آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روغن نهنگ


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
روغن نهنگ

واژه انگلیسی
Whale oil- train oil

توضیحات
نوعی روغن رونواز یا مالیدنی که عمدتاً از چربی نهنگ به دست می‌آید و از آن بیشتر در روغنکاری چوب‌ها ، عمل‌آوری چرم‌ها ، صابون سازی و غیره استفاده می‌شود. روغن تجارتی ممکن است از چربی هر نوع نهنگ یا دولفین به دست آید. از هیدروژنه کردن روغن نهنگ یک روغن خوراکی بی‌مزه به دست می‌آید.