آگهی‌ها و نیازمندی‌های حمل و نقل - حمل لوازم و اثاثه - اتوبار (مرکز)

هر روز هزاران مورد آگهی «حمل و نقل - حمل لوازم و اثاثه - اتوبار (مرکز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «حمل و نقل - حمل لوازم و اثاثه - اتوبار (مرکز)» اینجا کلیک کنید.

اتوبار باربری زعفرانیه

حمل ونقل اثاثیه اتوبار زعفرانیه 962 کد مامنزل ادارات شرکتها وبسته بندی ،کارگران مجرب …

۰۲۱۸۸۷۰۲۶۷۴-۲۲۰۷۵۲۹۶

اتوبار یوسف آباد

بزرگترین مؤسسه حمل باردرون شهری وبرون شهری حمل اثاثیه منزل ادارات شرکته مبلمان جهیزیه …

۸۸۷۰۲۶۷۴-۸۸۸۷۳۶۷۳-۲۲۰۷۵۲۹۶

اتوبار فاطمی باربری فاطمی

اتوبار فاطمی .باربری فاطمی .فاطمی بار. وانت بار فاطمی. بسته بندی فاطمی کد1234 بزرگترین …

۰۹۱۸۶۵۴۳۳۸۹-۸۸۷۰۲۶۷

حکیم بار

حکیم بار , 40 % تخفیف با مجوز , کامیون های بزرگ و Vip , کارگرهای خوش اخلاق و کار بلد , شبانه …

تلفن: مرکز تهران ۸۸۶۹۳۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

با بسته بندی

با بسته بندی , 30 % تخفیف , حمل اثاثیه منازل وشرکتها , « تمام نقاط » با کارگران بااخلاق …

تلفن: آرژانتين ۸۸۷۶۰۶۹۱ سهروردي ۸۸۷۶۰۴۸۹ مطهري ۸۸۷۶۰۴۱۸  


نیازمندیهای همشهری

شبانه روزی

شبانه روزی , کامیون 120000 , خاور 110000 , نیسان 70000 , , (تمام نقاط) …

تلفن: ۸۸۹۰۶۳۵۵ ۸۸۹۰۵۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

اتوبار عدالت

اتوبار عدالت , حمل اثاثیه منزل ، اداری و غیره

تلفن: ۰۹۹۰۴۴۳۵۹۴۵ ۷۷۵۸۱۶۷۷ - ۷۷۵۸۱۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

# شادی بار #

# شادی بار # , شهر و شهرستان ، کامیون ،وانت , بسته بندی حرفه ای(شبانه روزی)

تلفن: ۷۷۶۰۸۲۷۴ و ۷۷۶۳۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

با50سال سابقه درخشان

با50سال سابقه درخشان , کامیون 130000 , خاور 120000

تلفن: کليه نقاط ۷۷۹۹۰۳۰۳ کليه نقاط ۷۷۵۸۵۸۱۱ فاطمي ۸۸۴۳۵۲۱۸ خواجه عبدا... ۲۶۳۱۱۴۷۰ سهروردي ۷۷۵۸۵۸۰۱ اميرآباد ۸۸۴۳۵۴۵۱ وليعصر ۸۸۴۳۵۲۱۸ بلوار کشاورز ۸۸۴۷۱۸۷۵ کريمخان ۸۸۴۷۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

با بسته بندی

با بسته بندی , 30 % تخفیف , حمل اثاثیه منازل وشرکتها , « تمام نقاط » با کارگران بااخلاق …

تلفن: آرژانتين ۸۸۷۶۰۶۹۱ سهروردي ۸۸۷۶۰۴۸۹ مطهري ۸۸۷۶۰۴۱۸  


نیازمندیهای همشهری

حکیم بار

حکیم بار , 40 % تخفیف با مجوز , کامیون های بزرگ و Vip , کارگرهای خوش اخلاق و کار بلد , شبانه …

تلفن: مرکز تهران ۸۸۶۹۳۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

باستان بار

باستان بار , کامیون وانت , حمل مبلمان و اثاثیه منزل , با بسته بندی , شهر و شهرستان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۰۷۷۱ ۱۴ ـ ۶۶۹۲۱۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

