آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صوت‌شناسی ، آکوستیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
صوت‌شناسی ، آکوستیک

واژه انگلیسی
Acoustics

توضیحات
۱علم صوت ، شامل تولید ، انتقال ، و بررسی آثار امواج صوتی. ۲کلٌیت آن دسته از مشخصه‌های فیزیکی اتاق یا تالار (مانند اندازه و شکل عناصر نصب شده روس سقف یا دیوارها که صدا را پراکنده می‌کند ، میزان جذب صدا ، و تراز نویز در داخل تالار) که برای ادراک فرد و قضاوت او در مورد کیفیت گفتار و موسیقی تولید شده در تالار اثر می‌گذارد.