بست - اتصالات سینا , خرید-فروش-نو-دست دوم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۶۸۵۹و۶۶۳۰۸۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت ارتفاع کاران باروس

شرکت ارتفاع کاران باروس , (ش.ث519604 ) پیچ ورولپلاک , نماشویی و...بازدیدمشاوره رایگان

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۱۷۱۵و۴۴۳۸۲۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

نماشویی 20% تخفیف

نماشویی 20% تخفیف , هرگونه خدمات نمای ساختمان , (تضمینی)

تلفن: ۳۳۴۳۴۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت ارتفاع کاران

شرکت ارتفاع کاران , « آموت » , شستشو انواع , پیچ و رولپلاک ،رنگ , بدون داربست - با بیمه …

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۵۵۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

(تشخیص تضمینی)

(تشخیص تضمینی) , 100 %بادستگاه رفع نم وچکه وبو , لوله کشی وبنایی(بازدیدرایگان)

تلفن: ۶۶۸۷۰۹۰۹ و ۷۷۹۲۴۸۰۹ غـرب ۴۴۴۵۷۳۹۲ مرکـز ۸۸۰۱۵۵۳۹ شمـال ۲۲۶۸۴۵۱۷  


نیازمندیهای همشهری

سوله دست دوم فروشی

سوله دست دوم فروشی , فوندانسیون ، پوشش , سقف ، اسکلت ساختمان , بدون پیش پرداخت

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۵۴۳ ۵۵۴۱۹۰۱۶ _ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت توان فلز

شرکت توان فلز , مرکزتخصصی تامین سوله , نو،استوک،دست دوم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۴۷_۲۲۰۱۰۶۶۶  


نیازمندیهای همشهری

بورس سوله

بورس سوله , دست دوم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۴۲۴۴۹  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام اصل دلیجان

ایزوگام اصل دلیجان , را از ما بخواهید , آسفالت به قیمت دولتی

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۹۹۲۰۱ و ۴۴۱۷۰۷۷۱  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام پشم شیشه ایران

ایزوگام پشم شیشه ایران , # اصلش نزد ماست #

تلفن: ۴۵۹ ۵۰ ۶۶۶ ۸۱ ۲۰ ۲۲ ۲۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش و نصب انواع ایزوگام

فروش و نصب انواع ایزوگام , دلیجان، متری13 هزار به بالا , درجه یک با ضمانت و بیمه، قیرکشی

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۰۶۰۷۹ - ۵۵۲۴۴۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام، پشم شیشه ،دلیجان

ایزوگام، پشم شیشه ،دلیجان , با30سال سابقه (تمام نقاط )

تلفن: ۴۴۲۴۴۳۱۵ و ۲۲۵۲۱۱۱۳ ۰۹۱۹۲۶۰۰۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , ارزانتر از همه جا(بانیسان کمپرسی)

تلفن: جواد ۰۹۳۰۷۹۴۷۹۸۳ زارعي ۰۹۱۲۶۵۰۳۰۴۹  


نیازمندیهای همشهری

(( داربست محمدی ))

(( داربست محمدی )) , دراسرع وقت با نازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۷۲۸۹ ۵۵۸۶۷۲۵۸  


نیازمندیهای همشهری

<< داربست سیر گیتی >>

< < داربست سیر گیتی >> , با نازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۷۳۳۰۱ - ۸۸۰۲۵۸۶۳ ۰۹۱۲۱۲۲۶۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

( داربست افلاک )

( داربست افلاک ) , انجام کلیه امور داربست

تلفن: تمام نقاط ۳۳۴۷۵۵۴۵ ۰۹۱۲۵۲۰۸۴۳۵  


نیازمندیهای همشهری

** نصب داربست **

** نصب داربست ** , « ارزان و فوری »

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۹۲۹۳۷ ۶۶۷۲۱۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

ایمن داربست

ایمن داربست , نصب ارزان «فوری»خریدوفروش , بیمه حوادث ، رولپلاک ، نماشویی

تلفن: ۰۹۱۰۹۰۶۰۰۴۳ ۰۹۱۲۱۰۷۷۵۱۸ ۵۵۴۴۱۰۲۶ ۵۵۴۴۵۶۵۸  


نیازمندیهای همشهری

عضو رسمی اتحادیه

عضو رسمی اتحادیه , مجری تخصصی داربست های , زیر بتن ، برج ، کفراژ ، نما , راه پله

تلفن: ۰۹۳۵۱۲۱۷۲۵۲ ۰۹۱۲۱۲۱۷۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

نماشویی 20% تخفیف

نماشویی 20% تخفیف , هرگونه خدمات نمای ساختمان , (تضمینی )

تلفن: ۳۳۴۳۴۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۹۶۸۵۱ (شبــــانه روزي)  


نیازمندیهای همشهری

خاکبرداری وتخریب ساختمان

خاکبرداری وتخریب ساختمان , بیل مکانیکی وبابکت،باکدپیمانکاری

تلفن: شريعتي ۰۹۱۲۴۷۲۵۰۵۳ مجيديان ۰۹۱۲۷۲۱۵۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

« شرق و تمام نقاط »

« شرق و تمام نقاط » , داربست فلزی

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۸۲۸۹۹ ۷۷۴۴۴۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

داربست سینا

داربست سینا , ارزانتر از همه جا , با مجوز اتحادیه , کلیه نقاط ( با بیمه )

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۹۷۹۲۶ ۳۱ - ۸۸۷۷۵۵۳۰ ۲۶۴۵۹۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

(( داربست محمدی ))

(( داربست محمدی )) , از 5 تا 50 % تخفیف

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۰۶۹۸۱ ۵۵۵۳۰۲۵۸  


نیازمندیهای همشهری

«داربست شهریار»

«داربست شهریار» , زیربتن - کفراژ , نما - چهارپایه متحرک , ((تهران و حومه - فوری))

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۹۵۶۲ ۸۸۹۳۱۰۹۲ ۳۳۸۷۴۱۷۰  


نیازمندیهای همشهری

با نازلترین قیمت

با نازلترین قیمت , تمام نقاط , با بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۴۰۸۸۱ ۲۲۵۳۱۸۲۴ - ۲۲۸۹۳۴۳۹  


نیازمندیهای همشهری

* داربست ایران *

* داربست ایران * , ساختمان-تابلو-چهارپایه متحرک , کارهای بزرگ و کوچک (تمام نقاط)

تلفن: ۲۶۴۱۳۹۶۲ و ۷۷۶۰۴۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

(( داربست ایده آل ))

(( داربست ایده آل )) , تمام نقاط نازلترین قیمت

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۳۳۷۹ ۳ و ۷۷۱۸۰۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

* داربست محکم *

* داربست محکم * , خرید و فروش لوازم داربستی , (نو و دست دوم)فروش بدون واسطه

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۰۲۸۸ - ۶۶۶۷۵۸۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تخریب ساختمان

تخریب ساختمان , در قبال ضایعات همراه , با برشکاری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۵۰۸۲۴  


نیازمندیهای همشهری

شرکت ارسلان گستر امیر

شرکت ارسلان گستر امیر , تخریب - گودبرداری , خرید ضایعات , 20سال سابقه کار

تلفن: ۷۷۹۴۵۳۹۱ ۰۹۳۳۰۶۰۶۱۰۳ ۰۹۱۲۱۰۵۵۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

پاشنه بتن - فلزی

پاشنه بتن - فلزی , جوش co2 - فروش

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۸۹۵۷ ـ ۴۴۳۲۴۴۳۸ ۰۹۱۹۳۹۵۶۹۶۰ ـ ۵۵۰۲۷۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

نسل جدید تیرچه(تام)

نسل جدید تیرچه(تام) , مقاومتروارزانترازکرومیت وبتنی , صنعتی - استاندارد , باضمانتنامه …

تلفن: info@tomroof.ir ۰۹۱۲۳۰۸۱۷۶۷ ۸ - ۸۸۱۷۲۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

(( تیرچه سهند ))

(( تیرچه سهند )) , تولیدتیرچه بانشان استاندارد , بتونی - فلزی و صنعت

تلفن: ۷۷۳۵۵۵۳۵ - ۷۷۳۵۵۰۶۷  


نیازمندیهای همشهری

اجرای کلیه عملیات ساختمانی

اجرای کلیه عملیات ساختمانی , وتاسیساتی بامصالح وبدون مصالح , پیمان مدیریت - مشارکت

تلفن: ۵ - ۰۹۹۰۹۶۰۰۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تخریب ساختمان

تخریب ساختمان , بتنی ، کلنگی , خرید آهن آلات و ضایعات

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۸۳۲۶ - ۶۶۸۷۸۶۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تخریب ، تیغه برداری

تخریب ، تیغه برداری , برش آهن با هوا برش

تلفن: ۰۹۱۹۴۳۵۲۵۶۶  


نیازمندیهای همشهری

« پیمانکاری پارس »

« پیمانکاری پارس » , خرید ضایعات و تخریب , ساختمان ، خرید جک و قالب

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۶۸۷۷۰ - ۰۹۲۱۳۸۶۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

# تیرچه تیرچه تیرچه #

# تیرچه تیرچه تیرچه # , با بیش از 30سال سابقه درخشان

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۶۲۰۹۸و۸۸۷۴۱۴۴۲ بتني - کروميت (داراي استانداردملي)  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ آرماتوروقالب بندمجرب

اکیپ آرماتوروقالب بندمجرب , و یک اوستا کاردیوارچین و , نازک کارساختمان مجرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۳۸۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

پیش ساخته LSFویلا اضافه بنا

پیش ساخته LSFویلا اضافه بنا , انبار،کانکس،کناف،دیواروسقف , کابینت ، عرش فولادی UPVC

تلفن: شبانه روزي ۸۸۷۶۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

# کلیه امور ساختمانی #

# کلیه امور ساختمانی # , تغییرات تعمیرات , کلی جزئی

تلفن: ۰۴ ۹۷ ۶۸۳ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

# خدمات بنائی سعیدی #

# خدمات بنائی سعیدی # , گچکاری،کاشی،لوله کشی ورفع نم , شبانه روزی،کلی جزئی با کیفیت بالا

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱ و ۲۲۶۱۱۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه کارهای ساختمانی

انجام کلیه کارهای ساختمانی , تعمیرات ، بازسازی ، سرامیک , کاشی کاری و گچ کاری ، لوله

تلفن: ۶۶۱۴۰۹۷۹ - ۵۵۷۸۵۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تخریب - تغییرات - تعمیرات

تخریب - تغییرات - تعمیرات , کاشیکاری - رفع نم حمام و سرویس , بهداشتی - نصب ایزوگام

تلفن: قادري ۰۹۱۲۹۴۹۸۵۲۳  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم با استاد کار

مستقیم با استاد کار , انجام کلیه کارهای ساختمانی , بازسازی ، خرده کاری

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۷۱۷۹۱ _ ۸۸۸۹۴۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

بنایی ، بازسازی ، ایزوگام

بنایی ، بازسازی ، ایزوگام , رفع نم حمام و توالت تضمینی , لوله کشی،کاشی کاری (ارزانترازهمه)

تلفن: بامدرک رسمي ۱۰۰۹ ۶۸۶ ۰۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

بازسازی صفر تا صد

بازسازی صفر تا صد , کناف-گچ بری-رابیتس-جوشکاری , کاشی وسرامیک -لوله کشی آب وگاز

تلفن: ۰۹۳۳۴۹۸۰۵۷۲ - ۰۹۱۸۳۸۶۱۴۶۸  


نیازمندیهای همشهری

سیمانکاری،تخریب ساختمان

سیمانکاری،تخریب ساختمان , تگری،تعمیرات داخل جلوگیری ازنم , ورطوبت بدون احتیاج به ایزوگام

تلفن: مرادي ۰۹۱۸۶۵۹۹۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کلیه خدمات بنایی

کلیه خدمات بنایی , کاشی کاری ، سنگ کاری , و غیره ...

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۰۹۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرات و بازسازی ساختمان

تعمیرات و بازسازی ساختمان , با نیروی متخصص و حرفه ای , سوپرلوکس ، قیمت مناسب(سعیدی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱ و ۲۲۶۱۱۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم با استاد کار

مستقیم با استاد کار , انجام کلیه کارهای ساختمانی , بازسازی ، خرده کاری

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۷۱۷۹۱ _ ۸۸۸۹۴۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

گروه ساختمانی ارغوان ساز

گروه ساختمانی ارغوان ساز , بازسازی مناسب با بودجه شما

تلفن: ۰۹۳۳۴۸۴۲۰۸۶۴ ۰۹۱۲۸۴۷۴۳۸۷  


نیازمندیهای همشهری

# تعمیرات ساختمان #

# تعمیرات ساختمان # , بازسازی , کاشیکاری سنگ کاری گچکاری , رفع نم لوله کشی و ... , بازدید …

تلفن: ۴۷ ۸۳ ۷۲۶ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

گروه مهندسی نگار تارادیس

گروه مهندسی نگار تارادیس , بازسازی و اجرای مهندسی , طراحی لوکس دکوراسیون داخلی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۳۶۱۶۹ - ۲۲۳۹۷۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام دلیجان

ایزوگام دلیجان , سطح شهر تهران و البرز , حتی یک متر ( ولی پور )

تلفن: ۰۹۱۲۰۱۹۹۳۱۲ و ۵۵۵۲۴۳۲۷  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام - آسفالت - قیرگونی

ایزوگام - آسفالت - قیرگونی , لگه گیری حتی 1متر- تمام نقاط

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۲۸۴۱۶ شبانه روزي ۷۷۸۵۹۳۶۴  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام - قیرگونی - آسفالت

ایزوگام - قیرگونی - آسفالت , لکه گیری , باقیمت مناسب - تهران و حومه

تلفن: ۳۳۰۳۶۵۵۷و۰۹۱۲۸۰۱۳۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت اصل دلیجان

شرکت اصل دلیجان , ((8000 با نصب 10000)) , آسفالت،محوطه،ایزوگام(10متر) , باضمانت15000فویل دار درجه1

تلفن: شرق،تهرانپارس ۷۷۶۰۳۶۹۱ غــرب، پونـک ۴۴۳۵۲۰۹۸ جنت آباد،شهران ۴۴۳۵۲۰۹۷  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام دلیجان

ایزوگام دلیجان , قیرگونی وآسفالت،نصب وفروش

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۹۸۹۹۲ ۵۵۳۰۶۴۵۶ و ۳۳۹۸۷۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام دلیجان

ایزوگام دلیجان , شرکت آذر بام تبریز , فویل دار 000 / 15 تومان , دولایه نخ دار درجه 1 - صادراتی …

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۴۰۱۴ ۴۴۸۵۵۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

آسفالت محوطه

آسفالت محوطه , ایزوگام - قیرگونی , « نقد و اقساط » ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۶۵۶۸۷ ۴۴۴۴۱۹۰۵ - ۷۷۳۴۵۱۰۸ ۴۴۴۴۱۹۳۱ - ۶۶۰۸۶۸۲۷  


نیازمندیهای همشهری

نمایندگی انحصاری دلیجان

نمایندگی انحصاری دلیجان , نرخ اتحادیه 3700با بیمه و ضمانت

تلفن: ۷۷۳۵۹۸۹۸ و ۴۴۰۱۶۸۴۷ ۲۲۶۱۶۶۷۰ و ۸۸۰۵۴۷۳۳  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام دلیجان

ایزوگام دلیجان , جزئی و کلی - حتی یک متر , سطح شهر تهران ( سوری )

تلفن: ۰۹۱۲۰۱۵۱۶۶۴ و ۵۵۰۰۱۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام دولایه دلیجان

ایزوگام دولایه دلیجان , با ضمانت ارزانتر از همه جا

تلفن: ۵۵۱۸۲۳۵۱و۰۹۱۲۶۳۴۵۰۶۷ ۶۶۸۳۳۸۵۰و۵۵۷۶۳۱۶۲  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام - قیرگونی - آسفالت

ایزوگام - قیرگونی - آسفالت , 10 سال ضمانت 5 سال بیمه , منصف ترین انجام دهنده

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۷۲۷۱۱ - ۷۷۹۶۰۷۴۱  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام بام ایران

ایزوگام بام ایران , شمیران 22913470

تلفن: مديريت ۰۹۱۲۱۴۸۲۶۹۰ يوسف آباد ۸۸۵۳۲۷۴۰ هفت تير ۸۸۸۰۲۲۶۰ انقلاب ۶۶۹۱۰۱۹۰ سپاه ۷۷۵۷۶۲۰۰ صادقيه ۴۴۰۴۷۳۲۰ پيروزي ۳۳۳۳۲۱۸۰ سيدخندان ۲۲۸۸۵۸۶۰  


نیازمندیهای همشهری

اصل دلیجان

اصل دلیجان , دولایه دار نخدار , 15الی 18هزار(باضمانت وبیمه)

تلفن: ۶۶۷۹۲۱۹۱ ۶۶۷۹۹۱۳۵ ۴۴۵۸۲۳۴۶ ۰۹۱۲۳۰۱۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

نمایندگی رسمی انواع ایزوگام

نمایندگی رسمی انواع ایزوگام , < < نصب و پخش >> , ارزانتر از همه جا

تلفن: ۷۷۰۳۲۸۳۳ - ۰۹۱۲۸۳۶۹۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

نمایندگی اصل دلیجان

نمایندگی اصل دلیجان , عضواتحادیه بانصب000 / 16

تلفن: ۳۳۱۴۸۵۳۶_۸۸۵۱۷۶۹۵ ۲۲۱۱۷۵۹۴_۴۴۲۸۵۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

# ایزوگام #

# ایزوگام # , پشم شیشه ایران , اصلش نزدماست , ارزانتر از همه جا , ( تمام نقاط تهران )

تلفن: ۴۵۹ ۵۰ ۶۶۶ ۸۱ ۲۰ ۲۲ ۲۲  


نیازمندیهای همشهری

عایق بام جهانگیر

عایق بام جهانگیر , ایزوگام پشم شیشه ایران , با نیم قرن تولید , « 10 سال ضمانت »

تلفن: ۴۴۷۸۴۱۷۷ ۷۷۵۷۱۸۸۹ ۸۸۷۴۱۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری

« نور المهدی »

« نور المهدی » , ایزوگام، قیرگونی و آسفالت , تمامی نقاط

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۴۷۴۳۱ - ۴۴۴۱۵۷۸۲  


نیازمندیهای همشهری

بازسازی با 30سال تجربه کاری

بازسازی با 30سال تجربه کاری , دیوارچینی ، سرامیک و کاشی , و تاسیسات ، رفع نم ، حمام و توالت

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۲۴۷۶۱ - ۶۶۳۹۵۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

Rhine office

Rhine office , طراحی نما ،معماری و معماری , داخلی - بازسازی و اجرا , با 10 سال سابقه کار و , بیش …

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۴۱۲۲ ۰۹۱۲۷۷۶۹۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

انجام تعمیرات کلی و جزئی

انجام تعمیرات کلی و جزئی , کاشی کاری ، گچ کاری و ...

