آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کربنات روی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کربنات روی

واژه انگلیسی
Zinc carbonate

توضیحات
نمکی است که از آن به عنوان یک منبع تأمین کننده عنصر روی در تغذیه رژیمی استفاده می‌شود.