آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفحهٔ آکوستیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
صفحهٔ آکوستیک

واژه انگلیسی
Acoustical lay-in panel

توضیحات
نوعی ورق عایق صوتی سقف که باری نصب در سقف‌های معلق شبکه‌ای طراحی شده است.