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۵۶۹۲۵ ۰۹۳۳۹۰۵۴۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

بازسازی مهندسی و لوکس

بازسازی مهندسی و لوکس , فقط مناطق 1 - 2 - 3 , قیمت مناسب ، طراحی ژورنالی

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۹۶۱۸ـ۲۲۷۹۳۹۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کلیه امور ساختمانی

کلیه امور ساختمانی , کلی - جزئی

تلفن: ۰۹۰۲۳۰۲۶۲۲۶ ۰۹۱۲۹۴۲۶۱۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اجرای گچ کاری / گچ بری

اجرای گچ کاری / گچ بری , دیوار گچی , بازسازی و خرده کاری

تلفن: ۰۹۱۹۸۵۸۵۴۹۵  


نیازمندیهای همشهری

انجام کلیه کارهای بنایی

انجام کلیه کارهای بنایی , کاشیکاری ،سرامیک ،سنگ کاری , رفع نم ،گچکاری ،سنگ آنتیک

تلفن: عزيزي ۰۹۱۲۷۲۰۶۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

# تعمیرات و تغییرات منازل #

# تعمیرات و تغییرات منازل # , بازسازی ، تخریب ، نوسازی , سرامیک ، کاشی ، گچ کاری

تلفن: ۰۹۳۷۱۵۸۳۲۴۱ - ۰۹۱۲۳۹۸۷۵۶۳  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت تهران راه گشا »

« شرکت تهران راه گشا » , دارای رتبه 3 راه و باند , محوطه سازی،زیرسازی وآسفالت

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۹۶۶۴۹ - ۴۴۳۷۵۲۸۶  


نیازمندیهای همشهری

عاملیت فروش و اجرا

عاملیت فروش و اجرا , « سقف و دیوار کاذب » , AMFآکوستیک60*60-pvc , بازدید و مشاوره رایگان

تلفن: تمام وقت ۲۲۴۳۵۴۳۱ مرکزي ۸ و ۸۸۰۶۵۷۳۷  


نیازمندیهای همشهری

کناف،سقف،نورمخفی،صداگیر

کناف،سقف،نورمخفی،صداگیر , سقف کاذب،نقاشی،کاغذدیواری و...

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۲۳۰۰ ۸۸۹۲۸۵۷۴ و ۶۶۷۰۰۰۹۵  


نیازمندیهای همشهری

اجرای سقف ویلائی آلاچیق

اجرای سقف ویلائی آلاچیق , سوله خرپا طرح سفال , پرچین نما لمبه آردوازتعمیرات

تلفن: ۰۹۳۷۲۷۱۲۷۵۱ - ۵۵۵۷۵۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

XX سازه گستر آسمان XX

XX سازه گستر آسمان XX , اجرای حیاط خلوت باحبابی وپلی کربنات , پارکینگ ، گالوانیزه ، ایرانیت

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۰۱۷۸۶ - ۵۵۳۷۴۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

خاک - بتن - جوش

خاک - بتن - جوش , اسکن میلگرد و کشش میلگرد , فورجینگ چکش اشمیت و کرگیری

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۶۲۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

آزمایش خاک پایه یک

آزمایش خاک پایه یک , مورد تایید شهرداری و نظام , کلیه مناطق ( قیمت مناسب )

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۰۷۵۹۹  


نیازمندیهای همشهری

انجام آزمایشات خاک،جوش،بتن

انجام آزمایشات خاک،جوش،بتن , و میلگرد(بدون واسطه) تمام مناطق

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۵۶۸۶ ۶۶۴۲۳۵۱۰ ـ ۳۳۰۷۲۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

آزمایش بتن و خاک ، با تائید

آزمایش بتن و خاک ، با تائید , شهرداری و نظام مهندسی

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۵۹۳۱۰ ۳۳۸۲۷۵۸۴ - ۴۴۸۵۵۹۸۵  


نیازمندیهای همشهری

ما فقط آزمایش خاک نمی کنیم

ما فقط آزمایش خاک نمی کنیم , ما یک رابطه دوستانه ی , دراز مدت ایجاد می کنیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۸۳۷۱۶ ـ ۸۸۵۴۴۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

اجرای پوشش سقف و سوله

اجرای پوشش سقف و سوله , ساخت ونصب سوله،خرپا،آلاچیق , پانل،پیشانی،سردرب نماولمبه

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۰۸۵۰ ـ ۵۵۱۸۸۸۳۵  


نیازمندیهای همشهری

اجرای انواع سقف های کناف و

اجرای انواع سقف های کناف و , دکوراتیو همراه رنگ وبرق کاری , کناف t.me/tehranbuti

تلفن: ارزانترازهمه ۰۹۱۹۸۰۸۳۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

* سقف 60 × 60 ، کناف *

* سقف 60 × 60 ، کناف * , ( دکور - باکس - فلت ) , دیوارپوش های pvc , mdf - لمینت

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۶۸۱۸۲ و ۸۸۴۸۵۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

ایزوگام - قیرگونی - آسفالت

ایزوگام - قیرگونی - آسفالت , ( در اسرع وقت )

تلفن: ۸۸۴۲۶۳۲۲ - ۸۸۴۲۶۴۵۹ ۰۹۱۲۳۷۵۰۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد نزدیک ساحل وبازار

محمودآباد نزدیک ساحل وبازار , 60 متر همکف مبله دربست , 40 رهن قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۳۵۸۷۲۰۷۲۰ ـ ۶۶۴۶۷۶۸۰  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد، شهرک نارنج

محمودآباد، شهرک نارنج , دوبلکس ،مهندسی ساز،معماری , لاکچری،بااستخروآلاچیق 95م

تلفن: خانم عباسي ۰۹۹۰۱۰۶۸۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد ، کلوده

محمودآباد ، کلوده , فورش فوری ویلاباغ2000متر , 125متربنا،انواع درختان چندساله , شخصی ساز،سند6دانگ،فقط …

تلفن: خانم توکلي ۰۹۱۹۰۲۴۴۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

جاده خانه دریا

جاده خانه دریا , 1000متر باغ ویلا , 200 بنا ، سند دار با استخر

تلفن: خانم حسيني ۰۹۱۹۸۹۶۶۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

نور - رویان

نور - رویان , مقابل شهرک هایگاشن , کوچه کاج - 650متر زمین , 3000متر جواز ساخت , در 8طبقه , فروش …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۶۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

نوشهر - چلندر

نوشهر - چلندر , 34هزار متر باغ ویلا،سنددار , با جواز شهرک و انشعابات

تلفن: خانم کيارش ۰۹۱۲۲۲۵۷۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

ویلا باغ ، فروش فوری فوری

ویلا باغ ، فروش فوری فوری , 790مترزمین، 170متربنا , فقط 250میلیون،سندتک برگ

تلفن: نصيري ۰۹۱۹۸۸۵۸۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد،شهرک بهار

محمودآباد،شهرک بهار , 300زمین175بنا دوبلکس , باطراحی خاص و مهندسی ساز , سندتک برگ،نامه …

تلفن: خانم هاشمي ۰۹۱۹۳۶۰۵۹۲۳  


نیازمندیهای همشهری

چمستان ، پول لازم

چمستان ، پول لازم , 270زمین 130بنا سنددار , دیدکوه و جنگل ، فقط 260م

تلفن: محمدي ۰۹۰۱۳۹۲۳۴۶۹  


نیازمندیهای همشهری

نور بهدشت

نور بهدشت , 280زمین 120بنا سنددار , داخل شهرک قیمت 270میلیون

تلفن: مرادي ۰۹۰۵۵۶۶۸۸۱۶  


نیازمندیهای همشهری

سی سنگان - شهرک آزالیا

سی سنگان - شهرک آزالیا , 300متر ویلا 110متربنا , نیم پیلوت -آب ، برق ، گاز

تلفن: ۰۹۳۶۱۰۴۴۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد،شهرک صدف

محمودآباد،شهرک صدف , ویلا استخردار ، دوبلکس , 370مترزمین 160متربنا , بامعماری متفاوت ولاکچری …

تلفن: خانم ميردار ۰۹۹۱۱۶۵۳۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

پول لازم شدید

پول لازم شدید , 300 زمین 135بنا سنددار , کنارجنگل ماهان ، فقط 260م

تلفن: اصغري ۰۹۱۱۵۸۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

شرایط استثنایی60م زیرقیمت

شرایط استثنایی60م زیرقیمت , فروش فوری بدلیل مهاجرت , محمودآباد،دوبلکس،باآلاچیق و , استخر،330مترزمین160بنا …

تلفن: ۰۹۰۵۳۳۰۵۸۴۷  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد،شهرک پزشکان

محمودآباد،شهرک پزشکان , ویلا شهرکی , 320 زمین 140بنا , چشم انداز بینظیر،جای دنج وآرام , …

تلفن: خانم اميني ۰۹۹۱۱۶۵۳۸۲۱  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد،کلوده،شهرک برند

محمودآباد،کلوده،شهرک برند , 280مترزمین 160متربنا , دوبلکس،طرح مدرن اسپانیایی , سندتک …

تلفن: خانم بهار۰۹۱۹۷۶۶۴۸۹۷  


نیازمندیهای همشهری

کلاردشت رودبارک

کلاردشت رودبارک , ویلا فروشی ,

تلفن: ۰۹۱۰۰۲۱۹۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

سیسنگان - ویو جنگلی

سیسنگان - ویو جنگلی , 300مترزمین100متر بنا 2بر , حیاط سازی بادیواربلند قیمت700م

تلفن: ۳۹ ۴۱ ۹۵۲ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

چمستان - ویلانما سنگ

چمستان - ویلانما سنگ , داخل مجتمع نگهبانی24ساعته،درب , ریموت دوربین،80م پیش واقساط

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۷۵۴۰۸و۰۹۱۲۹۵۷۵۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

چمستان آهودشت

چمستان آهودشت , 300 زمین 145بنا سنددار , کناردریاچه فقط 320م

تلفن: اصغرپور ۰۹۱۱۹۱۸۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد ، سرخرود

محمودآباد ، سرخرود , شهرک اساتید ، ویلا دوبلکس , 300 زمین 170بنا مبله کامل , فقط باپرداخت …

تلفن: خانم فاني ۰۹۱۹۷۹۴۶۶۸۳  


نیازمندیهای همشهری

شهرستان نور، فوری پول لازم

شهرستان نور، فوری پول لازم , ویلا 200 مترزمین 85 متر بنا , ساحلی جنگلی

تلفن: خانم گوهري ۰۹۱۹۸۲۵۰۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

شهرک ویلایی تهرانی نشین

شهرک ویلایی تهرانی نشین , 220متر بر جاده اصلی , 50نقد + اقساط = سرمایه گذاری

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۶۴۸۹۴ - ۴۴۹۷۵۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

شهرکی لوکس واقع در تنکابن

شهرکی لوکس واقع در تنکابن , 235مترزمین با سند6دانگ , دیددریاو جنگل58نقد+قسط بی بهره

تلفن: خ الهي ۴۴۰۲۳۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

* طبیعت تنکابن *

* طبیعت تنکابن * , ویژه سرمایه گذاران , بدون واسطه - اقساطی،سند بنام

تلفن: ۰۹۳۰۶۰۳۷۳۱۹ - ۴۴۹۷۵۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

شهرستان نور، فوری پول لازم

شهرستان نور، فوری پول لازم , ویلا نوساز ساحلی جنگلی , 220 مترزمین 85 متر بنا

تلفن: خانم شعباني ۰۹۱۹۸۲۵۰۹۳۴  


نیازمندیهای همشهری

املاک دلتا خزر

املاک دلتا خزر , ویلا و زمین شما را خریداریم , محدوده : , آمل محمود آباد سرخرود , چمستان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۸۴۱۱ ۴۴۳۱ ـ ۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

محمودآباد200مترتاجاده اصلی

محمودآباد200مترتاجاده اصلی , 210 متر زمین 80 بنا 2 خواب , 85 نقد + اقساط بی بهره

تلفن: خانم موسوي ۰۹۱۰۶۲۳۶۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

فروش ویژه پاییز

فروش ویژه پاییز , شهسوار 3دقیقه تا دریا , 221متر ویلا شهرکی لوکس , فقط 45نقد + سند قطعی , کد …

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۴۴۷ - ۲۲۸۹۷۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تنکابن - شهرک تهرانیها

تنکابن - شهرک تهرانیها , دیددریا و جنگل،سند، 40م نقد , آماده تحویل = بازدیدرایگان

تلفن: خ سبحاني ۴۴۹۷۵۸۴۹  


نیازمندیهای همشهری

محمود آباد - منطقه خانه دریا

محمود آباد - منطقه خانه دریا , 167مترزمین260متربناتریبلکس , 70 % آماده سندتک برگ چشم انداز

تلفن: ۰۹۳۹۳۸۸۴۷۶۲ ـ ۰۹۱۰۹۰۸۸۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

* ویلا زیرقیمت *

* ویلا زیرقیمت * , 250زمین 120بنا سنددار , گذرجنگلی فقط 240م

تلفن: صميمي ۰۹۳۸۱۹۰۵۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

* فروش فوری *

* فروش فوری * , 250زمین 130بنا سنددار , داخل شهرک فقط 250م

تلفن: صالحي ۰۹۱۹۲۸۹۰۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

# سرخرود 2دقیقه تادریا #

# سرخرود 2دقیقه تادریا # , 220متر زمین 70متر بنا , 15نقد+40وام+اقساط بلند مدت

تلفن: خانم بهار ۸۸۴۱۵۶۲۸  


نیازمندیهای همشهری

غرب مازندران

غرب مازندران , شهرک تهرانی در دل جنگل , فاصله تا دریا 3K , 220مترزمین 75بنا فوق العاده , انشعابات …

تلفن: ۰۹۳۶۵۲۰۹۱۳۲ - ۴۴۰۲۳۴۴۵  


نیازمندیهای همشهری

گیلان - زیباکنار

گیلان - زیباکنار , 250 متر زمین - 120 متر بنا , با قیمت مناسب

تلفن: ۰۹۳۶۰۹۴۵۷۶۸  


نیازمندیهای همشهری

فروش ویژه تا پایان تابستان

فروش ویژه تا پایان تابستان , زمین شهرکی از 220 تا 600متر , فقط با 50م نقد + قسط بی بهره

تلفن: خ آهنگري ۴۴۰۲۴۶۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کرج - واریان شهر - سنبل 2

کرج - واریان شهر - سنبل 2 , 135 متر 3 خوابه , فول امکانات - رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۵۴۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

شهرجدیدپردیس فاز3

شهرجدیدپردیس فاز3 , مجتمع نگین قرن،90متر،2خوابه , با پارکینگ رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۹۱۱۰۹۳۷۰۱ _ ۷۶۲۹۱۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

( گرمدره ) 87متر آپارتمان

( گرمدره ) 87متر آپارتمان , 2خوابه،باامکانات عالی واقع درشهرک , دارای ورودیه و زیبا ؛رهن

تلفن: ۰۹۹۸۱۱۲۸۱۳۶  


نیازمندیهای همشهری

شهریار - ملارد - مارلیک

شهریار - ملارد - مارلیک , باغچه1200مترسند6دانگ , 4دیواری بنا90متر5 / 2 میلیارد

تلفن: ۰۹۱۹۲۷۲۲۵۳۹ - ۶۵۱۰۴۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

دماوند مشا سیاه سنگ

دماوند مشا سیاه سنگ , 600مترزمین سند6دانگ , تکبرگ بر25باجوازساخت بیواسطه

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۹۰۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

شهریار- فرارت

شهریار- فرارت , روستای رنگرز , 10 هزار متر , باغ انگوری , باسند - فروشی

تلفن: ۶۶۰۸۱۸۷۵ ۰۹۱۲۳۷۲۹۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

جاده چالوس - کیلومتر 65

جاده چالوس - کیلومتر 65 , یک قطعه باغ به مساحت , حدودا 700 متر فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۱۶۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

فوری - حومه تهران

فوری - حومه تهران , اتوبان آزادگان 300مترزمین , ویلا باغی ، زیرقیمت فروشنده واقعی

تلفن: ۰۹۱۰۸۶۱۴۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

باباسلمان شهریار

باباسلمان شهریار , 3000متر باغ باتفکیک 500متر , و غیره به فروش میرسد

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۵۲۳۳۸  


نیازمندیهای همشهری

محمدشهرکرج

محمدشهرکرج , 20 مترمغازه , به قیمت 210 میلیون فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۷۸۹۶۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

باباسلمان شهریار

باباسلمان شهریار , 3000متر باغ باتفکیک 500متر , و غیره به فروش میرسد

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۵۲۳۳۸  


نیازمندیهای همشهری

جاده ملارد - شهرک 110 -

جاده ملارد - شهرک 110 - , فاز4 کمیته امداد-مغازه51متر , با امکانات متری 17 میلیون

تلفن: ۰۹۰۳۴۳۵۳۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس بر بلوار اصلی

پردیس بر بلوار اصلی , دفتر اداری تجاری نوساز , از 40مترببالا فول امکانات

تلفن: ۳۱۵۰ ۷۶۰ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس بر بلوار اصلی

پردیس بر بلوار اصلی , 36متر اداری سوپرلوکس , با دسترسی عالی

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۲۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

حسن آباد - ری

حسن آباد - ری , موقعیت عالی , جهت سرمایه گذاری , 690 متر 9 واحد در 3 طبقه , 3 واحدی ،نوساز ، …

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۶۴۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

!! با کمترین هزینه !!

