آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتاق کار


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اتاق کار

واژه انگلیسی
Working room

توضیحات
اتاق کار برای هر نوع کار؛ در کشتارگاه طیور ، اتاق کار اتاق یا سالنی است که عملیات مختلف آماده سازی لاشه در آنها انجام می‌شود. این اتاق باید کاملاً قابل شستشو باشد و پنجره نداشته باشد یا پنجره‌های آن در ارتفاع بالائی از زمین احداث شده باشد.