آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پارتیشن تاشو ، پارتیشن آکاردئونی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پارتیشن تاشو ، پارتیشن آکاردئونی

واژه انگلیسی
Accordion partition

توضیحات
پارتیشنی پارچه‌پوش که از ریل آویزان است و مانند آکاردئون تا می‌شود.