!! با کمترین هزینه !! , در پردیس خانه دار شوید , واحدهای 90 تا 110 متری

تلفن: ۷۶۲۴۰۴۳۷ ـ ۰۹۱۰۱۵۶۰۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

پردیس فاز 8 و 11

پردیس فاز 8 و 11 , بنام در شرکت عمران , و سندمحضری

تلفن: ۷۶۲۴۰۵۶۷ ـ ۰۹۱۰۱۵۶۰۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس 84متری

پردیس 84متری , نوساز با پارکینگ , » 240 میلیون «

تلفن: خانم رهنما ۰۹۱۲۸۴۹۶۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

بومهن

بومهن , ویلا دوبلکس 600 متر زمین , 533متر بنا شهرکی نوساز

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۴۴۹۸  


نیازمندیهای همشهری

آبسرد 370مترباغچه

آبسرد 370مترباغچه , 80 متر بنای نوساز , سندششدانگ چشم انداز عالی

تلفن: ۷۷۷۳۴۷۶۹  


نیازمندیهای همشهری

دماوند - گیلاوند

دماوند - گیلاوند , ابتدای حصار بالا , 6000مترباغ- 2بنای100متری , مجزا -کنتور آب برق گاز , چاه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۶۹۰۳  


نیازمندیهای همشهری

دماوند 650مترزمین

دماوند 650مترزمین , 140متربنای دوبلکس , کلیه انشعابات،سندتکبرگ 450م

تلفن: ۲۴۸ ۷ ۲۴۴ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کرج - سهیلیه

کرج - سهیلیه , میدان اول زعفرانیه , ویلای نوساز با امکانات , بنچاق و قولنامه ای , معتبر …

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۱۳۶۲۷  


نیازمندیهای همشهری

دماوند آبسرد

دماوند آبسرد , 500مترباغچه 90متربنا نوساز , دوردیوار،محوطه سازی ، سندتکبرگ

تلفن: ۸۶۰ ۱۹ ۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه کرج

زعفرانیه کرج , ویلا 1000 مترزمین 120متر بنا , آب،برق،گازفول امکانات-املاک جواهر

تلفن: ۰۹۳۵۱۰۱۴۴۹۱ - ۰۹۱۲۴۶۶۱۲۱۵  


نیازمندیهای همشهری

آبسرد - 1000مترباغ

آبسرد - 1000مترباغ , دوردیوار210متربنادر2طبقه , استخرسندتک برگ،پرونده شهرداری

تلفن: ۰۹۱۹۶۷۲۲۴۲۵  


نیازمندیهای همشهری

آبسرد

آبسرد , 1500مترباغ 100متربنا , دوردیوار،کنتوربرق،گاز , آب آشامیدنی،تلفن وصل،استخر , سند …

تلفن: ۰۹۱۹۲۶۱۶۳۳۷ ۷۷۲۷۴۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

کرج

کرج , دومنزل ویلایی یک کارگاه , یک مغازه یکجادر450مترزمین فروشی

تلفن: ۰۹۳۶۶۳۰۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

سهیلیه کرج

سهیلیه کرج , ویلا 500 مترزمین 110 متربنا-آب , برق گازاستخردرختکاری فوری فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۷۰۳۵۶ - ۰۹۳۹۳۶۷۰۳۵۶  


نیازمندیهای همشهری

لواسان 650 متر مجلل

لواسان 650 متر مجلل , ((50 میلیارد امضاء ‍)) , !5 میلیارد کمیسیون املاک!

تلفن: ريحاني ۰۹۱۹۶۳۲۷۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

دماوند آبسرد

دماوند آبسرد , 1000مترباغ 160متربنانوساز , استخر ، محوطه سازی شده ، آب برق

تلفن: ۶۳۰۱ ۷۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

بومهن باغ ویلا

بومهن باغ ویلا , 1000مترزمین 300متربنا , فول امکانات 900 / 1 میلیارد

تلفن: ۷۱۰۹ ۷۶۱ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

آبسرد - الهیه

آبسرد - الهیه , 750 متر باغچه دوردیوار , درمجموعه ای ازویلا و کلیه امکانات

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۹۶۷۱۴  


نیازمندیهای همشهری

آبسرد 1500مترباغ

آبسرد 1500مترباغ , 100متربنای قدیمی , سندقطعی استخر امکانات لازم

تلفن: ۰۹۳۶۳۸۴۳۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پرند

پرند , ** مسکن سامان *** , بهترین خریدار و فروشنده فاز0 تا6

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۶۳۲۳ - ۵۶۷۲۶۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

ولد آباد بزرگ

ولد آباد بزرگ , 63 متر طبقه دوم , سند تک برگ

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۳۴۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس آپارتمان

پردیس آپارتمان , 75متری آماده سکونت

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۷۴۹۵۵ ۰۹۱۲۰۵۳۶۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس برج عقیق

پردیس برج عقیق , 103متر فول امکانات , آسانسور ، تخلیه (670میلیون)

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۴۳۸۴۳  


نیازمندیهای همشهری

پردیس فاز 4

پردیس فاز 4 , 100متری فول امکانات , باآسانسور ، پارکینگ ، انباری

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۷۸۴۵۵ ـ ۷۶۲۹۴۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

شهر پردیس

شهر پردیس , خرید و فروش , استعلام قیمت

تلفن: ۹۹۲۱ ۱۷۸ ۰۹۱۲ ۵۰۳۲ ۵۱۸ ۰۹۱۲ ۹۰ ۱۳ ۲۴ ۷۶  


نیازمندیهای همشهری

مهرشهر کرج

مهرشهر کرج , فروش آپارتمان , لوکس

تلفن: ۰۹۰۵۷۸۲۰۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

جاده سهلیه

جاده سهلیه , میدان اول زعفرانیه , 530متر زمین 160متر بنا , 3خوابه مستر استخرکاملا , شخصی …

تلفن: ۰۹۳۵۶۱۰۲۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

فروش ویژه مسکن

فروش ویژه مسکن , در پردیس ( باوام بانکی 4%) , 86 تا 110 متری

تلفن: ۷۶۲۴۰۵۶۷ ـ ۰۹۱۹۸۷۶۷۶۰۲  


نیازمندیهای همشهری

بومهن - خیابان بیات

بومهن - خیابان بیات , 60مترمسکونی سند تک برگ , باپارکینگ و انباری 30م وام دارد

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

پردیس/ املاک احسان/ شعبه1

پردیس/ املاک احسان/ شعبه1 , بهترین خریدار و فروشنده , زمین / آپارتمان / مسکن مهر

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۷۴۹۵۵ ـ ۰۹۱۲۰۵۳۶۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس فروش وِیژه

پردیس فروش وِیژه , 2خوابه فاز 8 و 11

تلفن: ۷۶۲۴۰۴۳۷ ۹۸۶۹ ۵۴۶ ۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

پردیس املاک ونوس فازیک

پردیس املاک ونوس فازیک , فروردین شمالی 120متر 3خ , پارکینگ ، انباری ، آسانسور

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۰۰۹۸۰ ـ ۷۶۲۴۵۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

# پردیس #

# پردیس # , 82متری نوساز , با پارکینگ

تلفن: خ تهراني ۰۹۱۹۵۰۸۱۹۳۷  


نیازمندیهای همشهری

# پردیس املاک پارسا #

# پردیس املاک پارسا # , => فاز 11 و 8 و 5

تلفن: ۷۶۲۴۹۴۸۷ ـ ۷۶۲۴۹۱۶۸  


نیازمندیهای همشهری

پردیس بهترین خریدار

پردیس بهترین خریدار , مسکن مهر فاز 3 و 5 و 8 و 9 و 11

تلفن: ۷۶۲۳ ۹۰۸ ۰۹۱۹ ۱۸۹۴ ۸۳۹ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

شهر پرند - املاک سایبان

شهر پرند - املاک سایبان , خرید و فروش سنددار ومسکن مهر

تلفن: ۵۶۷۲۹۰۶۰ - ۰۹۱۲۷۲۹۱۶۲۳ فاز صفر تا ۶  


نیازمندیهای همشهری

# رودهن #

# رودهن # , بهترین خریداروفروشنده ملک شما , => بامشاوره رایگان < =

تلفن: (نصيري) ۰۹۱۲۸۸۶۱۱۸۷  


نیازمندیهای همشهری

شهرپرند - املاک صادقی

شهرپرند - املاک صادقی , خریدار یک ساعته , مسکن مهر پرند

تلفن: ۵۶۹۵۰۱۲۰ - ۰۹۱۲۰۵۹۸۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

شهر پرند - املاک ملل

شهر پرند - املاک ملل , خریدفروش مسکن مهر

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۴۱۸۹۵ ۴۰۵۵۸۵۸۱ - ۴۰۵۵۸۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

شهر پرند - املاک خودمون

شهر پرند - املاک خودمون , با ما خانه دار شوید

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۳۳۸۱۷ - ۰۹۱۲۰۷۱۱۴۱۹ نقد و اقساط ( ۵۶۷۹۱۴۹۶ )  


نیازمندیهای همشهری

*پردیس املاک بهشت*

*پردیس املاک بهشت* , خریدوفروش زمین , کلیه فازها (رحیمی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۳۶۲۵۹ ـ ۷۶۲۴۳۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

شهر جدید پرند

شهر جدید پرند , فروش فوری یک واحد دوخواب

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۳۰۸۴۳ - ۰۹۱۲۴۲۳۶۳۴۹ امکانات دارفوري ۱۴۵م ۵۶۷۹۲۵۹۱  


نیازمندیهای همشهری

با کد رهگیری

با کد رهگیری , (8واحد) در فاز 11 , طبقات 5 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 , انتقال سند در شرکت عمران , پردیس

تلفن: ۷۶۲۴۵۹۱۵ ـ ۰۹۱۲۶۷۶۴۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

پردیس مسکن رحیمی

پردیس مسکن رحیمی , فروش زمین , خریدار یکروزه مسکن مهر

تلفن: ۷۶۲۹۹۲۵۹ ـ ۰۹۱۲۷۹۸۷۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

پردیس/ املاک احسان/ شعبه 2

پردیس/ املاک احسان/ شعبه 2 , بهترین خریدار و فروشنده , مسکن مهر / یکروزه محضر

تلفن: ۷۶۲۸۳۸۸۵ ـ ۰۹۱۲۰۵۳۶۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تهرانپارس غربی - اجاره یک

تهرانپارس غربی - اجاره یک , سالن زیبایی با تمام وسایل تابلو , وجوازسابقه13ساله،بدلیل‎مهاجرت

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۶۱۸۴۶  


نیازمندیهای همشهری

# خوش جنوبی #

# خوش جنوبی # , 1 واحد مسکونی100متری , باموقعیت تجاری

تلفن: ۸۱ ۴۹ ۳۷ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

منطقه 1 - باغ تالار

منطقه 1 - باغ تالار , 10هزار متر با آشپزخانه , صنعتی 300م به بالا

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۴۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

پردیس املاک هخامنش

پردیس املاک هخامنش , فروش آپارتمان های نوساز , 2خوابه در بافت شهر , با نازلترین قیمت , …

تلفن: ۲۷۰۳ ۴۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

حکیمیه - تهرانپارس

حکیمیه - تهرانپارس , 38 متر تجاری , براصلی دو نبش

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۶۲۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

برخیابان خرمشهربهترین موقعیت

برخیابان خرمشهربهترین موقعیت , 50مترمغازه مناسب تمام مشاغل , ( 2سال سابقه نان وقهوه )رهن …

تلفن: نبوي ۰۹۱۲۱۳۶۵۶۱۹  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگاه مردانه باتمام امکانات

آرایشگاه مردانه باتمام امکانات , داخل مجموعه ورزشی , بی نظیر آماده بکار

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۰۰۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

قابل توجه بانکها

قابل توجه بانکها , موسسات مالی و اعتباری , یک باب تجاری , 220متر همکف , 220متر زیر همکف , 60 …

تلفن: نامي ۰۹۱۲۱۷۲۶۲۵۱  


نیازمندیهای همشهری

چهارراه امیراکرم

چهارراه امیراکرم , 120 متر تجاری , با امکانات ، رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۳۹۷۰۴۲۹۹۸  


نیازمندیهای همشهری

نبش جمالزاده آزادی

نبش جمالزاده آزادی , اجاره واحدهای تجاری , از متراژ 10 الی 30 متری

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تجریش،ولیعصر110مترنوساز

تجریش،ولیعصر110مترنوساز , بهترین لوکیشن برای برندها , ارتفاع سقف6متربر24 (مبارکی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۲۹۹۰و۲۲۲۸۱۶۳۰  


نیازمندیهای همشهری

شوش

شوش , 110متر تجاری باجواز قهوه خانه , در دوطبقه

تلفن: ۰۹۲۱۱۲۳۷۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی یخچال

شریعتی یخچال , 120 متر مکان مناسب , طبقه همکف جهت داروخانه

تلفن: ۲۲۶۴۹۰۰۰ ـ ۲۲۶۰۹۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

((حکیمیه - تهرانپارس))

((حکیمیه - تهرانپارس)) , 150مترتجاری 120مترحیاط , مشاعات تجاری

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۶۲۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

بر میدان نبوت (هفت حوض)

بر میدان نبوت (هفت حوض) , 160متر همکف 47متربالکن , 42متر زیرزمین (رهن واجاره)

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۸۸۸۱۳  


نیازمندیهای همشهری

برفاطمی_مقابل وزارت کشور

برفاطمی_مقابل وزارت کشور , مغازه تجاری2دهنه62همکف , 42بالکن200 + 33 همه مشاغل

تلفن: (بازسازي شده)۹_۸۸۹۶۳۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

7 حوض آیت

7 حوض آیت , جویبار شرقی 30 متر مغازه , مناسب هر شغل

تلفن: ۰۹۳۹۰۵۱۸۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

براصلی جنت آبادجنوبی

براصلی جنت آبادجنوبی , 24متر14متربالکن،روبروی‎سمرقند , پرترددترین‏نقطه،پاخورعالی

تلفن: ۶۱۹۶۷۱۵ - ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تجریش،روبروی بیمارستان شهدا

تجریش،روبروی بیمارستان شهدا , کوچه شهرستانی،نبش پاساژمیری , 30 متر مغازه 14 + 50 م

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۷۴۸۳۴  


نیازمندیهای همشهری

فرجام

فرجام , 23 متر مغازه , رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۹۷۸۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران #

# پاسداران # , مغازه در 2طبقه , 26مترکف + 26متربالکن (احمدی)

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۳۲۰۳ - ۲۲۷۱۵۹۵۹  


نیازمندیهای همشهری

*امیرآبادشمالی بهترین نقطه*

*امیرآبادشمالی بهترین نقطه* , 20متر کف + 20متربالکن , مناسب تمام مشاغل(نانوایی،املاک)

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۹۱۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

بر شریعتی

بر شریعتی , 25متر مغازه ارتفاع 4متر , فول امکانات رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۸۳۶۵۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

میدان انقلاب - خیابان آزادی

میدان انقلاب - خیابان آزادی , بعدازجمالزاده شمالی پلاک49اغذیه , ونوس-38متربا وسایل5 م+50م

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۶۲۴۲۸  


نیازمندیهای همشهری

خیابان آزادی بازارکاوه

خیابان آزادی بازارکاوه , بورس تجهیزات دندانپزشکی , 33متر مغازه همکف با پارکینگ

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۱۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

آیت ا...کاشانی،گلستان جنوبی

آیت ا...کاشانی،گلستان جنوبی , 33متر بر اصلی , رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۰۱۵۲۶  


نیازمندیهای همشهری

مرکز خرید ونک

مرکز خرید ونک , طبقه همکف با پاخور عالی ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۵۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی یخچال

شریعتی یخچال , 40 متر مکان مناسب جهت , کافی نت ، جنب دانشگاه آزاد

تلفن: ۲۲۶۴۹۰۰۰ ـ ۲۲۶۰۹۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی

شریعتی , 80متر کف 90متربالکن , بر 12 متر (خانم ستایش)

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۰۳۰۸ و ۲۲۴۳۴۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

میدان انقلاب جمالزاده

میدان انقلاب جمالزاده , جنوبی 95متر 3 نبش , ارتفاع بلند تخلیه مناسب کلیه مشاغل

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۱۳۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

64متر مغازه

64متر مغازه , بر سازمان آب ( صادقیه ) , ((ترجیحا اجاره به فست فود))

تلفن: ۰۹۳۹۲۰۰۴۰۸۳و۰۹۱۲۱۵۴۲۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

((حکیمیه - تهرانپارس))

((حکیمیه - تهرانپارس)) , 70 متر تجاری بر اصلی , دو نبش

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۶۲۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

بر خیابان ولیعصر

بر خیابان ولیعصر , 60متر تجاری + زیر زمین ,

تلفن: ۰۹۳۵۸۹۶۱۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

برنیاوران

برنیاوران , 75متر با بالکن , بابر7 ارتفاع 6 (رشید)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۳۱۹۷۲ - ۲۲۲۹۶۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری

محدوده آزادی

محدوده آزادی , اجاره 2دهنه مغازه‎باکلیه‎امکانات , مناسب شغل کبابی ، آش و حلیم

تلفن: ۰۹۳۸۱۰۵۹۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

X پونک - مخبری X

X پونک - مخبری X , 45متر تابلوخور , براصلی - اکازیون ( پیام)

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۴۲۱۰۰ - ۴۴۸۹۱۲۲۶  


نیازمندیهای همشهری

فردوسی بهترین منطقه

فردوسی بهترین منطقه , روبروی سفارت انگلیس 50متر , با تمام امکانات صراف،سکه،چرم و..

