آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی گندم با مواد محلول


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی گندم با مواد محلول

واژه انگلیسی
Wheat distillers, dried grains with solubles

توضیحات
نوعی خوراک دام که از خشک کردن پس‌ماندهٔ حاصل از استخراج الکل و مشروبات الکلی از گندم یا مخلوطی که قسمت اعظم آن از گندم تشکیل شده باشد ، به علاوه قسمت اعظم مواد محلول خشک تقطیری به دست می‌آید.