آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جابجایی شیردان ، جابجاشدگی شیردان


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
جابجایی شیردان ، جابجاشدگی شیردان

واژه انگلیسی
Abomasal displacement

توضیحات
این عارضه ، به‌ویژه گاهی در گاوهای شیری اتقاق می‌افتد. در این عارضه ، نسبت به موقعیت طبیعی ، تغئیر مکان شیردان بیشتر به‌طرف چپ و بالا رخ می‌دهد. اگر شیردان به‌طرف راست جابجا شود ، هزارلا بطرف عقب و پشت (بالا) کشیده می‌شود. جابجائی شیردان موجب کاهش مصرف غذا و کاهش تولید ثمیر می‌شود. علایم این بیماری شبیه کیتوسیس (کیتوز یا کتوز) است ، ولی با لمس شکمبه ، غیر یکنواختی مدفوع ، آزمایش کیتون و صدای مخصوص حیوانات مبتلا ، از کیتوسیس متمایز می‌شود و اغلب تا ۶ هفته پس از زایمان زخ می دهد. دلیل ایجاد این عارضه چندان واضح نیست ، ولی به نظر می‌رسد تغذیه زیاد سیلو و غلات در هنگام قبل از زایمان به تشدید وقوع جابجائی شیردان کمک می‌کند. به‌طور‌کلی ، عواملی چون تغذیه ، جایگاه ، موقعیت زایشگاه و میزان تولید شیر رابطهٔ زیادی با جابجائی شیردان داشته‌اند. اطلاعاتی در مورد ارثی (ژنتیکی) بودن این بیماری در دست نیست.