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۷۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

حکیمیه - تهرانپارس

حکیمیه - تهرانپارس , 10 متر تجاری براصلی پاساژ , دو نبش

تلفن: ۰۹۳۵۵۶۶۲۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

بهارستان،روبروی مسجدمطهری

بهارستان،روبروی مسجدمطهری , 15متر طبقه2 جهت انبار , یا کارگاه تولیدی رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۳۶۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

یاخچی آباد

یاخچی آباد , 18متر مغازه با 6متر بالکن , با قیمت استثنایی فوری رهن واجاره

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۸۱۹۵۲  


نیازمندیهای همشهری

آریا شهر 14 متر مغازه

آریا شهر 14 متر مغازه , داخل پاساژ مناسب جهت مشاغل , خدمات وتعمیرات بیمه کافی نت و..

تلفن: ۴۴۹۵۲۰۲۷  


نیازمندیهای همشهری

20متر مغازه

20متر مغازه , طبقه همکف ، دو بر , پاساژ غدیر پونک

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۶۲۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

خاتون آباد

خاتون آباد , کارخانه در 2000 متر زمین , 1400مترسالن استاندارد , 200متردفتری، 60مترسرایداری …

تلفن: ۹۲۹ ۰ ۳۸۴ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره بوفه در مجموعه

اجاره بوفه در مجموعه , ,

تلفن: ۲۶۴۵۷۳۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تره بار شمس آباد

تره بار شمس آباد , تعدادی غرفه , جهت مشاغل ترشی جات ، , آبمیوه فروشی ، دانه های روغنی , …

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۷۰۲۲۶  


نیازمندیهای همشهری

اجاره بوفه استخر و باشگاه

اجاره بوفه استخر و باشگاه , باتمام تجهیزات , (ویژه بانوان)

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۵۷۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

فدائیان اسلام - پل سیمان

فدائیان اسلام - پل سیمان , تعدادی سوله بصورت دربست , به متراژهای مختلف باامکانات(اجاره)

تلفن: ۰۹۱۲۱۶۷۶۸۰۰و۰۹۱۲۱۰۳۸۷۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کیلومتر 17 جاده مخصوص

کیلومتر 17 جاده مخصوص , بلوار داروپخش - 500 متر , فضای باز - با کلیه امکانات

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۸۱۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

بهترین نقطه فداییان اسلام

بهترین نقطه فداییان اسلام , انبار مسقف درمتراژهای مختلف , جهت نگهداری کالای بازرگانی

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۹۸۲۸ ـ ۳۳۳۷۶۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

جنت آباد شمالی،شهرک مبعث

جنت آباد شمالی،شهرک مبعث , 330 متر (170 م + 3 م اجاره) , مناسب تولیدی و انباری و ...

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۴۵۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

انبار نگهبانان

انبار نگهبانان , دارای جواز کسب , و کد شناسه انبار , محل مناسب جهت نگهداری کالا , بهترین …

تلفن: ۷۷۷۰۶۰۴۱ ۷۷۷۰۷۲۹۲  


نیازمندیهای همشهری

آزادگان نرسیده به مرتضی گرد

آزادگان نرسیده به مرتضی گرد , داخل گاراژسالن از150متر , با آب برق گاز فوری

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۷۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

** املاک صنعتی پارس **

** املاک صنعتی پارس ** , قویترین فایلینگ منطقه کهریزک , 1000 تا 15000 مترسالن

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۵۷۸۶۳ ـ ۵۶۵۴۰۸۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج , انبار روباز مسقف با شناسه , مجهز به نگهبانی و دوربین

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۷۲۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

رجائی - سه راه ترانسفو

رجائی - سه راه ترانسفو , انبار در متراژهای مختلف , 900و1000متراجاره داده میشود

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۸۶۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

آزادگان- علی آبادقاجار

آزادگان- علی آبادقاجار , 5000متر فنس شده آب برق , اجاره یکجا یا قطعه ای

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۷۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

میدان شهدا

میدان شهدا , اول زرین نعل , 90مترمغازه همکف تجاری , 110مترزیرزمین تجاری , 20متر بالکن تجاری …

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۶۸۱۴۸  


نیازمندیهای همشهری

امیرکبیرشرقی مقابل

امیرکبیرشرقی مقابل , بانک سپه ، ساختمان بمساحت , تقریبی480مترشامل2باب مغازه , وتعدای …

تلفن: ۳۳۵۶۱۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

اجاره میز تعمیرات موبایل

اجاره میز تعمیرات موبایل , سخت افزار و نرم افزار , « واقع در میدان ولیعصر »

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۶۱۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

اجاره میز ناخن

اجاره میز ناخن , به ناخن کار حرفه ای , با مشتری- محدوده ونک

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۴۸۱۴۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره صندلی آرایشگاه زنانه

اجاره صندلی آرایشگاه زنانه , در همه لاین ها , با مشتری

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۴۸۱۴۰  


نیازمندیهای همشهری

بر شمشیری - 105متر زمین

بر شمشیری - 105متر زمین , 193مترتجاری همکف وزیرزمین , 100مترمسکونی (یامعاوضه)

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۳۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

جردن-بربلوارستاری

جردن-بربلوارستاری , ملک وسرقفلی کلیدنخورده , رستوران250مترمربع+ , آشپزخانه+سردخانه+انبارخشک …

تلفن: راد ۰۹۱۲۱۱۳۵۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

قابل توجه سازندگان

قابل توجه سازندگان

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۱۳۱۸ تهرانپارس يک جا فروش واقع در بهترين اصلي هاي پهنه و موقعيت اداري و تجاري ۲۰۰۰ متر ملک کلنگي ۳ بر تجاري ساز و سرمايه گذاران  


نیازمندیهای همشهری

بر کارگر شمالی - بالاتر از

بر کارگر شمالی - بالاتر از , نصرت - سمت چپ پلاک 1152 , 98 متر تجاری مالکیت و سرقفلی

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۲۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , مجتمع تجاری رویال , 2 واحد 70 متری طبقه همکف , 1 واحد 81 متری طبقه همکف , 1 واحد …

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۳۶۱۴۰ (سـالاري)  


نیازمندیهای همشهری

پایین تراز میدان حسن آباد

پایین تراز میدان حسن آباد , روبروی‎پارک شهر110مترفست‎فود , فعال- فروش ،معاوضه،اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۲۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

میدان انقلاب جمالزاده

میدان انقلاب جمالزاده , تقاطع نوفلاح و کلهر - 60متر , ملکیت با سابقه پیتزافروشی

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۶۵۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

# آپادانا - قنبرزاده #

# آپادانا - قنبرزاده # , 134 متر تجاری بر 27 , با سه پارکینگ سندی

تلفن: ۰۹۰۲۱۳۳۲۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

انقلاب جمالزاده جنوبی100متر

انقلاب جمالزاده جنوبی100متر , همکف +38متر بالکن 2نبش ملکیت , سرقفلی100 / 4 میلیارد

تلفن: ۰۹۱۹۸۱۳۳۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - آتی ساز

سعادت آباد - آتی ساز , اجاره اتاق 15 متری ,

تلفن: ۲۲۱۳۲۲۳۷  


نیازمندیهای همشهری

فلکه دوم خزانه

فلکه دوم خزانه , فروش ملکیت و سرقفلی , 20 متر مغازه

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۳۳۱۴۳  


نیازمندیهای همشهری

شهرآرا - آرش مهر

شهرآرا - آرش مهر , 20متر مغازه , سرقفلی و ملکیت

تلفن: شاه حسيني ۰۹۱۲۱۴۸۴۴۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تهران-رباط کریم-مجتمع تجاری

تهران-رباط کریم-مجتمع تجاری , پارسیان-بلوارامام خمینی , مغازه14متر سندتک برگ

تلفن: ۰۹۱۲۴۶۹۰۸۴۵  


نیازمندیهای همشهری

اسکندری بالاتر از جمهوری

اسکندری بالاتر از جمهوری , 21 متر مغازه - باملکیت , فوری فروشی (مسکن )

تلفن: ۶۶۹۴۹۹۲۳ - ۰۹۱۰۹۸۴۸۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

چهارراه لشگر- خ کمالی

چهارراه لشگر- خ کمالی , 22 متر کف 6 متر بالکن , ( با ملکیت و سرقفلی )

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۲۹۸۸  


نیازمندیهای همشهری

جمهوری - سی تیر

جمهوری - سی تیر , فروش سرقفلی 34 متر , آرایشگاه مردانه مدرن با لوازم

تلفن: ۰۹۰۲۱۳۴۸۸۸۴ - ۵۵۷۴۰۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

جمهوری کوچه رم

جمهوری کوچه رم , 32 متر مغازه کبابی فعال , با ملکیت‎وکلیه‎امکانات فوری‎فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۶۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

مجتمع مگامال تهران - 41 متر

مجتمع مگامال تهران - 41 متر , با 40 متر تراس اختصاصی , طبقه همکف با کاربری کافی شاپ

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۲۰۶۷  


نیازمندیهای همشهری

زیر پل کریم خان زند

زیر پل کریم خان زند , فوری فروشی مغازه 6دانگ , ملک وسرقفلی50مترباقیمت عالی

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۶۳۲۷۸  


نیازمندیهای همشهری

وردآورد - خیابان ولیعصر

وردآورد - خیابان ولیعصر , 380 مترزمین

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۱۸۵۷۷  


نیازمندیهای همشهری

فروش زمین

فروش زمین , در شمال تهران و حومه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۳۴۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

آمل به فریدونکنار

آمل به فریدونکنار , 11 هزار متر زمین مرکبات , با کلیه امکانات , آبیاری قطره ای , بصورت تفکیک …

تلفن: ۰۹۱۱۱۱۴۳۶۰۳  


نیازمندیهای همشهری

پاکدشت - میدان سپاه

پاکدشت - میدان سپاه , 3دانگ از دکه مطبوعاتی , بفروش می رسد

تلفن: ۰۹۱۹۵۹۵۴۴۰۲  


نیازمندیهای همشهری

خاتون آباد

خاتون آباد , کارخانه در 2000 متر زمین , 1400مترسالن استاندارد , 200متردفتری، 60مترسرایداری …

تلفن: ۹۲۹ ۰ ۳۸۴ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

(شهرک صنعتی اشتهارد)

(شهرک صنعتی اشتهارد) , کارخانه شما را با کارشناسی , فروش یا اجاره می دهیم(املاک فتح)

تلفن: شادمهر ۰۹۱۲۸۴۴۲۴۴۰  


نیازمندیهای همشهری

ونک ملاصدرا

ونک ملاصدرا , محیطی 120متری , در بهترین نقطه ونک , ملاصدرا برای کارهای مربوط , زیبایی ،پوست …

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۸۱۵۷۸  


نیازمندیهای همشهری

یک اتاق مستر ازمطب

یک اتاق مستر ازمطب , به همراه حیاط خلوت اختصاصی , با امکان استفاده از مشاعات

تلفن: محدوده دولت ۰۹۱۲۳۴۳۷۷۴۸  


نیازمندیهای همشهری

مجیدیه

مجیدیه , اتاقی از ساختمان پزشکان و , یک طبقه زیرهمکف به متراژ100متر

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۳۰۳۸۳ و ۲۶۳۱۶۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

پارک ملت - 60 متر

پارک ملت - 60 متر , اجاره به پزشک متخصص یاروانشناس , 50م رهن + 500 / 6 اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۲۸۷۳۴  


نیازمندیهای همشهری

گلدسته توابع اسلامشهر

گلدسته توابع اسلامشهر , اجاره مطب دندانپزشکی مجهز به , کلیه ابزارو تجهیزات بدلیل مسافرت

تلفن: ۰۹۰۲۳۶۸۵۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

ونک ملاصدرا

ونک ملاصدرا , مطب دندانپزشکی , کلیه تجهیزات مدرن , شامل 5یونیت 3رادیوگرافی , در 180متر قابل …

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۸۱۵۷۸  


نیازمندیهای همشهری

جردن - بلوار صبا - پلاک36

جردن - بلوار صبا - پلاک36 , 180متر نوساز ط5 جنوبی , 2پارکینگ 250 م + 20 م

تلفن: ۰۹۳۰۲۸۹۴۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره برای مشاغل برتر

اجاره برای مشاغل برتر , بر اصلی اقدسیه.روبروی مترو , 180متر دو کله کلید نخورده

تلفن: ۰۹۳۷۱۰۱۹۹۹۸  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد دریا

سعادت آباد دریا , 155متر بسیارLuxe , زیر قیمت

تلفن: اهورا ۰۹۱۲۸۴۵۶۵۹۰  


نیازمندیهای همشهری

ولیعصر پارک ساعی براصلی

ولیعصر پارک ساعی براصلی , 900 متربنادر3 واحد300متری , با تمام امکانات ( جلوه )

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۰۳۷۴ ـ ۸۸۸۷۱۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

عباس آباد

عباس آباد , 380 متر مستغلات در 2 طبقه , 80 متر حیاط (کلانتر)

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۰۲۹۹ - ۸۸۷۱۰۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک - فرصت استثنائی

ولنجک - فرصت استثنائی , برای چیدمان مجموعه اداری , 600 م رهن + 100 م اجاره

تلفن: فريبـا ۰۹۱۲۵۶۴۱۲۱۷  


نیازمندیهای همشهری

بر ظفر

بر ظفر , 900 متر بنا , مستقل مناسب شرکت(خانم حسینی)

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۴۸۰۱۸ - ۸۸۸۵۱۵۱۲  


نیازمندیهای همشهری

ظفر - جردن

ظفر - جردن , 500 متر بنا 500 متر زمین , مناسب مدرسه و شرکت (هنرمند)

تلفن: ۲۲۲۲۱۲۸۵ - ۰۹۱۲۶۱۰۶۳۹۵  


نیازمندیهای همشهری

قلهک - برشریعتی

قلهک - برشریعتی , جنب سینما فرهنگ - 220متر , 5 اتاق - 6خط تلفن - رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۱۰۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران روبروی پاساژ نارون

نیاوران روبروی پاساژ نارون , 88متر3 اتاق مجزا+نشیمن‏بزرگ , لوکس 2سرویس‎بهداشتی410رهن

تلفن: ۰۹۱۰۲۱۶۴۸۵۳  


نیازمندیهای همشهری

خیابان ولیعصر پارک ساعی

خیابان ولیعصر پارک ساعی , 82 متر ط چهارم با آسانسور , وپارکینگ 2 خواب بهترین موقعیت

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۶۵۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

جردن ( 2ساله )

جردن ( 2ساله ) , 80متر - سوپر لوکس , فول امکانات.فقط270م(حجازی)

تلفن: ۸۸۷۷۹۴۹۶ و ۰۹۲۰۲۰۲۲۹۰۱  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد - 82 متر

یوسف آباد - 82 متر , اداری2خواب،باقابلیت3خواب , 2خط تلفن ، طبقه4 فول امکانات

تلفن: ۸۸۹۸۳۰۸۸  


نیازمندیهای همشهری

جمالزاده شمالی بلوار کشاورز

جمالزاده شمالی بلوار کشاورز , 80متر 1خواب 5ساله , فول امکانات رهن کامل تخلیه

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۲۷۳۲ـ۰۹۲۰۱۰۷۲۷۳۲  


نیازمندیهای همشهری

خیابان ساقدوش

خیابان ساقدوش , 98 متر موقعیت اداری , 250م + 5 / 2 م قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۵۴۷۵۳  


نیازمندیهای همشهری

# جردن - 80 متر #

# جردن - 80 متر # , موقعیت و دسترسی عالی , پلان اداری، فول، فوری (یوسفی)

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۵۳۵۴۲ و ۲۲۰۳۹۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تقاطع کاوه و اندرزگو

تقاطع کاوه و اندرزگو , 113 متر 2 اتاق تکواحدی طبقه 2 , دو پارکینگ دسترسی عالی

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۷۹۴۳  


نیازمندیهای همشهری

دولت

دولت , 140متر4 اتاق با پارتیشن و , مبلمان اداری رهن واجاره

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۷۳۰۲  


نیازمندیهای همشهری

پونک - بر سیمون بولیوار

پونک - بر سیمون بولیوار , 130متر اداری زیرهمکف , لوکس با درب مستقل

تلفن: ۴۴۸۰۴۱۶۲  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران 145متر

پاسداران 145متر , دسترسی عالی موقعیت 100% , اداری 100م + 8م (گلزار)

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۷۷۳۶۵ و ۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

132متر خوش نقشه

132متر خوش نقشه , 1 اتاق دسترسی عالی , با پارکینگ و لابی شیک , ( درویش زاده ) , محمودیه - زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۶۰۳۴۲ - ۲۲۰۳۷۲۳۶  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد . ظفر

میرداماد . ظفر , 105متر 2خوابه چندساله , مختص پزشکان - فول امکانات

تلفن: نوري ۰۹۱۲۲۱۷۹۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی یخچال

شریعتی یخچال , واحد 110 متری موقعیت اداری , با 3 سوئیت مجزا

تلفن: ۲۲۶۴۹۰۰۰ ـ ۲۲۶۰۹۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تقاطع مطهری شریعتی

تقاطع مطهری شریعتی , 130 متر 2 خواب نوساز , با 2 پارکینگ رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۱۰۷۳۵ ـ ۰۹۱۲۱۳۸۸۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

ونک - جردن

ونک - جردن , 100متر نوساز لوکس , 130متر 5ساله 3 اتاق (جعفری)

تلفن: ۸۸۷۷۹۴۹۶ و ۰۹۳۶۱۹۹۳۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

سهروردی شمالی- قندی

سهروردی شمالی- قندی , 120متر3اتاق تکواحدی , با امکانات6 م + 100 م ( روزبه)

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۳۹۹۶۰ و ۸۸۶۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

X عباس آباد X

X عباس آباد X , 116متر سنداداری , 3 + 300 م (قابل تبدیل)

تلفن: ۰۹۳۶۲۴۲۱۸۷۸  


نیازمندیهای همشهری

جردن

جردن , 150متر 3اتاق ،بهترین بلوار , لابی شیک ( فرید )