# شادی بار #

# شادی بار # , شهر و شهرستان ، کامیون ،وانت , بسته بندی حرفه ای(شبانه روزی)

تلفن: ۷۷۶۰۸۲۷۴ و ۷۷۶۳۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

شبانه روزی

شبانه روزی , کامیون 120000 , خاور 110000 , نیسان 70000 , , (تمام نقاط) …

تلفن: ۸۸۹۰۶۳۵۵ ۸۸۹۰۵۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

با50سال سابقه درخشان

با50سال سابقه درخشان , کامیون 130000 , خاور 120000

تلفن: کليه نقاط ۷۷۹۹۰۳۰۳ کليه نقاط ۷۷۵۸۵۸۱۱ فاطمي ۸۸۴۳۵۲۱۸ خواجه عبدا... ۲۶۳۱۱۴۷۰ سهروردي ۷۷۵۸۵۸۰۱ اميرآباد ۸۸۴۳۵۴۵۱ وليعصر ۸۸۴۳۵۲۱۸ بلوار کشاورز ۸۸۴۷۱۸۷۵ کريمخان ۸۸۴۷۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

شبانه روزی

شبانه روزی , کامیون 120000 , خاور 110000 , نیسان 70000 , , (تمام نقاط) …

تلفن: ۸۸۹۰۶۳۵۵ ۸۸۹۰۵۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

# شادی بار #

# شادی بار # , شهر و شهرستان ، کامیون ،وانت , بسته بندی حرفه ای(شبانه روزی)

تلفن: ۷۷۶۰۸۲۷۴ و ۷۷۶۳۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

حکیم بار

حکیم بار , 40 % تخفیف با مجوز , کامیون های بزرگ و Vip , کارگرهای خوش اخلاق و کار بلد , شبانه …

تلفن: مرکز تهران ۸۸۶۹۳۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

با50سال سابقه درخشان

با50سال سابقه درخشان , کامیون 130000 , خاور 120000

تلفن: کليه نقاط ۷۷۹۹۰۳۰۳ کليه نقاط ۷۷۵۸۵۸۱۱ فاطمي ۸۸۴۳۵۲۱۸ خواجه عبدا... ۲۶۳۱۱۴۷۰ سهروردي ۷۷۵۸۵۸۰۱ اميرآباد ۸۸۴۳۵۴۵۱ وليعصر ۸۸۴۳۵۲۱۸ بلوار کشاورز ۸۸۴۷۱۸۷۵ کريمخان ۸۸۴۷۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

اتوبار عدالت

اتوبار عدالت , حمل اثاثیه منزل ، اداری و غیره

تلفن: ۰۹۹۰۴۴۳۵۹۴۵ ۷۷۵۸۱۶۷۷ - ۷۷۵۸۱۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

با بسته بندی

با بسته بندی , 30 % تخفیف , حمل اثاثیه منازل وشرکتها , « تمام نقاط » با کارگران بااخلاق …

تلفن: آرژانتين ۸۸۷۶۰۶۹۱ سهروردي ۸۸۷۶۰۴۸۹ مطهري ۸۸۷۶۰۴۱۸  


نیازمندیهای همشهری

با50سال سابقه درخشان

با50سال سابقه درخشان , کامیون 130000 , خاور 120000

تلفن: کليه نقاط ۷۷۹۹۰۳۰۳ کليه نقاط ۷۷۵۸۵۸۱۱ فاطمي ۸۸۴۳۵۲۱۸ خواجه عبدا... ۲۶۳۱۱۴۷۰ سهروردي ۷۷۵۸۵۸۰۱ اميرآباد ۸۸۴۳۵۴۵۱ وليعصر ۸۸۴۳۵۲۱۸ بلوار کشاورز ۸۸۴۷۱۸۷۵ کريمخان ۸۸۴۷۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

حکیم بار

حکیم بار , 40 % تخفیف با مجوز , کامیون های بزرگ و Vip , کارگرهای خوش اخلاق و کار بلد , شبانه …

تلفن: مرکز تهران ۸۸۶۹۳۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

# شادی بار #

# شادی بار # , شهر و شهرستان ، کامیون ،وانت , بسته بندی حرفه ای(شبانه روزی)

تلفن: ۷۷۶۰۸۲۷۴ و ۷۷۶۳۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

باستان بار

باستان بار , کامیون وانت , حمل مبلمان و اثاثیه منزل , با بسته بندی , شهر و شهرستان …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۰۷۷۱ ۱۴ ـ ۶۶۹۲۱۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

شبانه روزی

شبانه روزی , کامیون 120000 , خاور 110000 , نیسان 70000 , , (تمام نقاط) …

تلفن: ۸۸۹۰۶۳۵۵ ۸۸۹۰۵۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

با بسته بندی

با بسته بندی , 30 % تخفیف , حمل اثاثیه منازل وشرکتها , « تمام نقاط » با کارگران بااخلاق …

