آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صداخفه‌کن فعال


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
صداخفه‌کن فعال

واژه انگلیسی
Active sound attenuator

توضیحات
نوع خاصی از صدا خفه کن ، مجهز به یک منبع صوتی که امواج صوتی تولید می‌کند تا بخشی از صدای تولید شده به وسیلهٔ بادزن‌های سیستم تهویه مطبوع را خنثی کنند.