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۶۹۷۹۲و۲۲۰۱۳۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تقاطع آزادی آذربایجان

تقاطع آزادی آذربایجان , 127متر سند اداری با 4 اتاق , بازسازی کامل 90م + 5 م

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۶۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

ونک - جهان کودک

ونک - جهان کودک , 160متر سوپر لوکس , بهترین سند اداری منطقه , لابی لاکچری.نگهبانی24ساعته

تلفن: ۰۹۳۶۱۹۹۳۷۰۴ جعفري ۸۸۷۷۹۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

جردن 1500مترمبله

جردن 1500مترمبله , 2 لاین آسانسور فول امکانات , میرداماد 2100 متر فلت , برملاصدرا 1000 - 1800 متر …

تلفن: ساسان ۰۹۱۲۵۳۳۶۹۰۲  


نیازمندیهای همشهری

*** جردن ***

*** جردن *** , 180 - 250 متر , شیک (سپهر )

تلفن: ۰۹۱۰۷۸۰۹۰۴۱ - ۸۸۸۸۰۰۹۵  


نیازمندیهای همشهری

طالقانی - ویلا

طالقانی - ویلا , 2400 متر - 1600 متر , 1100متر - 700 متر (آقاجانی)

تلفن: ۸۸۸۵۱۵۱۲- ۰۹۱۹۱۰۳۹۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

ونک

ونک , 170متر - بهترین دسترسی , لوکس و شیک ( شجاعی )

تلفن: ۸۸۷۷۹۴۹۶ و ۰۹۰۵۴۱۳۱۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

وزراء

وزراء , 270 متر - تکواحدی - 4 پارکینگ , لابی من 24 ساعته (رفیعی)

تلفن: ۰۹۳۵۳۰۵۹۰۳۱ - ۸۸۷۱۰۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

جردن

جردن , 2600متر در 4 طبقه , اداری

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۵۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

جردن - ولیعصر ( بر اصلی )

جردن - ولیعصر ( بر اصلی ) , 1500 متر تکواحدی فلت , نوساز - زیرقیمت ( متین )

تلفن: ۰۹۱۹۸۴۱۴۹۲۱ - ۲۲۰۱۶۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد - مبله (2 اتاق)

میرداماد - مبله (2 اتاق) , اجاره نیمی ازیک دفترباکلیه امکانات , جهت مشاغل کم‎تردد5م + 500

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۸۷۲۴ - ۲۲۲۶۶۶۹۶  


نیازمندیهای همشهری

یک سالن زیبایی

یک سالن زیبایی , 3 اتاق مجزا با تمام امکانات , واقع درپونک براشرفی‎اصفهانی

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۸۴۵۴۹ و۰۹۳۵۶۲۶۶۳۴  


نیازمندیهای همشهری

پنجاه قدمی میدان ونک

پنجاه قدمی میدان ونک , 65متر مستر - همه مشاغل , 200رهن کامل و تبدیل (شجاعی)

تلفن: ۰۹۰۵۴۱۳۱۱۴۹ و ۸۸۷۷۹۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

یافت آباد

یافت آباد , 70متر یک خواب , رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۰۱۵۲۶  


نیازمندیهای همشهری

قرنی موقعیت اداری

قرنی موقعیت اداری , 70 متر 2 واحد طبقه سوم , پارکینگ

تلفن: ۰۹۱۲۰۱۹۲۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

وزرا(خالداسلامبولی)

وزرا(خالداسلامبولی) , 65متر،دوخوابه،در برج , با پارکینگ، با موقعیت نور و , ویو عالی , با …

تلفن: ۰۹۳۳۷۰۰۲۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

بر میرداماد

بر میرداماد , 55متر 2خوابه تابلوخور , 300 / 5 + 40 م (ویشاد)

تلفن: ۲۲۲۲۱۲۸۵ - ۰۹۱۲۲۰۷۹۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی میرداماد

شریعتی میرداماد , اتاق وکلاس،نیمه وقت و ساعتی , شیک درمکان فرهنگی مجهزبامنشی

تلفن: ۲۶۴۲۱۵۴۸ ـ ۲۶۴۲۱۵۶۲  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی میرداماد

شریعتی میرداماد , اتاق وکلاس،نیمه وقت و ساعتی , شیک درمکان فرهنگی مجهزبامنشی

تلفن: ۲۶۴۲۱۵۴۸ ـ ۲۶۴۲۱۵۶۲  


نیازمندیهای همشهری

غرب باقری بین 200 و 202

غرب باقری بین 200 و 202 , 50متراداری نوسازباپارکینگ،انباری , جنب‏داروخانه فهیم‎پور5 / 3م+

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۷۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

ستاری - نبش پیامبرمرکزی

ستاری - نبش پیامبرمرکزی , 40متر اداری بدون انباری , و پارکینگ

تلفن: ۰۹۳۷۲۰۶۴۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

میدان انقلاب-روبروی مترو

میدان انقلاب-روبروی مترو , 68متر،2خوابه،طبقه 4،مبله , 4خط ‍ تلفن باآسانسور(رهن واجاره)

تلفن: ۰۹۹۰۶۰۶۰۷۳۱ - ۶۶۹۱۶۳۲۴  


نیازمندیهای همشهری

بر خیابان ویلا

بر خیابان ویلا , 75 متر سند اداری , فوق العاده شیک500 / 4 + 80

تلفن: مشايخي ۰۹۱۲۶۹۶۳۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

مطهری ترکمنستان

مطهری ترکمنستان , 60 متر سند اداری طبقه2 , پارکینگ ، آسانسور ، خوش نقشه

تلفن: ۰۹۰۲۳۸۱۳۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد سند اداری

میرداماد سند اداری , 2واحد100متری باپارکینگ طبقه4 , با آسانسور 100 ودیعه + 8م

تلفن: ۰۹۰۲۳۴۵۷۷۳۲  


نیازمندیهای همشهری

برج ایران سکنا (دفترکار)

برج ایران سکنا (دفترکار) , برخیابان شیرازشمالی - ونک , بالای همکف 82متر 2اتاق یک سالن

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۷۳۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تقاطع طالقانی - ولیعصر

تقاطع طالقانی - ولیعصر , تعدادی واحدهای اداری , 120،80،60متری «رهن و اجاره»

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۱۴۰۸۵  


نیازمندیهای همشهری

سند اداری

سند اداری , 55متر 1خ طبقه 4 , دسترسی و موقعیت عالی , 5 / 3 + 65م (راد) , شمال میرداماد(میدان محسنی)

تلفن: ۰۹۹۰۱۹۰۳۵۱۰و۲۲۲۲۱۸۹۱  


نیازمندیهای همشهری

هروی - گلستان پنجم

هروی - گلستان پنجم , 118 متر 3 اتاقه نوساز , فول امکانات

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۶۲۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ونک - شیخ بهایی

ونک - شیخ بهایی , 4واحد 120 متری , یکجا یا تکی (موسوی)

تلفن: ۰۹۳۸۵۰۳۰۳۵۴ و۸۸۸۷۶۱۵۵  


نیازمندیهای همشهری

سهروردی شمالی

سهروردی شمالی , 117متر 3 اتاق طبقه اول , متری 5 / 13 میلیون (صاحبی)

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۲۴۴۹۰ - ۸۸۷۴۱۲۱۵  


نیازمندیهای همشهری

نزدیک میدان ولیعصر

نزدیک میدان ولیعصر , 110متر 3خواب3ساله فول دیزاین , باپارکینگ وانباری-موقعیت اداری

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۱۹۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران 120 متر

پاسداران 120 متر , موقعیت عالی فروشنده واقعی , به قیمت رسیده اکازیون (گلزار)

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۷۷۳۶۵ و ۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

بر خیابان ولیعصر

بر خیابان ولیعصر , 2 واحد دفترکار و مسکونی , یا هوم آفیس , 145متری 8 اتاقه , بازسازی شده، …

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۹۵۲۵۶  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد - میدان مادر

میرداماد - میدان مادر , 156متر طبقه اول موقعیت , اداری سندمسکونی متری 15م

تلفن: ۰۹۳۶۸۲۲۵۵۵۱  


نیازمندیهای همشهری

میرزای شیرازی

میرزای شیرازی , تنهاساختمان واحدکوچک منطقه , 20 واحد 60 تا 90 متری

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۱۲۸۹۱  


نیازمندیهای همشهری

بلوار کشاورز - میدان ولیعصر

بلوار کشاورز - میدان ولیعصر , 2600 متر بنای مفید نوساز , 45پارکینگ، جهت ارگانها و شرکتها

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۳۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد

میرداماد , 1335مترنوساز تمام امکانات , طراحی و دسترسی عالی- فروش یکجا

تلفن: ۲۶۴۰۸۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

گاندی

گاندی , 270 متر تک واحدی فول , طبقه دوم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۸۱۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

2000متر نوساز

2000متر نوساز , 20 واحد , واحدهای ریزمسکونی , یا اداری , 35 پارکینگ , ** فوری زیرقیمت **

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۵۷۷۵ منتظريان ۲۲۶۵۰۷۰۳  


نیازمندیهای همشهری

فروش یا اجاره

فروش یا اجاره , مطب 20 ساله , (اسلامشهر)

تلفن: ۵۶۱۱۴۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

خیابان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ

خیابان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ , بزرگمهرفروش یک واحددفترکار , 30 متر قیمت 900 میلیون

تلفن: ۰۹۰۱۱۹۹۲۷۴۷ـ۰۹۱۲۱۰۱۷۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

ولیعصر توانیر

ولیعصر توانیر , 58 متر براصلی , با تمام امکانات ( داریوش )

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۴۹۵۶ ـ ۸۸۸۷۱۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

جردن - جهان کودک

جردن - جهان کودک , 70متر امکانات کامل , به قیمت رسیده !!! ( مسعود )

تلفن: ۸۸۷۷۹۴۹۶ و ۰۹۳۵۰۵۲۸۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

املاک آریا خلیج فارس

املاک آریا خلیج فارس , XX شریعتی - میرداماد XX , 66متر 920 م ( ابراهیمی )

تلفن: ۴۴۳۸۷۸۵۲ - ۰۹۱۲۵۰۳۹۲۹۵  


نیازمندیهای همشهری

بزرگراه محلاتی - پل ری

بزرگراه محلاتی - پل ری , 80 متر 2 خوابه نوسازتکواحدی , طبقه 4باآسانسورمناسب دفترکار

تلفن: ۵۵۶۰۰۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

انتهای بلوار کشاورز

انتهای بلوار کشاورز , 93 متر موقعیت کاملاً اداری , با 3 خط تلفن و سانترال

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۳۳۹۸۸  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی روبروی متروقلهک

شریعتی روبروی متروقلهک , 83مترطبقه4 15 ساله , آسانسور پارکینگ انباری

تلفن: ۰۹۱۹۰۱۳۲۳۲۹  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد،شمس تبریزی جنوبی

میرداماد،شمس تبریزی جنوبی , نزدیک مترو 85 و 110متر , موقعیت اداری - نوساز

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۹۴۶۲  


نیازمندیهای همشهری

X عباس آباد - سرافراز X

X عباس آباد - سرافراز X , 98 متر موقعیت اداری 3خوابه , با دکوراسیون داخلی - 3 پارکینگ

تلفن: ذوالفقاري ۰۹۱۲۲۰۰۲۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

" میدان ونک "

" میدان ونک " , 100متر 1واحد از 4 واحد , بازسازی شده - باقدر السهم

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۵۷۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

# اختیاریه شمالی #

# اختیاریه شمالی # , 2 واحد 100 متری , 250مترتراس اختصاصی(درب‎مجزا)

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۰۰۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

جردن -100متر

جردن -100متر , امکانات عالی / نورجنوب , پلان عالی -فقط متری25م(فرزاد)

تلفن: ۰۹۱۰۶۵۱۱۰۹۶ و۸۸۸۷۶۱۵۵  


نیازمندیهای همشهری

میدان آرژانتین - بر بخارست

میدان آرژانتین - بر بخارست , 87 متر طبقه 5 ویو عالی , (سالن و 2 اتاق توسط پارتیشن)

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۸۰۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

سیدخندان خیابان برازنده

سیدخندان خیابان برازنده , 56 متر سند اداری طبقه 3 , بازسازی کامل فول امکانات

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۷۵۰۵۴  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران #

# پاسداران # , 74 متر 2 اتاقه , دسترسی عالی …

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۰۰۲۳۷  


نیازمندیهای همشهری

بلوارارتش،مجتمع شمیران سنتر

بلوارارتش،مجتمع شمیران سنتر , 79متردفتراداری ط5نوساز،باپارکینگ , با کلیه امکانات رفاهی …

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۰۲۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

« میدان انقلاب »

« میدان انقلاب » , 100 متر دفتر اداری ، باکلیه , امکانات،مبله،فروش یارهن کامل

تلفن: ۰۹۹۰۱۲۵۷۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

الوند وزراء

الوند وزراء , 75 متر 2 اتاق , با تابلو خور عالی ( وحیدی )

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۶۵۰۰۹ ـ ۸۸۸۷۱۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد

میرداماد , 260 متر 9 اتاق 3 پارکینگ , و کلیه امکانات

تلفن: ۰۹۳۰۵۳۳۲۰۱۱ ـ ۸۸۳۴۸۷۱۴  


نیازمندیهای همشهری

200مترسوپرلوکس،سازه‎ای برند

200مترسوپرلوکس،سازه‎ای برند , با کلیه امکانات اداری , 3 پارکینگ سندی ، 2 کله , مختص شرکتهای …

تلفن: همرنگ ۰۹۱۲۵۰۲۴۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

سپهبدقرنی - تقاطع طالقانی

سپهبدقرنی - تقاطع طالقانی , فروش ساختمان یکجا سند , اداری موقعیت مکانی بی نظیر

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۴۵۶۳  


نیازمندیهای همشهری

براقدسیه - موحد دانش

براقدسیه - موحد دانش , 227متر فلت , 4پارکینگ نوساز

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲  


نیازمندیهای همشهری

جردن - 1200متر مبله

جردن - 1200متر مبله , باکلیه امکانات - زیرقیمت

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۸۹۰۱۳ عرب ۲۲۰۱۳۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

بهشتی - قنبرزاده

بهشتی - قنبرزاده , 170 متر سند اداری 3 اتاقه , موقعیت بسیار عالی

تلفن: ۰۹۰۲۱۳۳۲۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - خیابان 23

سعادت آباد - خیابان 23 , 138 متر شیک , پارکینگ ، انباری ، آسانسور , امکان استفاده از پارکینگ …

تلفن: ۰۹۳۸۳۳۰۲۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

«پانسیون دخترانه مهر»

«پانسیون دخترانه مهر» , 17سال سابقه با مجوز رسمی , بدون ودیعه نزدیک بی آرتی و مترو

تلفن: (۶خط ) ۸۸۸۰۸۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تقاطع ولیعصروفاطمی-مبله

تقاطع ولیعصروفاطمی-مبله , همکف یک خانم دانشجویاکارمند , اینترنت رایگان3م+700قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۰۸۴۹ و ۸۸۹۰۴۴۴۹  


نیازمندیهای همشهری

پانسیون دخترانه فرشتگان

پانسیون دخترانه فرشتگان , « با مجوز » , در محدوده میدان انقلاب

تلفن: ۷ و ۶۶۹۵۸۵۰۶ ـ ۶۶۴۸۱۳۳۱  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه والعصر

خوابگاه والعصر , طرف قرارداد دانشگاه الزهرا , پذیرش مهمان شب باکارت دانشجویی

تلفن: ۶۶۵۶۹۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه فاطمی

خوابگاه فاطمی , با مجوز وزارت علوم , پذیرش مهمان شب باکارت دانشجویی

تلفن: ۶۶۹۱۵۶۷۴  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه دانشجویی دخترانه‎هیلان

خوابگاه دانشجویی دخترانه‎هیلان , دارای امکانات رفاهی ومجوزاز , دانشگاه علم وصنعت (فقط …

تلفن: ۰۹۳۸۴۱۷۱۴۸۹ و ۶۶۹۴۶۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

پونک - مبله 1خوابه

پونک - مبله 1خوابه , یکنفر همخانه دانشجوخانم , 4م + 800

تلفن: آرش ۰۹۱۹۱۱۳۳۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه دخترانه مفتح

اقامتگاه دخترانه مفتح , با امکانات رفاهی کامل , در چندقدمی مترو!!