تلفن: آرژانتين ۸۸۷۶۰۶۹۱ سهروردي ۸۸۷۶۰۴۸۹ مطهري ۸۸۷۶۰۴۱۸  


نیازمندیهای همشهری

# شادی بار #

# شادی بار # , شهر و شهرستان ، کامیون ،وانت , بسته بندی حرفه ای(شبانه روزی)

تلفن: ۷۷۶۰۸۲۷۴ و ۷۷۶۳۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

با50سال سابقه درخشان

با50سال سابقه درخشان , کامیون 130000 , خاور 120000

تلفن: کليه نقاط ۷۷۹۹۰۳۰۳ کليه نقاط ۷۷۵۸۵۸۱۱ فاطمي ۸۸۴۳۵۲۱۸ خواجه عبدا... ۲۶۳۱۱۴۷۰ سهروردي ۷۷۵۸۵۸۰۱ اميرآباد ۸۸۴۳۵۴۵۱ وليعصر ۸۸۴۳۵۲۱۸ بلوار کشاورز ۸۸۴۷۱۸۷۵ کريمخان ۸۸۴۷۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

اتوبار عدالت

اتوبار عدالت , حمل اثاثیه منزل ، اداری و غیره

تلفن: ۰۹۹۰۴۴۳۵۹۴۵ ۷۷۵۸۱۶۷۷ - ۷۷۵۸۱۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

حکیم بار

حکیم بار , 40 % تخفیف با مجوز , کامیون های بزرگ و Vip , کارگرهای خوش اخلاق و کار بلد , شبانه …

تلفن: مرکز تهران ۸۸۶۹۳۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شبانه روزی

شبانه روزی , کامیون 120000 , خاور 110000 , نیسان 70000 , , (تمام نقاط) …

تلفن: ۸۸۹۰۶۳۵۵ ۸۸۹۰۵۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

با بسته بندی

با بسته بندی , 30 % تخفیف , حمل اثاثیه منازل وشرکتها , « تمام نقاط » با کارگران بااخلاق …

تلفن: آرژانتين ۸۸۷۶۰۶۹۱ سهروردي ۸۸۷۶۰۴۸۹ مطهري ۸۸۷۶۰۴۱۸  


نیازمندیهای همشهری

حکیم بار

حکیم بار , 40 % تخفیف با مجوز , کامیون های بزرگ و Vip , کارگرهای خوش اخلاق و کار بلد , شبانه …

تلفن: مرکز تهران ۸۸۶۹۳۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شبانه روزی

شبانه روزی , کامیون 120000 , خاور 110000 , نیسان 70000 , , (تمام نقاط) …

تلفن: ۸۸۹۰۶۳۵۵ ۸۸۹۰۵۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

با بسته بندی

با بسته بندی , 30 % تخفیف , حمل اثاثیه منازل وشرکتها , « تمام نقاط » با کارگران بااخلاق …

تلفن: آرژانتين ۸۸۷۶۰۶۹۱ سهروردي ۸۸۷۶۰۴۸۹ مطهري ۸۸۷۶۰۴۱۸  


نیازمندیهای همشهری

اتوبار عدالت

اتوبار عدالت , حمل اثاثیه منزل ، اداری و غیره

تلفن: ۰۹۹۰۴۴۳۵۹۴۵ ۷۷۵۸۱۶۷۷ - ۷۷۵۸۱۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

# شادی بار #

# شادی بار # , شهر و شهرستان ، کامیون ،وانت , بسته بندی حرفه ای(شبانه روزی)

تلفن: ۷۷۶۰۸۲۷۴ و ۷۷۶۳۵۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

با50سال سابقه درخشان

با50سال سابقه درخشان , کامیون 130000 , خاور 120000

تلفن: کليه نقاط ۷۷۹۹۰۳۰۳ کليه نقاط ۷۷۵۸۵۸۱۱ فاطمي ۸۸۴۳۵۲۱۸ خواجه عبدا... ۲۶۳۱۱۴۷۰ سهروردي ۷۷۵۸۵۸۰۱ اميرآباد ۸۸۴۳۵۴۵۱ وليعصر ۸۸۴۳۵۲۱۸ بلوار کشاورز ۸۸۴۷۱۸۷۵ کريمخان ۸۸۴۷۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری