آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پودر نهنگ


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پودر نهنگ

واژه انگلیسی
Whale guano- whale meal

توضیحات
نوعی خوراک حیوانی است که از روغن‌کشی از بافت‌های مختلف بدن نهنگ (گوشت ، چربی و غیره) و خشک کردن و آسیاب کردن پس‌ماندهٔ محصول به دست می‌آید. اگر این خوراک حاوی بیش از ۳% نمک طعام باشد ، مقدار نمک باید روی بسته‌بندی محصول برچسب شود. در هیچ حالتی نمک پودر نهنگ نباید از ۷% تجاوز کند.