تلفن: ۸۸۳۰۳۱۸۴ - ۸۸۳۰۲۵۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک هم خانه خانم

به یک هم خانه خانم , غرب تهران،بااتاق مجزانیازمندیم , 7 میلیون با1500اجاره

تلفن: ۰۹۳۵۴۹۶۱۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه دخترانه بهاران با مجوز

خوابگاه دخترانه بهاران با مجوز , از وزارت علوم،فول امکانات , دسترسی آسان(انقلاب و فاطمی)

تلفن: ۸۸۳۹۶۵۰۸ _ ۶۶۵۷۵۷۲۱  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه دخترانه نوساز

خوابگاه دخترانه نوساز , با کلیه امکانات رفاهی

تلفن: کريمخان ۸۸۸۹۰۱۴۹ وليعصر ۸۸۸۰۳۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر همخانه خانم

یک نفر همخانه خانم , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۷۵۵۱۲  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه جمالزاده

خوابگاه جمالزاده , طرف قرارداد دانشگاه هنر , پذیرش مهمان شب باکارت دانشجویی

تلفن: ۶۶۵۹۵۳۸۳و۶۶۵۹۵۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه دخترانه مهتاب

اقامتگاه دخترانه مهتاب , مجوز از گردشگری با اینترنت , فیبر نوری باشگاه و بوفه ،فول

تلفن: ۸۸۳۴۵۱۶۱ ـ ۸۸۳۴۵۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه سعادت

اقامتگاه سعادت , نوساز با آسانسور،نزدیکBRT , فول امکانات ، سعادت آباد - علامه

تلفن: ۳ و ۸۸۶۹۰۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

پانسیون اریش

پانسیون اریش , با مجوز رسمی , , محیطی امن و آرام , با کلیه امکانات رفاهی , ونزدیک مترو و …

تلفن: ۲ - ۸۸۳۰۶۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه شهید احمدی روشن

خوابگاه شهید احمدی روشن , با مجوز وزارت علوم , پذیرش مهمان شب باکارت دانشجویی

تلفن: ۶۶۴۲۶۵۰۲  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه یاس - قیمت مناسب

اقامتگاه یاس - قیمت مناسب , خیابان ولیعصر-حوالی پارک ساعی , مترو،BRT،بامجوز، فول امکانات

تلفن: ۸۸۷۰۱۷۹۵ و ۸۸۷۱۸۸۵۸  


نیازمندیهای همشهری

نارمک فرجام

نارمک فرجام , 200 متر زمین 120 متر بنا , 2 خ ط همکف 35 م + 3 م

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۳۹۰۸۶  


نیازمندیهای همشهری

سهروردی شمالی - آپادانا

سهروردی شمالی - آپادانا , 460 متر بنا در2 طبقه مستقل , با حیاط خوب و پارکینگ (افشار)

تلفن: ۰۹۱۰۱۴۲۹۶۱۰ - ۸۸۷۶۲۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه

زعفرانیه , 650متر , 500متر بنای دوبلکس ، , بدون مشرف , رهن کامل و قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۹۹۸۸۶ مهرداد شکيبا ۲۲۶۶۷۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

فرمانیه براصلی

فرمانیه براصلی , 3هزارمترباغ‎ویلا , هزارمترسازه‏فلت , ایده‎آل‏برای هرگونه کاری , …

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۱۱۰۸۵ آرزومند ۲۲۸۱۰۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه رادمان(با مجوز رسمی)

اقامتگاه رادمان(با مجوز رسمی) , اگر پانسیونی تمیز و کم جمعیت , می خواهید! با ما تماس بگیرید...

تلفن: ۰۹۳۶۷۰۱۶۵۴۳ - ۸۸۹۶۷۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

خوابگاه دانشجویی و کارمندی

خوابگاه دانشجویی و کارمندی , اینترنت پرسرعت،خشکشویی رایگان , دسترسی عالی به مترو و

تلفن: چهارراه وليعصر ۶۶۷۳۳۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه بابکان-میدان انقلاب

اقامتگاه بابکان-میدان انقلاب , دسترسی عالی ، با محیطی سالم , بدون ودیعه شیک‎وتمیز فول …

تلفن: ۶۶۵۹۴۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه اردشیر-میدان انقلاب

اقامتگاه اردشیر-میدان انقلاب , دسترسی عالی و محیطی سالم , بدون ودیعه و تمیز فول

تلفن: ۰۹۹۰۳۷۷۲۴۹۲ - ۶۶۱۷۷۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه دانش ، محیطی شیک و

اقامتگاه دانش ، محیطی شیک و , آرام ویژه آقایان غیرسیگاری , قیمت‏بسیارارزان،نزدیک‏مترووBRT

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۶۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

« اقامتگاه طوس »

« اقامتگاه طوس » , مدرن،نوساز،اینترنت رایگان،کلیه , امکانات رفاهی،دسترسی به متروBRT

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۸۴۹۸۶ ـ ۶۶۵۶۷۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

اقامتگاه هفت اقلیم

اقامتگاه هفت اقلیم , دارای اینترنت رایگان

تلفن: انقلاب ۶۶۹۲۰۴۲۷ سيد خندان ۲۲۸۷۷۱۸۲  


نیازمندیهای همشهری

# دروس - یارمحمدی#

# دروس - یارمحمدی# , 330 متر ، 4خواب , سوپرلوکس ، 3پارکینگ , لابی و سالن اجتماعات , ( 500 / 2 رهن

تلفن: ۲۲۵۴۵۲۳۳ دهقان ۰۹۱۲۸۱۸۰۴۷۱  


نیازمندیهای همشهری

# زعفرانیه #

# زعفرانیه # , 400 متر 4 خواب 2 مستر , تمام ایده آل ها یکجا , رهن و اجاره

تلفن: ۲۲۴۱۴۰۰۰ سامان ۰۹۳۶۶۵۳۵۴۵۶  


نیازمندیهای همشهری

فرشته

فرشته , 400 متر دیزاین شده , سوپرلوکس اکازیون ( اشتری )

تلفن: ۰۹۱۹۶۸۰۲۳۱۰ و ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

قائم مقام-سرافراز-310متر

قائم مقام-سرافراز-310متر , تکواحدی-4خواب-پارکینگ،آسانسور

تلفن: صفايي ۰۹۱۲۴۸۸۹۸۴۷ ۸۸۷۳۵۹۰۱  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه - محمودیه

زعفرانیه - محمودیه , 430 متر 4 مستر دید و نور , عالی ( تماس تا 24 ) محمدخانی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۸۸۷۹۰ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه - ولنجک

زعفرانیه - ولنجک , 340 متر مشاعات بی نظیر , دید ابدی ( تماس تا 24 )محمدخانی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۸۸۷۹۰ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

# اجاره آپارتمان مبله #

# اجاره آپارتمان مبله # , در مرکزوشمال تهران،باامکانات , کامل ، مبله ( هفتگی و ماهیانه

تلفن: ۰۹۱۰۹۲۶۴۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

شمال شهر

شمال شهر , آپارتمان مبله و ویلا , ماهانه و درازمدت

تلفن: ۰۹۹۱۲۷۹۲۰۶۴و۲۲۲۶۳۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

واحدهای مبله شمال شهر

واحدهای مبله شمال شهر , اجاره به خارجی یا مقیم خارج , کشور ، ماهانه و سالانه (سجاد)

تلفن: ۰۹۳۹۲۹۵۶۱۷۵و۲۲۴۸۶۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

پارک وی

پارک وی , مبله ، لوکس , (هفتگی - ماهیانه )

تلفن: ۰۹۱۲۰۱۳۶۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری

بورس واحدهای مبله

بورس واحدهای مبله , از 70 الی 150 متر 2 خوابه , ماهیانه سالانه (رضا)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۷۴۵۰۲و۲۲۱۹۳۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد جنوب

میرداماد جنوب , 230متر 4خوابه فول امکانات , 800 میلیون رهن کامل (داوودی)

تلفن: ۲۲۲۲۱۲۸۵ - ۰۹۳۵۵۱۲۹۹۸۶  


نیازمندیهای همشهری

محمودیه ( زیرقیمت منطقه )

محمودیه ( زیرقیمت منطقه ) , 240 متر دوبلکس فول , لوکیشن عالی ( خدایاری )

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۹۴۷۷۶ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد - نفت

میرداماد - نفت , 250متر - 4خوابه - باتمامی امکانات , بسیار خوش نقشه (بصیری)

تلفن: ۲۲۲۲۱۲۸۵ - ۰۹۱۲۲۲۴۵۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه قیمت ... ؟

زعفرانیه قیمت ... ؟ , 270 متر نوساز نور و دید عالی , فول 3 پارکینگ ( چگینی )

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۴۳۱۰۱ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران #

# پاسداران # , 290متر سوپرلوکس نوساز , لابی مجلل 2پارکینگ , متریال وارداتی فرعی دنج

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۸۱۸۵۴ سينا ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه

زعفرانیه , 300 متر 4 خواب , فول ( حکمت )

تلفن: ۰۹۱۲۹۰۰۹۴۲۹ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

شهرک غرب ( VIP )

شهرک غرب ( VIP ) , 300متر تکواحدی نوساز , 3خوابه رویایی مستر،اعیان نشین , بهترین سازه،فول …

تلفن: ۰۹۱۹۵۱۴۹۷۱۰ (غيرتمند) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 300 متر / نوساز , خاص / مجلل , مشاعات بی نظیر , ( اکازیون )

تلفن: هدايتي ۲۲۱۲۱۱۱۲ ۰۹۱۰۷۲۱۳۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

مسکن بزرگ آصف

مسکن بزرگ آصف , الهیه , 285متر 3خواب , رهن و اجاره , * اکازیون *

تلفن: ۰۹۱۹۰۶۲۶۸۷۱ عماد ۲۲۴۰۴۸۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دروس ( فوری )

دروس ( فوری ) , 300متر4خ نوسازفول امکانات , با3پارکینگ ولابی فرعی دنج(معصومی)

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۱۷۱۰ ـ ۲۲۸۸۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , غربی های بلوار 24متری , 300متر 4خواب لوکس , 16م + 200م

تلفن: عارف ۰۹۱۲۲۰۵۹۴۹۸  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه

زعفرانیه , 220 متر 3 خ فول امکانات , 2 پارکینگ ( ارجمند )

تلفن: ۰۹۳۶۳۰۳۵۹۲۹ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک

ولنجک , 210متر 3خ با نورگیر عالی , 2 پارکینگ (وحید)

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۸۰۹۸۵ و ۲۲۴۱۵۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران#

# پاسداران# , 210متر 3خ نوساز تکواحدی , فرعی دنج ‍وآرام به قیمت (فرهنگ)

تلفن: ۰۹۱۹۷۲۵۳۲۴۵ و ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

بهشتی سرافراز210متر3خواب

بهشتی سرافراز210متر3خواب , بازسازی - رهن و اجاره قابل تمدید

تلفن: نيما ۰۹۱۲۱۹۰۷۲۸۹ ۸۸۷۳۵۹۰۱  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران بوستان6

پاسداران بوستان6 , 95مترهمکف 210مترطبقه2 , نوسازی شده رهن و اجاره

تلفن: ۲۲۵۲۵۴۴۱  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد(بهترین لوکیشن)

سعادت آباد(بهترین لوکیشن) , 220متر 3خ سوپرلاکچری , نورونقشه عالی،مشاعات هتلینگ , استخر …

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۴۶۳۶۹ (درويش) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

قیطریه جنوبی رحمانی

قیطریه جنوبی رحمانی , 210متر 3خ تکواحدی خوش نقشه , تمام امکانات خانواده مذهبی (نظری)

تلفن: ۰۹۱۹۸۸۸۱۱۵۰ و ۲۲۵۵۲۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه آصف

زعفرانیه آصف , 210متر4خ ط5 تکواحدی 10ساله , فول بازسازی شده،770م رهن کامل

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۱۵۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک 210 متر

ولنجک 210 متر , فرعی دیپلمات نشین , فول بازسازی شده ( بهادری )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۷۹۹۴۱ و ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

فرمانیه شرقی

فرمانیه شرقی , 215 متر طبقه 3 تراس عالی , فول، قیمت استثنایی (شریعتی)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۵۹۵۱۹ - ۲۶۱۳۳۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

اندرزگو 220متر3خ 4ساله

اندرزگو 220متر3خ 4ساله , تکواحدی طبقه 4 , بسیارخوش نقشه(ناصری-املاک فرد)

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۰۳۴۶۰و۲۲۲۴۸۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

فرشته

فرشته , 210متر 4خواب , خوش نقشه , دسترسی آسان 2پارکینگ ,

تلفن: ۰۹۳۵۶۵۶۹۸۶۹ فربد ۲۲۰۱۵۶۲۲  


نیازمندیهای همشهری

# دروس #

# دروس # , 250متر 3خ + مستر LUX , 2Pسندی ، لابی شیک ومجلل , تکواحدی با نقشه مثال زدنی!!

تلفن: ۰۹۱۹۷۲۵۳۲۴۵ فرهنگ ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

# دروس - فرعی مشجر #

# دروس - فرعی مشجر # , 230متر 4خواب 4پارکینگ , فول ، چندساله , رهن کامل فوری

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۳۵۷۲۰ جعفري ۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه

زعفرانیه , 185 متر 5 طبقه تکواحدی , طبقه 1 شخصی ساز ( تقی پور )

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۲۷۰۶۳ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران - برج باغ

نیاوران - برج باغ , 200 متر تکواحدی نور و ویو , عالی ، مشاعاتی بینظیر (داودی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۰۶۸۹۲ - ۲۶۱۱۳۷۲۲  


نیازمندیهای همشهری

الهیه

الهیه , 200 متر نوساز فول مشاعات , لوکیشن تاپ ( امیر )

تلفن: ۰۹۰۱۰۶۹۱۶۹۵ و ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

اقدسیه - آجودانیه

اقدسیه - آجودانیه , 160متر3خوابه خوش نقشه , 5 / 7 م + 100م (رامین)

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۰۹۸۴۰و۲۲۸۰۸۱۵۹  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - غربیهای بلوار

سعادت آباد - غربیهای بلوار , 155متر 3خوابه ( برج باغ ) , لوکس و خوش نقشه , فول بازسازی ، فول …

تلفن: ۹۱۲۱۴۶۵۲۸۲ ۰ (افشار) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران#

# پاسداران# , 160متر 3خ نوساز کلیدنخورده , تکواحدی لوکس رهن کامل(فرهنگ)

تلفن: ۰۹۱۹۷۲۵۳۲۴۵ و ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , بلوار دریا - مطهری شمالی , مروارید1 - پلاک 18 , 160 متر نوساز , 770رهن , قابل تبدیل …

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۵۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

# دولت جهانتاب #

# دولت جهانتاب # , 160متر 3خ 10ساله بازسازی , امکانات کامل رهن +تبدیل(طباطبایی

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۱۵۳۳۹و۲۲۵۶۷۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

دروس - وارسته

دروس - وارسته , مجتمع مدرن و لوکس , 165متر در بالاترین طبقه , با نقشه کاربردی و زیبا , با …

تلفن: سميعي ۰۹۱۲۶۳۹۴۴۳۴  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران برج آوا گل سنگ

نیاوران برج آوا گل سنگ , 168 متر 3خوابه لوکس , 2 پارکینگ مشاعات فول

تلفن: ۰۹۱۲۸۸۸۸۰۶۱  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران دروس #

# پاسداران دروس # , 165متر 3خ روبه آفتاب , نوساز لابی 2پارکینگ (حاجی)

تلفن: ۰۹۹۰۲۶۱۶۳۶۵ و۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

# ونک-شیخ بهایی شمالی #

# ونک-شیخ بهایی شمالی # , 170متر 3خوابه - نوساز , 2پارکینگ،تخلیه،بدون مالک(جعفری)

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۸۰۸۴۶و۸۸۰۳۰۴۴۰  


نیازمندیهای همشهری

فرشته

فرشته , 170 متر سوپرلوکس , مشاعات بی نظیر ( اشتری )

تلفن: ۰۹۱۹۶۸۰۲۳۱۰ و ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

دروس - آخرین بازدید

دروس - آخرین بازدید , 170متر 3خوابه نوساز , نورونقشه دیدنی،لابی مجلل , 2پارکینگ ×زیرقیمت …

تلفن: توکلي ۰۹۱۲۳۸۵۸۹۴۴ ۲۲۸۸۵۸۵۸  


نیازمندیهای همشهری

دیباجی جنوبی

دیباجی جنوبی , یکواحد190متری و2واحد140متر , 30 ساله، یکجا یا تک تک

تلفن: ۰۹۳۹۸۹۷۰۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 170متر سوپرلوکس , استخر،سونا،جکوزی،روبه آفتاب , پلان تفکیکی + 2پارکینگ , # …

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۷۸۸۱۲ (واشقاني) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

الهیه + برج

الهیه + برج , 170 متر 3 خواب , دید و نور عالی ( سیدی )

تلفن: ۰۹۳۵۳۴۳۳۹۱۹ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

ولیعصر-پارک ملت(اکازیون)

ولیعصر-پارک ملت(اکازیون) , 180 متر 3 خوابه طبقه 5 , با امکانات 8 + 100 ( امامی )

تلفن: ۰۹۱۹۶۸۰۲۱۵۰ ـ ۲۲۰۵۳۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

X نوبنیاد - گلزارX

X نوبنیاد - گلزارX , 180متر 4خ لاکچری برج باغ , سوپر 5 / 7 اجاره + 600م (کسری)

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۰۰۷۲۹ - ۲۲۹۵۲۴۲۵  


نیازمندیهای همشهری

ولیعصر - زرتشت

ولیعصر - زرتشت , 180 متر + 130 متر حیاط , 280 م رهن (جاودان)

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۶۴۲۶۴ - ۸۸۹۹۷۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران #

# پاسداران # , 175متر نوساز 2پارکینگ , سالن اجتماعات لابی مجلل , متریال برند فرعی دنج

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۸۱۸۵۴ سينا ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

روبروی پارک شریعتی

روبروی پارک شریعتی , 180 متر 3 خوابه بازسازی کامل , رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۳۸۹۷۰۹۳۵۶  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - علامه جنوبی

سعادت آباد - علامه جنوبی , 130متر 3خواب طبقه اول , پارکینگ ، انباری , کم واحد ، چندساله

تلفن: ۰۹۳۸۳۶۸۵۹۵۸ خيري ۲۲۰۸۶۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

دولت - بهترین فرعی

دولت - بهترین فرعی , 135 متر 3خوابه چندساله

تلفن: ۲۲۲۲۱۲۸۵ سهرابي ۰۹۱۲۳۶۶۴۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

امیرآباد سیندخت

امیرآباد سیندخت , 135 150 متری , 85 100متری رهن واجاره(رحمانی)

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۷۰۶۲۷ و ۸۸۰۰۵۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

X یوسف آباد - ابن سینا X

X یوسف آباد - ابن سینا X , 135 متر 3 خ با 2 پارکینگ , رهن + اجاره (شمشیری)

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۴۵۳۷۴ - ۸۸۶۰۵۸۰۸  


نیازمندیهای همشهری

135متر 2خوابه سوپرلوکس

135متر 2خوابه سوپرلوکس , 2P ، لابی مجلل ، سالن اجتماعات , GYM ، سوناجکوزی نورونقشه , بینظیر …

تلفن: ۰۹۱۲۶۵۹۸۹۷۹ و ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران - اکازیون

نیاوران - اکازیون , 132 متر خوش نقشه ، تکواحدی , نور عالی ، 2 پارکینگ (یوسف)

