آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گیاهک گندم ، جنین گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گیاهک گندم ، جنین گندم

واژه انگلیسی
Wheat germ

توضیحات
گیاهک گندم از نظر ویتامین ب ۶ غنی است و در هنگام آردسازی از گندم استحصال می‌شود. این بخش روغن زیادی دارد که پس از استحصال روغن از آن ، باقی مانده که کنجالهٔ گیاهک گندم نام دارد ، به عنوان یک خوراک پروتئینی (حاوی حدود ۲۹% پروتئین) در تغذیهٔ حیوانی مصرف می‌شود.