آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوالهٔ گیاهک گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
نوالهٔ گیاهک گندم

واژه انگلیسی
Wheat germ oil cake

توضیحات
نوعی خوراک دام که از روغنکشی نسبی از گیاهک تجاری گندم به دست می‌آید. این خوراک حاوی بیش از ۲۹% پروتئین است.