تلفن: ۰۹۱۹۵۴۹۴۵۷۵ - ۲۶۱۱۳۷۰۹  


نیازمندیهای همشهری

قلهک - زرگنده

قلهک - زرگنده , 140 متر 3 خواب , 150 میلیون + 4 م اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۵۸۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک

ولنجک , 140متر 3خواب طبقه 2 , رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۰۱۵۲۶  


نیازمندیهای همشهری

« ولنجک »

« ولنجک » , 140متر 2خ نوساز کلیدنخورده , 700م رهن کامل (شمس)

تلفن: ۰۹۳۵۰۷۴۰۰۵۵ ـ ۲۲۷۲۳۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

امیرآبادشمالی

امیرآبادشمالی , 140متر 3خواب , 220میلیون رهن (رادمنش)

تلفن: ۰۹۳۰۹۵۹۶۱۶۱ و ۸۸۰۰۵۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

اندرزگو 140متر2خ 3ساله

اندرزگو 140متر2خ 3ساله , دو واحدی طبقه 7 , بسیارخوش نقشه(ناصری-املاک فرد)

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۰۳۴۶۰و۲۲۲۴۸۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

# جنت آباد #

# جنت آباد # , 140متر 2خ نوساز فول , خوش‎نقشه100م+ 500 / 3 شایافر

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۱۵۲۰۱ - ۴۴۸۵۷۶۱۵  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - کوی فراز

سعادت آباد - کوی فراز , 145متر 3خواب فرعی دنج , (( بدون مالک ))

تلفن: کيارش ۰۹۱۲۱۰۸۱۵۳۵  


نیازمندیهای همشهری

ولیعصر - کریمخان

ولیعصر - کریمخان , 145متر - 3 خواب - فول امکانات , 300 میلیون رهن (معین)

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۴۰۷۴۷ - ۸۸۷۱۰۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تهرانپارس غربی-خ رشید

تهرانپارس غربی-خ رشید , 145متر 2سال ساخت 3خ , فول دو پارکینگ

تلفن: ۰۹۳۵۳۳۹۲۵۷۱  


نیازمندیهای همشهری

کریمخان - خردمند جنوبی

کریمخان - خردمند جنوبی , 150 متر - 3 خوابه - تکواحدی , با دید پارک - بسیار عالی

تلفن: رستمي ۰۹۱۹۷۲۷۲۶۳۱  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - زیر قیمت

سعادت آباد - زیر قیمت , 150متر فول - خوش نقشه , تخلیه ( مرادی )

تلفن: ۰۹۱۰۷۶۰۱۰۵۲ و ۲۲۳۷۰۵۰۵  


نیازمندیهای همشهری

150متر 3 خواب نوساز

150متر 3 خواب نوساز , تکواحدی , طبقات موجود , رهن کامل (آدینه) , مرزداران سپهر

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۵۶۸۹۸ ـ ۴۴۳۷۳۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک

ولنجک , 150 متر 3 خ دیدنی , بسیار خوش نقشه ( کیخا )

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۳۲۴۴ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران-احمدی زمانی

نیاوران-احمدی زمانی , 150متر3خ تکواحدی کلیدنخورده , رهن و اجاره (ناصری-املاک فرد)

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۰۳۴۶۰و۲۲۲۴۸۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

X فرمانیه شرقی X

X فرمانیه شرقی X , 150متر3خوابه خوش نقشه , شیک 8 + 100م (شایان)

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۴۸۴۳ - ۲۲۸۰۳۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

محمودیه

محمودیه , 150 متر مشاعات هتلینگ , طبقه آخر برج ( سادات )

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۸۴۱۲۷ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

ظفر راجیان 150متر

ظفر راجیان 150متر , 3خوابه فول امکانات،روشنایی و , دید عالی ، لابی شیک (خدابنده)

تلفن: ۰۹۳۲۹۲۰۲۶۴۸ و ۲۲۲۲۱۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

گروه مشاورین مسکن ایرانیان

گروه مشاورین مسکن ایرانیان , اجاره آپارتمان 100الی300متر ,

تلفن: ۲۶۱۲۳۶۱۱و۲۶۱۲۰۹۱۸  


نیازمندیهای همشهری

# دروس بهترین فرعی #

# دروس بهترین فرعی # , 150متر 3خواب , چندساله فوری , 600رهن کامل (مواردمشابه)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۵۸۸۴ حامد ۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

« سی متری جی »

« سی متری جی » , 115 متر 2 خوابه 3 ساله , با پارکینگ و انباری

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۲۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

کاوه - اندرزگو

کاوه - اندرزگو , 113متر 2خوابه تکواحدی طبقه 2 , 2 پارکینگ منظره کوه و شهر

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۷۹۴۳  


نیازمندیهای همشهری

دروس - وارسته

دروس - وارسته , مجتمع مدرن , 115متر با دید بینظیر عالی , با نقشه کاربردی و بدون پرت , با تاسیسات …

تلفن: سميعي ۰۹۱۲۶۳۹۴۴۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تجریش - احمدزمانی (مژده)

تجریش - احمدزمانی (مژده) , 115متر خواب نوساز , بدون مالک ( محسنی )

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۸۱۳۹۷ _ ۸۸۸۸۶۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , 115متر 3خواب بازسازی شده , پارکینگ انباری حیاط دار 5+ 100م

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۸۹۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران بوستان ها

پاسداران بوستان ها , 115متر 2خوابه رو به آفتاب , 450م رهن کامل لابی شیک (پیمان)

تلفن: ۰۹۹۰۹۳۴۱۳۶۸ ـ ۲۲۸۸۳۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

سهروردی آپادانا

سهروردی آپادانا , 120متر 2خ شیک فول , رهن کامل و قابل تبدیل (پویا)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۱۷۰۹ـ۸۸۷۶۵۵۱۱  


نیازمندیهای همشهری

--- سعادت آباد ---

--- سعادت آباد --- , 120متر 2خوابه , بهترین فرعی - نورونقشه عالی , بازدید = قرارداد

تلفن: مهران ۲۲۰۶۹۰۰۰ ۰۹۳۰۳۵۰۸۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران - کاشانک

نیاوران - کاشانک , 120متر3خوابه , زیر قیمت منطقه

تلفن: ۰۹۳۹۴۲۲۴۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

پارک وی

پارک وی , 116متر 2خ بازسازی کامل , با کلیه امکانات - رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۷۳۷۳۵  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک - سوپرلوکس 120متر

ولنجک - سوپرلوکس 120متر , 2خ نورگیرعالی تراس بدنسازی , و سالن اجتماعات (مفاخری)

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۹۰۱۰۶ و ۲۲۴۳۰۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

شهران - کوهسار

شهران - کوهسار , 120متر شخصی ساز ، کم واحد , ویو پارک ، فول ، رهن قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۰۸۴۲ - ۶۶۴۱۰۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد.صرافها21شرقی

سعادت آباد.صرافها21شرقی , روبروی پارک آبشار130متر3خ , 2پارکینگ طبقه 1 فول بازسازی

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۶۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

دستور جنوبی دنج

دستور جنوبی دنج , 130متر غرق در نور , 80متر قدرالسهم ( حامد عباسی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۷۸۹۴۲ و ۲۲۲۰۰۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

فاطمی - 130 متر 3خ

فاطمی - 130 متر 3خ , 8ساله،نماسنگ،پکیج،باپارکینگ , 260 رهن کامل یا1400 م + 200م

تلفن: ۰۹۳۵۳۱۴۴۵۹۳ - ۸۸۹۵۹۱۸۲  


نیازمندیهای همشهری

دروس - فرعی بینظیر #

دروس - فرعی بینظیر # , 130متر 2خ شیک ومهندسی ساز , متریال درجه1 رهن قابل تبدیل(ظفری

تلفن: ۰۹۳۵۳۴۰۴۶۳۴ و ۲۲۵۵۸۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

ولیعصر توانیر

ولیعصر توانیر , 130 متر نوساز 3 خوابه , دسترسی عالی رهن کامل ( فیروزی )

تلفن: ۰۹۳۵۱۴۶۲۰۰۵ ـ ۸۸۸۷۱۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد،صرافهای جنوبی

سعادت آباد،صرافهای جنوبی , 130متر 3 خواب , رهن کامل، 360میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۶۶۱۸۰  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه معماری منحصربه فرد

زعفرانیه معماری منحصربه فرد , 130متر نشیمن مجزا , 3500دلار اجاره ماهیانه

تلفن: سينــا ۲۲۴۰۱۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری

شمال جردن

شمال جردن , 130متر2خ باامکانات بازسازی شده , تخلیه340م رهن قابل تبدیل(جعفری)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۱۸۶۹ ـ ۲۲۰۵۳۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

* شمال جردن *

* شمال جردن * , 130متر 2خ بهترین لوکیشن , استخر،سونا،جکوزی،فوری(امیرحسین

تلفن: ۰۹۳۷۱۲۱۹۴۷۰ و ۲۲۰۳۹۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک -آپارتمان4و2خوابه

ولنجک -آپارتمان4و2خوابه , 350مترو126مترسوپرلوکس , با چشم انداز بی نظیر

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۰۲۹۱ - ۲۲۷۴۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

توانیر

توانیر , 130متر 2خوابه تکواحدی , باتمامی امکانات،لوکس(مسجدی)

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۳۷۸۴۱ و ۸۸۶۶۰۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک

ولنجک , 130 متر 2 خواب استخر , زمین بازی کودک ( زارعی )

تلفن: ۰۹۳۵۹۶۹۱۱۰۳ - ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

فردوس غرب - بهار شمالی

فردوس غرب - بهار شمالی , 100متر،2خوابه ،اکازیون , فول امکانات - رهن و اجاره(فوری)

تلفن: ۰۹۳۹۵۶۳۳۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

بلوار ارتش - خیابان نخل

بلوار ارتش - خیابان نخل , 100متر 2خوابه ترجیحا"به , زوج جوان 350م رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۷۸۴۶۸  


نیازمندیهای همشهری

# دیباجی فرعی دنج #

# دیباجی فرعی دنج # , 100متر2خ نوساز اکازیون , 450رهن +تبدیل فوری (میرزائی)

تلفن: ۰۹۹۱۲۸۰۳۷۰۹ و۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

عباس آباد - سهروردی

عباس آباد - سهروردی , 100 متر - 2 خواب , با کلیه امکانات (عطایی)

تلفن: ۰۹۱۹۰۴۷۹۷۰۸ - ۸۸۷۱۰۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تجریش

تجریش , 100 متر 2 خوابه اکازیون , 3 + 300 ( گلستان )

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۱۳۱۰۸ - ۲۲۰۳۷۲۳۶  


نیازمندیهای همشهری

بر خیابان طوس

بر خیابان طوس , 100متر 2خواب بسیارخوش نقشه , فول 240م رهن کامل

تلفن: ۰۹۳۳۵۰۶۲۴۵۴و۶۶۸۷۹۹۳۸  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران-سوپرلوکس #

# پاسداران-سوپرلوکس # , 100متر 2خواب فول امکانات , تماس تا 12شب85پیش+ 4م اجاره

تلفن: مسکن ۰۹۱۰۲۷۵۰۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران بهارستان

پاسداران بهارستان , 100متر 2خوابه , 50 م + 5 / 5 رهن و اجاره

تلفن: سميعي ۰۹۱۲۱۰۴۲۲۷۵  


نیازمندیهای همشهری

شهرزیبا - نسیم غربی

شهرزیبا - نسیم غربی , 103متر سوپرلوکس 9ساله , طبقه اول 5 / 3 + 100

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۳۵۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

105متر2خ سازه لوکس برند

105متر2خ سازه لوکس برند , لابی مجلل،استخرسونا طبقه6 , سعادت آباد(صرافهای شمالی)

تلفن: مسعود۷۵۳۹۵و۰۹۱۲۲۷۸۰۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

فاطمی - مقابل وزارت کشور

فاطمی - مقابل وزارت کشور , 105متر2خواب طبقه5باآسانسور , وانباری ،بازسازی شده کامل، غرق

تلفن: ۳۳۹۰۲۹۴۸ - ۰۹۱۲۳۱۱۱۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

سهروردی شمالی عباس آباد

سهروردی شمالی عباس آباد , 105متر 2 خوابه فول نوساز , لوکس رهن کامل(املاک شیرازی)

تلفن: ۷۷۶۳۸۵۳۷و۰۹۳۹۳۲۰۵۳۶۷  


نیازمندیهای همشهری

شهرک ژاندارمری - سپهر

شهرک ژاندارمری - سپهر , 105متر 2خ بازسازی کامل , پارکینگ و انباری

تلفن: شاه حسيني ۰۹۱۲۱۴۸۴۴۵۳  


نیازمندیهای همشهری

جمشیدیه - خ10 -بن بست دنج

جمشیدیه - خ10 -بن بست دنج , 110 متر 2خ 4طبقه تکواحدی , 5ساله،مبله یا غیرمبله 9 + 100

تلفن: ۰۹۹۱۰۵۶۱۱۶۹و۲۲۹۰۳۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران - اکازیون

نیاوران - اکازیون , 110مترخوش نقشه،نوروویوعالی، , لوکیشن،بینظیر،2پارکینگ،یوسف

تلفن: ۰۹۱۹۵۴۹۴۵۷۵ - ۲۶۱۱۳۷۰۹  


نیازمندیهای همشهری

# دربند # کلیدنخورده فول

# دربند # کلیدنخورده فول , 110متر 2خوابه نوساز , پارکینگ انباری آسانسور

تلفن: ۰۴ ۹۷ ۶۸۳ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

شهرک غرب - فلامک شمالی

شهرک غرب - فلامک شمالی , 110متر 2خوابه لوکس 3ساله , فول امکانات رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۱۰۱۴۲۰۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه - بر خ ولیعصر

زعفرانیه - بر خ ولیعصر , 110 متر 2 خ 5500 + 50 , بازسازی شده با پارکینگ(بهادری)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۷۹۹۴۱ و ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

خیابان ولیعصربالاترازپارک ملت

خیابان ولیعصربالاترازپارک ملت , 110 متر با 100 متر بالکن , رهن کامل فوری

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۹۱۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

فاطمی - زرتشت

فاطمی - زرتشت , 110 متر - 2 خواب , تمام امکانات (الماسی)

تلفن: ۰۹۱۹۸۱۳۹۹۷۹ - ۸۸۹۹۷۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

(فرمانیه شرقی) 110 متر

(فرمانیه شرقی) 110 متر , حیاط مستقل ، حتی مجرد , رهن 330م مقطوع - غیرقابل تبدیل

تلفن: اسماعيلي ۰۹۱۲۰۴۰۵۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی - معلم -110متر

شریعتی - معلم -110متر , 2خوابه با پارکینگ20متر پاسیو , 36مترانباری 200م رهن کامل

تلفن: قشقايي ۰۹۱۲۸۳۸۳۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

مجیدیه شمالی - بر لاریجانی

مجیدیه شمالی - بر لاریجانی , 110متر نوساز طبقه 2 , دو خوابه ( رهن و اجاره )

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۷۲۷۶۳ و ۷۷۵۲۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

گیشا

گیشا , 75 متر 2 خوابه طبقه سوم , بالکن ، پارکینگ ، آسانسور

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۱۴۳۱  


نیازمندیهای همشهری

چهارراه استقلال،گلستان دوم

چهارراه استقلال،گلستان دوم , 75متر، 2خوابه، طبقه اول , فول امکانات - رهن و اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۱۱۲۸ - ۷۷۸۰۵۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

خ لبافی نژاد بعد از کارگر

خ لبافی نژاد بعد از کارگر , 75 متر بدون پارکینگ , رهن و اجاره

تلفن: ۶۶۹۴۸۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

شاهین شمالی بهار

شاهین شمالی بهار , 75متر2خوابه،روبه‏آفتاب , (پارکینگ ، انباری) کیارش

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ ـ ۸۸۴۷۵۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

املاک عدل پونک

املاک عدل پونک , 75متری در باغ فیض پونک , تکواحدی ط3 فول امکانات (وفایی)

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۸۱۴۵۲ - ۴۴۴۰۲۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

فردوس غرب - بهارشمالی

فردوس غرب - بهارشمالی , 72متر2خواب کلا6واحدMDF , پارکینگ و انباری،فرنگی5 / 2 + 70

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۳۲۳۵۹و۲۲۰۹۵۴۳۳  


نیازمندیهای همشهری

** سعادت آباد **

** سعادت آباد ** , 75متر2خ خوش نقشه باامکانات , کم واحد،نورعالی،تخلیه (ملکی)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۹۵۱۶۸و۸۸۶۹۰۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

* مرزداران *

* مرزداران * , 74 متر فول امکانات , پارکینگ ، انباری ، تراس(رهن کامل)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۸۶۶۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نارمک - میدان رسالت

نارمک - میدان رسالت , 75متر،تمیز،تکواحدی،بازسازی , موقعیت مسکونی و اداری

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۴۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

عباس آباد - اندیشه

عباس آباد - اندیشه , 80 متر 2 خوابه 2ساله , فول تخلیه رهن واجاره

تلفن: موسوي ۰۹۱۹۵۰۱۲۳۴۱  


نیازمندیهای همشهری

فاطمی

فاطمی , 80 متر - تمام امکانات - 2 ساله

تلفن: ۰۹۳۵۷۷۲۹۲۰۳ ابوذر ۸۸۹۹۷۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نارمک - مهر جنوبی - 80متر

نارمک - مهر جنوبی - 80متر , 2خواب بدون پارکینگ،تکواحد , باآسانسور،طبقه اول(رهن و اجاره)

تلفن: ۰۹۰۱۱۰۳۵۹۵۹  


نیازمندیهای همشهری

املاک عدل پونک

املاک عدل پونک , 80متر 2خواب فول

تلفن: قهرماني ۰۹۳۸۷۶۹۹۱۷۳ ۴۴۴۰۲۵۱۵  


نیازمندیهای همشهری

مفتح شمالی

مفتح شمالی , 80متری 2خوابه طبقه 4 , بدون آسانسور 40م رهن 3م اجاره

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۶۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

بلوار فردوس - بهار جنوبی

بلوار فردوس - بهار جنوبی , 85متر 2خواب فول شیک و , خوش نقشه 100 / 3 + 35م (معین

تلفن: ۰۹۳۵۶۲۰۹۴۳۸ و ۴۴۴۵۸۲۱۱  


نیازمندیهای همشهری

جنت آباد مرکزی-بلواربعثت

جنت آباد مرکزی-بلواربعثت , 85متر 2خوابه ، پارکینگ , انباری،آسانسور 200رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۵۰۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

7 تیر - مفتح

7 تیر - مفتح , 85 متر - 2 خوابه - شیک , فول امکانات - تخلیه

تلفن: عليزاده ۰۹۳۰۸۸۰۸۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

--- سعادت آباد صرافها ---

--- سعادت آباد صرافها --- , 85متر 2خوابه , باهمه امکانات-لابی وسرایداری , بازدید = قرارداد

تلفن: امير ۲۲۰۶۹۰۰۰ ۰۹۱۹۸۳۵۷۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

میدان امامت

میدان امامت , آپارتمان 1 خوابه 85 متری , رهن و اجاره (جمالی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۲۷۷۷۲و۷۷۸۱۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

بلوارکاشانی- بلوارشقایق

بلوارکاشانی- بلوارشقایق , 83متر 2خوابه شمالی طبقه 4 , انباری بدون پارکینگ(1400+80)

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۷۸۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

عباس آباد - پاکستان

عباس آباد - پاکستان , 90متر بدون مالک طبقه 5 , 2خواب فول 3 م + 110 م

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۹۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه ( تکواحدی )

زعفرانیه ( تکواحدی ) , 90 متر فول بازسازی شده , 320 میلیون رهن کامل ( کیومرث )

تلفن: ۰۹۳۳۱۰۰۰۲۳۳ و ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

پیچ شمیران انقلاب

پیچ شمیران انقلاب , 90متر 2خواب فول امکانات , نوساز آماده تحویل (رهن کامل)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۴۰۸۵  


نیازمندیهای همشهری

X پونک - سردارجنگل X

X پونک - سردارجنگل X , 95متر 2خ 5ساله تخلیه , فول امکانات ( احمدیان )

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۰۶۸۳ - ۴۴۸۹۱۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی ملک

شریعتی ملک , 95 متر 2 خ طبقه اول , با تمام امکانات (فضلی)

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۶۶۸۴۸ ـ ۸۶۰۱۱۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

ساقدوش - بوستان 5

ساقدوش - بوستان 5 , 93متر، 2خوابه، تمام امکانات , فوری (رهن و اجاره)

تلفن: ۰۹۳۹۱۱۱۰۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

شهران - بلوار طالقانی

شهران - بلوار طالقانی , 95متر 2خوابه پارکینگ انباری , آسانسور 300 / 3م + 80م

تلفن: ۰۹۱۹۸۱۲۳۰۶۰  


نیازمندیهای همشهری

مرزداران - سپهر

مرزداران - سپهر , 95متر 1ساله ط4 فول , تخلیه 200 / 3 + 200م(کوروش)

تلفن: ۰۹۳۷۷۸۰۰۷۸۲ - ۴۴۲۳۴۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

دارآباد کاشانک

دارآباد کاشانک , 95متر 2خوابه , زیرقیمت واقعی(فوری) خاقانی

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۸۵۴۰۶ و ۲۲۲۰۰۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

نارمک - سمنگان

نارمک - سمنگان , نبش مهرانپور 93متر2خوابه , نوساز - فول امکانات

تلفن: حسيني ۰۹۱۲۱۹۶۳۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

الهیه

الهیه , 92 متر1 خوابه طبقه 11 , ساعت تماس 12 الی 17

تلفن: ۰۹۲۱۷۹۲۶۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

صدر - قلندری جنوبی

صدر - قلندری جنوبی , 92 متر 2 خ با کلیه امکانات , 500 / 4 + 90 م

تلفن: ۲۲۷۰۱۲۵۸  


نیازمندیهای همشهری

شهرک غرب(بهترین لوکیشن)

شهرک غرب(بهترین لوکیشن) , 95متر لاکچری , متریال برند ، عمارتی بی نظیر , ( حتی به مجرد ) , …

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۸۹۲۶۳ (سياوش) ۷۴۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

پیروزی کوکاکولا

پیروزی کوکاکولا , انتهای 21 متری , 55 متر طبقه 4

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۷۹۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد 18 متری مطهری

سعادت آباد 18 متری مطهری , 52 متر ط4 مسکونی و اداری , فاقدآسانسورو پارکینگ 150م ق ت

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۶۲۹۸۵  


نیازمندیهای همشهری

X جیحون - بهنود X

X جیحون - بهنود X , 55 متر ط4 بدون آسانسور , 8 ساله « رهن و اجاره »

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۳۳۱۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

بلوار کشاورز 60 متر

بلوار کشاورز 60 متر , 1 خواب ، مستقل قسمتی از , خانه ویلایی،تمیز 65 م + 2 م

تلفن: ۰۹۳۸۵۱۱۱۰۲۷ - ۸۸۹۶۱۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

عباس آباد

عباس آباد , 40 و 60 متر - 1 خواب - آسانسور , مناسب زوج و مجرد (سلیقه)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۵۷۹۵۳ - ۸۸۷۱۰۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

قیطریه جنوبی جهانتاب

قیطریه جنوبی جهانتاب , 60 متر مناسب مجرد , و یادفتر کار

تلفن: مشاور نجيبي ۰۹۱۹۵۷۴۴۸۱۱  


نیازمندیهای همشهری

مجیدیه جنوبی

مجیدیه جنوبی , 16متری دوم،اکبری،شریعتی , 2واحد60متری درطبقه1و4 , تکواحدی، 2خوابه، بی مالک …

تلفن: بيواسطه ۰۹۱۰۹۹۲۷۱۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# پیروزی بلوار ابوذر #

# پیروزی بلوار ابوذر # , 58متر12واحدی طبقه3تمیز , 12ساله 160م رهن کامل

تلفن: ۴۵ ۳۲ ۶۸۷ ۰۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

یافت آباد -شهرک ولیعصر

یافت آباد -شهرک ولیعصر , 56متر2خ ، بازسازی شده،ط اول , نورگیر عالی ، رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۳۰۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نارمک - مترو سرسبز

نارمک - مترو سرسبز , 60 متر 1خوابه بازسازی شده تخلیه , زیرهمکف 95 م رهن کامل

تلفن: (املاک ۲۸) ۰۹۱۹۷۶۱۰۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شمال مرکز تهران (مبله )

شمال مرکز تهران (مبله ) , آپارتمان مبله , هفتگی و ماهیانه

تلفن: ارجمند ۰۹۱۰۰۰۳۳۸۹۱  


نیازمندیهای همشهری

کرمان شمالی - دانش

کرمان شمالی - دانش , 60متر - 1خوابه , بازسازی شده - رهن کامل 110م

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۵۷۷۶ - ۲۲۵۱۰۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

جیحون - امام خمینی

جیحون - امام خمینی , 60متر ط 2 , 4ط تکواحدی رهن کامل

تلفن: ۰۹۳۶۰۰۹۰۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

میرداماد - محسنی 63متر

میرداماد - محسنی 63متر , 1خ با 14مترحیاط خلوت و کابینت , و لمینت نو شیک رهن کامل

تلفن: ۰۹۳۸۶۴۰۷۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

رسالت - فرجام

رسالت - فرجام , واحدهای 1خوابه ،تکواحد،باحیاط , 60 و 65 متر - بصورت جدا رهن

تلفن: ۰۹۳۰۶۱۱۵۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

جیحون - هاشمی

جیحون - هاشمی , 65مترتکواحدی دوخوابه دوانباری , بالکن بدون پارکینگ طبقه3

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۸۷۶۴۷  


نیازمندیهای همشهری

فلکه دوم شهران خ دوم غربی

فلکه دوم شهران خ دوم غربی , 69متر طبقه اول , 2خ بدون پارکینگ رهن واجاره

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۵۳۰۵  


نیازمندیهای همشهری

سردار جنگل شمالی

سردار جنگل شمالی , 67 متر 2 خوابه , رهن کامل

تلفن: ۰۹۲۲۴۵۸۹۸۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تهرانپارس - 70متری

تهرانپارس - 70متری , 1خوابه طبقه 3 بازسازی شده , فول امکانات 140م رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۴۴۸۸۲و۰۹۱۲۲۴۳۶۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

اکباتان - بیمه

اکباتان - بیمه , 70متر 1خ 3ساله با امکانات , ط11برج(2م اجاره + 100م ودیعه)

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۶۰۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

بهارستان صفی علیشاه

بهارستان صفی علیشاه , 70مترنوساز2خواب فرعی‎دنج , فول امکانات 150م قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۱۲۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

دولت

دولت , 70 متر 1 خواب ,

تلفن: ۰۹۳۸۵۱۱۲۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

استادحسن بنا بالاترازملت

استادحسن بنا بالاترازملت , 67متر طبقه اول تکخواب , پارکینگ انباری آسانسور

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۰۸۸۰۸  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه

زعفرانیه , 100 % اختصاصی , 1450 متر عرض 35 , دوکله , تک مالک

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۹۴۶۴ قنبري ۲۲۶۶۷۳۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# کامرانیه شمالی #

# کامرانیه شمالی # , 1500 متر با عرض 50 , دو نبش جنوبی - تک مالک , سند پاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۷۳۳۶۷ ا لله ورديان  


نیازمندیهای همشهری

لواسان

لواسان , 2000 متر زمین با جواز , معاوضه با آپارتمان در تهران

تلفن: والا ۰۹۳۵۸۰۸۸۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

املاک شاهین

املاک شاهین , زعفرانیه , 1680متر بر 40 , جنوبی زمین 4 دیواری ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۰۲۱۲۹ پارسا ۲۲۲۵۱۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

بر میرزای شیرازی

بر میرزای شیرازی , 1500 متر مناسب ساخت , و سرمایه گذاری (آقاجانی)

تلفن: ۸۸۸۵۱۵۱۲- ۰۹۱۹۱۰۳۹۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد

سعادت آباد , موقعیت ایده آل , 8500متر بر و گذر استثنایی , تا 50 % مشارکت

تلفن: ۶۹۰۵۸۹۰ ۰۹۱۲ رادان ۲۲۳۷۰۵۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تهرانپارس م پروین192شرقی

تهرانپارس م پروین192شرقی , 40متر1خوابه،پارکینگ،انباری , تکواحدی ، رهن کامل،قابل تبدیل

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۸۸۳۱۵  


نیازمندیهای همشهری

نارمک-هفت حوض-برگلبرگ

نارمک-هفت حوض-برگلبرگ , 40و60متر 1خوابه تخلیه 1نفر , دانشجو،کارمند10 + 1500و2500

تلفن: بيواسطه ۰۹۱۰۹۰۴۱۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

شریعتی-شیخ صفی-پل صیاد

شریعتی-شیخ صفی-پل صیاد , 35متر تکواحدی فقط یکنفر , حیاط وانباری مشترک20رهن+1اجاره

تلفن: ۰۹۱۹۷۷۱۵۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

تقاطع اتوبان امام علی ،رسالت

تقاطع اتوبان امام علی ،رسالت , شهرک رسالت - 40متر , 85م رهن کامل

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۵۷۷۶ - ۲۲۵۱۰۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

یوسف آباد - جهان آرا

یوسف آباد - جهان آرا , 40 متر یکخوابه , رهن کامل

تلفن: ۰۹۰۲۹۶۰۷۱۱۵  


نیازمندیهای همشهری

# دربند #

# دربند # , 50متر ، 1خوابه ، نوساز , ( رهن یا رهن و اجاره )

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۲۲۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

پیروزی - محصل

پیروزی - محصل , بیات سرمدی 50 متر , با انباری

تلفن: سيد اميني ۳۳۷۸۹۸۳۰  


نیازمندیهای همشهری

خیابان سپهبد قرنی

خیابان سپهبد قرنی , بالاتر از میدان فردوسی , خیابان فلاح پور - پلاک 2 , 490متر بر5 / 11 گذر …

تلفن: ۰۹۳۰۲۸۹۴۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

500متر بر20 جنوبی

500متر بر20 جنوبی , 300متر بر12 جنوبی , 360متر بر10شمالی (نیرومند) , قابل سکونت ایده آل ساخت , …

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۲۹۳۹۵ و ۲۶۶۵۶۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

ملاصدرا

ملاصدرا , شیخ بهایی شمالی , 450 متر زمین 2 کله , 1100 متر بنای قابل سکونت , پهنه R 122 , فقط و فقط …

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۰۸۱۴ اعرابي ۲۲۲۵۸۴۴۳  


نیازمندیهای همشهری

دروس - یارمحمدی

دروس - یارمحمدی , 500متر بر14جنوبی فروشنده , حتی معاوضه با3واحدفرمانیه(افشار)

تلفن: ۲۲۵۴۵۲۳۳ و ۰۹۱۲۱۲۵۳۶۸۰  


نیازمندیهای همشهری

# اندرزگو #

# اندرزگو # , 420 متر جنوبی , بر 16 - گذر 12 (حامد)

تلفن: ۰۹۹۰۵۳۰۰۱۸۹ - ۷۵۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

سعادت آباد - بالای کاج

سعادت آباد - بالای کاج , 480 متر کلنگی بر 9 جنوبی , با جواز 5 طبقه تکواحدی , هرطبقه260متربنابهترین

تلفن: صدر ۲۲۳۷۸۷۰۷ ۰۹۱۲۱۰۷۵۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران

نیاوران , 450مترزمین ،بروابعادگونیا , 2100متر تراکم مفید (میرزایی)

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۱۰۶۹۳ - ۲۲۶۶۷۴۶۴  


نیازمندیهای همشهری

زعفرانیه

زعفرانیه , 580متر عرض20 ؛ 700متربنای , قابل سکونت ، تک مالک ( پاشا )

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۷۱۸۱۴ - ۲۲۶۶۷۳۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# شاهین شمالی #

# شاهین شمالی # , 612 متر دونبش با جواز6طبقه , فروش مشارکت (حامد)

تلفن: ۰۹۹۰۵۳۰۰۱۸۹ - ۷۵۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

X کامرانیه شمالی X

X کامرانیه شمالی X , 650متر بر15 موقعیت عالی , به قیمت رسیده (شاهرخی)

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۷۵۶۴۱ - ۲۲۸۲۰۰۳۲  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران

نیاوران , 640متر کلنگی دوکله , زیر قیمت منطقه , با بازدهی 110 %

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۳۵۱۱ فرحمنـد ۱۰ ۱۴ ۷۱ ۲۲  


نیازمندیهای همشهری

#ونک-شیخ بهایی شمالی#

#ونک-شیخ بهایی شمالی# , 606متر جنوبی با ابعاد عالی , 2طبقه بنای فول واکازیون(رهنما)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۷۵۹۲۵و۸۸۰۳۰۴۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کامرانیه - مناسب ساخت و

کامرانیه - مناسب ساخت و , سکونت-600مترجنوبی - بر14 , فروشنده واقعی-بقیمت (شیدایی)

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۷۵۲۵۰ - ۸۸۰۰۴۰۶۰  


نیازمندیهای همشهری

بر اصلی مطهری

بر اصلی مطهری , 600مترکلنگی+ 16واحداداری , و 3 طبقه پارکینگ(فقط پول زمین)

تلفن: محسني ۰۹۱۲۳۲۵۴۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

پل تجریش 700مترکلنگی

پل تجریش 700مترکلنگی , با بر 30 موقعیت تجاری , میدان قدس 600متر با بر20

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۰۲۹۱ - ۲۲۷۴۲۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

فرشته

فرشته , 550متر بر 17 جنوبی , 1700متر جواز , تک مالک , (( فروشنده واقعی ))

تلفن: ۰۹۱۲۲۶۴۳۷۶۰ محمديان ۲۲۶۶۷۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

نیاوران،بهترین منطقه مژده

نیاوران،بهترین منطقه مژده , 660 متر 2 کله , 450 متر بنا تریبلکس , مشرف به باغ 30 هزار متری …

تلفن: علي ۰۹۱۲۸۱۱۲۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

#دیباجی جنوبی منظریه #

#دیباجی جنوبی منظریه # , 640متر بر16جنوبی , زیرقیمت منطقه ، فروشنده (کاوه)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۶۷۵۱ و ۲۲۵۶۷۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

محمودیه

محمودیه , 850 متر با بر 20

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۹۴۲۰۹ سيف ۲۲۷۱۰۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

ظفر - بلوار آرش

ظفر - بلوار آرش , 1000 متر 2نبش سند شخصی

تلفن: ۲۲۲۲۱۲۸۵ محبي ۰۹۱۲۲۰۳۵۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

ولنجک

ولنجک , 30 % زیرقیمت ! , 1000 متر فوری فروشی ! , مناسب ساخت و سکونت ! ,

تلفن: ( تا ۱۲ شب ) ۰۹۱۲۱۴۳۹۴۱۴ راميار ۲۲۴۰۹۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

ظفر - شریعتی

ظفر - شریعتی , تجمیعی 2 قواره , 920 متر زمین بابر 24 شمالی , همراه با , دستور نقشه 6 طبقه 60 درصد

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۰۶۰۵۳ عسگري ۲۲۲۲۲۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

مقدس اردبیلی950مترزمین

مقدس اردبیلی950مترزمین , 2برباجوازپرداخت شده تجاری , و اداری90%تهاتر (مبارکی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۲۹۹۰و۲۲۲۸۱۶۳۰  


نیازمندیهای همشهری

انقلاب گرگان

انقلاب گرگان , 322مترزمین بر17جنوبی باجواز به , فیش رسیده200 / 4میلیارد(شعاعی

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۸۱۳۹۲ ـ ۸۸۹۸۷۸۰۸  


نیازمندیهای همشهری

# پاسداران #

# پاسداران # , 312متر بر 12 , 400متربنا مستقل , فرعی دنج و مشجر

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۶۹۴۳۷ ماهر ۲۲۵۵۸۷۷۰